back Back to NVB Online

Thánh Thi 74

Thơ A-sáp Để Dạy Dỗ
1Lạy Đức Chúa Trời, sao Ngài từ bỏ chúng tôi mãi mãi,
Sao Ngài nổi giận cùng đàn chiên của đồng cỏ Ngài?
2Xin nhớ lại dân Ngài, là dân Ngài đã mua chuộc từ ngàn xưa,
Chi tộc đã được Ngài cứu chuộc, để làm cơ nghiệp của Ngài.
Xin nhớ lại núi Si-ôn này, nơi Ngài đã ngự.
3Xin hãy bước chân đến chỗ đổ nát hoàn toàn,
Mà kẻ thù đã hủy phá tất cả trong đền thánh.
4Các kẻ thù đã gầm thét giữa nơi thờ phượng Ngài,
Chúng đã dựng cờ lên làm dấu hiệu.
5Chúng nó giống như kẻ
Giơ rìu lên chặt cây.
6Rồi chúng dùng dao và búa đập bể
Các trần gỗ chạm khắc.
7Chúng lấy lửa thiêu hủy đền thánh Ngài đến tận đất,
Chúng làm cho nơi danh Ngài ngự thành ô uế.
8Chúng tự bảo trong lòng rằng: “Chúng ta sẽ đè bẹp.”
Chúng thiêu đốt mọi nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất.
9Chúng tôi không thấy dấu hiệu,
Cũng không còn tiên tri nào;
Không ai trong chúng tôi biết việc này kéo dài bao lâu nữa.
10Lạy Đức Chúa Trời, kẻ thù sẽ chế giễu cho đến bao giờ?
Kẻ nghịch sẽ nhục mạ danh Ngài mãi sao?
11Sao Ngài rút tay lại, tức là tay phải Ngài?
Xin hãy giang tay ra khỏi lòng và hủy diệt chúng.
12Nhưng Đức Chúa Trời là vua của tôi từ ngàn xưa,
Ngài thực hiện các sự giải cứu khắp trên đất.
13Chính Ngài bởi quyền năng mình phân rẽ biển cả,
Đập bể đầu quái vật dưới nước.
14Chính Ngài chà nát đầu Lê-vi-a-than,
Ban chúng làm đồ ăn cho dân trong sa mạc.
15Chính Ngài khai nguồn, mở suối nước,
Ngài làm khô cạn dòng sông đang chảy.
16Ban ngày thuộc về Ngài, ban đêm cũng thuộc về Ngài.
Ngài đã thiết lập mặt trời và các tinh tú.
17Ngài phân định tất cả bờ cõi trên đất,
Lập ra mùa hè, mùa đông.
18Lạy CHÚA, xin nhớ điều này:
Kẻ thù chế giễu, dân ngu dại sỉ vả danh Ngài.
19Xin đừng trao mạng sống chim bồ câu của Chúa cho thú dữ;
Xin đừng quên mạng sống những kẻ cùng khốn của Chúa đời đời.
20Xin nhớ đến giao ước Ngài
Vì những nơi tối tăm trong xứ đầy những sự bạo tàn.
21Xin chớ để kẻ bị đàn áp chịu xấu hổ;
Nguyện những kẻ khốn cùng và nghèo khổ ca tụng danh Ngài.
22Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng lên, bênh vực cho lý do của Ngài.
Xin nhớ rằng những kẻ ngu dại xúc phạm đến Ngài mỗi ngày.
23Xin đừng quên tiếng của các kẻ thù Ngài,
Là tiếng gầm thét không ngừng nổi lên chống lại Ngài.

indianapolis colts 2012 nfl draft reviewWe want our shoulders pointed towards the basket. We want to make sure that the ball is on our fingertips. That’s football. But here is that larger truth so many people are avoiding: It’s not just NFL football that is dangerous. Last week at the cinema I saw an ad that was extremely powerful. More of a short film, the ad was Ben Mendelsohnsitting in a chair talking at varying levels of speed and volume in an incredibly unnerving voice. Parker provides an interesting conundrum for the drafting community, which has been demonstrated by the wild swings in his ADP. Parker is coming off foot surgery. Honey is not benign, it has a knock on effect on the body like refined sugar. We want foods to be ‘good’ or ‘bad’ but that’s not Fake Oakleys the case.’. Facebook’s ‘basic structure’, to borrow Constitutional jargon, stems from two broad areas Data Mining and Advertising. Whatsapp has maintained a deliberate distance cheap oakleys sunglasses from both these fronts. I doubt it will get as far as consulting a lawyer, but better to be safe than sorry esp. cheap nfl jerseys With twins on the way!I am having the exact same problem. Those simply mean that that jersey was actually worn in a game by that player. Again, the autograph is going to be the same. GOLDMAN: Any player who has retired by the time the settlement is given preliminary approval Seeger thinks that’ll be in 30 to 60 days those players will be included in the deal, and they could total more than 18,000. The NFL has 20 years NFL Jerseys Cheap to pay the settlement, approximately half of it over the first three years. Consumer cheap football jerseys decision making determines the likelihood that a consumer will consider or purchase a particular product. In general, consumers seek to increase pleasure and avoid pain. At the time, the shares, after a big run up on the PokerStars acquisition, were trading around $26 [USD]. Our expectations were that it would remain pooled around that number partially because there were 4 million warrants still sitting around $11 and that this provided a speed bump on any quick run up. Include a catchy, clear headline and two photos cheap nfl jerseys (horizontal composition). We apologize, but we can respond to all submissions. Well, it has certainly managed to hang on in there a little longer than that! And wholesale nfl jerseys quite frankly, what a job it has done in showcasing a football competition that is arguably second to none in the world. But what ‘When Football Changed Forever’ managed to do, with a fist clasped firmly throughout on the unfolding narrative, was not only tell us simply how that happened.

back Back to NVB Online