back Back to NVB Online

Rô-ma 14

Đối Với Anh Chị Em Tín Hữu
1Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc: 2Người này tin có thể ăn mọi thức ăn, nhưng người kia yếu đuối chỉ ăn rau. 3Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn và người không ăn chớ lên án kẻ ăn vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. 4Ngươi là ai mà lên án đầy tớ của người khác? Nó đứng vững hay ngã xuống, đó là việc của chủ nó; nhưng nó sẽ đứng vững vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.
5Người này coi ngày này trọng hơn ngày kia, kẻ khác coi ngày nào cũng như nhau. Mỗi người hãy tin quyết trong trí mình. 6Người giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn cũng kiêng cữ vì Chúa và cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. 7Vì không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình, 8vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Như thế, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả.
9Chính vì đó mà Chúa Cứu Thế chịu chết và sống lại ngõ hầu làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. 10Còn ngươi, tại sao lên án anh chị em mình? Sao ngươi khinh bỉ anh chị em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. 11Vì Kinh Thánh đã chép:
“Chúa phán: Thật như Ta hằng sống,
Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta
Và mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Đức Chúa Trời.”
12Như thế, mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời.
Đừng Ngăn Trở Nhau
13Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa, nhưng quyết định không làm trở ngại hay gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình. 14Tôi biết và tin quyết trong Chúa Giê-su rằng: Chẳng có một vật gì tự nó là ô uế, trừ khi có ai kể nó là ô uế thì nó mới là ô uế cho kẻ đó. 15Vì nếu anh chị em ngươi buồn phiền vì món ăn của ngươi thì ngươi đâu còn sống theo tình yêu thương nữa! Đừng vì một món ăn mà làm cho người khác bị hư mất; vì người đó đã được Chúa chết thay. 16Đừng để việc tốt mình làm bị mang tiếng xấu. 17Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. 18Vì người nào phục vụ Chúa Cứu Thế cách này thì được Đức Chúa Trời hài lòng và loài người chấp nhận.
19Vậy, ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau. 20Đừng vì món ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật ra đều trong sạch, nhưng người nào gây vấp phạm cho kẻ khác vì món ăn là sai quấy rồi. 21Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm điều gì gây cho anh chị em mình vấp phạm.
22Người tin điều gì, đó là việc giữa người và Đức Chúa Trời. Phước cho ai không lên án chính mình vì điều mình chấp nhận. 23Nhưng nếu anh còn nghi ngờ mà vẫn ăn là bị lên án rồi vì không hành động bởi đức tin. Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội.

ESPN (NYSE:DIS) is seeing the brunt of the decline, with ratings Fake Oakleys down 17% to an average 11.3M viewers. That includes a Monday Night Football broadcast up against the first Clinton Trump debate; excluding that, pro football at ESPN is down 11%. Having the London game does attract fans from all over Europe. Although the stadium is usually full, many tickets are bought by businesses and then given to their employees. Wholesale NFL Jerseys The NFL offers internships in a ray bans sale variety of departments, but to intern in scouting, you need to find a program that offered by a specific team. oakley sunglasses outlet For example, the Detroit Lions and Ford Field Management provide paid full time internship opportunities in scouting and pro personnel to candidates pursuing their master degree. Bridget is reportedly an avid New England Patriots fan, as is Gisele Bundchen, but Bundchen hasn’t said much on social media lately and has remained silent about the judge’s ruling that threw out the “deflategate” case. She did, however, post a photo on Cheap Jerseys Instagram over the weekend showing her love for family.. College football had a huge audience with the National Football Bowl Games. College football rivalry was as big as that of the United States today.. So, we are going to lie down on your mat. wholesale china jerseys Lying down on your back here. Ban the box laws don’t prevent employers from rejecting applicants because of their criminal pasts. However, they typically prohibit asking the question or running a criminal background check until the first or second interview or until an offer is made. There are hundreds of organizations that are devoted to saving the Amazon. But, if Judge Joe Brown has taught us anything, it’s that there are always two sides to an argument. He left behind notes asking that his brain be tested for CTE. The tests were positive.. I was ten years old and did not know what the word meant. When she told me that it meant that he was shot and had died, I then asked why she was crying. It’s great that newspapers have archived my articles online, but it’s sad that they haven’t all retained the artwork that went with them. There are great photographers and art departments whose carefully crafted imagery expands the visceral experience of reading those features. Turn it on and you see where to go and what to avoid,” USA Football Executive Director Scott Hallenbeck said. “Medical experts specializing in a wide range of areas from neurology to sports cardiology call our education based Heads Up Football program discount football jerseys the new standard for safer play.

back Back to NVB Online