back Back to NVB Online

Thánh Thi 39

Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Theo Điệu Giê-đu-thun
1Tôi nói: tôi sẽ gìn giữ đường lối tôi
Để miệng lưỡi tôi không phạm tội.
Bao lâu kẻ ác còn ở trước mặt,
Tôi sẽ dùng khớp gìn giữ miệng mình.
2Tôi câm miệng, nín lặng,
Lời lành cũng không nói ra.
Nhưng nỗi đau đớn của tôi dâng lên.
3Lòng dạ tôi nóng nảy trong tôi,
Đương khi tôi suy gẫm, lửa bùng cháy lên,
Lưỡi tôi phải than rằng.
4Lạy CHÚA, xin cho tôi biết sự cuối cùng của tôi,
Và số các ngày của tôi là thể nào.
Xin cho tôi biết đời tôi mỏng manh là dường bao!
5Kìa, các ngày Ngài ban cho tôi chỉ vài gang tấc,
Và đời tôi như không trước mặt Ngài,
Phải, dù tất cả những người vững mạnh cũng chỉ là hư không.
6Thật vậy, mỗi người bước đi như chiếc bóng,
Phải, người ta bôn ba chẳng qua như hơi thở.
Người chất chứa của cải nhưng không biết ai sẽ thừa hưởng.
7Giờ đây, lạy Chúa, tôi trông đợi ai?
Niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa.
8Xin hãy giải cứu tôi khỏi mọi vi phạm.
Xin chớ làm cho tôi thành vật đáng khinh bỉ cho kẻ khờ dại.
9Tôi nín lặng, tôi không mở miệng,
Vì Ngài đã làm điều này.
10Xin cất tôi khỏi roi vọt của Ngài,
Tôi bị kiệt quệ vì tay Ngài đánh phạt.
11Ngài khiển trách, trừng phạt loài người vì tội ác họ.
Ngài làm điều họ mơ ước hao mòn như bị mục nát.
Phải, cả loài người chỉ như hơi thở.
12Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
Xin lắng tai nghe tiếng kêu cứu của tôi.
Xin chớ bịt tai trước giọt nước mắt than khóc của tôi.
Vì với Ngài, tôi là khách lạ,
Là kiều dân như tất cả tổ phụ tôi.
13Xin Ngài tha thứ cho tôi thì tôi sẽ vui vẻ,
Trước khi tôi ra đi và không còn nữa.

“The cheap oakleys Cheap Football Jerseys application would come after the match,” says Dr Stewart. “The blood test would either confirm concussion or rule it out. What there isn’t is a baseball team that anybody’s cared about in almost a decade (did you know they changed leagues? Yeah, THREE years ago!) Wholesale NFL Jerseys with an anemic .440 winning percentage at home. Until last year when the ‘stros put together a banging 52 wins at Minute Maid. Yikes.3. Minnesota Vikings RB Adrian Peterson and wife Ashley gave birth to a son, Axyl Eugene Peterson, on Sunday morning. The exception to the similar expression profile between PSC and normal cholangiocytes is CFTR (known to be upregulated in response to liver injury), which is present in PSC cholangiocytes but absent in H69 or normal human cholangiocyte (NHC) cell lines. (b) Isolated PSC cholangiocytes demonstrate CK19 (cholangiocyte marker) positivity as indicated by green immunofluorescence staining. It’s common for some of the codes not to work for every TV within your TV brand, so move on to the following codes until one works. The LED light will turn off when the code works. Mark August 4 as a possible golden day for New Zealand in London. Three time World Champions Hamish Bond and Eric Murray will look to capture their first Olympic title when they are expected to race off against British rivals Pete Reed and Andrew Triggs Hodge who will have home advantage on the Eton Dorney water.. The company’s revenue stream is not reliant on a single market or country. Fake ray bans This makes NFL Jerseys Cheap Nike less susceptible to micro economic fluctuations in any one of its many markets, and less likely to be significantly affected by the faltering of any single country’s economy or currency.. He bought a baseball and spent hours and hours throwing it against a barn. His arm would ache so badly he could hardly sleep at night. Lost 18 of their past 21 games at Raymond James Replica ray bans Stadium. Maybe the Bucs should consider a relocation to Los Angeles. In , Tarantino tells us, “What I said to her was, I’m gonna just strangle you, alright? Full on, I’m gonna cut off your air, for just a little bit of time. We’re gonna see the reaction in your face and I’m gonna yell cut.” Kruger went “Yep, that sounds like a reasonable thing a director would ask of me” and let Tarantino sit on top of her and choke her to the oakley outlet point of unconsciousness.. Wrong. Some experts suspect the series may in fact have inspired a real life resurgence in crystal meth use. GOLDMAN: An entire season without Manning has been disorienting for Colts fans after 13 straight years with him. Eleven of those years, he led the Colts to the playoffs, to the Super Bowl twice, to a Super Bowl victory in 2007.

back Back to NVB Online