back Back to NVB Online

Thánh Thi 50

Thơ A-sáp
1Đấng Quyền Năng, Đức Chúa Trời, là CHÚA phán:
Ngài triệu tập khắp cả trái đất,
Từ đông sang tây.
2Từ Si-ôn tốt đẹp, tuyệt mỹ,
Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra.
3Đức Chúa Trời của chúng ta đến, Ngài không im lặng.
Trước mặt Ngài là đám lửa thiêu đốt,
Xung quanh Ngài có bão tố dữ dội.
4Ngài triệu tập các tầng trời trên cao
Lẫn đất thấp để phán xét dân Ngài.
5Hãy tụ họp dân thánh lại cùng ta,
Là những người đã lập giao ước với ta bằng tế lễ.
6Các tầng trời tuyên bố sự công chính Ngài.
Vì chính Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Sê-la
7Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ phán:
Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm chứng nghịch ngươi.
Chính Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ngươi.
8Ta không trách ngươi vì các tế lễ,
Hoặc tế lễ thiêu ngươi vẫn dâng trước mặt ta.
9Ta không cần bò đực nơi nhà ngươi,
Hay dê đực trong bầy ngươi.
10Vì tất cả thú rừng đều là của ta.
Súc vật trên ngàn đồi cũng vậy.
11Ta biết mọi loài chim trên núi,
Những sinh vật ngoài đồng đều thuộc về ta.
12Nếu ta đói, ta đã không nói cho ngươi biết sao?
Vì thế giới và mọi vật trong đó đều thuộc về ta.
13Ta có ăn thịt bò đực
Hay uống máu dê không?
14Hãy dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng lời cảm tạ,
Hãy hoàn tất lời khấn nguyện cho Đấng Chí Cao.
15Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta.
Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.
16Nhưng đối với kẻ ác,
Đức Chúa Trời phán: Tại sao ngươi đọc lên luật lệ Ta?
Vì sao ngươi nhận giao ước Ta bằng môi miệng?
17Vì người ghét sự rèn luyện,
Gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ Ta.
18Khi ngươi thấy kẻ trộm thì thỏa thuận với nó.
Ngươi đồng lõa với những kẻ ngoại tình.
19Miệng ngươi nói ra những điều ác,
Lưỡi ngươi thêu dệt điều lừa dối.
20Ngươi ngồi nói xấu anh em mình,
Chê trách con trai của mẹ ngươi.
21Ngươi đã làm những điều này nhưng Ta im lặng.
Ngươi tưởng Ta giống như ngươi,
Nhưng Ta sẽ quở trách ngươi,
Buộc tội ngươi ngay trước mặt ngươi.
22Vậy, hỡi những kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét điều đó.
Kẻo Ta sẽ xé nát ngươi và không ai giải cứu.
23Người nào dâng tế lễ bằng lời cảm tạ tôn vinh Ta.
Ai theo đường lối Ta,
Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

It’s not the brick in the picture up there, it’s the stuff under the brick. , also called “Frozen Smoke,” is very much like Ben Affleck’s appeal: practically non existent, but still there somehow. My Cure for Sleep ApneaMy simple method for preventing apnea episodes starts by Wholesale NFL Jerseys evaluating your breathing patterns during the day. After doing this, I realized that I was unconsciously pausing between each breath, actually letting my windpipe close after cheap nfl jerseys exhaling. Remember that Manning has to go against the NFC West this year, so his numbers will be down (though perhaps the preseason suggests otherwise). Either Rodgers or Brees is a viable alternative. “With help from this extraordinary ALS community cheap jordan of patients and caregivers, as well as advocates like The Center for Medicare Advocacy, we made some noise,” Steve Gleason writes in a statement. “A lot of noise. What makes it disturbing is the fact that it lives so far underground that it doesn’t have any business existing. How far? How about Wholesale NFL Jerseys more than 2 miles straight down? Yep, dig down 10,000 feet and you’ll find the devil worm happily squirming in an environment where only trace bacteria were thought to exist.. Consumer Product Safety Commission has received 50 reports of injuries and fires associated with the devices, as of Dec. 10, 2015. He is asking a great deal. Readers voting on the Herald website are declaring by a hefty margin they would prefer him to resign. Set the time and date of your sports watch. The or key found on the watch will allow you to change the time and date when pressed. “That is not on par with a typical small business owner’s salary. It’s a big business salary.”. Don know if it noticeable in Cheap NFL Jerseys his game, but definitely in his jeans, for sure, Coach Doc Rivers said before the Clippers Monday night game against the Detroit Pistons. Lost weight, and let be honest; there no way Marreese should be playing for the minimum, and I think his weight was probably one of the reasons.. NSC We are in a position in NSC cheap nfl jerseys right now with what we think is a lot of upside still left in this company. The company has a future P/E at 13 vs. E Edge: You must have the edge Cheap NFL Jerseys and live on the edge to truly succeed in your business. That means you are willing to dedicate yourself to your business and become the best that you can be. Value, small cap vs. Large cap, etc.) do not play any role in security selection as over the long term each such category will have almost identical real risk adjusted returns. If you go up to catch a pass, your core muscles help you twist your body so that you in position. Quarterbacks use their abs and obliques when they throw the ball, as they twist upon release..

back Back to NVB Online