back Back to NVB Online

Thánh Thi 65

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Bài Hát
1Lạy Đức Chúa Trời tại Si-ôn,
Thật đáng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài.
2Lạy Đấng nghe lời cầu nguyện,
Cả nhân loại sẽ đến cùng Ngài.
3Về vấn đề gian ác, các sự vi phạm đã thắng hơn tôi,
Nhưng Ngài tha thứ cho.
4Phước cho người Ngài đã chọn
Và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài.
Chúng tôi sẽ thỏa nguyện với phúc lành của nhà Ngài,
Tức là đền thánh Ngài.
5Lạy Đức Chúa Trời cứu rỗi của chúng tôi,
Ngài sẽ đáp lời chúng tôi bằng sự công chính qua những việc diệu kỳ.
Ngài là sự tin cậy của mọi người ở tận cùng trái đất
Cũng như ở vùng biển cả xa xăm.
6Ngài dùng quyền năng thiết lập núi non,
Vì Ngài nai nịt bằng sức mạnh.
7Ngài dẹp yên biển động,
Sóng gió ầm ầm
Cùng các dân xáo động.
8Những người ở nơi xa xôi cùng tận trái đất thấy dấu lạ của Ngài đều sợ hãi.
Ngài làm rạng đông và hoàng hôn cho những vùng ở chân trời, góc bể
Đều reo hò vui vẻ.
9Ngài chăm sóc đất,
Làm cho đất mầu mỡ và rất phì nhiêu.
Dòng suối Đức Chúa Trời đầy nước,
Ngài cung cấp thóc lúa.
Ngài chuẩn bị đất bằng cách:
10Tưới nước các luống cầy,
Ban bằng những mô đất.
Ngài ban mưa rào thấm nhuần đất đai,
Chúc lành cho hoa quả lớn lên.
11Ngài đội mão triều phúc lành cho năm,
Các lối Ngài đi qua đượm nhuần mầu mỡ.
12Các đồng cỏ nơi sa mạc được xanh tươi,
Và các đồi núi đầy dẫy sự vui mừng.
13Các bầy chiên tràn ngập đồng cỏ,
Thóc lúa bao phủ các thung lũng,
Chúng cùng nhau reo hò, ca hát.

It Replica Oakleys is extremely rare for the NFL to devote a full day to a single topic, much less two days in the middle of the playoffs. It underscores how determined the NFL owners and Commissioner Roger Goodell are to reach an accord that would bring professional football back to the cheap jordans country’s second largest market. But for 20 years, when No. 55 appeared onscreen every colleague, coach and analyst had nothing but the highest NFL Jerseys Cheap praise for the player and the man. The second thing we’re going to talk about, your levels. So are you someone that’s new to fitness? Are you someone who has been an athlete, a high school athlete, college athlete? Now you are an NBA or an NFL player so once you determine what your level is, then you’ll determine your speed. Of meat samples, 30% harboured S. Aureus, 11% had S. How much could be lost if it ever got out that they were running a crooked game? Look at how much of a firestorm there was over the issue of replacement officials, and imagine that a thousand times over. Also, there’s all sorts of increased scrunity hanging over the league because of head injuries/concussions it’s not the best environment to try and perpetrate a fix.. Interceptable pass number three. Can blame this one on pass protection. Provided the in vivo morphological and functional analyses of the mouse model, data generation and analysis, and writing of the manuscript. Drafted the manuscript. But then you realize that much of the action involves watching the townspeople get slowly eaten to death, one chunk of flesh at a time, as Cheap Football Jerseys they lay helpless in the desert. Throughout the game, townspeople are telepathically controlled by the ant queen, who psychically incapacitates them so that ant drones can munch on their supine bodies. His competitive spirit knows no bounds. Fast forward 17 years and he has built a second NFL career that rivals, and in some ways cheap nfl jerseys eclipses, the first. Bow. One, two, three, four, five, six. Woodward added: ‘The biggest thing is this isn’t just Crewe Alexandra. That man [Barry Bennell] was at other clubs including Manchester City. He was so shy that he . And if you’re thinking that you Cheap Jerseys don’t particularly like showing your naked junk to other dudes either, remember that they were at war. She suffered a quadriceps injury while preparing for the trials during the week and said: “I tried staying off it and waited for today. I didn’t even take kicks in warm ups, and, it’s pretty hard to know that you’ll be in pain cheap oakleys and I wanted to work through it and I certainly tried to, but I just couldn’t do it today..

back Back to NVB Online