- New Vietnamese Bible 2014 Tích Thư Của Phao-lô Gửi TÍCH Tích Tích Thư Của Phao-lô Gửi TÍCH Giới Thiệu Tích là một người ngoại quốc trở thành tín hữu của Chúa Giê-su và là người phụ tá của Phao-lô trong cuộc hành trình truyền giáo của ông. Phao-lô gửi thư cho Tích, người phụ tá mà ông đã để lại tại đảo Cơ-rết để lo công việc của Hội Thánh tại đó. Bức thư nói đến ba vấn đề chính: Trước hết Phao-lô nhắc nhở Tích về những phẩm hạnh của người lãnh đạo trong Hội Thánh. Kế đến Phao-lô hướng dẫn Tích để biết cách dạy dỗ các thành phần khác nhau trong hội thánh. Sau cùng Tích được nhắc nhở về các đức tính của tín hữu như sự hòa thuận, thân mật, tránh sự thù ghét, tranh cãi và chia rẽ trong Hội Thánh. Bố Cục 1. Giới thiệu 1:1-4 2. Những người lãnh đạo trong Hội Thánh 1:5-16 3. Bổn phận của những người lãnh đạo 2:1-15 4. Lời khuyên và sự cảnh cáo 3:1-11 5. Kết luận 3:12-15 Lời Chào Thăm Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, để giúp cho đức tin những người được Đức Chúa Trời chọn, và sự nhận biết chân lý đưa đến nếp sống tin kính trong niềm hy vọng sống vĩnh phúc mà Đức Chúa Trời, Đấng không hề nói dối, đã hứa từ trước vô cùng. Vào đúng thời kỳ, Ngài bày tỏ Lời Ngài qua việc truyền giảng Phúc Âm đã được ủy nhiệm cho tôi theo lệnh của Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta. Mến gửi Tích, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta ban ân sủng và bình an cho con. Nhiệm Vụ Của Tích Lý do ta để con ở lại đảo Cơ-rết là để con sắp đặt những việc còn lại và lập các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã dặn bảo con. Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ,1:6 Nt: người lấy một vợ con cái đều tin Chúa chứ không bị tố cáo là phóng đãng hay ngỗ nghịch. Vì giám mục, người quản lý nhà Đức Chúa Trời, phải là người không có gì đáng trách, không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo, không tham lam lợi lộc, nhưng là người hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, tiết độ, ngay thẳng, tin kính, tự chủ, giữ vững giáo huấn của đạo đáng tin cậy, để nhờ đạo lý chân chính, có khả năng khuyên bảo hay bác bỏ những kẻ chống đối. Tâm Tính Người Cơ-rết Vì có nhiều kẻ bất phục tùng, lời nói hư không vô nghĩa và lừa gạt, nhất là những kẻ trong nhóm người cắt bì. Cần phải bịt miệng họ lại. Họ vì lợi lộc thấp hèn, dạy những điều không đáng dạy, phá hoại toàn thể gia đình một số người. Chính một tiên tri của họ đã nói: “Người Cơ-rết hay nói láo, là thú dữ, ham ăn và lười biếng.” Lời đó thật đúng. Vậy, con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được vững chắc trong đức tin; không quan tâm đến những huyền thoại của người Do Thái, và các điều răn của những người khước từ chân lý. Đối với người trong sạch, tất cả đều trong sạch, nhưng đối với kẻ bại hoại vô tín, thì chẳng có gì trong sạch cả. Thật ra, cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bại hoại. Họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Thật là những kẻ đáng ghê tởm, bất phục tùng và không thể làm một việc gì tốt lành cả. Nhưng con phải dạy những điều đúng theo đạo lý chân chính. Hãy dạy dỗ các bô lão phải chừng mực, nghiêm trang, tiết độ và vững vàng trong đức tin, trong tình yêu thương và kiên nhẫn; các bà lão cũng thế, phải sống cách tin kính, không được nói xấu, không nghiện rượu, nhưng biết dạy dỗ điều lành. Như thế họ có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, phục tùng chồng mình để Đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên họ sống tiết độ. Trong mọi việc, chính con phải làm gương về các việc lành; khi dạy dỗ phải trung thực, nghiêm trang, lời nói lành mạnh, không thể trách được, để kẻ chống đối con phải bị hổ thẹn, không thể nào nói xấu chúng ta điều gì. Con hãy dạy các nô lệ phải phục tùng chủ mình trong mọi việc, làm hài lòng với chủ, chứ đừng cãi trả, đừng ăn cắp, nhưng tỏ ra đáng tín nhiệm hoàn toàn, để đạo lý của Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta, được ngợi khen trong mọi cách. Vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. Ơn ấy dạy chúng ta phải từ bỏ sự không tin kính và các dục vọng phàm tục, phải sống tiết độ, công chính và tin kính trong đời này, đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, là Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Cứu Thế Giê-su. Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành. Đó là những điều con phải dạy dỗ, khích lệ và khiển trách với tất cả uy quyền; đừng để một ai khinh dể con. Bổn Phận Của Tín Hữu Hãy nhắc nhở các tín hữu phải vâng phục các nhà lãnh đạo và các nhà cầm quyền, vâng lời họ, sẵn sàng làm mọi việc lành. Không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ ra sự hòa nhã, dịu dàng, hết sức nhu mì đối với mọi người. Vì đã có một thời chúng ta cũng ngu muội, bất phục tùng, bị lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ dục vọng và khoái lạc, sống trong gian ác, ghen tị, đáng ghét và ganh ghét lẫn nhau. Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta, bày tỏ lòng nhân từ và tình thương đối với loài người thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng việc rửa sạch do sự tái sinh và sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Ngài đổ Đức Thánh Linh tràn đầy xuống trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta. Như thế, được tuyên xưng công chính nhờ ân sủng của Ngài, chúng ta trở nên người kế tự trong niềm hy vọng sống vĩnh cửu. Đây là lời đáng tin cậy. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó để người đã tin Đức Chúa Trời kiên quyết tham gia vào những việc tốt lành. Đó là những điều tốt lành và ích lợi cho mọi người. Nhưng con hãy tránh những cuộc tranh luận điên dại, những vấn đề gia phả, những tranh chấp, xung đột về Kinh Luật, vì các điều ấy vô ích và hư không. Hãy cảnh cáo một hai lần người gây chia rẽ, rồi lánh xa họ, vì biết rằng hạng người như thế đã lầm lạc mà cứ phạm tội thì đã tự kết án cho mình. Các Lời Dặn Dò Khi ta sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ qua gặp con, con hãy mau đến ngay với ta ở Ni-cô-bô-li vì ta định ở lại đó qua mùa đông. Hãy hết sức giúp đỡ luật sư Xê-na và ông A-bô-lô khi họ lên đường, đừng để họ thiếu thốn gì cả. Các anh chị em của chúng ta cũng phải học tham gia vào những việc tốt đẹp để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và như thế họ sẽ không sống một cuộc đời thiếu kết quả. Tất cả những người đang ở với ta tại đây gửi lời thăm con. Xin gửi lời thăm những anh chị em yêu mến chúng tôi trong niềm tin. Nguyện xin ân sủng ở với toàn thể anh chị em.