back Back to NVB Online

Thánh Thi 94

Đức Chúa Trời Là Đấng Phán Xét Mọi Sự
1Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời báo trả;
Ngài là Đức Chúa Trời báo trả, xin bày tỏ thiên quang Ngài.
2Lạy Đấng phán xét thế giới, xin đứng lên,
Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo.
3Lạy CHÚA, cho đến bao giờ?
Kẻ ác sẽ đắc chí cho đến bao giờ?
4Chúng tuôn đổ lời kiêu ngạo;
Mọi kẻ làm ác đều khoe khoang.
5Lạy CHÚA, chúng nó chà đạp dân Ngài;
Chúng nó làm con dân Ngài khốn khổ.
6Chúng giết kẻ góa bụa và người kiều dân;
Chúng tàn sát kẻ mồ côi.
7Chúng bảo rằng CHÚA sẽ không nhìn thấy,
Đức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ không nhận thấy.
8Hỡi những kẻ u mê nhất trong dân, hãy hiểu biết;
Hỡi những kẻ ngu dại, bao giờ các người mới khôn ngoan?
9Đấng đã tạo ra tai, lại không nghe được?
Đấng đã nắn nên mắt, lại không thấy sao?
10Đấng đã trừng phạt các nước, lại không quở trách sao?
Ngài là Đấng dạy dỗ loài người tri thức.
11 CHÚA biết tư tưởng loài người;
Chúng chỉ là hư không.
12Lạy CHÚA, phước cho người nào Ngài rèn luyện
Và dạy dỗ Kinh Luật cho;
13Và ban cho họ yên lành khỏi những ngày hoạn nạn,
Cho đến khi nào hố sâu đã đào cho những kẻ ác.
14Vì CHÚA không ruồng bỏ dân Ngài
Cũng chẳng từ bỏ cơ nghiệp Ngài.
15Vì sự xét xử công bình sẽ trở về với người công chính;
Và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo.
16Ai sẽ nổi lên chống lại những kẻ ác cho tôi;
Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm điều gian ác giúp tôi?
17Nếu CHÚA đã không giúp đỡ tôi
Thì linh hồn tôi đã sớm ở nơi Âm Phủ.
18Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngã
Thì tình yêu thương kiên trì của Ngài nâng đỡ tôi.
19Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi,
Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi.
20Cậy quyền năng dùng luật hại người,
Thế nào Ngài lại kết ước đồng minh?
21Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chính
Và kết án tử hình kẻ vô tội.
22Nhưng CHÚA là thành lũy bảo vệ tôi;
Đức Chúa Trời tôi là vầng đá nơi tôi trú ẩn.
23Ngài sẽ báo trả chúng nó vì tội lỗi chúng nó;
Ngài sẽ tiêu diệt chúng nó vì sự gian ác chúng nó;
CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng nó.

former nfl defensive lineman bryan robinson dead at age 41In the year 1957, at the age of 15, Pel was included in the Brazil national team for the World Cup. In his debut match, Pel scored two goals. Heisman winner/rape investigatee/shoplifter Jameis Winston was finally suspended two games ago for yelling something crude in a dining hall, Cheap Football Jerseys which might not be a grievous sin but is at best deeply unwise, given the serious sexual assault accusation leveled against him in 2012. But Winston managed not to get in any more trouble for an entire week after his benching, cheap oakleys and even though Cheap Jerseys there are some strong signals that he’s not a very good dude, I’m hesitant to write off a 20 year old who is being manipulated at every turn by a system designed to suck every last ounce of money out of his immature body and brain with no regard to his mental health or development as a person.. I have my own career. I’ve been number one in the biggest women’s sport in the world. Therefore, light propagation by Mller cells through the retina can be considered as an integral part of the first step in the visual process, increasing photon absorption by cones while minimally affecting rod mediated vision.IntroductionThe primary event of vision is the projection of light by the optical system of the eye onto the proximal surface of the retina1. However, the mammalian retina and the peripheral retina of humans and primates are organized in a seemingly reverse order with respect to the light path. You can’t control this stuff. I mean if there’s a fight breaks out Fake ray bans and the reason we’re talking about this, Tony, in the NBA is because there have not been a lot of fights. All fingers should be slightly spread out. This hand position should resemble a triangle, with your palms spread out, and the ball should be caught in between the open space. Additional features are posterior staphyloma cheap jerseys in advanced cases and developmental cataract. Treatment of Cheap Jerseys LCHAD deficiency with a low fat, high carbohydrate diet (7) seems to markedly improve the prognosis and may even slow progression of the pigmentary retinopathy.. He is just so perfect and I love him so much. His blindnessis due toretinopathy of prematurity (ROP), a complication of prematurity caused by underdeveloped blood vessels on oakley outlet a premature baby retinas.. I am, without exaggeration, enthusiastically confident that this company, the new CBS Corporation is well positioned to assume its place as the leader among its media peers and to continually expand on this leadership for a long, long, long Leslie, that’s long long time to come. I will pass this over to the real boss, Leslie Moonves..

back Back to NVB Online