back Back to NVB Online

Thánh Thi 147

Ca Ngợi Chúa Toàn Năng
1Ha-lê-lu-gia!
Thật là tốt đẹp khi ca tụng Đức Chúa Trời chúng ta;
Thật là thích thú và hợp lý khi ca ngợi Ngài.
2 CHÚA xây dựng Giê-ru-sa-lem;
Ngài tập họp lại những kẻ tha hương lưu lạc của Y-sơ-ra-ên.
3Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ,
Băng bó những vết thương của họ.
4Ngài định số lượng các tinh tú,
Đặt tên cho tất cả các ngôi sao.
5Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng;
Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn.
6 CHÚA nâng đỡ những kẻ khốn cùng,
Nhưng đánh đổ những kẻ ác xuống đất.
7Hãy ca hát cảm tạ CHÚA,
Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.
8Ngài che phủ các tầng trời bằng mây,
Cung cấp mưa trên đất
Và làm cỏ mọc trên các đồi;
9Ngài ban thực phẩm cho thú vật,
Ngay cả cho các chim quạ con khi chúng kêu la.
10Chúa không vui vì sức mạnh của ngựa,
Cũng không thích vì đôi chân mạnh của một người;
11Nhưng CHÚA vui lòng về người kính sợ Ngài,
Là người trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài.
12Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng CHÚA;
Hỡi Si-ôn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời ngươi.
13Vì Ngài làm cho then cổng ngươi vững chắc;
Chúc phước cho con cái ở giữa ngươi.
14Ngài cho biên giới ngươi được bình an;
Đổ đầy cho ngươi thóc lúa tốt nhất.
15Ngài truyền lệnh ra trên đất;
Lệnh Ngài được thi hành tức khắc.
16Ngài cho tuyết phủ như tấm lông chiên;
Ngài rải sương mai như tro bụi.
17Ngài đổ băng giá xuống như đá sỏi;
Ai có thể chịu nổi cơn giá lạnh của Ngài?
18Ngài truyền lệnh tuyết liền tan ra;
Ngài làm gió thổi, nước bèn chảy.
19Ngài truyền lời Ngài cho Gia-cốp,
Các quy luật và phán quyết cho Y-sơ-ra-ên.
20Ngài không làm như vậy với một nước nào khác;
Chúng không hề biết các phán quyết của Ngài.
Ha-lê-lu-gia!

broncos left to address cheap nfl jerseys issues after falling to chargersAnd he has been perhaps the nation best special teams player, now with a signature moment. On his final touchdown, the kickoff return, he leaped over a defender, then struck a Heisman pose in the end zone.. A more traditional merger arbitrage opportunity that my subscribers were alerted to is the takeover of Temex Resources (OTCPK:TMXRF) by Lake Shore Gold (NYSEMKT:LSG). Lake Shore is offering 0.105 of Cheap Oakleys its shares for each Temex share. Human life is bound by inner duties and external responsibilities. In order that human greatness proliferates in both these areas culture and civilizations have come discount football jerseys into being which lay down the and don of thinking and character carving. Try multiple pillows before you buy. Learn which pillow fits your spinal alignment the best by consulting a sleep expert at your local mattress store.. There are several ways to attach a shoot thru model. They can be bolted on or some can be fiberglassed or epoxied to the hull. In Nebraska’s 13 12 loss, Suh had a career high 12 tackles, 4 sacks and a school record seven tackles for loss. Amazingly, he made nine tackles for zero or negative yards.. Penney total sales, so if one is to emphasize this in their bearish thesis it is somewhat less relevant at the very least upon closer understanding of the current business operations Cheap china Jerseys that still produce positive e commerce sales anyhow. Under that consideration, the credibility of e commerce sales as a highlighted point for a bearish thesis seems negligent. You sigh who needs the grief and head to the bar where you watch the game on TV. On the broadcast you can’t help but notice there area lot of empty seats. The Eagles continued to harass Cutler in the second half and simply didn’t give him any time in the pocket to find open receivers. The cheap oakleys Bears tried NBA Jerseys Cheap to run the football to slow down the Eagles pass Replica ray bans rush, but that only worked briefly on one second half possession. We’ll battle with memes and misguided insults on social media, burn our own jerseys and simply become further entrenched in our opinions. Nothing will change in the judicial system or in the training methods of police officers in various cities around the nation. Nasal polyps are small, benign growths of tissue that develop within the lining of the nasal passageways or sinuses. Patients with large nasal polyps can experience severe breathing difficulties, decreased sense of smell, headaches, nasal congestion or snoring.

back Back to NVB Online