back Back to NVB Online

Xa-cha-ri 10

CHÚA Phục Hồi Dân Ngài
1Hãy cầu xin CHÚA ban mưa xuống vào mùa mưa xuân.
CHÚA là Đấng tạo ra sấm sét,
Xin Ngài ban cho họ mưa rào.
Xin Ngài ban cho mỗi người lúa mọc đầy đồng.
2Vì các thần tượng chỉ nói điều dối gạt,
Thầy bói bày tỏ những khải tượng gian trá,
Chúng rêu rao những chiêm bao viển vông,
Những lời an ủi trống rỗng.
Vì thế dân Ta phải ra đi, khổ sở
Như đàn chiên không người chăn dắt.
3Cơn thịnh nộ Ta bừng lên chống lại bọn chăn chiên,
Ta sẽ trừng phạt các con dê đực.
Vì CHÚA Vạn Quân chăm sóc
Bầy chiên Ngài là dân Giu-đa;
Ngài sẽ khiến họ nên như ngựa chiến oai phong.
4Từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà,
Từ họ, cái cọc lều,
Từ họ, cây cung trận,
Từ họ sẽ dấy lên mọi thủ lãnh.
5Tất cả chúng sẽ như dũng sĩ
Chà đạp quân thù ngoài trận mạc như bùn lầy ngoài đường.
Chúng sẽ giao chiến vì CHÚA ở với chúng,
Chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù nghịch.
6Ta sẽ làm cho dân Giu-đa nên hùng dũng,
Ta sẽ giải cứu dòng dõi nhà Giô-sép.
Ta sẽ phục hồi chúng
Vì Ta thương xót chúng,
Và chúng sẽ nên như thể chưa hề
Bị Ta ruồng bỏ.
Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng,
Và Ta sẽ đáp lời chúng cầu xin.
7Dòng dõi Ép-ra-im sẽ nên như dũng sĩ,
Chúng sẽ vui chơi như khi rượu đã ngà ngà.
Con cái chúng nhìn thấy và vui mừng,
Chúng sẽ vui thỏa trong CHÚA.
8Ta sẽ huýt sáo
Và tập hợp chúng lại,
Vì Ta đã cứu chuộc chúng.
Chúng sẽ thêm nhiều và đông đảo như xưa.
9Dù Ta đã gieo chúng ra giữa các dân các nước,
Tại những miền xa xôi đó chúng sẽ nhớ đến Ta;
Chúng sẽ nuôi dưỡng con cái,
Rồi sẽ trở về.
10Ta sẽ đem chúng về từ Ai-cập,
Từ A-si-ri Ta sẽ tập hợp chúng lại,
Ta sẽ dẫn chúng vào Ga-la-át và Li-ban,
Nhưng chúng vẫn chưa đủ chỗ ở.
11 CHÚA sẽ băng qua biển gian nan,
Ngài sẽ đập tan biển cả dậy sóng,
Mọi trũng sâu nơi đáy sông Ninh đều khô cạn.
Niềm kiêu hãnh của A-si-ri sẽ bị đánh hạ,
Cây quyền trượng của Ai-cập sẽ qua đi.
12Nhưng Ta sẽ làm cho dân Ta nên hùng dũng trong CHÚA,
Chúng sẽ tiến bước trong danh Ngài,
đó là lời CHÚA.

In order to examine the regional differences between conditions, especially rmCHI which showed a significant effect on day 1 of recovery, we analyzed ADC and T2 values wholesale nfl jerseys slice by slice (MRI slice coverage included the most rostral extent of the prefrontal cortex to the more caudal cerebellar/brainstem areas). This intermediate analysis showed that the likely range of slices affected by repetitive concussive head injury was between slices 6 8 which included the sensorimotor cortical (SSCTX) area directly impacted by this type of lesion and the hippocampus (HIPP). Fans and media alike were kept at a safe distance from the ceremony, the details of which were closely guarded. Little information about the nuptials was leaked beforehand, though the police presence around the Christ Church at Grove Farm where both Roethlisberger and Harlan are members indicated this was no ordinary Saturday.. Find Cheap nfl jerseys that one blogger who has been eating in Saigon or Hong Kong for the last year or two or three years, taking pictures, and writing about his or her noodle or dumpling Wholesale Jerseys experience. That is a rich vein to tap into.. The same Infuse that was later linked Cheap NFL Jerseys to cancer nfl jerseys cheap and infertility in men, which might have affected any of the million people who were prescribed it. The warnings were always there in the fine print, but the marketers were able to tweak the wording to play up the benefits and brush off the horrifying risks and side effects.. 7. oakley sunglasses Collins’s contract status was obviously a factor here. In June the Jets cut the prices of about 18,000 PSLs by as much as 50% with some lower end zone sections seeing cuts to $2,500 from $5,000 per ticket and some sideline seats being reduced from $15,000 to $10,000. While the teams have found sponsors for the four entrances to the new stadium (Anheuser Bush, Met Life, Verizon, Pepsi) and have secured Super Bowl XLVIII for their new home, they have yet to sell naming rights to the building. ESPN’s Chris Mortensen laid out a very similar scenario on his network’s “Dari and Mel” radio show in late July, shortly after Rice’s initial two day suspension was doled out. He cited cheap football jerseys sources talking to him about a video from inside the Revel elevator, one that Mortensen reported showed Palmer “attacking Ray,” then him delivering “a punch.”. The subsequent media session was also awkward. Coach David Kidwell didn’t want to talk about his lineup, but also implied he was yet to make up his mind about who would replace Thomas Leuluai. Stewart and Matai were instrumental early before Matai left the field late in the first half with a knee injury, but the centre returned in the second half, having scored the opening try of the game. Stewart laid on Matai’s first, as the Dragons right hand defensive edge of Josh Dugan and Benji Marshall struggled to contain a rampant Manly side.

back Back to NVB Online