back Back to NVB Online

Thánh Thi 139

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng
1Lạy CHÚA, Ngài đã xem xét
Và biết tôi.
2Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;
Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi.
3Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ;
Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc.
4Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng,
Kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi.
5Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau,
Ngài đặt tay bảo vệ tôi.
6Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi;
Cao quá để tôi đạt đến được.
7Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa?
Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài?
8Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó;
Nếu tôi nằm dưới Âm Phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó.
9Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông
Hay ở nơi cực tây của biển cả;
10Tại đó, tay Ngài cũng dẫn dắt tôi;
Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi.
11Nếu tôi nói, chắc chắn bóng tối sẽ che giấu tôi,
Ánh sáng sẽ trở nên đêm tối chung quanh tôi;
12Nhưng chính bóng tối sẽ không tối đối với Ngài;
Ban đêm cũng sáng như ban ngày;
Bóng tối như ánh sáng đối với Ngài.
13Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi;
Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
14Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;
Các công việc của Chúa thật diệu kỳ,
Linh hồn tôi biết rõ lắm.
15Xương cốt tôi không giấu được Chúa
Khi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn;
Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất.
16Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi;
Tất cả các ngày định cho tôi
Đã được ghi vào sổ của Chúa
Trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy.
17Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thay;
Số lượng chúng lớn biết bao!
18Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy,
Thì chúng nhiều hơn cát.
Khi tôi thức dậy
Tôi vẫn còn ở cùng Ngài.
19Lạy Đức Chúa Trời, ước gì Ngài diệt kẻ ác,
Và những kẻ khát máu lìa xa tôi;
20Là kẻ nói điều ác nghịch Chúa;
Những kẻ thù nói xấu danh Ngài.
21Lạy CHÚA, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư?
Và chẳng ghê tởm những kẻ chống nghịch Ngài sao?
22Tôi hoàn toàn ghét chúng;
Coi chúng như kẻ thù.
23Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi;
Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi.
24Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng;
Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.

Arrows indicate eGFP neurons expressing Ctip2. (e) Representative images of neurons transduced with AAV2 2 encoding eGFP under the CBA promoter (left), AAV2 2 encoding eGFP under the CBA promoter containing four (AAV2 2 quadruple Y F) tyrosine to phenylalanine point mutations (middle panel) and AAV2 2 encoding eGFP under the CBA promoter containing six (AAV2 2 sextuple Y F) wholesale nfl jerseys tyrosine to phenylalanine point mutations (right panel). He’s an easy target. I get that. Disc Movement: The player with possession of the disc (“thrower”) cannot move around the field, except for the use of a pivot foot. The disc can only be moved elsewhere on the field through a pass to a teammate, and must be done within ten seconds. Odegaard was href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys looking bright and driving forward with the ball at his feet. It should not be a surprise that a player who made his debut for Norway aged 16 shone against a Segunda Division B side but given it was his first start in a Real shirt the youngster did not fluff his lines.. You had Ohio State playing Alabama. You had a couple of first round draft picks playing in the other game. This one, however, is completely pink. Ha, that thing swam out of a cartoon!. CANTWELL SACRED HEART. Lots of tough, physical players to compete in Del Rey League. I mean, I think it’s both unethical and immoral to pay people to hurt themselves. Everybody will have a price and they may feel now, when they’re crippling themselves that it’s a good buy.. At other times: well, it is not hard to tell if a client is having an affair, and it is not hard to tell if somebody is holding back the truth. I don’t make moral judgements about a client’s behaviour; instead, my role is to do the best that I can for them.. When your stoner cheap football jerseys friends complain about how tyrannical the government is for refusing to legalize marijuana, you may be tempted to point out that there are a lot of people in the world living under horrendous regimes so strict that questioning the government can get you executed by flamethrower. That’s not a joke; that’s something they actually do in cheap jordans North Korea. Though football and Cheap Jerseys basketball likewise depend on extensive strategy, they provide the quick, big play excitement that appeal to a broader audience. Baseball is the chess of the sports world, and its pace and style of play just aren’t suitable for the short attention span of the modern sports consumer.. So after we have worked on all cheap jerseys the lower areas of our body we work on our upper body which can include the neck and shoulders. And then you can do those stretches that is static which is with no movement, standing href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys in one place. Limited contact begins during the junior year in high school. The rules regarding contact must be adhered to or the athlete will not be eligible to play anywhere.

back Back to NVB Online