back Back to NVB Online

Thánh Thi 77

Niềm An Ủi Nơi Đức Chúa Trời
1Tôi lớn tiếng cầu khẩn Đức Chúa Trời;
Tôi cầu khẩn Đức Chúa Trời và Ngài lắng tai nghe tôi.
2Trong ngày gian truân tôi tìm kiếm Chúa;
Ban đêm tôi giơ tay cầu khẩn Ngài không mệt mỏi;
Tâm hồn tôi không chịu ai an ủi.
3Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời và than vãn;
Tôi suy tư và tâm linh tôi kiệt quệ. Sê-la
4Ngài giữ cho mí mắt tôi cứ mở ra;
Tôi quá bối rối không thể nói nên lời.
5Tôi nghĩ đến những ngày thời đại trước,
Vào những năm xa xưa.
6Ban đêm tôi nhớ lại bài ca của tôi;
Tôi suy tư trong lòng và tâm linh tự vấn.
7Lẽ nào Chúa sẽ từ bỏ chúng ta đời đời
Và không bao giờ ban ơn cho chúng ta nữa?
8Lẽ nào tình thương của Ngài đã chấm dứt mãi mãi,
Những lời hứa của Ngài đã không còn đời đời?
9Lẽ nào Đức Chúa Trời đã quên ban ơn?
Hay trong cơn giận Ngài đã khép lòng thương xót? Sê-la
10Và tôi nói: Điều đau đớn cho tôi là:
Cánh tay phải của Đấng Chí Cao đã thay đổi!
11Tôi sẽ nhắc lại những công việc của CHÚA
Và tôi nhớ đến những phép lạ của Ngài thuở xưa.
12Tôi sẽ suy gẫm về tất cả những phép lạ của Ngài
Và suy tư về những công việc Ngài đã làm.
13Lạy Đức Chúa Trời, đường lối của Ngài là thánh khiết;
Có Thần nào vĩ đại như Đức Chúa Trời chăng?
14Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng làm phép lạ;
Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân.
15Ngài đã đưa tay cứu chuộc con dân Ngài,
Tức là dòng dõi Gia-cốp và Giô-sép. Sê-la
16Lạy Đức Chúa Trời,
Dòng nước thấy Ngài thì sợ hãi;
Vực thẳm thấy Ngài thì run rẩy.
17Các tầng mây làm đổ cơn mưa,
Bầu trời phát ra tiếng sấm;
Những chớp nhoáng của Ngài loé lên.
18Tiếng sấm của Ngài ở trong cơn gió lốc;
Chớp nhoáng chiếu sáng thế gian;
Quả đất rung chuyển và lay động.
19Con đường của Ngài xuyên qua biển cả;
Các lối đi của Ngài vượt qua biển sâu;
Nhưng không ai tìm thấy được vết chân Ngài.
20Ngài dùng tay Môi-se và A-rôn
Dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên.

“The thing is, guys are spending so much more time in the ‘gun, even in practice, so guys don’t work on the quarterback being under center as much,” retired quarterback Rich Gannon said. “They don’t put the pads on in practice, so they’re not getting live snaps from center. After usual wear and tear, you’ll notice that a skateboard wheel can start to have a curve to one angle. To balance this out simply rotate the tire or wheel to where the wide part is now on the oakley outlet outside, this will wear the wheels evenly and give you a straight ride. The GWS hierarchy finally chose the name Giants after weighing up a range of options and running an online cheap oakleys poll with the final choice coming down to either ”Wolves” or Giants. The ”Warriors” had also been considered, but in a clear indication of the new team’s awareness of its competition it ruled out Warriors on the grounds that the NRL already had the New Zealand Warriors.. “I probably wash my hands more than anybody,” he said. “I go out of the way to make sure I’m a clean guy. And the man congratulated him on winning his second straight Masters [Palmer won in 1960]. He said, ‘Thank you,’ went back to his ball, and knocked it in the trap.”. Other species in the majidae family are known for using hooks in their shells to attach long strands of seaweed for cover. We know what you’re thinking: Could we stick one of these in a tank full of jewels and shit and watch them confusedly dress themselves up like drag queens? Hell yes:. cheap nfl jerseys A couple years after I got married, I started having trouble getting enough sleep. At first I thought it was just a side effect of pregnancy, having my lungs and all my other parts crowded so tightly NFL Jerseys Cheap they just didn’t have the room for a deep breath. The Boston Gardens was never a place that was friendly to Detroit. It was always hot cheap nfl jerseys as hell in the building and it was hard to breath. Many years ago, my very close friend Geoff taught me something invaluable: luck is nothing but preparation meeting opportunity. Geoff href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys mentored and guided me. It’s a lot like fiscal debt: gradually accumulated and a bastard to get rid of. Also, you probably have way more of it than you think. Bringing out these engagements can lead to moments of fake oakleys pure joy across generations as relationships form when people play games together and/or gain learning experiences that would otherwise not have been possible. The art and craft of game design and development have many possibilities and many challenges.

back Back to NVB Online