back Back to NVB Online

Thánh Thi 23

Thi 24
Thánh Thi Đa-vít
1 CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,
Tôi sẽ không thiếu thốn gì.
2Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh.
3Ngài phục hồi linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào đường lối công bình
Vì cớ danh Ngài.
4Dù khi tôi đi qua
Thung lũng bóng chết,
Tôi sẽ không sợ tai họa gì.
Vì Ngài ở cùng tôi,
Cây trượng và cây gậy của Ngài
An ủi tôi.
5Ngài bầy tiệc đãi tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi,
Ngài xức dầu trên đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
6Thật vậy, trọn đời tôi,
Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi.
Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA
Đến muôn đời.

back Back to NVB Online