back Back to NVB Online

Thánh Thi 106

Sự Nhân Từ Của Chúa Đối Với Dân Ngài
1Ha-lê-lu-gia!
Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
Tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi.
2Ai có thể kể lại các việc quyền năng của CHÚA?
Công bố hết những lời ca ngợi Ngài?
3Phước cho người nào giữ sự công bình,
Luôn luôn làm điều công chính.
4Lạy CHÚA, Xin nhớ đến tôi khi Ngài ban ơn cho dân Ngài;
Xin thăm viếng tôi khi Ngài giải cứu họ;
5Để tôi thấy sự tốt lành giữa những người được Ngài chọn;
Để chia sẻ niềm vui của đất nước Ngài
Và cùng ca ngợi với cơ nghiệp Ngài.
6Chúng tôi cùng tổ tiên chúng tôi đã phạm tội;
Chúng tôi đã làm điều sai; đã hành động gian ác.
7Tại Ai-cập tổ tiên chúng tôi
Đã không nhận thấy các phép lạ của Ngài;
Không nhớ đến tình yêu thương dồi dào của Ngài,
Nhưng họ đã nổi loạn bên bờ biển, tức là biển Đỏ.
8Nhưng Ngài đã vì danh Ngài giải cứu họ
Để bày tỏ quyền năng Ngài.
9Ngài quở trách Biển Đỏ và nó khô cạn;
Ngài dẫn họ đi qua biển sâu như đi trên sa mạc.
10Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù
Và cứu chuộc họ khỏi tay thù nghịch.
11Nước tràn ngập các kẻ thù của họ,
Không một người thoát khỏi.
12Bấy giờ họ tin lời Chúa
Và hát ca ngợi Ngài.
13Nhưng họ vội quên những việc làm của Chúa;
Không chờ đợi kế hoạch của Ngài.
14Tại sa mạc họ sinh lòng thèm khát
Và thử Đức Chúa Trời nơi đồng hoang.
15Ngài ban cho họ điều họ cầu xin
Nhưng sai bệnh tật tổn hại đến với đời sống họ.
16Tại nơi đóng trại họ ghen ghét Môi-se
Và A-rôn, là người được biệt riêng ra cho CHÚA.
17Đất nứt ra nuốt Đa-than
Và lấp nhóm A-bi-ram.
18Lửa bùng cháy giữa nhóm họ;
Ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác.
19Họ làm một con bò con tại Hô-rếp
Rồi thờ lạy tượng đúc.
20Họ thay thế Đấng Vinh Quang của họ
Bằng tượng một con bò ăn cỏ.
21Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi họ;
Là Đấng đã làm những việc vĩ đại tại Ai-cập;
22Đấng đã làm những phép lạ tại đất Cham;
Những việc kinh hoàng tại Biển Đỏ.
23Nên Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ,
Nếu không nhờ Môi-se, người Ngài chọn,
Đứng lên trước mặt Chúa can gián
Để Ngài từ bỏ cơn thịnh nộ hủy diệt họ.
24Thế rồi họ khinh bỉ miền đất ước mơ;
Họ không tin lời hứa của Ngài.
25Họ cằn nhằn trong trại mình,
Không nghe theo lời của CHÚA.
26Nên Chúa đưa tay thề rằng
Ngài sẽ làm chúng ngã chết trong sa mạc;
27Làm dòng dõi chúng chạy tán loạn giữa các nước;
Bị tản mác trong các xứ.
28Tổ tiên chúng tôi đã thờ thần Ba-anh tại Phê-ô,
Ăn đồ cúng tế cho kẻ chết.
29Những hành động của họ làm Chúa giận
Và một cơn dịch phát ra ở giữa họ.
30Bấy giờ Phi-nê-a đứng lên can thiệp
Và cơn dịch ngừng lại.
31Từ đời nọ đến đời kia,
Việc này được kể là hành động công chính mãi mãi của người.
32Tổ tiên chúng tôi làm Chúa giận vì vụ nước uống tại Mê-ri-ba;
Vì cớ họ Môi-se cũng mang lụy vào thân.
33Vì họ làm tinh thần người cay đắng
Nên môi miệng người nói những lời thiếu suy nghĩ.
34Họ không hủy diệt các dân
Như CHÚA đã ra lệnh;
35Nhưng thông gia với các nước
Và học làm theo những điều chúng làm.
36Họ phụng vụ các tượng thần của chúng
Và điều này trở thành cái bẫy hủy hoại họ.
37Họ dâng con trai,
Con gái họ làm sinh tế cho ma quỷ.
38Họ đã làm đổ máu vô tội,
Là máu của những con trai, con gái mình
Mà họ đã dâng tế cho các thần tượng tại Ca-na-an;
Nên đất đã bị ô uế vì máu đó.
39Vì thế họ đã trở thành ô uế vì công việc mình
Và thành đĩ điếm vì hành động mình.
40 CHÚA nổi giận cùng dân mình;
Ngài ghê tởm cơ nghiệp Ngài.
41Ngài trao họ vào tay các nước
Và cho những kẻ ghét chúng cai trị trên chúng.
42Những kẻ thù áp bức họ
Và họ bị khuất phục dưới tay chúng.
43Nhiều lần Ngài đã giải cứu họ
Nhưng họ vẫn cố ý phản loạn
Và càng chìm sâu trong tội lỗi mình.
44Dù vậy khi nghe tiếng kêu van,
Ngài chú tâm đến sự khốn khổ của họ.
45Vì cớ họ Ngài nhớ lại giao ước mình;
Vì tình yêu thương dồi dào, Ngài thương xót họ.
46Ngài làm cho họ được ơn trước mặt
Tất cả những kẻ bắt họ đi lưu đày.
47Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi;
Xin tập trung chúng tôi lại từ các nước,
Để chúng tôi cảm tạ danh thánh Ngài
Và được vinh hạnh trong lời ca ngợi Ngài.
48 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
Đáng được ca ngợi đến đời đời, vô cùng.
Tất cả toàn dân hãy nói: A-men!
Ha-lê-lu-gia!

how to obtain nfl licensing agreementsBut there is only Fake Oakleys one way to go with it, and that is up.Coverage on Chicago news and major American sports sites has been hovering around zero so far. The Chicago Tribune sports page is saturated with baseball, and extends elsewhere but not to rugby.The two top sports story on the Chicago Sun Times are about gridiron. “There’s a huge halo effect. If more people become fans of the NFL, whether it’s through Madden or any other vehicle, then wholesale nfl jerseys clearly cheap nfl jerseys that’s going to help our business,” Poplock says. “I still remember my first visit to a doctor I hadn’t seen yet,” she says. “When he walked in and saw me for the first time, he was visibly surprised and commented that he thought Cheap china Jerseys my chart belonged to a 90 year old lady.”. Meanwhile, Martin Luther King, Jr. Wasn’t quite as averse to guns as his popular legacy would have us believe. Brady showed flashes in his second preseason game of the season. He completed five passes between 16 and 38 yards, but only one drive resulted in a score, a 7 yard TD toss to Keshawn Martin. Because I felt I had reached my own conclusions, based on my own research, my position was that much more unshakable. Contrast the respect with which many conspiracy theorists treat their audience with the government’s posture, which is to offer as little information as possible. They just shouldn’t get a voice equal to that of hundreds of highly trained experts. It can’t be done that way. Promises a small gadget called the Midas Key will earn you over 362,9556 in 37 days and countless other extravagant amounts over the next few weeks AND a Jackpot coming up of 68,392 in first 24 hours!!!! Somewhat hard to believe. If John Harrison is making so much why does he need other people’s money up front and why is he so generous as to give away all that could be his alone. If the freezing on your DVR was caused by outdated software, a reset should cheap jerseys alleviate this issue. Resetting your DVR will not erase any oakley outlet of the stored recordings you’ve saved to it.. SEA finished 8 2 and on a neutral field would be a 6 pt favorite, MIN +4 for home means this should be a 2 pt spread. This tells you the bookie knows something by making the Squawks 5. He then retired after a few seasons and returned to Durham and married Annie Savoy, his longtime baseball muse and the woman in the menage a trois with Laloosh. Crash and Annie separated only after a year. 2004 cheap ray bans was when I initially talked to the coaches about walking on. My mom and sister kind of fell on hard times a little bit back home.

back Back to NVB Online