back Back to NVB Online

Thánh Thi 119

Kinh Luật Của Đức Chúa Trời
1Phước cho những người đường lối mình không có gì đáng trách;
Sống theo kinh luật của CHÚA.
2Phước cho những người gìn giữ lời chứng của Chúa;
Hết lòng tìm kiếm Ngài.
3Họ không làm điều gì sai trái,
Nhưng sống theo đường lối của Chúa.
4Chúa đã truyền các mạng lệnh của Ngài
Để chúng tôi tuân theo.
5Ước gì đường lối tôi được vững vàng
Để tôi tuân theo các quy luật của Chúa;
6Bấy giờ tôi sẽ không bị hổ thẹn
Vì tôi chú tâm vào mọi điều răn của Chúa.
7Tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng ca ngợi Chúa
Khi tôi học hỏi các phán quyết công chính của Ngài.
8Tôi sẽ tuân theo các quy luật của Chúa;
Xin chớ hoàn toàn từ bỏ tôi.
9Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch?
Phải tuân giữ lời Chúa.
10Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa,
Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài.
11Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi
Để tôi không phạm tội cùng Ngài.
12Lạy CHÚA, tôi ca tụng Ngài,
Xin dạy tôi các quy luật Ngài.
13Môi tôi sẽ công bố mọi phán quyết từ miệng Ngài phán ra.
14Tôi vui mừng theo lời chứng của Chúa như
Vui vì giàu có.
15Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa
Và chú tâm vào đường lối Ngài.
16Tôi vui thích trong quy luật của Chúa
Và không quên lời Ngài.
17Xin rộng lượng cùng tôi, là tôi tớ Chúa, để tôi được sống
Và tuân giữ lời Ngài.
18Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy
Những điều diệu kỳ trong kinh luật của Ngài.
19Tôi là lữ khách trên đất,
Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa.
20Tâm hồn tôi luôn mòn mỏi khao khát các phán quyết của Chúa.
21Ngài quở trách những kẻ kiêu ngạo, là kẻ đáng bị rủa sả,
Kẻ đi lạc xa các điều răn Chúa.
22Xin cất khỏi tôi sự sỉ nhục và khinh bỉ
Vì tôi gìn giữ lời chứng của Chúa.
23Các vua chúa ngồi cùng nhau bàn định nghịch tôi,
Nhưng tôi tớ Chúa sẽ suy gẫm các quy luật Ngài.
24Các lời chứng của Chúa là niềm vui cho tôi,
Là những vị cố vấn của tôi.
25Linh hồn tôi phủ phục dưới bụi đất;
Xin phục hồi sức sống cho tôi theo như lời Chúa.
26Tôi tỏ bày đường lối tôi cùng Chúa và Ngài đáp lời tôi.
Xin dạy tôi các quy luật của Chúa.
27Xin cho tôi hiểu ý nghĩa các mạng lệnh của Chúa,
Và tôi sẽ suy gẫm những việc diệu kỳ của Ngài.
28Tôi đổ nước mắt than khóc vì sầu thảm.
Xin thêm sức cho tôi theo như lời Chúa.
29Xin đẩy xa khỏi tôi đường lối sai lầm,
Xin ban ơn dạy dỗ tôi kinh luật của Chúa.
30Tôi đã chọn con đường trung tín,
Tôi đã đặt trước mặt tôi các phán quyết của Ngài.
31Lạy CHÚA, tôi nắm chắc lấy lời chứng của Ngài,
Xin đừng để tôi bị hổ thẹn.
32Tôi chạy theo đường lối mạng lệnh của Chúa
Vì Ngài giúp tôi hiểu biết thêm.
33Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối mạng lệnh của Ngài;
Tôi sẽ gìn giữ chúng cho đến cùng.
34Xin ban cho tôi sự hiểu biết thì tôi sẽ gìn giữ kinh luật của Chúa
Và hết lòng tuân giữ chúng.
35Xin hướng dẫn tôi trong đường lối theo điều răn Chúa
Vì tôi vui mừng trong đường ấy.
36Xin hướng lòng tôi về lời chứng của Chúa
Chứ không phải về lợi lộc riêng.
37Xin xoay mắt tôi để khỏi nhìn những điều vô giá trị;
Xin ban cho tôi sức sống trong đường lối Chúa.
38Xin hoàn thành lời hứa Ngài cho tôi tớ Chúa,
Là lời hứa dành cho những người kính sợ Ngài.
39Xin cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ hãi
Vì các phán quyết của Ngài là tốt lành.
40Kìa, tôi mong ước các mạng lệnh của Chúa,
Xin ban cho tôi sức sống trong sự công chính Ngài.
41Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài đến cùng tôi;
Sự cứu rỗi Chúa như lời Ngài đã hứa.
42Tôi sẽ có câu trả lời cho những kẻ sỉ nhục tôi
Vì tôi tin cậy nơi lời Chúa.
43Xin chớ lấy hết lời chân thật khỏi miệng tôi
Vì tôi đặt hy vọng nơi các phán quyết của Chúa.
44Tôi luôn luôn gìn giữ kinh luật của Chúa
Đến đời đời vô cùng.
45Tôi sẽ bước đi tự do
Vì tôi tìm kiếm các mạng lệnh của Chúa.
46Tôi sẽ nói về lời chứng của Chúa trước mặt các vua
Mà không hổ thẹn.
47Tôi vui thích trong điều răn của Chúa
Là điều tôi yêu mến.
48Tôi đưa tay hướng về điều răn của Chúa là điều tôi yêu mến,
Và tôi suy gẫm các quy luật của Ngài.
49Xin Chúa nhớ lời hứa cùng tôi tớ Chúa;
Nhờ lời hứa đó mà tôi hy vọng.
50Đây là niềm an ủi của tôi trong khi hoạn nạn
Vì lời hứa của Chúa ban sức sống cho tôi.
51Những kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi rất nhiều
Nhưng tôi không từ bỏ kinh luật của Chúa.
52Lạy CHÚA, tôi ghi nhớ các phán quyết của Ngài từ xưa
Và được an ủi.
53Tôi trở nên nóng giận
Khi thấy kẻ ác từ bỏ kinh luật Chúa.
54Các quy luật của Chúa trở nên những bài ca
Cho cuộc đời lữ khách của tôi.
55Lạy CHÚA, ban đêm tôi nhớ đến danh Chúa
Và gìn giữ kinh luật của Ngài.
56Đây là phần của tôi
Vì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.
57 CHÚA là phần cơ nghiệp của tôi,
Tôi đã hứa gìn giữ lời Chúa.
58Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa,
Xin ban ơn cho tôi tùy theo lời Ngài hứa.
59Tôi đã suy gẫm về đường lối của tôi
Và trở gót quay về lời chứng của Chúa.
60Tôi vội vàng, không chậm trễ
Gìn giữ các điều răn của Chúa.
61Dù kẻ ác giăng dây chung quanh tôi,
Nhưng tôi không quên kinh luật Chúa.
62Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm để cảm tạ Chúa
Vì các phán quyết công chính của Ngài.
63Tôi là bạn của tất cả những người kính sợ Chúa,
Là những người gìn giữ mạng lệnh Ngài.
64Lạy CHÚA, tình yêu thương của Ngài đầy dẫy đất,
Xin dạy tôi các quy luật chúa.
65Lạy CHÚA, Ngài đã hậu đãi tôi tớ Chúa
Theo như lời Chúa.
66Xin dạy tôi tri thức và biết quyết định đúng
Vì tôi tin cậy nơi các điều răn của Ngài.
67Trước khi bị hoạn nạn, tôi thường đi sai lạc
Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa.
68Ngài là thiện và là Đấng làm điều thiện;
Xin dạy tôi các quy luật của Ngài.
69Dù những kẻ kiêu ngạo dùng lời láo khoét nói xấu tôi,
Nhưng tôi hết lòng gìn giữ các mạng lệnh Chúa.
70Lòng chúng nó chai lì như mỡ,
Nhưng tôi vui thích kinh luật của Chúa.
71Ấy là điều tốt cho tôi khi tôi bị hoạn nạn
Để tôi học các quy luật của Chúa.
72Kinh luật từ miệng Chúa là tốt lành cho tôi
Hơn hàng ngàn lạng vàng và bạc.
73Tay Chúa đã làm và nắn nên tôi,
Xin ban cho tôi trí hiểu biết để tôi học hỏi các điều răn Chúa.
74Những người kính sợ Chúa sẽ thấy tôi và vui mừng
Vì tôi đặt hy vọng nơi lời Chúa.
75Lạy CHÚA, tôi biết các phán quyết của Ngài là công chính,
Ấy là từ lòng thành tín mà Ngài làm cho tôi bị hoạn nạn.
76Nguyện tình yêu thương Chúa an ủi tôi
Như lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ Chúa.
77Nguyện Chúa thương xót tôi thì tôi sẽ sống
Vì tôi vui thích trong kinh luật Chúa.
78Nguyện những kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn vì đã dùng điều giả dối hại tôi,
Còn tôi sẽ suy gẫm các mạng lệnh của Chúa.
79Nguyện những người kính sợ Chúa, là những người biết lời chứng của Ngài,
Quay trở lại cùng tôi.
80Nguyện lòng tôi không có gì đáng trách theo quy luật của Chúa
Để tôi không bị hổ thẹn.
81Linh hồn tôi mòn mỏi mong ước sự cứu rỗi của Chúa;
Tôi hy vọng nơi lời Chúa.
82Mắt tôi mòn mỏi trông chờ lời hứa của Chúa;
Tôi nói: “Khi nào Chúa sẽ an ủi tôi?
83Vì tôi như cái bình da vô dụng
Nhưng tôi không quên các quy luật của Chúa.
84Tôi tớ Chúa phải chờ bao lâu nữa?
Khi nào Ngài mới đoán xét những kẻ bắt bớ tôi?”
85Những kẻ kiêu ngạo đào hố hại tôi,
Là những kẻ không làm theo kinh luật Chúa.
86Tất cả các điều răn của Chúa đều đáng tin cậy;
Người ta dùng điều giả dối để bắt bớ tôi.
Xin giúp đỡ tôi.
87Dù chúng nó gần như diệt tôi khỏi mặt đất,
Nhưng tôi không từ bỏ mạng lệnh của Chúa.
88Xin ban sức sống cho tôi theo như tình yêu thương của Chúa
Để tôi gìn giữ lời chứng từ miệng Ngài.
89Lạy CHÚA, lời Ngài đứng vững đời đời trên trời.
90Lòng thành tín Chúa tồn tại từ đời nọ đến đời kia;
Ngài đã lập quả đất và nó đứng vững vàng.
91Mọi sự đứng vững cho đến ngày nay là do phán quyết của Chúa;
Vì chúng đều là tôi tớ Ngài.
92Nếu kinh luật Chúa không phải là niềm vui của tôi
Thì tôi đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn.
93Tôi không bao giờ quên các mạng lệnh Chúa
Vì nhờ chúng mà tôi được sức sống.
94Tôi thuộc về Chúa, xin cứu rỗi tôi
Vì tôi tìm kiếm các mạng lệnh Chúa.
95Những kẻ ác rình để diệt tôi
Nhưng tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa.
96Tôi thấy mọi sự dù toàn hảo đều có giới hạn
Nhưng các điều răn của Chúa thì vô hạn.
97Tôi yêu kinh luật Chúa biết bao,
Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.
98Các điều răn Chúa giúp tôi khôn ngoan hơn các kẻ thù tôi,
Vì các điều răn ấy luôn luôn ở cùng tôi.
99Tôi sáng suốt hơn tất cả các thầy dạy tôi,
Vì tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa.
100Tôi hiểu biết hơn các bậc bô lão
Vì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.
101Tôi giữ chân tôi tránh mọi đường tà để gìn giữ lời Chúa.
102Tôi không từ bỏ các phán quyết của Chúa
Vì chính Ngài đã dạy dỗ tôi.
103Lời Chúa ngọt ngào cho khẩu vị tôi biết bao,
Ngọt hơn mật ong trong miệng.
104Nhờ các mạng lệnh của Chúa tôi được sáng suốt,
Vì thế tôi ghét mọi đường lối giả dối.
105Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Là ánh sáng cho đường lối tôi.
106Tôi đã thề và sẽ giữ lời thề rằng
Tôi sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa.
107Lạy CHÚA, tôi đau khổ rất nhiều,
Xin ban sức sống cho tôi theo như lời Chúa.
108Lạy CHÚA, xin nhận tế lễ tình nguyện từ môi miệng tôi
Và dạy tôi các phán quyết của Chúa.
109Mạng sống tôi thường bị nguy hiểm
Nhưng tôi không quên kinh luật Chúa.
110Những kẻ ác đặt bẫy hại tôi
Nhưng tôi không lìa bỏ các mạng lệnh của Chúa.
111Lời chứng của Chúa là cơ nghiệp đời đời của tôi,
Vì chúng là niềm vui cho lòng tôi.
112Tôi luôn chuyên tâm làm theo các quy luật của Chúa
Đến tận cùng.
113Tôi ghét những kẻ hai lòng
Nhưng yêu mến kinh luật của Chúa.
114Chính Ngài là nơi trú ẩn và là cái khiên bảo vệ tôi,
Tôi hy vọng nơi lời Chúa.
115Hỡi những kẻ ác, hãy tránh xa ta
Để ta gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời ta.
116Xin nâng đỡ tôi như lời Chúa đã hứa để tôi được sống
Và không bị hổ thẹn về điều tôi hy vọng.
117Xin hỗ trợ tôi để tôi được an toàn
Và luôn luôn làm theo quy luật của Chúa.
118Ngài từ bỏ tất cả những kẻ đi xa lạc các quy luật Chúa
Vì sự giả dối của họ là vô ích.
119Ngài coi mọi kẻ ác trên đất như cặn bã,
Vì thế tôi yêu mến các lời chứng của Chúa.
120Thân thể tôi run rẩy vì sợ hãi Chúa,
Tôi cũng sợ sự phán xét của Ngài.
121Tôi đã hành động công bình và chính trực,
Xin đừng bỏ tôi cho những kẻ áp bức tôi.
122Xin bảo đảm cho tôi tớ Chúa được phúc lành;
Chớ để những kẻ kiêu ngạo áp bức tôi.
123Mắt tôi mòn mỏi trông đợi sự cứu rỗi
Và lời hứa công chính của Chúa.
124Xin đối xử với tôi tớ Chúa theo như tình yêu thương của Chúa;
Xin dạy tôi các quy luật của Ngài.
125Tôi là tôi tớ Chúa, xin ban cho tôi sự hiểu biết,
Để tôi hiểu các lời chứng của Chúa.
126Đây là lúc để CHÚA hành động
Vì người ta vi phạm kinh luật Chúa.
127Thật vậy, tôi yêu mến các điều răn của Chúa
Hơn vàng, hơn cả vàng ròng.
128Vì thế tôi thấy mọi mạng lệnh của Chúa đều đúng,
Và tôi ghét mọi đường lối giả dối.
129Lời chứng của Chúa là diệu kỳ
Cho nên tâm hồn tôi gìn giữ chúng.
130Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng;
Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật.
131Tôi há miệng khao khát
Vì tôi mong ước các điều răn của Chúa.
132Xin đoái nhìn và ban ơn cho tôi
Như cách Chúa vẫn làm đối với những người yêu mến danh Ngài.
133Xin giữ các bước chân tôi vững vàng trong lời Chúa;
Xin đừng để điều ác nào cai trị tôi.
134Xin cứu chuộc tôi khỏi sự áp bức của loài người,
Để tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.
135Xin mặt Ngài tỏa sáng trên tôi tớ Chúa
Và dạy tôi các quy luật Ngài.
136Mắt tôi tuôn tràn suối lệ
Vì người ta không giữ kinh luật của Chúa.
137Lạy CHÚA, Ngài là công chính
Và các phán quyết của Ngài là công bình.
138Ngài đã truyền các lời chứng công chính
Và rất đáng tin cậy.
139Sự nhiệt thành thiêu hủy tôi
Vì các kẻ thù tôi quên lời Chúa.
140Lời chúa đã được tinh luyện kỹ
Và tôi tớ Chúa yêu mến nó.
141Dù tôi bé nhỏ và bị khinh thường
Nhưng tôi không quên các mạng lệnh Chúa.
142Sự công chính của Chúa là công chính đời đời,
Và kinh luật của Chúa là chân thật.
143Hoạn nạn và khổ não đến với tôi
Nhưng các điều răn của Chúa là niềm vui cho tôi.
144Các lời chứng của Chúa là công chính đời đời;
Xin ban cho tôi sự hiểu biết để tôi được sống.
145Lạy CHÚA, tôi hết lòng cầu khẩn, xin đáp lời tôi,
Tôi sẽ gìn giữ quy luật của Chúa.
146Tôi cầu khẩn Ngài, xin cứu tôi,
Tôi sẽ giữ các lời chứng của Chúa.
147Tôi thức dậy lúc rạng đông và cầu xin;
Tôi hy vọng nơi lời Chúa.
148Mắt tôi thức tỉnh suốt canh khuya
Để suy gẫm lời Chúa.
149Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu xin của tôi theo như tình yêu thương Ngài;
Xin phục hồi cho tôi sức sống theo như các phán quyết Chúa.
150Những kẻ gian ác áp bức tôi đã đến gần,
Chúng là kẻ xa cách kinh luật Chúa.
151Lạy CHÚA, chính Ngài đang ở gần
Và tất cả các điều răn của Ngài đều chân thật.
152Từ xa xưa, do các lời chứng của Chúa tôi biết rằng
Ngài đã lập chúng đến đời đời.
153Xin hãy xem sự đau khổ tôi chịu và giải cứu tôi
Vì tôi không quên kinh luật của Chúa.
154Xin bênh vực trường hợp tôi và cứu chuộc tôi;
Xin ban sức sống cho tôi theo như lời Chúa hứa.
155Sự cứu rỗi ở xa những kẻ gian ác
Vì chúng không tìm kiếm các quy luật Chúa.
156Lạy CHÚA, sự thương xót của Ngài thật lớn lao;
Xin ban cho tôi sức sống theo như các phán quyết của Chúa.
157Nhiều kẻ thù ghét và áp bức tôi
Nhưng tôi không từ bỏ các lời chứng của Chúa.
158Tôi thấy những kẻ bội tín và ghê tởm chúng
Vì chúng nó không giữ lời Chúa.
159Nguyện Chúa thấy rằng tôi yêu mến các mạng lệnh Chúa.
Lạy CHÚA, xin ban cho tôi sức sống theo như tình yêu thương của Ngài.
160Bản chất của lời Chúa là chân lý;
Tất cả các phán quyết công chính của Chúa là đời đời.
161Các vua chúa đã bắt bớ tôi vô cớ
Nhưng lòng tôi run sợ trước lời Chúa.
162Tôi vui mừng vì lời Chúa hứa
Như người chiếm được chiến lợi phẩm lớn.
163Tôi ghét và ghê tởm sự dối trá
Nhưng tôi yêu mến kinh luật Chúa.
164Mỗi ngày tôi ca ngợi Chúa bảy lần
Vì các phán quyết công chính của Ngài.
165Những người yêu mến kinh luật Chúa được bình an lớn
Và không có gì làm cho họ vấp ngã.
166Lạy CHÚA, tôi hy vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài
Và thi hành các điều răn Chúa.
167Linh hồn tôi gìn giữ
Và yêu mến các lời chứng của Chúa vô cùng.
168Tôi gìn giữ các mạng lệnh và lời chứng của Chúa,
Vì mọi đường lối tôi đều ở trước mặt Ngài.
169Lạy CHÚA, nguyện lời cầu xin của tôi đến gần trước mặt Ngài;
Xin ban cho tôi sự hiểu biết theo như lời Chúa.
170Nguyện lời cầu khẩn của tôi đến trước mặt Ngài,
Xin Chúa giải cứu tôi như lời Ngài hứa.
171Môi miệng tôi sẽ tuôn tràn lời ca ngợi
Vì Chúa đã dạy tôi các quy luật Ngài.
172Lưỡi tôi sẽ ca hát lời Chúa
Vì mọi điều răn Chúa đều công chính.
173Nguyện tay Chúa sẵn sàng giúp đỡ tôi
Vì tôi đã chọn các mạng lệnh Chúa.
174Lạy CHÚA, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa,
Kinh luật Chúa là niềm vui của tôi.
175Xin cho tôi sống để linh hồn tôi ca tụng Chúa;
Nguyện các phán quyết của Chúa giúp đỡ tôi.
176Tôi lạc lối như con chiên đi lạc;
Xin tìm kiếm tôi tớ Chúa,
Vì tôi không quên các điều răn của Chúa.

GOFF: So, that’s one argument I would make. The second thing cheap jerseys and actually for me, more important than that we imagine that engagement with the criminal justice system starts with the police. Some athletes specialize in feats of grip strength and are able to bend coins with their fingers, tear a deck cheap jerseys of cards in half, rip telephone directories and bend railroad spikes. This is a traditional forearm and grip strengthening exercise. She was accused of providing the alibi. Looking back, this cheap fake oakleys is what I learned:In July 2000, brothers cheap nfl jerseys Glenn and Justin Helzer and oakley outlet their friend Dawn Godman murdered five people. Thornton has “heavy” hands and does a good job of jolting pass rusher with punch and gets a “good fit” to tie up and eliminate man. Not only does he excel in pass pro, but he can collapse defensive linemen down the line on “down/side block” to open hole for running back and can pull and get outside to lead block effectively out in space. This Division 1 school also has a history of an excellent athletic program for men’s and women’s polo teams. UCLA is part of the PAC 10, which is a loose affiliation of schools on the west coast or Pacific Conference who compete cheap football jerseys china in the NCAA Division 1 sports events. 4. Children buying cigarettes for their parents. The majority of industry growth will occur in North America and Europe, who currently account for a combined 52% of the global market, as the market in Asia (43%) has reached maturity. Penetration is still low in the western world, and many view a shift to mobile platforms as a potential catalyst for long term growth.. I thought, I was like 16, I saw Miller Farve intercept a quick out, and I said I’ve got to play defensive back. But anyway, I think that because of everything Mel and Lem said, I think that’s where we get the next evolution is at quarterback where brothers now are transforming the game, and although the system is kind of resisting it. Top of pageRESULTSIsolated PSC Cholangiocytes Express Cholangiocyte Specific Markers and are Highly PurifiedFollowing size exclusion filtration and epithelium specific magnetic bead purification of cells isolated from PSC liver (yield 105 cells of liver tissue), we first assessed cholangiocyte marker expression to confirm the presence of cholangiocytes. We found that isolated PSC cells express the cholangiocyte specific marker, CK19, as assessed by semiquantitative PCR (Figure 1a) and immunofluorescence microscopy (Figure 1b), in addition to cheap oakleys other markers typical of NHCs at levels comparable to established NHC cell lines.

back Back to NVB Online