back Back to NVB Online

Rô-ma 12

Thờ Phượng Chúa
1Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. 2Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
3Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em: Đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. 4Vì như trong một thân thể, ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng, 5cũng thế, dù chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa Cứu Thế và mỗi người là các phần của nhau. 6Ta được ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa; ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7ai phục vụ, hãy tận tâm phục vụ; ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ; 8ai được ân khích lệ, hãy khích lệ anh chị em; ai được ân ban phát hãy rộng rãi ban phát; ai được ân lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo; ai làm việc từ thiện, hãy hăng hái mà làm.
9Tình yêu thương phải chân thành. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. 10Hãy lấy tình huynh đệ mà thương yêu nhau cách mặn nồng. Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính, 11Hãy nhiệt thành, chớ rụt rè. Phải có lòng sốt sắng, phải phục vụ Chúa.
12Hãy vui mừng trong niềm hy vọng; kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện, 13Hãy dự phần cung cấp các nhu cầu cho các thánh đồ, chuyên cần tiếp khách.
14Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh chị em, hãy chúc phước, đừng nguyền rủa. 15Hãy vui với những người vui, khóc với những người khóc. 16Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan.
17Đừng lấy ác báo ác cho ai cả; hãy làm điều thiện trước mặt mọi người. 18Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. 19Anh chị em thân yêu, đừng tự báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Chúa, vì Kinh Thánh đã chép: “Sự báo trả thuộc về Ta; Ta sẽ báo ứng! Chúa phán vậy.”
20Nhưng nếu kẻ thù anh chị em đói, hãy cho ăn,
Có khát hãy cho uống
Vì làm như vậy là anh chị em chất than hồng trên đầu nó.
21Đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

and his potentially troubling recent numbersThen you’ve got guys like , who was rock climbing in New Mexico when a 600 pound boulder came lose, smashed into him (crushing his hands in the process) and started pushing him, Wile E. Coyote style, toward a 150 foot drop and a splattery death. Penney is much the same as it was in yesteryear. The company still operates at the mid level merchandise consumer segment with similar goods that it had sold prior to the Ron Johnson era. Rating The concept of the Bell Mobile TV app is good, to bring live TV to users of the Bell (Canada) network on their iPhone. This concept is only really good and not excellent because of the fact that mobile TV apps for mobile phones are already a thing of the past, or at least they are becoming a thing of the past.Regardless, the Bell Mobile TV app claims that it brings live TV to Bell Mobile users and can even include programming such as NFL and the Olympics. Barack Obama was a professor of law before his presidency, which allowed him to know exactly which obscure rule Republicans were using to screw Cheap NFL Jerseys China him over next. Ronald Reagan was a Baratas Replicas Ray Ban Hollywood celebrity who once acted in a movie opposite a monkey. He can run inside, fake oakleys he can fake oakleys run outside. He’s athletic and he’s got cheap nfl jerseys good quickness and agility for a 245 250 pound back, whatever he is.”. And so the question has now arisen, you know, what do you do as a consumer if oakley outlet now that you know, you can’t say OK, I didn’t know about this. But now that you do know, what do you think that customers should do? Because there are others who say, like do you really want to deprive these Chinese workers of the opportunity to improve their standard of living by making these products, and that the work will just go some place else? So what do you think consumers who care about this should do?. Romero got his start at id Software, where he played a major role in the development of Wolfenstein 3D, Doom, Quake, and other games that basically invented the cheap nhl jerseys first person shooter genre. So when Romero left id, co founded a company called Ion Storm, and announced a time traveling epic that would take the player and an intelligent sidekick through a near future San Francisco, 25th century Japan, Ancient Greece, and Dark Age Norway, every nerd on the planet started hyperventilating into their lunch bag. The Nottingham Trent University graduate, who once enjoyed an internship at the Alexander McQueen fashion label, was arrested for obstructing the highway on Saturday. She gives her address in one online profile as ‘Amazon, Pomeroon Supenaam, Guyana’ but in fact lives on a boat in London.

back Back to NVB Online