back Back to NVB Online

Thánh Thi 71

Mong Đợi Hành Động Công Chính Của Chúa
1Lạy CHÚA, tôi ẩn náu nơi Ngài,
Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời,
2Xin giải cứu và giải nguy cho tôi bằng sự công chính của Ngài.
Xin hãy nghiêng tai nghe tôi và cứu rỗi tôi.
3Xin Ngài hãy làm núi đá trú ẩn cho tôi
Để tôi luôn luôn đến đó.
Xin ra lệnh cứu tôi
Vì Ngài là tảng đá và thành lũy của tôi.
4Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi khỏi bàn tay kẻ ác,
Khỏi sự nắm giữ của kẻ bất chính và người tàn bạo.
5Vì, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi;
Lạy CHÚA, Ngài là niềm tin cậy của tôi từ khi niên thiếu.
6Tôi nương tựa nơi Ngài từ khi sinh ra,
Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi.
Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài.
7Tôi như một điềm lạ cho nhiều người,
Nhưng chính Ngài là nơi trú ẩn kiên cố của tôi.
8Hằng ngày miệng tôi đầy lời ca ngợi
Và tôn vinh Ngài.
9Xin chớ xua đuổi tôi trong lúc già nua,
Xin đừng từ bỏ tôi khi sức lực tôi suy yếu.
10Vì các kẻ thù nói nghịch tôi,
Những kẻ rình hại mạng sống tôi cùng nhau bàn mưu.
11Chúng nói: Đức Chúa Trời đã từ bỏ nó,
Hãy đuổi theo và bắt lấy
Vì không ai giải cứu nó đâu.
12Lạy Đức Chúa Trời, xin chớ ở xa tôi,
Đức Chúa Trời tôi ôi, xin mau mau giúp đỡ tôi.
13Nguyện những kẻ tố cáo tôi
Phải bị hổ thẹn và tiêu diệt.
Nguyện những kẻ tìm hại tôi phải bị phủ đầy nhục nhã và khinh bỉ.
14Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn hy vọng
Và tăng thêm lời ca ngợi Ngài càng hơn.
15Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật lại sự công chính
Và cứu rỗi của Ngài
Dù tôi không biết số lượng.
16Tôi sẽ đến trong quyền năng của CHÚA,
Tôi sẽ làm cho người ta ghi nhớ sự công chính của Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi.
17Lạy Đức Chúa Trời, từ khi niên thiếu Ngài đã dạy tôi,
Và cho đến nay tôi vẫn công bố những việc diệu kỳ của Ngài.
18Lạy Đức Chúa Trời, dù khi tôi già nua, tóc bạc,
Xin đừng từ bỏ tôi,
Cho đến khi tôi công bố năng lực của Ngài cho thế hệ mai sau
Và quyền năng của Ngài cho mọi người sẽ đến.
19Lạy Đức Chúa Trời, sự công chính của Ngài cao đến tận trời,
Ngài đã làm những việc vĩ đại.
Lạy Đức Chúa Trời, ai giống như Ngài?
20Ngài đã cho tôi kinh nghiệm nhiều gian lao cay đắng.
Ngài sẽ phục hồi đời sống tôi,
Ngài sẽ đem tôi lên khỏi vực sâu lòng đất.
21Ngài sẽ tăng thêm vinh dự cho tôi,
Ngài sẽ trở lại an ủi tôi.
22Lạy Đức Chúa Trời tôi, tôi cũng sẽ dùng đàn hạc ca ngợi Ngài
Chúc tôn sự chân thật của Ngài,
Lạy Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
Tôi sẽ lấy đàn lia ca tụng Ngài.
23Môi miệng tôi và cả linh hồn tôi
Mà Ngài đã cứu chuộc sẽ reo hò vui vẻ
Khi tôi ca tụng Ngài.
24Hằng ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lên sự công chính của Ngài,
Vì những kẻ tìm hại tôi đã bị hổ thẹn và nhục nhã rồi.

etsy scandals highlight thin line between ‘handmade’ and ‘factory made'(Eat it, Nanook. Move to the city and get a real job!) But now, global warming is melting that ice and releasing all those chemicals at once . Wells is a convert to Catholicism, a church he found via his strongly observant wife. In days of yore, they might have been expected to rest on the Sabbath, to desist from playing. Several leagues have extreme game point polices which is very high scoring and does not rewards points accordingly. For instance we know nearly every time a nfl jerseys cheap running back is not going to have extra yards than a quarterback so the reasonable thing to do is reward running backs points for fewer yards.. ET Oct. replica oakleys 23, 2016New York Giants wide receiver Odell Beckham (13) shakes hands with a camera man after an cheap oakleys sunglasses NFL football game between New York Giants and Los Angeles Rams at Twickenham stadium in London, Sunday Oct. Just as the conflict is spiritual so our weapons are spiritual also. We have prayer and we have the sword of the spirit. THIS IS AMERICA, MAN. Football means FOOTBALL. People who can’t stop spending usually are prevented from acquiring great wealth because of that very trait. Most very wealthy people, be they CEOs, entrepreneurs or financial professionals, deal with finances as a major component of their jobs. Did you watch the Superbowl halftime show? This isn’t a critique of Beyonc, a phenomenally talented woman whose show was great. This is a commentary on the role women played and the way in which we are generally allowed entre pornified and bootylicious. We have a season to prepare for and training camp opens next week. Our plan is to continue to do everything we can to support our players and coaches.”. Today, he anchors “Good Morning America.” Hannah Storm joined ESPN in 2008 and continues to anchor “SportsCenter” on weekdays. Both men joined the network in 1979 the year it was founded and continue to wholesale Jerseys work jordan sale there. Furthermore, the credit report also contains the number of late installments, defaults, and late cheap nfl jerseys payment. Some credit reports also contain the number of valuable assets of the person and number of assets that have already been pledged as collateral. That has a jump ball after a held ball situation; colleges and high schools use alternate possession and the ball is inbounded.After a Made BasketThe rules on inbounding after a made basket are a little different. Any of the five players on the Wholesale NFL Jerseys team may take the ball out of bounds.

back Back to NVB Online