back Back to NVB Online

Xa-cha-ri 6

Khải Tượng Thứ Tám: Bốn Xe Chiến Mã
1Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy bốn xe chiến mã tiến ra từ giữa hai hòn núi. Đó là những núi bằng đồng. 2Cỗ xe thứ nhất thắng ngựa đỏ, cỗ xe thứ nhì ngựa ô, 3cỗ xe thứ ba, ngựa bạch, và cỗ xe thứ tư, ngựa đốm. Ngựa nào cũng hùng mạnh. 4Tôi hỏi thiên sứ nói chuyện với tôi: “Thưa Chúa, những xe chiến mã này có ý nghĩa gì?”
5Thiên sứ đáp: “Đó là gió bốn phương trời bay ra sau khi trình diện Chúa của cả thế gian.” 6Cỗ xe thắng ngựa ô sẽ tiến lên vùng đất phương bắc, ngựa bạch về phía tây, và ngựa đốm xuống miền nam. 7Những con ngựa hùng mạnh tiến ra vì chúng nôn nóng muốn đi tuần khắp đất. Thiên sứ bảo: “Hãy đi tuần khắp đất!” Khi các cỗ xe chạy đi tuần khắp đất, 8thiên sứ gọi tôi, bảo: “Hãy chú ý mấy con ngựa đi về phương bắc. Chúng sẽ làm cho Thần Linh CHÚA được nghỉ ngơi trong vùng đất phương bắc.”
Hành Động Biểu Tượng: Đội Vương Miện Cho Thượng Tế Giô-suê
9Có lời CHÚA phán với tôi: 10“Con hãy nhận lễ vật từ Hen-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia, và ngay hôm đó, con hãy đi đến nhà Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia những người này đều trở về từ chốn lưu đày bên Ba-by-lôn. 11Con hãy đem bạc vàng nhận được làm một vương miện hai tầng, đội lên đầu thượng tế Giô-suê, con ông Giê-hô-gia-đat, 12và nói: ‘CHÚA Vạn Quân phán:
Này, một người mệnh danh là Chồi con,
Sẽ đâm chồi nứt lộc từ ngay giữa chỗ mình,
Và xây đền thờ cho CHÚA,
13Chính người sẽ xây đền thờ CHÚA,
Người sẽ được tôn trọng, và ngồi cai trị trên ngai mình.
Thầy tế lễ cũng sẽ ngồi trên ngai mình,
Và cả hai sẽ bàn mưu góp ý trong hòa khí thân thiện.
14Vương miện sẽ được cất giữ trong đền thờ CHÚA để kỷ niệm Hen-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia.’ ” 15Khi những người ở xa đến góp phần xây dựng đền thờ CHÚA, ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với ông bà. Và điều này sẽ xảy ra khi ông bà thật lòng vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của ông bà.

Boeing (BA) is down 4.8%, following years of outperformance. Cramer thinks the airlines will start buying planes, but it may be hurt by the strong dollar. The fork looking things on either end of the field are the goalposts, through which one can kick the football to score. This is usually called Wholesale Jerseys a field goal. “John has always been a fan favorite and he’s as entertaining on the air as he was when he was running the football,” said Steve Cohen, SVP of Sports Programming for SIRIUS XM Radio. “We’re thrilled to have him back on SIRIUS NFL Radio, where listeners around the country will be able to call in cheap China Jerseys and talk to one of the NFL’s all time greats.”. His strongest drive of the night started with 1 minute and 42 seconds left in the second quarter. Garoppolo led the Patriots foreight points, and accounted for all of the Patriots’ yards. Investigators are looking into whether a car and knife attack at Ohio State University that injured several people was an act of terror. (AP Photo/John Minchillo). A nfl jerseys cheap high conversion rate of viewers into users will amount to much more than $10 million in ad revenue. A low conversion rate of viewers into users will amount to much less than $10 million in ad revenue.. Youtube is rising high from what it known for. No more are people logging on to watch baby panda sneeze, or to wholesale china jerseys witness a brother biting another finger. Of course it’s not: when Bowie was creating the character of Ziggy Stardust in the early Seventies, Cohen was signing off songs with his own name “Sincerely, L Cohen” on “Famous Blue hockey jerseys Raincoat” erasing the line between his person and his persona just as Bowie was applying another layer of make up to his. You Want It Darker doesn’t pretend it’s anything other than an album about mortality, in other words. In the second quarter of 2013, the West side experienced 150 basis point decrease in overall vacancy from the first quarter wholesale nfl jerseys of 2013 rate of 16.1%. The market has seen landlords tightening concession packages and the increasing asking rates. Tax deductions: Unlike with a single family residence, with a duplex you can deduct certain home expenses for maintenance and yardwork because it’s an income property. That can make upkeep easier to afford. DUKE: Oh, it was fun. Oh, it was fun. Premiums only tell half the story, though. Deductibles may be the real work of the devil and they are also rising. Instagram is actually getting some design tweaks on Fake ray bans the web this week. It’s always been a mobile first service, but more focus on the web version could potentially help it down the road when it comes to having a role in the social commerce landscape.

back Back to NVB Online