back Back to NVB Online

Rô-ma 15

1Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; chớ nên chỉ làm hài lòng mình. 2Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận để giúp ích và xây dựng họ. 3Vì chính Chúa Cứu Thế cũng không làm cho đẹp lòng mình, như lời Kinh Thánh chép: “Lời sỉ vả của những kẻ phỉ báng Chúa đã đổ trên tôi.” 4Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng.
5Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Chúa Cứu Thế Giê-su 6ngõ hầu anh chị em có thể đồng lòng, cùng một miệng tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.
7Vậy, anh chị em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời. 8Tôi nói Chúa Cứu Thế đã vì chân lý phục vụ những kẻ chịu cắt bì để xác nhận lời hứa với các tổ phụ, 9ngõ hầu các dân tộc ngoại quốc cũng tôn vinh Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài. Như Kinh Thánh đã chép:
“Bởi thế, Con sẽ tuyên xưng Chúa giữa các dân tộc,
Con sẽ hát ca ngợi Danh Chúa.”
10Kinh Thánh cũng chép:
“Hỡi các dân tộc, hãy cùng hân hoan với dân Chúa.”
11Kinh Thánh lại viết:
“Hỡi tất cả các nước, hãy ca tụng Chúa.
Mọi dân tộc hãy ca ngợi Ngài.”
12I-sa lại nói:
“Sẽ có Cái Rễ ra từ Gie-sê,
Là Đấng đứng lên thống trị các nước
Các dân sẽ hy vọng nơi Ngài.”
13Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!
14Thưa anh chị em, chính tôi tin chắc rằng anh chị em vốn là những người đầy thiện tâm, lại giàu trí thức, cũng có khả năng khuyên bảo nhau. 15Sở dĩ có vài điều tôi nói mạnh với anh chị em là để nhắc nhở anh chị em vì Đức Chúa Trời đã ban ơn, 16lập tôi làm đầy tớ Chúa Cứu Thế Giê-su nhằm phục vụ các dân tộc ngoại quốc, làm thầy tế lễ cho Phúc Âm Đức Chúa Trời, ngõ hầu họ trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa và được Thánh Linh thánh hóa.
17Vậy, tôi có lý do tự hào trong Chúa Cứu Thế Giê-su về sự hầu việc Đức Chúa Trời. 18Vì tôi không dám nói điều gì ngoài những việc Chúa Cứu Thế dùng tôi thực hiện, trong lời nói và trong việc làm, khiến các dân tộc ngoại quốc vâng phục Chúa. 19Qua những dấu lạ và phép mầu đầy uy lực, bởi quyền năng Thánh Linh, đến nỗi tôi làm trọn việc truyền bá Phúc Âm của Chúa Cứu Thế khắp mọi nơi, từ Giê-ru-sa-lem và miền phụ cận đến tận xứ Y-ly-ri. 20Tôi cố gắng truyền bá Phúc Âm nơi nào Danh Chúa Cứu Thế chưa được công bố, để tôi khỏi xây cất trên nền người khác. 21Nhưng như Kinh Thánh đã chép:
“Những kẻ chưa được loan báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài,
Những kẻ chưa nghe về Ngài sẽ được hiểu biết.”
22Đó là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đến thăm anh chị em, 23nhưng bây giờ chẳng có gì ràng buộc tôi trong các miền này nữa. Đã nhiều năm tôi ước mong đến thăm anh chị em. 24Khi nào đi Tây-ban-nha, tôi mong trên đường đi sẽ ghé thăm anh chị em; sau khi được thỏa lòng ở với anh chị em một ít lâu, tôi sẽ nhờ anh chị em giúp tôi đi qua đó. 25Nhưng bây giờ, tôi đang đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ. 26Vì người Ma-xê-đoan và A-chai có nhã ý quyên góp để giúp các người nghèo túng trong vòng các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 27Họ có nhã ý này vì thật ra họ cũng mắc nợ các thánh đồ ấy, vì các thánh đồ đã chia sẻ các phúc lành thiêng liêng cho các dân tộc ngoại quốc thì các dân tộc này cũng phải cung cấp cho các thánh đồ ấy của cải vật chất. 28Khi chu toàn nhiệm vụ tức là trao xong tặng phẩm này cho họ tận tay, tôi sẽ ra đi, ghé anh chị em rồi qua Tây-ban-nha. 29Tôi biết rằng khi đến tôi sẽ đem theo phúc lành dồi dào của Chúa Cứu Thế.
30Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta và do lòng yêu thương trong Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em hãy cùng tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện cho tôi trước mặt Đức Chúa Trời, 31để tôi được giải thoát khỏi những kẻ vô tín ở Giu-đê và để chức vụ của tôi ở Giê-ru-sa-lem được các thánh đồ chấp nhận, 32ngõ hầu tôi được hân hoan khi đến thăm anh chị em và đẹp ý Chúa, cũng được tĩnh dưỡng với anh chị em. 33Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em! A-men!

michael dunn and miami dolphins show it’s time to step upHands on promotional events will help as they show off the new user experience, vs. The short teaser video unveiled in October. The divorce made headlines after Sambora, 54, Cheap Football Jerseys began dating Charlie Sheen ex Denise Richards, shortly after his separation from Locklear. Richards and Locklear were close friends at the time, which added insult to injury. The logistics of most voice acting gigs are pretty straightforward: show up, read the script out loud, then head home and Cheap Football Jerseys watch people on Tumblr complain that the original Japanese voiceover was better. But, because the goal of Siri was to cheap oakleys record basically every possible sound a human being can nfl jerseys cheap make, the process was the closest thing hockey jerseys the voice acting cheap jerseys industry has to a death march:. I’m just going to do everything I can to make sure I’m prepared.”Kaepernick attempted five passes and was sacked five times. Gabbert, who led San Francisco to a 26 20 overtime win in Chicago a year ago, was 4 for 10 for 35 yards.The 49ers’ previous franchise low for net yards passing was 10 against Detroit on Oct. Por su valenta le fueron entregadas como homenaje pstumo las condecoraciones Estrella de Plata, y Corazn Purpura. El gobierno de Estados Unidos haba sucumbido a la propaganda utilizando la figura de Tillman. Louis before signing with Atlanta in 2013. The past two seasons, he ran for 543 and 707 yards.. And they found that the abusees, I guess, people who have been abused, have improved cardiovascular functions, less chronic pain, or less depressed because they’ve been able to forgive their abusers. And what’s interesting about this story cheap china jerseys is that it kind of proves you know, usually there’s, like, a tension between religion and science. MacGill praised Lyon for deceiving the Indian batsmen through the air. “I was jealous. James carried the Cavs to their first finals appearance eight years ago, when they were swept by San Antonio. Cleveland was a heavy underdog then and it was assumed the Cavs would get back again. He was competing against former college players who had played American football their whole lives. He didn’t have a chance.. In an attempt to retain some vampire street cred, the criminals themselves claimed they were selling it to local shamans to use in satanic rituals. The motives of the murderers may never be known for sure, but this much is clear the South American version of The Biggest Loser should probably steer clear of the Peruvian jungle..

back Back to NVB Online