back Back to NVB Online

Sô-phô-ni 1

Ngày CHÚA Phán Xét
1Đây là sứ điệp CHÚA ban cho Sô-phô-ni khi vua Giô-si-a, con A-môn, trị vì nước Giu-đa. Sô-phô-ni là con ông Cúc-si, cháu ông Ghê-đa-lia, chắt ông A-ma-ria, chít ông Ê-xê-chia.
Đức Chúa Trời Sẽ Trừng Phạt Cả Thế Gian
2 CHÚA phán:
“Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất.”
3 CHÚA phán:
“Ta sẽ quét sạch người và thú,
Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển;
Ta sẽ lật đổ bọn gian ác,
Ta sẽ diệt trừ loài người khỏi mặt đất.
Đức Chúa Trời Sẽ Trừng Phạt Giu-đa Và Giê-ru-sa-lem
4Ta sẽ dang tay đánh phạt dân Giu-đa,
Và toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem.
Ta sẽ diệt trừ khỏi chốn này tàn tích của thần Ba-anh,
Xóa sạch tên những kẻ chuyên lo việc cúng tế tà thần
Cùng với những thầy tế lễ đã xây bỏ Ta.
5Ta sẽ tận diệt những kẻ leo lên mái nhà
Quỳ lạy mặt trời, mặt trăng, và các vì sao.
Ta sẽ tận diệt những kẻ thờ phượng Ta,
Hứa nguyện trung thành với Ta nhưng rồi cũng thề hứa với thần Minh-côm
6Ta cũng sẽ tận diệt những kẻ xây bỏ Ta,
Những kẻ không tìm cầu Ta,
Không xin Ta chỉ dạy.”
7“Hãy yên lặng trước mặt CHÚA Toàn Năng!”
Vì ngày CHÚA phán xét gần đến;
Vì CHÚA đã chuẩn bị sinh tế,
Ngài đã mời khách, bảo họ thánh hóa.
8 CHÚA phán:
“Trong ngày dâng sinh tế
Ta sẽ trừng phạt các quan chức,
Dòng họ nhà vua
Và mọi kẻ theo phong tục tập quán nước ngoài.
9Ngày ấy, Ta sẽ trừng phạt
Mọi kẻ nhảy ngang qua ngưỡng cửa, như dân ngoại,
Và những kẻ chất đầy nhà chủ mình
Của cải chiếm đoạt do bạo hành và gian dối.”
10 CHÚA phán: “Ngày ấy,
Sẽ có tiếng kêu la từ cổng Cá,
Tiếng khóc than từ quận nhì,
Tiếng đổ bể lớn lao từ các đồi.
11Hỡi dân cư phố Cối, hãy khóc than!
Vì mọi kẻ buôn bán sẽ bị tiêu diệt,
Mọi kẻ cân bạc sẽ bị diệt vong.
12Trong thời ấy, Ta sẽ cầm đèn lục soát thành Giê-ru-sa-lem,
Và Ta sẽ trừng phạt
Những kẻ tự mãn tự đại như rượu đặc sệt trên lớp cặn,
Những kẻ tự nhủ trong lòng:
‘CHÚA sẽ không ban phước, cũng chẳng giáng họa.’
13Tài sản chúng sẽ bị cướp phá,
Nhà cửa chúng sẽ bị tan hoang,
Chúng sẽ không được ở trong nhà chúng xây,
Cũng chẳng được uống rượu vườn nho chúng trồng.”
Ngày CHÚA Phán Xét
14Ngày trọng đại khi CHÚA phán xét gần đến,
Đến gần rồi, và đến thật mau!
Ngày CHÚA phán xét, có tiếng vang kinh hồn,
Tiếng binh sĩ hô hào xung trận!
15Ngày ấy là ngày Chúa trút cơn phẫn nộ,
Ngày gian truân khốn đốn,
Ngày tàn phá tan hoang, ngày tăm tối âm u,
Ngày mây mù vần vũ,
16Ngày tù và thổi vang rền với tiếng hét xung phong,
Tiến đánh các thành trì kiên cố,
Có tháp cao ở góc tường thành.
17 CHÚA phán:
“Ta sẽ gây cho dân chúng khốn đốn
Đến nỗi chúng mò mẫm như người mù,
Vì chúng đã phạm tội với Ta.
Máu chúng sẽ đổ ra như nước,
Và thây chúng thối rữa như phân.”
18Ngay cả bạc hoặc vàng của chúng
Cũng không thể cứu chúng được.
Trong ngày CHÚA nổi giận;
Lửa ghen Ngài sẽ thiêu nuốt cả đất.
Thật khủng khiếp vô cùng!
Ngài sẽ tiêu diệt mọi dân cư trên đất.

In the current study, we investigated the diagnostic capabilities of the RTVue 100 Fourier domain OCT instrument on 286 Caucasian patients referred for glaucoma diagnostics to our centre during 11 months. The RTVue 100 OCT is one of the recently developed Fourier wholesale jerseys domain OCT systems that all have several technical advantages compared with the time domain OCT technology.1, 2, 3, 4, 5, 6 Information on the clinical benefits Fake Oakleys provided by those technical improvements for detection of glaucoma and glaucoma progression, however, is limited. C Jun expression levels were measured by using a total c Jun antibody as indicated. Protein levels were normalized by using the Mcm7 antibody. Mostly, her target is Kim, who is as look at me famous as it gets. The sisters’ children ‘run about together in a sweet little gang’, but as the big sister, Kourtney feels no need to pull her punches.. If you need to lose more body fat to get ripped, do a short, intense cardiovascular routine twice a week. Do your cardio routine as part of your warm up on one of your workout days and on Saturdays or Sundays. These scouting schedules are not made public, so you need to contact the teams and ask. Each team’s contact information is located on its official website.. So, I want to talk first about fat and how you cannot specifically cheap nfl jerseys burn fat off a certain area of your body. So, you can’t fake oakleys target just your belly fat and here’s why. Well for almost a decade, nothing at all. Jim Brown tore up the field and hapless tacklers alike, easily becoming the NFL’s leading rusher for each one of his nine seasons, earning three NFL MVP awards during his career, and helping the Cleveland Browns to a championship in 1964. The manner of their narrower than expected two point win over the Dolphins has raised a few concerns however, with Doug Baldwin’s two yard winning TD coming with only 31 seconds left on the clock. As ever, the real cheap nfl jerseys strength of this side is their defence. In short order, the people who bring you Japanese professional wrestling learned an important lesson about the dangers of cutting corners to save money when putting on an event that combines sport and fire. Naturally, we’re glad that wrestlers aren’t murdering each other for our entertainment, but watching participants brave serious injury is pretty much the entire point of the death match. This New Orleans Saints NFL Flash Drive is easy to use and compatible with both Windows and Mac, giving you cheap nfl jerseys the confidence to take this Saints custom jerseys product anywhere. Data storage has never been more fun and personalized, with this DataStick (available in all 32 teams) .

back Back to NVB Online