back Back to NVB Online

Tích 1

Lời Chào Thăm
1Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, nhằm mục đích giúp đỡ đức tin những người được Đức Chúa Trời chọn, và giúp cho sự nhận biết chân lý, là điều đem lại nếp sống tin kính 2trong niềm hy vọng sống vĩnh phúc mà Đức Chúa Trời, Đấng không hề nói dối, đã hứa từ trước khi có thời gian. 3Vào đúng thời kỳ, Ngài bày tỏ Lời Ngài qua việc truyền giảng Phúc Âm đã được ủy nhiệm cho tôi theo lệnh của Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta.
4Mến gởi Tích, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta ban ân sủng và bình an cho con.
Nhiệm Vụ Của Tích
5Lý do ta để con ở lại đảo Cơ-rết là để con sắp đặt những việc còn lại và lập các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã dặn bảo con losartan hctz. 6Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, con cái đều tin Chúa chứ không bị tố cáo là phóng đãng hay ngỗ nghịch. 7Vì giám mục, người quản lý nhà Đức Chúa Trời, phải là người không có gì đáng trách, không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo, không tham lam lợi lộc, 8nhưng là người hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, tiết độ, ngay thẳng, sùng kính, tự chủ, 9giữ vững giáo huấn của đạo đáng tin cậy, để nhờ đạo lý chân chính, có khả năng khuyên bảo hay bác bỏ những kẻ chống đối.
Tâm Tính Người Cơ-rết
10Vì có nhiều kẻ bất phục tùng, lời nói hư không vô nghĩa và lừa gạt, nhất là những kẻ trong nhóm người cắt bì. 11Cần phải bịt miệng họ lại. Họ vì lợi lộc thấp hèn, dạy những điều không đáng dạy, phá hoại toàn thể gia đình một số người. 12Chính một tiên tri của họ đã nói: “Người Cơ-rết hay nói láo, là thú dữ, ham ăn và lười biếng.” 13Lời đó thật đúng. Vậy, con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được vững chắc trong đức tin; 14không quan tâm đến những huyền thoại Do Thái, và các điều răn của những người khước từ chân lý. 15Đối với người trong sạch, tất cả đều trong sạch, nhưng đối với kẻ bại hoại vô tín, thì chẳng có gì trong sạch cả. Thật ra, cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bại hoại. 16Họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Thật là những kẻ đáng ghê tởm, bất phục tùng và không thể làm một việc gì tốt lành cả.

10 players to watch at the 2014 nfl cheap oakleys combineNew Orleans Saints: Sure seems like they got a needed injection of size and toughness and telegraphed an intent to do exactly that by picking T Andrus Peat and ILB Stephone Anthony in the first round. OLB Hau’oli Kikaha had 32 sacks over the past two seasons . Menopause is defined as permanent cessation of menstruation due to the normal decline in the function of the ovaries. The ovaries stop releasing ova, in response to which the uterus stops the thickening of the uterine lining. You could also gift him a T shirt with your photos printed on it. Select a funny pic such as, wholesale china jerseys the ones taken from a Polaroid. The Supreme Court plays an entirely different role. At least in theory, the Supreme Court doesn’t care much about the result in cheap jerseys a particular case, or whether that result was just or fair to the parties involved. The third rounder might have a chance to be a contributor, but how many fifth, sixth and seventh round draft picks ever become starters? The odds are that this entire draft is for the future. That means the present is going to be tough to watch.. In total, Cutler exposed 558 soldiers, 486 psychiatric patients, 219 prisoners, and 39 others to a variety of dick rotting diseases. To make things worse, the “research team” never got anything in the way of solid results. But cheap nfl jerseys Ailes isn’t the only TV executive to acknowledge that sex sells. So why don’t C SPAN, CNN and the rest dip their female reporters in liquid bronzer and touch up their highlights? Mundy suggests that “the best explanation for Fox glam may be the channel’s largely conservative audience.” Because, she reasons.the Fox News audience skews old. First, he is already the number 1 receiver on the team and Mr. Davis has made his intentions perfectly clear that he intends to try wholesale jerseys to get the ball deep to the speedster right from the get go. Coincidentally, the Supreme Court pulled up a political leader for not controlling followers, this of course, in the real world. What about the venom spewed in the virtual world by those who claim to be followers of political leaders? Do these leaders wink cheap oakleys at or disown or approve of name calling and cheap ray bans abuse?. Thursday in Terrytown, a suburb of New Orleans just across the Mississippi River.”The only thing we know right now, everything else is conjecture, is that Mr. Gasser did in fact shoot Mr. This article provides several useful tips. The gifts are presented beautifully in frames and can be personalised.

back Back to NVB Online