back Back to NVB Online

Rô-ma 5

Kết Quả Của Sự Xưng Công Chính
1Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 2Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này, là ân sủng mà chúng ta hiện đang đứng vững và hân hoan về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời.
3Không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn, 4kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện, tôi luyện làm cho hy vọng, 5và hy vọng không làm hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.
6Thật vậy, khi chúng ta thiếu năng lực thì Chúa Cứu Thế theo đúng kỳ hạn đã chết cho kẻ vô đạo. 7Vì khó có ai chết cho một người công chính, họa may còn có người dám chết cho người tốt. 8Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.
9Huống chi, bây giờ chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài thì nhờ Ngài chúng ta lại càng được cứu khỏi thịnh nộ là dường nào. 10Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài thì khi đã được hòa giải rồi chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài là dường nào. 11Không chỉ có thế, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, nhờ Ngài mà hiện nay chúng ta nhận được sự hòa giải.
A-đam Và Chúa Cứu Thế
12Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội. 13Trước khi có kinh luật thì tội đã có trong thế gian rồi, nhưng khi chưa có luật thì tội cũng không được kể. 14Dầu vậy, sự chết đã ngự trị từ A-đam cho đến Môi-se, ngay cả trên những người không phạm tội giống như của A-đam. A-đam là người làm hình bóng của Đấng sẽ đến.
15Nhưng ân huệ thì không như sự phạm tội. Vì nếu bởi sự phạm tội của một người mà nhiều người đã chết thì ân sủng của Đức Chúa Trời và tặng phẩm đến từ ân sủng của một Người là Chúa Cứu Thế Giê-su cho nhiều người lại càng dư dật hơn bội phần. 16Tặng phẩm thì không như hệ quả của một người phạm tội; vì một mặt, sự phán xét một người phạm tội đưa đến hình phạt; mặt khác, ân huệ thì sau nhiều tội phạm lại đưa đến sự xưng công chính. 17Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị thì cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-su, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào?
18Vì thế, bởi tội phạm của một người mà mọi người bị đoán phạt. Cũng vậy, bởi việc công chính của một Người mà sự xưng công chính để được sống được rải ra cho mọi người. 19Như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra tội nhân thì cũng bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người được thành ra công chính.
20Kinh luật đến để sự phạm pháp gia tăng; nhưng ở đâu tội lỗi gia tăng thì ân sủng lại càng dồi dào hơn, 21hầu cho tội lỗi thống trị bằng sự chết thể nào thì ân sủng cũng thống trị bằng sự công chính để đem lại sự sống vĩnh phúc qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, thể ấy.

cheap super bowl 44 ticketsChelsea squad will not receive bonus if they qualify for the Champions League. Because they didn’t take a cut for missing out on last seasonChelsea news: All the latest from Stamford BridgeChelsea finished 10th in the Premier League last seasonThey missed out on the Champions League but the players did not take a cut in their wages as it was not in their contractsThe squad will notreceivea bonus if they make the top four this seasonRead: Chelsea to take closer look at centre back target Ben GibsonBy. But this Cheap Jerseys does underline how valuable the Lakers bench lineup is, as it has been significantly better than the starting lineup on defense and only slightly worse offensively. The Lakers starters have a defensive rating of 109.1 in 156 minutes this replica oakleys season, which means they give up nearly 18 more points per cheap football jerseys 100 possessions than the bench unit.. While it may sound a bit scientific, it’s actually very easy to perform at home (or at your gym). Simply weigh yourself immediately before and after your workout naked. To say the Patriots were a dysfunctional franchise before then Fake Oakleys would be an understatement. They ranked way behind the Red Sox, Bruins and Celtics in popularity in Boston. Make sure that no initiative is started without an initiative document and each initiative has to be in line with the plan that is created at the beginning of the year. This is going to test you as a leader. Connect the phone to your PC/Mac and start iTunes nfl jerseys cheap Click on the phone in the Devices list Click on the “Apps” tab on top Locate the app that are stuck Click “Remove” button Click “Apply” in lower left corner to remove the apps from the phoneJust Fixed Mine 🙂 HoooooLalaaa But I didint use this yoru TRICK . FOLLOW ME.. But the offseason saw 53.4 percent of Newton’s completed passes in 2013 depart for different cities and cheap oakleys now Carolina boasts a receiving unit that is headlined by 31 year old Jerricho Cotchery. With an up and coming quarterback and elite defense, it was a big red flag to watch the 12 win Panthers hit the board cheap jerseys china in Vegas with an opening season win total of just 8.5.. If you’re all out of funny, witty quotes and phrases, then perhaps the following quotes can inspire you. You can either use any of these or tweak some of these quotes and make them your own. However, the clock doesn start if the ball goes out of bounds or is fair caught by the receiving team. If the ball goes out of bounds before being touched by the receiving team, it is considered an illegal kick and the receiving team assumes possession at the location where it went out of bounds or 25 yards from the point of the kick, whichever is most advantageous to the receiving team..

back Back to NVB Online