back Back to NVB Online

Tích 2

1Nhưng con phải dạy những điều đúng theo đạo lý chân chính. 2Hãy dạy dỗ các bô lão phải chừng mực, nghiêm trang, tiết độ và vững vàng trong đức tin, trong tình yêu thương và kiên nhẫn; 3các bà lão cũng thế, phải sống cách kỉnh kiền, không được nói xấu, không nghiện rượu, nhưng biết dạy dỗ điều lành. 4Như thế họ có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, 5tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, tùng phục chồng mình để Đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.
6Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên họ sống tiết độ. 7Trong mọi việc, chính con phải làm gương về các việc lành; khi dạy dỗ phải trung thực, nghiêm trang, 8lời nói lành mạnh, không thể trách được, để kẻ chống đối con phải bị hổ thẹn, không thể nào nói xấu chúng ta điều gì.
9Con hãy dạy các nô lệ phải phục tùng chủ mình trong mọi việc, làm hài lòng chủ, chứ đừng cãi trả, 10đừng ăn cắp, nhưng tỏ ra đáng tín nhiệm hoàn toàn, để đạo lý của Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta, được rạng rỡ trong mọi cách.
11Vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. 12Ân ấy dạy chúng ta phải từ bỏ tinh thần không tin kính và các dục vọng phàm tục, phải sống tiết độ, công chính và tin kính trong đời này, 13đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, là Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Cứu Thế Giê-su. 14Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành.
15Đó là những điều con phải dạy dỗ, khích lệ và khiển trách với tất cả uy quyền; đừng để một ai khinh dể con.

3g game consoles makers losing big up frontPetersburg Times, “A grown man cant go and get a job at Chic fil A, he said. You cant make a living off of that.” Then was wholesale china jerseys another who came from up north to live with his elderly mom. But as you get more comfortable, then you can try it. So, ride on the nose, like this. Unless your recorder has a live playback option, you may be out of luck. You might try splitting the mic output and running Cheap NFL Jerseys one leg into a small headphone amp but that is another piece of gear in the mix. Keep in mind that these numbers do not account for home field advantage, situational analysis (extra rest, back to back road games, divisional rivalries, etc), injuries, weather or public perception. They are merely to be used as a baseline for your initial analysis.. I recently tried progressives, very expensive too and they did not work. They say some people can’t wear them, so now my choices are, bifocal (they make me dizzy and pukey), or three pairs of glasses. According to “The Wall Street Journal,” NFL officials state that team owners collectively owe $8.5 billion in debt, and must make several hundred million in interest payments each year to financial and insurance companies. This can be a significant burden on a team’s owner. Qualcomm Stadium, the team’s current home, is in Mission Valley. In 2005, the Chargers proposed building a stadium on that 166 acre site, along with retail and residential development surrounding it. Here’s a 360 degree view of cheap oakleys outlet the Rams’ new home in Inglewood Click and drag within the image to explore the site of the future Rams stadium in Inglewood. (Bryan Chan / Los Angeles Times) The Rams are returning to Los Angeles after a vote by the NFL owners Tuesday night. For this year’s ranking, we added the corruption Cheap NFL Jerseys component. We used the criminal conviction of government officials in each area over the past decade as compiled by the Public Integrity Section cheap oakleys sunglasses of the Department of Justice. I would say this. The Jets expect to get something from him to help their football team, but he is one of the few players who could play only a few downs on offense and actually sell Cheap nfl jerseys some season tickets.. The Buffalo Bills were sending seven defenders at Indianapolis Colts QB Andrew Luck on seemingly every passing down, especially early in the game. The all out blitzes worked in Buffalo’s decisive upset.9. The arrows, for every arrow there is, it’s five boards so every arrow, five boards. For right hander?s, it goes five, ten, fifteen, twenty, twenty five, thirty, thirty five, and forty is the cheap oakleys other pin.

back Back to NVB Online