back Back to NVB Online

Xa-cha-ri 11

Người Chăn Bất Trung
1Hỡi Li-ban, hãy mở rộng các cửa,
Cho lửa thiêu nuốt những cây tùng của ngươi!
2Hỡi cây bách, hãy khóc than, vì cây tùng đã ngã xuống!
Ôi, những cây hùng vĩ bị hủy diệt!
Hỡi những cây sồi Ba-san, hãy khóc than,
Vì rừng cây rậm rạp bị đốn ngã!
3Nghe này! Tiếng sư tử gầm rống
Vì rừng rậm sông Giô-đanh bị phá hủy!
Người Chăn Trung Tín
4 CHÚA, Đức Chúa Trời tôi phán: “Con hãy chăn bầy chiên sắp đem làm thịt.
5Những kẻ mua chiên sẽ đem chiên ra làm thịt mà không hề bị định tội, trong khi những kẻ bán chiên sẽ nói: ‘Ngợi khen CHÚA, con giầu có rồi!’ Kẻ chăn chiên cũng chẳng thương xót chúng. 6Vì Ta chẳng còn thương xót dân cư trong xứ nữa.”, đó là lời CHÚA. “Này, chính Ta sẽ giao mỗi người vào tay kẻ lân cận mình và vào tay vua mình; chúng sẽ đập tan xứ sở, nhưng Ta sẽ chẳng giải cứu một ai khỏi tay chúng.”
7Vậy tôi chăn bầy chiên mà những kẻ buôn bán chiên định đem làm thịt. Tôi chọn hai cây gậy, một cây tôi gọi là “Vui thỏa,” và cây kia là “Liên kết,” rồi tôi chăn bầy. 8Nhưng chỉ trong một tháng, tôi loại bỏ ba người chăn, vì tôi thiếu kiên nhẫn với chúng, và chúng cũng chán ghét tôi. 9Bấy giờ tôi nói: “Tôi sẽ không chăn nữa. Con nào phải chết thì chết; con nào phải mất thì mất. Những con nào còn sót lại cứ ăn thịt lẫn nhau.”
10Vậy tôi lấy cây gậy “Vui thỏa”, chặt đứt nó ra làm hai, để hủy bỏ giao ước tôi đã ký với muôn dân. 11Thế là giao ước bị hủy bỏ ngay hôm ấy. Những người buôn bán chiên quan sát tôi thì nhận biết rằng đó là sứ điệp của CHÚA. 12Tôi nói như vầy với họ: “Nếu các anh thấy điều ấy đúng, xin trả công cho tôi; bằng không thì thôi.” Vậy họ cân và trả tiền công cho tôi là ba mươi miếng bạc. 13CHÚA bảo tôi: “Con hãy dâng số tiền ấy vào kho bạc.” Tôi đem ba mươi miếng bạc, số tiền quý báu họ đánh giá tôi, dâng vào kho bạc trong đền thờ CHÚA. 14Rồi tôi chặt đứt cây gậy thứ nhì, cây “Liên kết”, ra làm hai, để hủy bỏ tình huynh đệ giữa hai nước Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.
Người Chăn Bất Trung
15 CHÚA lại bảo tôi: “Con hãy trang bị như một người chăn chiên dại dột. 16Vì này, chính Ta sẽ dấy lên trong xứ một người chăn chiên chẳng quan tâm đến những con nào mất, chẳng tìm kiếm con nào đi lạc, không chạy chữa con nào bị thương, cũng không nuôi dưỡng con nào khỏe mạnh. Nhưng con nào mập béo nhất thì người chăn ăn thịt, và lóc luôn cả móng.
17Khốn cho người chăn vô ích,
Bỏ bầy chiên mình!
Gươm sẽ giáng xuống trên cánh tay nó! Đụng đến mắt phải nó!
Cánh tay nó sẽ teo khô đi,
Mắt phải nó sẽ mù lòa!”

5 superpowers science will give us in our lifetimeSo that could indicate the issue is something bigger. Mental blocks of any sort can be difficult to overcome for any athlete in any sport. This sea has a maximum depth of 1,025 meters (3,363 Cheap ray bans feet). It is what the geologists call an endoheric basin, that is, there are no outflows from it.. They are then startled to find when they return that there was an activity to do that they missed! Even when the team votes to come inside and do the activity the progress is slow as everything has to be agreed before action happens. Team members cheap nfl jerseys report that they enjoyed being consulted and having a voice in the decision making, but got anxious when they could see lack of progress compared with other teams. It?s going to make a little bit of a funny noise, it?s always a little bit of entertaining trying to talk over the squeaking duck. As you work down, you want to pull some of that tape off. The Pegulas have a net worth of more than $3.5 billion, and made their fortune in the natural gas industry. They had the backing of local business leaders and public officials, and were regarded as the front runner to buy the Bills once they first expressed interest in late May. The building’s operator says she overheard the other agent make a phone call that went like this: “He’s gone.” “That’s too bad.””So . Chinese for lunch?”If you take away one lesson Replica ray bans from this article, let it be this: Never tell anyone you’re about to quit your government job. Chia seeds are a complete plant based protein which means they have all essential amino acids. Each 1 oz serving can contain 11 grams of fiber, 5 grams of omega 3’s and over Replica Oakleys 4 grams of protein. He was great with a Soccer ball and his playing looked so effortless.3. Johan Cruyff: Cruyff was born in Amsterdam in 1947 and his career totals are stunning. Only three wide receivers at the league’s scouting cheap mlb jerseys combine in February ran faster than the native of Aalen, Germany. The Vikings included Boehringer in their 30 prospect pre draft visit and after grilling him about the nuances of the game wholesale nfl jerseys were satisfied with his ability to pick up a complex playbook.”He was off the charts smart,” Spielman said.Boehringer didn’t pick up the sport until about five years ago when he was inspired by YouTube videos he discovered of Adrian Peterson highlights with the Vikings. Abdullah’s father, Yusuf Johnwell, died of heart failure Jan. 2 while in Kansas City to watch the Chiefs play the Oakland Raiders. The recent Cheap Oakleys third quarter saw AMC Network’s domestic revenue increase 4.3%, while advertising revenue declined 5.5% as it was up against huge episodes of the final season of “Breaking Bad”. Total revenue increased 31.4% to $520 million, led by international segment growth of 765.2% ($122.7 million).

back Back to NVB Online