back Back to NVB Online

Thánh Thi 37

Thánh Thi Đa-vít
1Chớ phiền lòng vì kẻ ác,
Đừng ganh tị với người làm điều dữ.
2Vì như cỏ, chúng sẽ sớm tàn.
Và như cỏ xanh chúng sẽ héo.
3Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.
Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài.
4Hãy vui mừng trong CHÚA,
Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.
5Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA,
Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu.
6Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng,
Và sự phán đoán ngươi như giữa trưa.
7Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài.
Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình,
Hoặc vì người thực hiện những mưu ác.
8Hãy nguôi cơn giận và từ bỏ thịnh nộ.
Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ đưa đến việc ác.
9Vì những kẻ ác sẽ bị diệt,
Nhưng những người trông cậy CHÚA, chính họ sẽ thừa hưởng đất.
10Chỉ trong ít lâu nữa sẽ không còn kẻ ác,
Dù ngươi tìm xem chỗ nó, cũng không còn nữa.
11Nhưng những người nhu mì sẽ thừa hưởng đất,
Và vui mừng trong bình an thịnh vượng.
12Kẻ ác âm mưu nghịch người công chính,
Và nghiến răng cùng người.
13Chúa cười kẻ ác
Vì Ngài thấy ngày tàn nó đã đến gần.
14Kẻ ác rút gươm
Và giương cung
Để hạ sát kẻ khốn cùng và người thiếu thốn,
Để giết hại người đi theo đường ngay thẳng.
15Gươm chúng sẽ đâm vào lòng chúng,
Và cung chúng nó sẽ bị gẫy.
16Tiền của người công chính tuy ít,
Nhưng tốt hơn sự giầu có của nhiều người gian ác.
17Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gẫy,
Nhưng CHÚA chống đỡ cho người công chính.
18 CHÚA biết các ngày của người trọn vẹn,
Cơ nghiệp của họ sẽ tồn tại đời đời.
19Gặp lúc hoạn nạn họ sẽ không bị xấu hổ,
Trong ngày đói kém họ sẽ được no nê.
20Nhưng kẻ ác sẽ bị diệt vong,
Kẻ thù của CHÚA như đồng cỏ tốt tươi,
Chúng sẽ biến mất, chúng sẽ tiêu tan như mây khói.
21Kẻ ác vay mượn và không trả nổi.
Còn người công chính ban ơn rộng rãi.
22Vì những người được Chúa ban phước sẽ thừa hưởng đất,
Còn những kẻ bị Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi.
23 CHÚA làm cho vững bền các bước đường của người,
Và Ngài vui lòng về đường lối người.
24Dù người vấp té cũng không ngã nhào,
Vì CHÚA nâng đỡ tay người.
25Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già,
Tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ,
Và con cháu người phải đi ăn mày.
26Hằng ngày người rộng rãi và cho mượn,
Con cháu người trở thành nguồn phước.
27Hãy tránh điều dữ và làm điều lành,
Thì ngươi sẽ an cư mãi mãi.
28Vì CHÚA yêu người công bình,
Ngài không từ bỏ những người thánh của Ngài,
Nhưng sẽ gìn giữ họ đời đời.
Còn con cháu của kẻ ác sẽ bị diệt đi.
29Người công chính sẽ thừa hưởng đất,
Và họ sẽ an cư mãi mãi.
30Miệng người công chính thốt ra sự khôn ngoan,
Lưỡi người nói ra sự công bình.
31Giáo huấn của Đức Chúa Trời ở trong lòng người.
Bước chân người không nghiêng ngả.
32Kẻ ác rình rập người công chính,
Và tìm cách giết hại người.
33 CHÚA sẽ không bỏ mặc họ trong tay kẻ ác,
Ngài cũng không để họ bị kết án trong khi xét xử.
34Hãy trông đợi CHÚA
Và gìn giữ đường lối Ngài.
Ngài sẽ tôn ngươi lên để thừa hưởng đất.
Ngươi sẽ thấy khi kẻ ác bị diệt vong.
35Tôi đã thấy thế lực của kẻ ác,
Nó lớn mạnh như cây tùng xứ Li-ban
36Rồi có người đi qua, kìa nó không còn nữa.
Tôi tìm kiếm nó nhưng không gặp.
37Hãy xem người trọn vẹn, hãy nhìn người ngay thẳng,
Vì kết cuộc người sẽ nhận đuợc bình an.
38Còn những kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại,
Con cháu kẻ ác sẻ bị diệt đi.
39Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA,
Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian nguy.
40 CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ,
Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho,
Vì họ đã trú ẩn nơi Ngài.

6 everyday things you won’t believe famous people inventedAs a prominent landowner whose father most likely served in the household of King David I, Wallace’s killin’ getup would have consisted of gauntlets, a helmet, and custom made plate armor. And once he was appointed “Guardian of Scotland,” the de facto Scottish head of state, chances are you wouldn’t find a trace of caked shit anywhere on his shiny, metal breeches.. Don’t pay cheap jerseys for it, just wait there. [My boss] fixed my tire, took my car to a black site garage . While I don know that much about nfp, I do know you can get pregnant without ever Cheap Football Jerseys having a period. My youngest two are 18 months apart and I never had a period between them. In Season 3 of Game Of Thrones, Willie Nelson’s evil twin Walder Frey orders the deaths of the guests in attendance of what would infamously come to be known as the Red Wedding (an even more appropriate title: “Massive Motherfucking Massacre”). Meals were poisoned, fancy dresses were ruined . Her hair was down, her make up done, the lighting was soft, a sort of hazy glow encircled her. She gazed straight into the camera almost well, Replica Oakleys seductively. wholesale nfl jerseys Every time there is a coaching vacancy, Gruden’s name pops up. He stated, a few weeks ago, that he would like to be a head coach one more time. Yep, we’re pretty sure Simba and friends ate those hyenas. The math works out: Female lions can survive off of 18 pounds of food a day, and if they gorge themselves, they can go a week at a time between meals. As for the capacitor Cheap NFL Jerseys thing, I do admit that I did not do any actual research on that, and I was just repeating what someone else said when I was looking it up, so I guess I should have left that part out. ray bans sale However, there is no refuting the poisonous materials contained inside the CFLs, and the impact of people throwing them away in the regular trash.. New York Jets: Re signing Ryan Fitzpatrick seemed like a no brainer but the Jets took their time in doing so, almost as though they believed Geno Smith was a suitable alternate. Eventually however, the deal got done and that will please receivers Brandon Marshall and Eric Decker who, without question, are crucial to any success Gang Green plan on achieving this season. Offseason personnel upgrades, offseason drama. The San Francisco rivalry, which dates back to Carroll’s time at USC and Jim Harbaugh’s tenure at Stanford. We provide opportunities to come together as a diverse group of Professionals that have been in this field for awhile, or who are just starting out. We inspire growth, hockey jerseys and mentoring, through the support of your colleagues sharing their experiences at local Mentorship Network Meetings.

back Back to NVB Online