back Back to NVB Online

Rô-ma 1

Chào Thăm
1Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-su, được kêu gọi làm sứ đồ và biệt riêng ra để truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời.
Kính gởi tất cả các thánh đồ, là những người được Đức Chúa Trời yêu dấu tại Rô-ma.
2Phúc Âm này là về Con Ngài đã hứa từ trước qua các tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh, 3là Đấng về thể xác thì ra từ dòng dõi vua Đa-vít, 4về tâm linh thánh khiết thì được tuyên bố là Con quyền năng của Đức Chúa Trời bởi sự sống lại từ cõi chết, đó là Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta; 5nhờ Ngài chúng tôi nhận được ân sủng và chức sứ đồ để vì danh Ngài đem mọi dân tộc đến sự tùng phục dựa trên đức tin; 6trong số những người được kêu gọi thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-su cũng có anh chị em nữa.
7Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.
Phao-lô Muốn Thăm Rô-ma
8Trước hết, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về hết thảy anh chị em vì đức tin anh chị em được đồn khắp thế giới. 9Vì Đức Chúa Trời, Đấng tôi hết lòng phụng sự trong việc rao giảng Phúc Âm về Con Ngài, chứng giám cho tôi rằng 10tôi không ngớt nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện, nài xin Đức Chúa Trời giờ đây thuận ý cho tôi có lúc nào đó được dịp tiện đến cùng anh chị em.
11Vì tôi mong mỏi gặp anh chị em để chia sẻ cho anh chị em linh ân nhằm gây dựng anh chị em 12nghĩa là để chúng ta cùng khuyến khích nhau bởi đức tin của anh chị em và của tôi. 13Hỡi anh chị em, tôi không muốn anh chị em chẳng biết rằng đã bao lần tôi toan tính đến cùng anh chị em, để gặt hái ít nhiều bông trái giữa vòng anh chị em cũng như giữa vòng người ngoại quốc khác vậy, nhưng đều bị ngăn trở cho đến bây giờ. 14Tôi mắc nợ cả người văn minh lẫn người lạc hậu, cả người thông thái lẫn người dốt nát. 15Vì thế tôi cũng nóng lòng đến giảng Phúc Âm cho anh chị em là những người ở Rô-ma nữa.
Quyền Năng Của Phúc Âm
16Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và sau là người Hy Lạp. 17Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Kinh Thánh chép: “Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin.”
Tội Của Nhân Loại
18Vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã bộc lộ từ trời nghịch lại mọi hình thức không tôn kính Đức Chúa Trời và bất chính của những người lấy bất chính áp chế sự thật. 19Bởi những gì có thể biết về Đức Chúa Trời đều rõ ràng đối với họ vì Đức Chúa Trời đã tỏ bày cho họ rồi. 20Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được.
21Vì họ đã biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh cảm tạ Ngài là Đức Chúa Trời, trái lại họ suy tưởng những chuyện hư không và lòng dạ ngu dốt của họ ra tăm tối. 22Tự cho mình là khôn ngoan, họ đã trở thành ngu dại, 23đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt ra giống như hình tượng của loài người hư nát, của chim trời, của thú đồng và loài bò sát.
24Vì thế theo dục vọng của lòng họ, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ đắm chìm vào trong sự nhơ nhuốc đến nỗi họ cùng làm nhục thân thể mình với nhau. 25Họ đổi chân lý Đức Chúa Trời lấy điều giả trá và thờ lạy, phụng sự tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được chúc tôn đời đời, A-men.
26Bởi đó Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho tình dục bỉ ổi, ngay cả đàn bà cũng đổi cách luyến ái tự nhiên ra cách trái tự nhiên, 27đàn ông cũng vậy, bỏ cách luyến ái tự nhiên với đàn bà mà un đốt cuồng dục lẫn nhau, đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chuốc lấy cho mình quả báo xứng với sự sai lạc của họ.
28Và vì họ cho rằng không đáng nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời cũng phó mặc họ cho tâm trí hư hỏng để làm những điều trái đạo đức. 29Họ đầy dẫy mọi thứ bất chính, xấu xa, tham lam, gian ác, đầy lòng ganh ghét, sát nhân, tranh cãi, man trá, hiểm độc, nói hành, 30gièm chê, thù ghét, xấc xược, kiêu căng, khoác lác, khéo bày việc ác, không vâng phục cha mẹ, 31u mê, thất tín, vô tâm, bất nhân. 32Tuy họ biết rõ theo án luật của Đức Chúa Trời, những kẻ nào làm những điều như thế thì đáng chết, vậy mà chẳng những họ làm những điều đó mà thôi, nhưng còn tán thành cho những kẻ khác làm nữa.

The stock has risen 51% since Cramer got behind it in 2011. CEO Bill McDermott discussed SAP’s best third quarter of its history. It turned out to be an incredibly trying day for wholesale jerseys china him, even though, as expected, Peyton set the NFL record for career passing yards. Cheap Oakleys He came into the game needing only three yards to surpass Brett Favre for that mark. Research similar products. There are a number of other electronics manufacturers who do a lot of business designing accessories that are compatible with iPod. Buses and RVs were burnt, vehicles were crashed all over the place, trees were on the road. It looked like the apocalypse. High activity musicians have a better chance of retaining certain cheap nfl jerseys mental abilities in old age; however, preexisting factors that may affect their choices have not been considered in this study. Social influences like motivation should be considered in future studies. The autopsy report confirms that the 50 year old Duerson “complained of memory loss and inability to spell” before his death, and had asked his family to donate his brain to the NFL Brain Bank. The New York Times reported in February that Duerson wanted to know if he had the degenerative disease tied to depression, dementia and suicide.. Bruce Arians will be going to the Cardinals. He was essentially a head coach this year because Chuck Pagano, the head coach of the Indianapolis Colts got sick and Bruce Arians stepped in for him.. This is probably the single most common and best selling item at a flea market clothes. But you can add a wholesale jerseys twist Cheap Jerseys to the clothes you choose to sell at your Cheap NFL Jerseys stall. At one point before we joined, he even left my mom to pursue a much younger woman, convinced he’d been called to it like a sacred task. It was quite a disappointment to him when he finally got assigned his first official second wife (when I was about 12). I went to high school as a football player to become a college football player. I was in college not to go to college; I was in college to be a football player in the NFL. “The Parramatta Eels did communicate an offer to Jarryd Hayne’s management in the past 48 hours,” Paul said. “This hockey jerseys offer was made after reviewing the consequences of the NRL salary cap decision and the importance of maintaining a strong roster for 2017 and 2018. Franchise fans are the foundation of EA’s and Activision’s success and their most important platform for growing sales and profits. Existing blockbuster franchises garner the majority of sales each year for most established publishers, because franchise fans purchase new titles in popular franchises and create buzz around pending releases.

back Back to NVB Online