back Back to NVB Online

Thánh Thi 79

Cầu Nguyện Cho Giê-ru-sa-lem Và Dân Tộc Do Thái
1Lạy Đức Chúa Trời, các nước đã xâm phạm cơ nghiệp Ngài;
Làm cho đền thánh Ngài thành ô uế;
Và gây cho Giê-ru-sa-lem đổ nát.
2Chúng vứt thây các tôi tớ Ngài cho chim trời ăn thịt;
Và bỏ xác những người trung tín của Ngài
Cho thú rừng trên đất.
3Chúng làm đổ máu họ như nước chảy
Quanh khắp Giê-ru-sa-lem,
Nhưng không có ai chôn cất.
4Chúng tôi trở thành cớ chế giễu cho các dân láng giềng;
Là lời chế nhạo, vật đáng khinh cho những nước chung quanh.
5Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Ngài sẽ giận đến đời đời ư?
Cơn thịnh nộ ghen tức của Ngài vẫn cháy như lửa chăng?
6Xin hãy đổ cơn giận Ngài trên các nước
Không nhận biết Ngài;
Và trên các vương quốc
Không cầu khẩn danh Ngài;
7Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
Và phá hủy quê hương người.
8Xin chớ ghi nhớ tội lỗi trước kia của chúng tôi;
Xin lòng thương xót Ngài mau mau đến giúp chúng tôi
Vì chúng tôi mòn mỏi vô cùng.
9Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng tôi,
Xin giúp đỡ chúng tôi vì vinh quang của Danh Ngài;
Xin cứu chuộc và tha thứ tội lỗi chúng tôi
Vì cớ Danh Ngài.
10Tại sao các nước dám hỏi:
Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?
Ngay trước mắt chúng tôi, nguyện các nước nếm biết
Sự báo thù huyết mà các tôi tớ Ngài đã đổ ra.
11Nguyện tiếng than thở của những kẻ tù đày thấu đến trước mặt Ngài;
Tùy quyền năng vĩ đại của Ngài,
Xin hãy cứu thoát những kẻ bị đầy đọa cho chết.
12Lạy Chúa, xin hãy báo trả gấp bảy lần vào lòng những nước láng giềng
Về lời chế giễu mà họ đã chế giễu Ngài.
13Còn chúng tôi là dân của Ngài,
Là đàn chiên của đồng cỏ Ngài;
Chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi,
Sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài đời đời.

A few days after a cheap nfl jerseys close Super Bowl loss, San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick added a new tattoo to his already highly tattooed skin. Tribal designs added to Kaepernick chest area around a pre existing tattoo that reads: All Odds. Hence the recent inclusion of tablet computers and Twilight books and the exclusion of casserole dishes and photo printing services. There are two main measures: the Consumer Prices Index (CPI) and the Retail Prices Index (RPI). BUZINSKI: Well, I think the NFL is pretty much representative of all pro sports. I mean, it’s getting so much more attention simply because it’s the biggest sport. It was just really dramatic. You don’t have that kind of drama Cheap NFL Jerseys in this draft. These evaluations tend to be very conservative, and virtually every Junior I have represented was drafted higher than the projection. The NFL knows it has a massive developmental benefit from college football, which it does not pay for. Growing up my entire life, “you’ll never play football, go play baseball,” and I played baseball, and really I did that until I couldn’t play baseball because of another injury, and football was NFL Jerseys China what I wanted to try. And at that time in my life I needed something like football. Then he took us out to the garage and unlocked the door. There inside were all our gifts. A quarter of the 92 Premier League and Football League clubs is 23. It is, of course, simplistic to suggest there should be an equivalent number of black and ethnic minority managers. Walking is really a plyometrics. It’s deceleration and acceleration and creating load and capturing load and impact in the body. Can a Camcorder with Digital Camera Take Good Still Pictures?Many camcorders on the market are capable of taking still photos in addition to recording video footage. The question that many consumers have however is whether or not these devices can do double duty well enough so that they can purchase a camcorder and avoid buying a stand alone digital camera in addition or at least leave the camera Cheap mlb Jerseys at home when taking the camcorder along.. You can also put your opponent oakley outlet in your place and analyze whether the situation would have been any different from a different perspective. Find ways by which cheap nfl jerseys you can be more in your control of the game.. Norman Bates from Psycho and Buffalo Bill from Silence of the Lambs are just two fictional characters inspired by the real life serial killer who was Ed Gein. cheap nfl jerseys He would kill his victims, skin them and use different parts of their body as decorations for his house.

back Back to NVB Online