back Back to NVB Online

Thánh Thi 68

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng. Bài Hát
1Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy, khiến kẻ thù Ngài chạy tan tác,
Đuổi những kẻ ghét Ngài trốn khỏi trước mặt Ngài.
2Như khói tan đi thể nào,
Xin Ngài đánh tan chúng nó thể ấy,
Như sáp tan chảy trong lửa thể nào,
Những kẻ ác cũng sẽ bị hủy diệt trước mặt Đức Chúa Trời thể ấy.
3Nhưng người công chính sẽ vui mừng,
Hân hoan trước mặt Đức Chúa Trời.
Họ sẽ vô cùng vui mừng.
4Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài.
Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây.
Danh Ngài là CHÚA,
Hãy vui mừng trước mặt Ngài.
5Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh, Ngài là cha của những trẻ mồ côi
Và là Đấng bảo vệ những người góa bụa.
6Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô đơn có gia đình để ở,
Dẫn kẻ bị cầm tù ra chỗ thịnh vượng.
Nhưng những kẻ phản nghịch phải ở nơi đồng hoang cỏ cháy.
7Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đi ra trước dân Ngài,
Khi Ngài đi băng qua sa mạc, Sê-la
8Thì đất rung chuyển,
Các tầng trời đổ mưa xuống trước mặt Đức Chúa Trời,
Núi Si-nai rúng động, trước mặt Đức Chúa Trời,
Là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
9Lạy Đức Chúa Trời, Ngài ban mưa dồi dào,
Ngài phục hồi sản nghiệp Ngài khi đã điêu tàn.
10Dân Ngài sinh sống tại đó.
Lạy Đức Chúa Trời, vì lòng nhân từ, Ngài cung cấp cho kẻ khốn cùng.
11Chúa truyền lịnh,
Thì ngay cả đàn bà cũng loan tin như một đạo binh đông đảo.
12Các vua và các đạo binh bỏ chạy, họ chạy trốn.
Những người đàn bà tại nhà chia của cướp được.
13Dù các người ở lại giữa chuồng chiên,
Thì cũng có cánh bồ câu bọc bạc
Và lông nó mạ vàng xanh.
14Đấng toàn năng đánh các vua ở đó
Chạy tan tác như tuyết đổ tại Sanh-môn.
15Hỡi núi hùng vĩ,
Hỡi núi của các thần, núi Ba-san,
Hỡi núi có nhiều đỉnh, núi Ba-san.
16Hỡi núi có nhiều đỉnh, tại sao ngươi nhìn một cách ghen tị
Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn để ngự.
Phải, CHÚA sẽ ở tại đó đời đời.
17Các xe chiến mã của Đức Chúa Trời đông
Hàng ngàn hàng vạn,
Chúa ở giữa chúng, Đức Chúa Trời từ núi Si-nai vào nơi thánh.
18Ngài đã ngự lên núi cao,
Đem theo tù binh;
Ngài nhận lễ vật từ nhiều người,
Ngay cả những kẻ phản nghịch.
CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ ngự tại đó.
19Hãy ca ngợi Chúa, Ngài mang gánh nặng cho chúng ta hằng ngày,
Tức là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta.
20Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời cứu rỗi.
Nhờ CHÚA là Chúa mà chúng ta thoát khỏi sự chết.
21Thật vậy, Đức Chúa Trời sẽ đập nát đầu của các kẻ thù nghịch,
Là những kẻ đầu tóc xõa cứ miệt mài phạm tội.
22Chúa đã phán: từ Ba-san Ta sẽ đem chúng nó về,
Ta sẽ đem chúng nó về từ các vực sâu biển cả.
23Để chân các ngươi dẫm lên máu kẻ thù nghịch,
Và lưỡi của chó nhà ngươi cũng được phần nơi kẻ thù.
24Lạy Đức Chúa Trời, người ta đã thấy lễ nghinh rước Ngài,
Đám rước của Đức Chúa Trời tôi, vua của tôi đi vào nơi thánh.
25Những người ca hát đi trước, các kẻ khảy đờn theo sau,
Ở giữa là các cô gái đánh trống cơm.
26Hỡi những người có nguồn gốc Y-sơ-ra-ên,
Từ giữa hội chúng lớn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, là CHÚA.
27Kìa, Bên-gia-min, chi tộc nhỏ nhất dẫn đầu,
Những người lãnh đạo Giu-đa và đoàn tùy tùng,
Những người lãnh đạo Sa-bu-luân và những người lãnh đạo Nép-ta-li.
28Đức Chúa Trời ngươi đã truyền sức lực cho người,
Lạy Đức Chúa Trời, hãy bày tỏ quyền năng Ngài như Ngài đã làm cho chúng tôi.
29Từ đền thờ Ngài tại Giê-ru-sa-lem,
Các vua sẽ đem lễ vật đến dâng Ngài.
30Xin hãy trách những dã thú nơi lau sậy,
Hãy mắng đàn bò đực cùng các con bê, tức là các dân,
Là những kẻ dẫm chân lên những miếng bạc.
Xin hãy làm tản lạc các dân tộc thích chiến tranh.
31Các sứ giả từ Ai-cập sẽ đến,
Người Ê-thi-ô-bi sẽ vội vàng đưa tay cầu khẩn Đức Chúa Trời.
32Hỡi các vương quốc trên đất, hãy hát mừng Đức Chúa Trời,
Hãy ca ngợi Chúa. Sê-la
33Tức là Đấng cưỡi trên các tầng trời, các tầng trời thái cổ.
Kìa, Ngài lên tiếng, tiếng đầy uy lực.
34Hãy tuyên dương uy lực cho Đức Chúa Trời,
Là sự uy nghiêm Ngài trên Y-sơ-ra-ên
Và uy lực Ngài trên các tầng trời.
35Lạy Đức Chúa Trời, từ nơi thánh, Ngài thật đáng sợ.
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng ban uy lực và sức mạnh cho dân Ngài.
Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời.

And don’t forget to stay hydrated before, during and after a workout too. Replacing the fluids your body loses through sweat is key.. She performed several critical experiments in space while in weightlessness and moving around the Earth at about 17,000 mph aboard the space shuttle. Cool stuff! Furthermore, she did not fit the stereotypical description of female scientists.. So I turned to YouTube. An unguided journey through the bowels of YouTube can lead to some awfully strange places, as it did for me that day. There are 3 categories of foot sprains: grade 1, grade 2 and grade 3 foot sprain. Grade 1 foot sprain is defined as ligament over stretching, but without any joint injury. And the wi fi quietly goes on and on, even with the NFL in the back. Local owned by a husband and wife team, their hospitality doesn’t smack of corporate bravado, you are at home with their high tech. Home teams wear colored jerseys in contrasting colors to visiting team jerseys. If the color of the home jersey has white in the design, it is limited to numbers, number outlines, insignias, college name, sleeve stripes, collar border and side seam. cheap authentic jerseys Team Replica ray bans B would automatically Replica ray bans get the ball at the start of the second half. If, however, there is a held/jump ball during the half, team B would gain possession and play would continue. At the moment, Apple is using cash flow and debt to buy a company at a much lower valuation each quarter, and that is itself. Apple can buy its own shares for less than 13 times expected earnings, as opposed to buying Twitter for say 70 times non GAAP earnings (Twitter has GAAP losses), or Netflix for perhaps 150 times earnings. The next step is to just pull the drailleur back and the wheel should drop right out. Now that the wheel is off I recommend that you just gently put the bike down. Which is why I wasn’t the wholesale jerseys only one doing this.That’s right. Cut in on her turf and she’ll leave tiny horse heads under your pillow.I could usually tell when I was trespassing on someone else’s turf in one case, the guy actually put a glamour shot of his face on the lid of the dentist’s tooth jar cheap ray bans but it didn’t stop me. No guy wants to hear about other men you find attractive. Chatting throughout the game will annoy your boyfriend. If cheap mlb jerseys we’re not careful, then today’s ruling by the Supreme Court might just might change America forever. The self indulgent bigotry of moral conservatives and religious extremists might be replaced by compassion. The 42 year old actress previously toldThe Violet Files, was my grandmother’s name. It means ‘beloved’ in Spanish. It’s risky to read a lot into one quarter, but the magnitude of this turnaround was noteworthy. Fashionable hockey jerseys footwear is one of the easier things to drop from tightly constrained consumer spending plans.

back Back to NVB Online