back Back to NVB Online

Thánh Thi 59

Khi Sau-lơ Canh Giữ Nhà Người Để Giết Người
1Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù tôi,
Xin bảo vệ tôi khỏi những kẻ nổi dậy chống tôi.
2Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ làm ác,
Xin cứu tôi khỏi những kẻ làm đổ máu.
3Vì kìa, lạy CHÚA chúng rình hại mạng sống tôi,
Những kẻ hung dữ họp lại chống tôi,
Không phải vì sự vi phạm hay tội lỗi tôi.
4Tôi cũng không có tội ác gì, nhưng chúng xông đến định tấn công tôi.
Xin hãy xem, xin Ngài thức dậy để giúp đỡ tôi.
5Chính Ngài là CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Xin hãy thức dậy và trừng phạt hết thảy các nước,
Xin chớ thương xót kẻ nào phản bội làm điều gian ác. Sê-la
6Tối đến, chúng trở lại,
Tru như chó
Và đi rình mò quanh thành.
7Kìa, miệng chúng nó buông lời rủa sả,
Môi như những thanh gươm.
Vì chúng nghĩ rằng: có ai sẽ nghe đâu?
8Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài sẽ cười chúng nó,
Sẽ chế nhạo tất cả.
9Hỡi sức lực của tôi, các nước trông nơi Ngài,
Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi.
10Đức Chúa Trời yêu thương của tôi sẽ đến giúp tôi,
Đức Chúa Trời sẽ cho tôi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù tôi.
11Xin đừng giết chúng nó,
E dân tộc tôi quên đi chăng,
Nhưng lạy Chúa, là thuẫn đỡ cho chúng tôi,
Bởi quyền năng Ngài, xin làm tản lạc và đánh bại chúng nó.
12Vì tội lỗi từ miệng chúng nó,
Lời từ môi chúng nó
Và vì lời nguyền rủa và láo khoét chúng nói ra,
Nguyện chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu căng của chúng.
13Xin tiêu diệt chúng nó bằng sự thịnh nộ Ngài,
Xin hoàn toàn tiêu diệt chúng nó.
Để người ta biết rằng lời Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp
Cho đến tận cùng trái đất. Sê-la
14Tối đến, chúng trở lại,
Tru như chó
Và đi rình mò quanh thành.
15Chúng đi lang thang kiếm ăn,
Nếu không no chúng sẽ ở lại thâu đêm.
16Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài,
Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài,
Vì Ngài là thành lũy của tôi,
Và nơi tôi trú ẩn trong lúc gian truân.
17Hỡi sức lực của tôi, tôi ca ngợi Ngài,
Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi, là Đức Chúa Trời yêu thương tôi.

In the Mile High City, Broncos quarterback Peyton Manning has Cheap mlb Jerseys the odd distinction of being the healthiest play caller in Sunday’s matchup with the Pittsburgh Steelers. Manning will be starting in his first game in more than nine weeks after a lengthy injury. A 2004 investigation offered in the “Journal of Clinical Endocrinology Metabolism” tested this hypothesis in cheap fake oakleys younger and older women with HGH deficiency. The primary outcome measure in this study was cholesterol scores which predict cardiovascular risk. Xbox Live is Microsoft’s online gaming platform, developed for its consoles. It has now expanded to deliver a range of entertainment experiences from apps and games, to entertainment services. 4, 2016, in Chicago. The Bears won 26 6. Hire someone to make the basketball jersey for you. Usually, hiring a professional to custom make clothing can be expensive and not worth your money. I would now like to turn the presentation over to your host for today’s call, Ms. Anne Marie Megela, Director of Investor Relations. Unfortunately, Cappelletti never panned out to be the same type of runner that Cheap mlb Jerseys we has in as a player in college. While in college he averaged over 5 yards cheap jerseys per carry. Wind/Waterproof Jacket: When you check your local weather remember that the air at sea is cooler than the air on land. In addition to the classic hooded sweatshirt, a jacket is an excellent barrier between your body and the elements. You just want to have the right amount. Going into the transition, bending my knees, getting that slant, and up the ledge, and stomp your landing, so that you land authentic nfl jerseys perfectly. He lives in an assisted living facility and his thoughts often flit back to his “glory days” on the football field. His memories about the concussions that sent his life on its current spiral are scant. Devils C Jacob Josefson (illness) replica oakleys missed his second straight game. Purple areas show the location where some viral solution was seen injected under the RPE. (Note: the canine fundus is comprised of a tapetal region (superior; labeled in yellow; RPE non pigmented) and a non tapetal region (inferior; labeled wholesale nfl jerseys in brown; RPE pigmented)). The new collections offer purses of different shapes and sizes, making them so original and elegant at the same time. Thanks to the measures that are enlarging, this unique accessory will be appreciated by all women, even the most doubtful.. That point was drawn in terrifyingly stark terms during the Cuban Missile Crisis of 1962, whenCastro allowed the Soviets to base on his soil missiles that could carry nuclear warheads to Washington or New York in minutes. The resulting showdown between Kennedy and Soviet leader Nikita Khrushchev was the closest the world has ever come to nuclear war..

back Back to NVB Online