back Back to NVB Online

Rô-ma 2

Sự Phán Xét Công Chính Của Chúa
1Vậy, hỡi ngươi là người lên án người khác, ngươi không làm sao bào chữa được, bởi khi ngươi lên án người khác là ngươi lên án chính mình vì ngươi làm chính những điều ngươi lên án. 2Vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời theo chân lý phán xét người làm những việc như thế. 3Hỡi người, ngươi làm chính điều mà khi người khác làm thì ngươi lên án, ngươi tưởng mình sẽ thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? 4Hay ngươi khinh thường lòng đầy nhân từ, khoan dung và nhẫn nại của Ngài mà không nhận biết rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời là để dẫn ngươi đến hối cải sao?
5Nhưng cứ theo lòng chai lì và không hối cải của ngươi, ngươi tích trữ cho mình thịnh nộ vào ngày thịnh nộ, là ngày sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ. 6Ngài là Đấng báo ứng từng người tùy theo việc họ làm. 7Một mặt Ngài ban sự sống vĩnh phúc cho những ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và sự bất diệt. 8Mặt khác Ngài dành lôi đình thịnh nộ cho những kẻ kiếm tư lợi không vâng theo chân lý nhưng vâng theo sự bất chính. 9Ngài giáng hoạn nạn và khốn khổ trên mọi kẻ làm ác, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, 10nhưng ban vinh quang, danh dự và bình an cho mọi người làm lành, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. 11Bởi Đức Chúa Trời không thiên vị ai.
12Vì những ai không có kinh luật mà phạm tội thì cũng sẽ không kinh luật mà hư mất; còn ai có kinh luật mà phạm tội thì sẽ bị xét đoán theo kinh luật. 13Vì không phải hễ nghe suông kinh luật là trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời nhưng ai tuân giữ kinh luật mới được xưng công chính. 14Vì khi người ngoại quốc không có kinh luật mà tự nhiên làm những điều kinh luật dạy, dù không có kinh luật thì đó cũng là kinh luật cho họ rồi. 15Họ tỏ ra rằng những điều kinh luật đòi hỏi đã được ghi trong lòng họ, lương tâm họ cũng chứng thực như thế, và tư tưởng họ tranh biện nhau khi thì lên án, khi thì bênh vực 16vào ngày mà Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-su phán xét những điều kín giấu của loài người y theo Phúc Âm của tôi.
Người Do Thái Và Kinh Luật
17Nhưng nếu ngươi tự đắc mình là dòng giống Do Thái, ỉ lại vào kinh luật và khoe mình trong Đức Chúa Trời, 18hiểu biết ý chỉ Chúa cùng thẩm định được những điều tốt lành, nhờ được giáo huấn trong kinh luật, 19tự thị là người dẫn đường kẻ mù, là ánh sáng cho những người ở trong tối tăm, 20là người giáo hóa kẻ ngu, là thầy dạy cho những người ấu trĩ, vì trong kinh luật ngươi có được hiện thân của tri thức và chân lý. 21Vậy, ngươi dạy người khác mà sao không dạy chính mình? Ngươi giảng đừng trộm cắp mà sao ngươi lại trộm cắp? 22Ngươi bảo đừng ngoại tình sao ngươi lại ngoại tình? Ngươi gớm ghét hình tượng sao ngươi lại cướp các đền miếu? 23Ngươi khoe mình trong kinh luật, mà lại phạm pháp, làm nhục Đức Chúa Trời? 24Như Kinh Thánh chép: “Các ngươi đã làm cho Danh Đức Chúa Trời bị xúc phạm giữa dân ngoại quốc.”
25Thật vậy, sự cắt bì của ngươi chỉ thật có giá trị nếu ngươi thực hành kinh luật, nhưng nếu ngươi vi phạm kinh luật thì sự cắt bì của ngươi trở thành như không cắt bì. 26Vì thế nếu người không cắt bì mà giữ giới răn của kinh luật thì người đó sẽ chẳng được kể như đã chịu cắt bì rồi sao? 27Và những người thể xác không cắt bì nhưng tuân giữ kinh luật sẽ đoán xét ngươi là kẻ có kinh luật và chịu cắt bì mà vi phạm kinh luật. 28Vì không phải người Do Thái bề ngoài là người Do Thái thật, cũng không phải cắt bì phần xác bên ngoài là cắt bì thật. 29Nhưng người Do Thái thật là người Do Thái bề trong và cắt bì thật là cắt bì trong lòng, bởi Thánh Linh chứ không phải bởi văn tự. Người như thế thì được khen không phải từ người ta mà từ Đức Chúa Trời.

Flash forward today on news that the Pandemic founders of are leaving the firm, hundreds of people are being laid off, and Pandemic studio is essentially being shut down. Pandemic’s core titles like Mercenaries 2 were flops. Decide how many times you want each team to play each other within the league. This number should give you a result of greater than 12 cheap nfl jerseys when it is multiplied so that you can qualify for tournament play. Also, as in other sports, scale models in all sizes are available to satisfy the needs of all collectors. Manufacturers such as Winner’s Circle, Revell, and Action (now Motorsports Authentic) keep collectors of all ages and budgets happy. In the playoff game in November, the Yellowjackets faced a longtime rival the Groveton Indians. And Matthews was on the sidelines, in a way. The problem is, we just don’t know. The science cheap oakleys of CTE is only getting started. As the designated “home” team, the Cardinals might have expected to benefit from local support, but the 49ers are popular in Mexico, as Arizona discovered when they came out of the tunnel to a torrent of booing. The hostility proved to be good natured and transitory, however. Sports Nike is more than a footwear company, much more. It is a global sports brand. There was barely a spare seat as 16,783 filled the stadium and up to a thousand more watched overthe fenced perimeter of the venue. Nearby houses were selling their front lawns as parking space as demand to see Hayne back in Campbelltown came close to outstrippingsupply. And content licensing and distribution was up 16%, driven by our new deals to license our Showtime programming internationally, which once again underscores the strength of our strategy wholesale jerseys to own more of our content across our networks and monetize it globally. We also turned in operating income that grew 6% to $747 million, a fourth quarter record.. I’ve avoided any lobbying, but of course it is gratifying to know that people with influence are paying attention to the film. One place where lawmakers saw a long clip was Georgia, cheap nfl jerseys where the state House just passed a medical marijuana bill by a vote of 171 4. The forward looking statements in this presentation are based on information available to the company Replica Oakleys as of the fake oakleys date of this presentation and while we believe them to be true, they ultimately may prove to be incorrect. The company undertakes no obligation oakley sunglasses to release publicly any revisions to any forward looking statement to reflect events or circumstances after today, August 4, 2016..

back Back to NVB Online