back Back to NVB Online

Thánh Thi 33

CHÚA Vĩ Đại Và Nhân Từ
1Hỡi những người trung tín, hãy reo mừng trong CHÚA.
Ca ngợi Ngài là điều thích đáng cho người ngay thẳng.
2Hãy dùng đàn hạc ca ngợi CHÚA,
Hãy ca tụng Ngài với đàn lia mười dây.
3Hãy hát cho Ngài một bài ca mới.
Hãy gẩy đàn dây thật hay với tiếng reo vang.
4Vì lời CHÚA là ngay thẳng,
Mọi công việc của Ngài đều thành tín.
5 CHÚA yêu công bình và chính trực,
Đất đầy dẫy tình yêu thương của Ngài.
6Các tầng trời do lời CHÚA làm nên,
Tất cả các thiên thể nhờ hơi thở của miệng Ngài mà có.
7Ngài dồn nước biển thành từng khối,
Ngài chứa nước các vực sâu trong kho.
8Cả trái đất hãy kính sợ CHÚA,
Cả nhân loại hãy khiếp sợ Ngài.
9Vì chính Ngài phán, mọi vật liền có,
Ngài truyền, mọi vật được lập vững bền.
10 CHÚA phá tan mưu kế của các nước,
Làm hỏng chương trình của các dân.
11Mưu của CHÚA đứng vững muôn đời,
Chương trình của Ngài còn từ đời này đến đời kia.
12Phước cho nước nào có CHÚA làm Đức Chúa Trời mình,
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp.
13Từ trên trời CHÚA nhìn xuống,
Ngài thấy tất cả con cái loài người.
14Từ nơi Ngài ngự, Ngài xem xét tất cả cư dân trên đất.
15Ngài là Đấng nắn ra lòng dạ mọi người,
Ngài quan sát mọi hành động của họ.
16Vua không được giải cứu nhờ binh đông,
Dũng sĩ không được giải thoát nhờ sức mạnh mình.
17Nhờ ngựa chiến để giải cứu là hão huyền,
Dù nó có nhiều sức mạnh nhưng không cứu thoát được.
18Kìa, mắt CHÚA đoái xem người kính sợ Ngài,
Và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài.
19Để cứu linh hồn họ khỏi chết,
Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.
20Linh hồn chúng tôi trông cậy nơi CHÚA,
Ngài là sự tiếp trợ và thuẫn đỡ cho chúng tôi.
21Vì trong Ngài lòng chúng tôi vui mừng,
Vì chúng tôi tin cậy nơi danh thánh Ngài.
22Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài giáng trên chúng tôi,
Vì chúng tôi hy vọng nơi Ngài.

eagles’ trade shakes up first roundEvery parent has an amazing personal story to tell. We want to share yours on the BabyCenter Blog. Moving in the opposite direction are Florida and Iowa, where incumbent governors reversed polices that granted more voting rights to people emerging from correctional supervision. Upon taking office last year, Republican Gov. In the questionable category are linebacker TrentCole (knee) and cornerbackVontae Davis cheap nba jerseys (concussion). A knee injury will wholesale football jerseys keep Tennessee Titans guard Chance Warmack sidelined.The Baltimore Ravens ruled left tackle Eugene Monroe (concussion) and defensive Chris Canty (calf) out.. He was inducted into the Newfoundland Sport Hall of Fame and is known as one of the province’s best defenders of all time. Interested candidates can send in an application form to the Mount Pearl Soccer Association. His chest is now marked with the words All Odds and a tribal designs meant as a marker of humility, spiritual growth, and inner strength. Enduring the pain of these large tattoos, his job in a violent sport native to the US and his strong and public defiance of media criticism tie him to an idea of strong, virile, American masculinity. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutIn this Sunday, Sept. 11, 2016, photo, New York Giants wide receiver Victor Cruz (80) is tackled by Dallas Cowboys cornerback Brandon Carr (39) NBA Jerseys Cheap after catching a pass during an NFL football game in Arlington, Texas. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutSo your team won its opener. You are thinking about bookingSuper Bowl reservations.So your team lost its opener. False start on New England, so wholesale nfl jerseys the play was nullified. Now it was fourth and six, though it felt like sixth and six. The were simple: Take five contestants with no shame and subject them to cheap nfl jerseys merciless binging and purging. In the first round, the cheap nfl jerseys three contestants who hork down the most food by weight are selected to move forward. How much money does a neurosurgeon make? It depends on whether the surgeon is treating patients, conducting research, or teaching. Also, the sub specialties in neurosurgery may affect the compensation rate. Click the AllUC link in the Resources section to access the TV wholesale jerseys show section of AllUC. Enter the name of the show in the text box at the top of the page to see if links for that program can be found on the website.

back Back to NVB Online