back Back to NVB Online

Thánh Thi 80

Theo Điệu Hoa Huệ; Cho Nhạc Trưởng
1Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên,
Đấng hướng dẫn dòng dõi Giô-sép như đàn chiên,
Xin hãy lắng tai nghe.
Lạy Đấng ngự trên Chê-ru-bim, xin hãy chiếu sáng
2Trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se.
Xin hãy tỏ quyền năng của Ngài ra
Và đến giải cứu chúng tôi.
3Lạy Đức Chúa Trời,
Xin hãy phục hồi chúng tôi lại;
Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.
4Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân,
Ngài giận dữ, không nghe lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ?
5Ngài đã cho họ ăn bánh giọt lệ,
Và uống đầy nước mắt.
6Ngài làm chúng tôi thành vật tranh giành giữa các nước láng giềng;
Các kẻ thù cùng nhau cười nhạo chúng tôi.
7Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân,
Xin hãy phục hồi chúng tôi trở lại;
Xin ân sủng Ngài toả sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.
8Ngài đã đem cây nho ra khỏi Ai-cập;
Ngài đánh đuổi các nước đi và trồng nó.
9Ngài sửa soạn đất sạch sẽ cho cây nho;
Nó đâm rễ và mọc đầy trên đất;
10Bóng cây che các núi đồi
Và cành nó che phủ các cây tùng của Đức Chúa Trời.
11Các cành nho vươn ra tận biển,
Chồi nó lan rộng đến tận sông.
12Sao Ngài lại phá đổ tường rào nó?
Để mọi kẻ qua lại hái trộm nho?
13Để heo rừng cắn phá,
Và thú đồng phá hại?
14Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy trở lại;
Từ trên trời xin Ngài nhìn xuống,
Đoái xem và chăm sóc cây nho này,
15Là cây mà tay Ngài đã trồng,
Là con trai mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình.
16Cây nho bị lửa đốt và bị chặt đi.
Họ bị hủy diệt vì nét mặt trách mắng của Ngài.
17Nguyện tay Ngài phù hộ người ngồi bên tay phải Ngài,
Là con người mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình.
18Chúng tôi sẽ không từ bỏ Ngài nữa.
Xin Ngài cho chúng tôi sống, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Ngài.
19Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân,
Xin hãy làm cho chúng tôi quay trở lại.
Xin ân sủng Ngài tỏa sáng, thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.

chargers team doctor part of flawed systemOn sale through the website soon, the charger will cost $40. I couldn get confirmation on whether hockey jerseys the product is made from any recycled plastics, but Miniwiz is doing inventive things Fake Oakleys with recycled plastic bottles as building blocks for walls.. Press the “Menu” button on the TV’s remote and scroll to the “Plug N Play” option. Press “Enter” and highlight the “Cable Network Setup,” then press “Enter” again. Here’s how it works. Come onto your back and bring your knees. He was truly an interesting guy.”Gumbel’s career has included three Emmys, calling two Super Bowls for CBS along with studio hosting duties for The NFL Today on CBS, March Madness and the Winter Olympics. His reach, however, goes beyond sports, evidenced by the Fox primetime animated series Family Guy, which featured depictions of Greg and his cheap mlb jerseys brother, Bryant.”Bryant and I talked about it before it aired,” Greg Gumbel said. Brown caught Roethlisberger’s pass just short of the goal line and stretched the ball into the end zone with his left hand to cap a wild fourth quarter and give Pittsburgh (10 5) its second division title in three years.The Ravens took the lead on Kyle Juszczyk’s 10 yard burst up the middle with 1:18 remaining. But Roethlisberger calmly led the Steelers 75 yards in 10 plays, the last 4 coming as Brown fought through a pair of tacklers to assure the Steelers of a third straight playoff berth.The Ravens (8 7) were officially eliminated when Joe Flacco’s pass near midfield was intercepted on the final play.Kansas City secured a playoff berth with the Baltimore loss.The Steelers have won six straight and ended a four game losing streak to Baltimore.CHIEFS 33, BRONCOS cheap jerseys 10KANSAS CITY, Mo. Though specific details regarding the climb are yet unknown, we know the team, which included Romero dad, completed the climb without notable injuries. Romero blog says “More to come after we load the yaks.” cheap jerseys So we wait for more details and get back to you. I was walking with a walker but graduated to a walking stick. I still use when I leave the house as I get tired quick so many things moving fast around me even in the car makes me feel strange. They oakley outlet ask him to fill in. He had done an admirable job. The quote from the elder Brady appeared in a profile titled “Tom Brady Can’t Stop” that detailed lengths that the quarterback goes to in order to maintain peak performance. Under the watchful eye of best friend and body coach Alex Guerrero, Brady adheres to a fitness and health regime that is built around “staying physically fit, emotionally stable, and spiritually sound.”. Cheap nfl jerseys

back Back to NVB Online