- New Vietnamese Bible 2014 Thánh Thi THÁNH THI Thánh Thi Thi THÁNH THI Giới Thiệu Thánh Thi là một sách thi ca và cầu nguyện trong Kinh Thánh. Những bài thánh ca và cầu nguyện này được nhiều trước giả khác nhau ghi lại từ xưa và trong một thời gian dài để sử dụng trong các lễ thờ phượng của người Do Thái rồi sau đó được tuyển tập thành một phần của Kinh Thánh. Thánh Thi gồm có nhiều thể loại: Những bài hát ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời; những bài cầu nguyện xin cứu rỗi, giúp đỡ, bảo vệ; những lời cầu nguyện xin tha thứ; các bài ca cảm tạ ơn phước Chúa và cả một số lời cầu xin trừng phạt kẻ thù. Những bài thi ca, cầu nguyện này nói lên những tình cảm cá nhân cũng như hội chúng quốc gia, dân tộc của Chúa. Thánh Thi đã được Chúa Giê-su cũng như các trước giả Tân Ước trích dẫn nhiều lần và trở thành một kho tàng thi ca quý báu của Hội Thánh Chúa trong các lễ thờ phượng ngay từ thuở ban đầu. Bố Cục Thánh Thi gồm có 150 bài và được chia ra như sau: 1. Thánh Thi 1–41 2. Thánh Thi 42–72 3. Thánh Thi 73–89 4. Thánh Thi 90–106 5. Thánh Thi 107–150 Hạnh Phúc Thật Phước cho người nào Không đi theo mưu kế kẻ ác, Không đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA, Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy. Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, Sinh hoa quả đúng mùa, Lá không tàn héo. Mọi việc người làm đều thịnh vượng. Kẻ ác không được như vậy, Nhưng chúng nó giống như rơm rác, Gió cuốn bay đi. Nên kẻ ác sẽ không đứng nổi trong ngày phán xét, Tội nhân sẽ không được ở trong hội người công chính. CHÚA biết đường lối người công chính, Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Vị Vua Do Chúa Chọn Tại sao các nước náo loạn? Các dân mưu phản hư không? Các vua trần gian nổi dậy, Các lãnh tụ cùng nhau hội nghị chống CHÚA Và Đấng xức dầu của Ngài. (Họ bảo:) “Chúng ta hãy bẻ ách, Tháo cùm của họ khỏi chúng ta.” Đấng ngự trên trời cười, Chúa chế nhạo chúng nó. Bấy giờ, trong cơn thịnh nộ, Ngài khiển trách chúng nó. Trong cơn giận dữ, Ngài làm chúng nó kinh hoàng. Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, Là núi thánh Ta. Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA. Ngài phán cùng Ta: “Con là con Ta, Ngày nay, chính Ta đã sinh con.” Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp, Và khắp cả đất làm tài sản. Con sẽ cai trị chúng nó bằng cây gậy sắt, Đập tan chúng nó như đồ gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các lãnh tụ trần gian, hãy nhận lời khuyên bảo. Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA. Hãy run rẩy mà vui mừng. Hãy hôn Con, e Ngài nổi giận, Và ngươi phải bị diệt vong trên đường. Vì cơn thịnh nộ Ngài bừng lên tức khắc. Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Bài Ca Của Đa-vít Khi Người Chạy Trốn Áp-sa-lôm CHÚA ôi! Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi. Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi. Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi: Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu! Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi, Là vinh quang của tôi, Là Đấng nâng đầu tôi ngước lên. Tôi cất tiếng kêu cầu CHÚA! Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống và ngủ yên; Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi. Tôi sẽ không sợ muôn vạn quân, Dàn trận vây tôi khắp bốn bên. CHÚA ôi! Xin hãy đứng dậy. Đức Chúa Trời của tôi ôi! Xin hãy giải cứu tôi. Vì Ngài đã vả má mọi kẻ thù tôi, Bẻ gẫy răng những kẻ ác. Sự giải cứu đến từ CHÚA. Nguyện Ngài ban phước trên con dân Ngài. Sê-la Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Có Đàn Dây Phụ Họa Lạy Đức Chúa Trời công chính của tôi. Xin đáp lời tôi, khi tôi kêu cầu. Trong lúc hoạn nạn, Ngài giải cứu tôi. Xin thương xót tôi và lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Hỡi các người, các người biến vinh quang ta thành sỉ nhục cho đến khi nào? Các người vẫn yêu lời hư không, vẫn tìm điều giả dối cho đến bao giờ? Hãy biết rằng CHÚA đã để riêng cho mình người kính sợ Ngài. CHÚA sẽ nghe khi ta kêu cầu Ngài. Hãy run sợ và chớ phạm tội. Khi nằm trên giường, Hãy suy gẫm trong lòng và im lặng. Sê-la Hãy dâng các sinh tế công chính Và tin cậy CHÚA. Nhiều người nói: Làm sao chúng tôi thấy phước lành? Lạy CHÚA, xin soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Ngài đã ban cho lòng tôi tràn đầy niềm vui Nhiều hơn niềm vui của chúng khi chúng được lúa, rượu tràn đầy. Tôi sẽ nằm và ngủ bình an. Vì chính Ngài, lạy CHÚA, Chỉ một mình Ngài khiến cho tôi ở an toàn. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Dùng Cho Sáo Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời tôi, Xin chú ý đến điều tôi than thở. Hỡi vua và Đức Chúa Trời tôi, Xin hãy nghe tiếng kêu van của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Ngài. Lạy CHÚA, mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng tôi, Mỗi buổi sáng tôi dâng lời khẩn nguyện và trông đợi. Vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời thích điều dữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Ngài. Kẻ kiêu ngạo không thể đứng nổi trước mắt Ngài. Ngài ghét tất cả kẻ làm ác. Ngài hủy diệt những kẻ dối trá, CHÚA ghê tởm kẻ khát máu và gian hùng. Còn tôi, nhờ tình thương bao la của Ngài Tôi sẽ vào nhà Ngài; Với lòng kính sợ, Tôi sẽ hướng về điện thánh Ngài mà thờ phượng. Lạy CHÚA, vì cớ các kẻ thù tôi, Xin hướng dẫn tôi bằng sự công chính của Ngài, Xin san bằng đường lối Ngài trước mặt tôi. Vì nơi môi miệng chúng thiếu điều chân thật. Lòng chúng nó bại hoại, Cổ họng chúng nó như mồ mả mở toang, Lưỡi chúng nó đầy lời nịnh hót. Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng trị chúng nó, Hãy để chúng ngã trong mưu chước mình. Xin đuổi chúng đi, vì chúng phạm nhiều tội ác; Vì chúng đã phản nghịch cùng Ngài. Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi. Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài. Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính; Lấy ơn bao phủ họ như cái khiên. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Có Đàn Dây Phụ Họa, Cung Bậc Trầm Lạy CHÚA, trong cơn giận, xin Ngài đừng quở trách tôi, Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài chớ trừng phạt tôi. Lạy CHÚA, xin thương xót tôi vì tôi suy tàn, Lạy CHÚA, xin chữa lành tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Linh hồn tôi vô cùng run sợ! Lạy CHÚA, CHÚA ôi, cho đến bao giờ? Lạy CHÚA, xin hãy trở lại và giải cứu linh hồn tôi, Xin cứu rỗi tôi vì tình yêu thương của Chúa. Vì trong sự chết người ta không còn nhớ đến Ngài. Nơi Âm Phủ ai sẽ ca ngợi Ngài? Tôi kiệt sức vì than thở. Đêm đêm giường tôi ngập tràn dòng lệ, Chõng tôi ướt đẫm nước mắt. Mắt tôi mờ yếu vì sầu khổ, Trở nên mòn mỏi vì những kẻ thù địch tôi. Hãy lìa xa ta, hết thảy kẻ làm ác. CHÚA đã nghe tiếng khóc ta. CHÚA đã nghe lời cầu xin ta. CHÚA nhận lời ta cầu nguyện. Tất cả kẻ thù tôi sẽ hổ thẹn và khiếp sợ lắm, Chúng sẽ vội vàng tháo lui trong hổ thẹn. Người Hát Cho CHÚA Về Những Việc Của Cút, Người Bên-gia-min Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời tôi, tôi ẩn náu nơi Ngài. Xin cứu tôi khỏi mọi kẻ săn đuổi tôi và giải cứu tôi. Kẻo như sư tử, Chúng cắn xé tôi.7:2 Nt: nó cắn xé linh hồn tôi Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời tôi, Nếu tôi đã làm điều ấy, nếu tay tôi đã làm điều ác. Nếu tôi đã lấy ác trả cho bạn tôi, Và cướp của kẻ thù tôi vô cớ. Thì hãy để kẻ thù săn đuổi và bắt lấy tôi, Giày đạp mạng sống tôi dưới đất, Và chôn vùi vinh dự tôi nơi bụi cát. Lạy CHÚA, trong cơn giận xin hãy đứng dậy, Xin đứng lên nghịch cùng cơn giận của kẻ thù tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin thức dậy và truyền sự đoán xét. Hỡi hội các dân, hãy tụ họp quanh Ngài. Từ nơi cao, xin Ngài sẽ trở lại trên chúng. CHÚA đoán xét các dân. Lạy CHÚA, xin xét xử tôi theo sự công chính tôi, Và theo sự liêm chính trong lòng tôi. Nguyện sự gian ác của kẻ dữ chấm dứt, Nhưng Ngài vững lập người công chính. Lạy Đức Chúa Trời công chính, Ngài là Đấng dò xét lòng dạ con người. Đức Chúa Trời là thuẫn của tôi. Ngài cứu rỗi người có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là Đấng phán xét ngay thẳng. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đe dọa mỗi ngày. Nếu một người không ăn năn, Thì Ngài sẽ mài gươm, Giương cung sẵn sàng. Ngài chuẩn bị sẵn vũ khí chết người cho hắn. Ngài châm các mũi tên lửa cháy phừng. Kìa, nó thai nghén điều dữ, Cưu mang điều ác và sinh ra gian dối. Nó đào hố rồi khoét cho sâu. Nhưng lại té xuống hố mà nó đã đào. Điều ác nó làm lại đổ trên đầu nó. Bạo lực của nó cũng giáng xuống đầu nó. Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính Ngài. Tôi sẽ ca ngợi danh CHÚA, là Đấng Chí Cao. Thơ Đa-vít Làm Cho Nhạc Trưởng Dùng Cho Đàn “Ghít-ti” Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Sự huy hoàng Ngài Vượt cả các tầng trời. Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đương bú, Ngài xây dựng thành lũy. Vì cớ kẻ thù mình, Ngài làm cho kẻ thù nghịch Và người báo thù phải im lặng. Khi tôi nhìn các tầng trời, Là công việc của ngón tay Ngài; Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã lập. Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút.8:5 Ctd: thiên thần Ban cho con người vinh quang và tôn trọng. Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên, Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người. Cả loài chiên lẫn bò Cùng tất cả dã thú, Chim trời, cá biển Và những vật bơi lội trong các lối của biển. Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Theo Điệu “Mút-la-ben”9:1 Theo giọng cao nhi đồng Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ngài. Tôi sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm. Tôi sẽ hân hoan và vui vẻ trong Ngài, Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài, lạy Đấng Chí Cao. Khi kẻ thù tôi quay lưng bỏ chạy, Chúng sẽ vấp ngã và bị hủy diệt trước mặt Ngài. Vì Ngài bênh vực quyền lợi và duyên cớ tôi. Ngài ngự trên ngôi đoán xét công minh. Ngài đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác. Ngài xóa bỏ tên chúng nó đời đời, Kẻ thù đã bị tuyệt diệt, điêu tàn mãi mãi, Ngài đã phá đổ tận móng các thành, Hủy diệt ngay cả kỷ niệm chúng nó. Nhưng CHÚA ngự trị đời đời. Ngài đã thiết lập ngai mình để đoán xét. Ngài đoán xét thế gian theo lẽ công chính, Ngài cai trị các dân trong sự công bình. CHÚA là thành trì cho kẻ bị áp bức, Là thành lũy trong lúc hoạn nạn. Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài. Hãy ca ngợi CHÚA, là Đấng ngự tại Si-ôn. Hãy rao truyền công việc của Ngài giữa các dân. Vì Đấng báo thù huyết đã nhớ đến kẻ khốn cùng, Ngài không quên tiếng kêu của họ. Lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Hãy xem hoạn nạn tôi phải chịu vì kẻ ghét tôi. Ngài là Đấng nâng tôi lên khỏi cổng sự chết. Để tôi kể lại mọi lời ca tụng Ngài Tại cổng con gái Si-ôn. Tôi vui mừng vì được Ngài giải cứu. Các nước đã rơi xuống hố mà chúng đã đào. Chân chúng nó mắc vào lưới mà chúng đã giăng. CHÚA đã bày tỏ chính mình Ngài qua việc đoán xét. Kẻ ác mắc bẫy trong chính công việc tay chúng đã làm. Hi-gai-ôn. Sê-la Kẻ ác sẽ đi xuống Âm Phủ, Cùng tất cả các nước quên Đức Chúa Trời. Vì người nghèo sẽ không bị lãng quên mãi mãi, Kẻ khốn cùng sẽ không bị tuyệt vọng luôn luôn. Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy. Xin chớ để phàm nhân đắc thắng. Nguyện các nước bị đoán xét trước mặt Ngài. Lạy CHÚA, xin làm cho chúng nó kinh hoàng, Nguyện các nước biết mình chỉ là phàm nhân. CHÚA ôi! Sao Ngài vẫn đứng xa? Ngài vẫn lánh mặt trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn? Kẻ ác, với lòng kiêu căng, săn đuổi người khốn cùng. Họ mắc phải mưu mà chúng đã bày. Vì kẻ ác khoe khoang về dục vọng trong lòng chúng. Và kẻ tham phỉ báng và khinh dể CHÚA. Kẻ ác lên mặt kiêu ngạo, không tìm kiếm Ngài. Không có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn. Đường lối hắn luôn luôn thịnh vượng.10:5 Nt: vững chắc Sự đoán xét của Ngài cao quá, vượt khỏi tầm mắt hắn. Nó chê cười tất cả kẻ thù. Nó nghĩ trong lòng rằng: Ta sẽ không bị lay chuyển. Đời đời ta sẽ không bao giờ bị tai họa gì. Miệng nó đầy những nguyền rủa, lừa gạt và đe dọa. Dưới lưỡi nó là hiểm độc và gian ác. Nó ngồi mai phục nơi thôn làng. Từ nơi ẩn núp nó giết người vô tội. Mắt nó rình rập kẻ cô thế. Từ nơi ẩn núp, nó như sư tử lén lút rình mò. Nó rình mò để bắt người cùng khốn. Nó bắt lấy người cùng khốn, kéo vào trong lưới. Kẻ cô thế bị đè bẹp, ngã quỵ, Và rơi vào mãnh lực của hắn. Nó nghĩ trong lòng rằng: Đức Chúa Trời đã quên. Ngài đã ẩn mặt, không bao giờ nhìn thấy. Lạy CHÚA, xin Ngài đứng dậy, Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài đưa tay ra. Xin Ngài chớ quên kẻ khốn cùng. Tại sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời, Hắn nghĩ trong lòng rằng: Ngài không tìm thấy đâu. Nhưng Ngài thấy, Ngài ghi nhận sự hoạn nạn, điều đau khổ. Để báo trả bằng chính tay mình. Người cô thế phó thác mình cho Ngài. Ngài vẫn là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Xin bẻ gãy cánh tay kẻ ác, Tra xét điều gian ác của kẻ dữ, Cho đến khi không thấy gì nữa. CHÚA là vua đời đời, Các nước sẽ bị hủy diệt khỏi đất Ngài. CHÚA ôi, Ngài lắng nghe nguyện vọng của kẻ nhu mì. Ngài làm cho họ vững lòng, nghiêng tai nghe họ. Để phán xét công bình cho kẻ mồ côi, người bị áp bức. Để người phàm không còn gieo kinh hoàng nữa. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Tôi ẩn náu mình nơi CHÚA. Sao các người nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như chim. Vì kìa kẻ ác giương cung, Tra tên vào dây cung. Từ trong bóng tối, Bắn người ngay thẳng. Nếu nền móng bị phá hủy, Thì người công chính sẽ làm sao? CHÚA ở trong đền thánh Ngài; CHÚA ngự trên trời. Mắt Ngài quan sát, Mí mắt Ngài dò xét loài người. CHÚA thử người công chính, Nhưng lòng Ngài ghét kẻ ác Và kẻ ưa điều hung bạo.11:5 Nt: linh hồn Ngài sẽ đổ than hồng và diêm sinh trên kẻ ác. Ngọn gió nóng bỏng sẽ là phần chúng nó. CHÚA là công chính. Ngài yêu điều công chính. Người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Có Đàn Huyền Phụ Họa.12:1 Theo She-mi-nít Lạy CHÚA, xin giải cứu chúng tôi. Vì người kính sợ Chúa không còn nữa, Và kẻ trung tín biến mất giữa vòng loài người. Người ta nói dối lẫn nhau. Chúng là người hai lòng, nói bằng môi dua nịnh. Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh, Lưỡi khoe khoang. Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi. Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta? Vì kẻ khốn cùng bị bóc lột, Người thiếu thốn rên siết. Chính Ta sẽ đứng dậy, CHÚA phán: Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn. Lời CHÚA là lời trong sạch. Như bạc luyện trong lò nung bằng đất, Tinh luyện đến bảy lần. Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng. Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời.12:7 Một vài bản cổ:… chính Ngài canh giữ chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta… Kẻ ác dạo quanh bốn phía Khi điều ác được tôn cao giữa vòng loài người. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Lạy CHÚA, Ngài hằng quên tôi cho đến bao giờ? Ngài lánh mặt tôi cho đến chừng nào? Linh hồn tôi vẫn đau đớn cho đến bao giờ? Lòng tôi vẫn buồn rầu mỗi ngày? Kẻ thù vẫn được tôn cao hơn tôi cho đến chừng nào? Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Xin hãy xem xét, xin đáp lời tôi. Xin ban ánh sáng cho mắt tôi, Kẻo tôi phải ngủ đi trong sự chết. Kẻo kẻ thù tôi sẽ nói: ta đã thắng nó! Và kẻ địch sẽ vui mừng vì tôi nghiêng ngả. Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài. Lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. Tôi sẽ ca ngợi CHÚA, Vì Ngài đã ban phước dồi dào cho tôi. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Không có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm. Không có ai làm điều thiện. CHÚA từ trên trời Nhìn xuống loài người. Để xem thử có ai khôn ngoan, Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Tất cả đều lầm lạc; Chúng nó cùng nhau đều bại hoại. Không có ai làm điều thiện, Dù một người cũng không. Phải chăng tất cả kẻ làm ác đều thiếu hiểu biết? Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh, Cũng chẳng cầu khẩn CHÚA. Kìa, chúng sẽ bị kinh hoàng. Vì Đức Chúa Trời ở cùng hội người công chính. Các người làm hỏng kế hoạch của kẻ khốn cùng. Nhưng CHÚA là nơi họ trú ẩn. Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến. Khi CHÚA đem phu tù của dân Ngài trở về. Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ. Thơ Đa-vít Lạy CHÚA, Ai sẽ trú trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ngụ trên núi thánh Ngài? Ấy là người bước đi ngay thẳng, Làm điều công chính Và nói sự thật từ trong lòng. Là người có lưỡi không nói hành, Không làm điều ác hại bạn hữu, Và không lăng nhục người lân cận. Mắt người khinh bỉ kẻ gian ác Nhưng tôn trọng người kính sợ CHÚA. Người đã thề nguyện, Dù có tổn hại cũng không thay đổi. Người không cho vay tiền lấy lời, Không nhận của hối lộ để hại người vô tội. Người nào làm những điều ấy Sẽ không bao giờ bị rúng động. Lời Đề Tặng Của Đa-vít Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi Vì tôi trú ẩn nơi Ngài. Tôi16:2 Bck: Ngươi đã thưa đã thưa cùng CHÚA, chính Ngài là Chúa tôi. Ngoài Ngài ra, tôi không có ân phúc16:2 Nt: điều tốt đẹp nào khác. Còn đối với các thánh trên đất và các người cao quý. Tôi đặt tất cả niềm vui của tôi nơi họ. Sự đau đớn của những kẻ theo thần khác Sẽ gia tăng gấp bội. Tôi sẽ không dâng tế lễ huyết chúng nó. Môi tôi sẽ không xưng tên chúng nó. CHÚA là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Chính Ngài là Đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi. Ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành. Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp. Tôi ca ngợi CHÚA, là Đấng khuyên bảo tôi. Thật vậy, trong đêm trường lòng tôi nhắc nhở tôi. Tôi hằng để CHÚA ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên phải tôi Nên tôi sẽ không bị rúng động. Bởi thế, lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh16:9 Nt: vinh quang của tôi tôi mừng rỡ, Thật vậy, thân thể tôi được ở an toàn. Vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi Âm Phủ. Ngài cũng không để kẻ yêu dấu Ngài thấy mồ mả. Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở. Lời Cầu Nguyện Của Đa-vít Lạy CHÚA, xin nghe điều công chính, Xin chú ý lời tôi kêu van, Xin lắng tai nghe lời tôi cầu nguyện, Từ môi miệng không gian dối. Nguyện chính Ngài xét xử cho tôi,17:2 Nt: từ trước mặt Ngài Xin mắt Ngài xem xét sự ngay thẳng. Ngài đã dò thử lòng tôi, Ngài đã xem xét tôi lúc ban đêm,17:3 Nt: thăm viếng Ngài đã thử luyện tôi và không thấy gì. Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Còn về công việc loài người. Nhờ lời Ngài, Chính tôi tránh khỏi Con đường kẻ hung bạo. Tôi bước đi vững chắc trong đường lối Ngài, Chân tôi không trượt ngã. Lạy Đức Chúa Trời, tôi kêu cầu Ngài vì Ngài đáp lời tôi. Xin nghiêng tai nghe lời tôi. Lạy Đấng giải cứu, xin bày tỏ tình thương diệu kỳ của Ngài Cho những kẻ ẩn náu mình nơi tay hữu Ngài Thoát khỏi kẻ thù họ. Xin gìn giữ tôi như con ngươi của mắt Chúa, Xin che dấu tôi dưới bóng cánh Ngài. Cho khỏi những kẻ ác bóc lột tôi, Khỏi những kẻ tử thù đang bao vây tôi. Lòng chúng nó trở nên phản loạn,17:10 Nt: lòng chúng nó đóng lại Miệng chúng nó nói những lời kiêu căng. Chúng vây phủ chúng tôi từng bước. Mắt chúng chăm chú đặng quật tôi ngã xuống đất. Nó giống như sư tử hăm hở cấu xé, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi kín đáo. Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy, đối diện và đánh quỵ chúng. Xin hãy dùng gươm Ngài cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác. Lạy CHÚA, cánh tay Ngài cứu chúng tôi khỏi người phàm, Là người mà phần chúng nó chỉ có trong đời sống trần gian. Nguyện Ngài dành sẵn nhiều án phạt cho chúng,17:14 Ctd: Bụng chúng đầy những vật báu của Ngài, con cháu chúng cũng được nhiều, lại còn thừa đến cháu chắt nữa Nhiều cho con cái chúng, Lại còn thừa đến cháu chắt nữa. Còn tôi, tôi sẽ chiêm ngưỡng mặt Chúa trong sự công chính, Khi tôi thức dậy, tôi sẽ thỏa nguyện trông thấy hình dạng Ngài.17:15 Nt: tôi sẽ thỏa nguyện với hình dạng Ngài Cho nhạc trưởng. Thơ Đa-vít tôi tớ của CHÚA, người hát cho CHÚA những lời của bài ca này trong ngày CHÚA giải cứu người khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay Sau-lơ. Người nói: Lạy CHÚA, tôi yêu mến Ngài, Ngài là sức mạnh của tôi. CHÚA là vách đá, là thành lũy, là Đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời của tôi là núi đá, nơi tôi trú ẩn, Là thuẫn đỡ, là sừng cứu rỗi, là thành trì của tôi. Tôi cầu khẩn CHÚA, Đấng đáng được ca ngợi, Thì tôi được giải cứu khỏi kẻ thù.18:3 Ctd: CHÚA là Đấng đáng được khen ngợi, tôi cầu khẩn Ngài thì được giải cứu khỏi kẻ thù tôi Những sợi dây tử thần quấn lấy tôi. Các làn sóng hủy diệt18:4 Nt: các sông của thần Bê-li-an tràn ngập tôi. Những sợi dây Âm Phủ vây quanh tôi, Các bẫy lưới tử thần giăng trước tôi. Trong cảnh hiểm nghèo, tôi cầu khẩn CHÚA. Tôi kêu cứu Đức Chúa Trời của tôi. Từ đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu nài của tôi trước mặt Ngài thấu đến tai Ngài. Bấy giờ đất rung chuyển và rúng động. Nền móng các núi cũng lay động Và run rẩy vì Ngài nổi giận. Khói phun ra từ mũi Ngài, Lửa thiêu đốt từ miệng Ngài, Từ Ngài than cháy rực bùng lên. Ngài vén các từng trời và ngự xuống,18:9 Nt: Ngài cúi mình, uốn cong Dưới chân Ngài là mây đen dày đặc. Ngài cưỡi trên Chê-ru-bim và bay, Ngài lượn trên cánh gió. Ngài lấy bóng tối làm màn che chung quanh. Lấy nước tối đen, mây dày đặc làm trướng phủ. Từ hào quang trước mặt Ngài, Các đám mây của Ngài đi qua, có mưa đá và than lửa hồng. CHÚA làm sấm xét trên trời, Đấng Chí Cao cất tiếng nói, có mưa đá và than lửa hồng. Ngài bắn tên ra, làm chúng phân tán. Ngài làm chớp nhoáng, khiến chúng chạy tán loạn. Lạy CHÚA, do lời quở trách của Ngài, Bởi hơi thở phát ra từ mũi Ngài, Các vực sâu dưới nước phải lộ ra, Nền móng thế giới phải phơi bày. Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi, Ngài kéo tôi ra khỏi chỗ nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù hùng mạnh, Cùng những kẻ ghét tôi vì chúng nó mạnh hơn tôi. Chúng xông đến trong ngày tôi gặp hoạn nạn, Nhưng CHÚA là Đấng bảo vệ tôi. Ngài đem tôi đến nơi rộng rãi, Ngài giải cứu tôi vì Ngài vui lòng về tôi. CHÚA thưởng cho tôi tùy theo sự công chính của tôi. Ngài bồi thường cho tôi tùy theo tay trong sạch của tôi. Vì tôi đã tuân giữ đường lối của CHÚA, Không làm điều ác xa cách Đức Chúa Trời của tôi. Vì tất cả mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi, Tôi không bỏ qua quy luật nào của Ngài. Tôi không có gì đáng trách trước mặt Ngài. Tôi đã giữ mình cho khỏi phạm tội. CHÚA bồi thường cho tôi tùy theo sự công chính của tôi, Tùy theo tay trong sạch của tôi trước mắt Ngài. Với người trung tín, Ngài là Đấng thành tín. Với người trọn đạo, Ngài là Đấng trọn lành. Với người trong sạch, Ngài là Đấng trong sạch. Với người xảo quyệt, Ngài tỏ mình cao tay. Vì Ngài giải cứu người khiêm nhường, Nhưng hạ những kẻ có mắt tự cao xuống. Vì chính Ngài thắp ngọn đèn của tôi lên. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi, Ngài soi sáng cảnh tối tăm của tôi. Vì nhờ Ngài, tôi có thể dẹp tan một đoàn quân thù, Nhờ Đức Chúa Trời của tôi, tôi có thể vượt qua thành lũy. Còn Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là toàn hảo. Lời của CHÚA đã được tinh luyện, Ngài là thuẫn đỡ Cho mọi kẻ trú ẩn nơi Ngài. Vì ai là Đức Chúa Trời ngoại trừ CHÚA, Ai là núi đá ngoài Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng nai nịt tôi bằng sức mạnh, Và làm cho đường lối tôi toàn hảo. Ngài làm cho chân tôi lanh lẹ như nai, Và đặt tôi đứng vững vàng tại nơi cao của tôi. Ngài luyện tay tôi để chiến đấu, Nhờ thế cánh tay tôi giương nổi cung đồng. Ngài ban cho tôi thuẫn cứu rỗi, Tay phải Ngài nâng đỡ tôi, Sự giúp đỡ18:35 Nt: sự hạ mình của Ngài làm cho tôi vĩ đại. Ngài mở rộng bước đường tôi đi, Để chân tôi18:36 Nt: mắt cá chân khỏi bị trật khớp. Tôi đuổi theo kẻ thù và đuổi kịp chúng. Tôi sẽ không quay về cho đến khi chúng bị hủy diệt. Tôi đâm thủng chúng nó, đến nỗi chúng không thể dậy nổi. Chúng ngã quỵ dưới chân tôi. Ngài nai nịt cho tôi bằng sức mạnh để chiến đấu, Làm cho kẻ chống đối phải hạ mình quy phục. Ngài làm kẻ thù quay lưng bỏ chạy khỏi tôi. Và tôi hủy diệt những kẻ ghét tôi. Chúng nó kêu cầu nhưng không ai giải cứu. Chúng nó cầu khẩn cả CHÚA nhưng Ngài không trả lời. Và tôi đánh tan chúng nó như bụi tung trước gió. Tôi chà nát18:42 MT: đổ chúng nó ra chúng nó như bùn ngoài đường. Ngài đã giải cứu tôi khỏi tranh chấp với dân chúng, Ngài lập tôi làm đầu các nước, Một dân tôi không biết sẽ phục vụ tôi. Ngay khi nghe nói về tôi chúng liền vâng phục, Những người ngoại quốc phải khúm núm trước tôi. Những người ngoại quốc kinh hoàng, Run rẩy ra khỏi thành trì của chúng. CHÚA hằng sống! Vầng đá của tôi đáng đuợc ca tụng! Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi tôi đáng được tôn vinh! Đức Chúa Trời, Đấng báo thù hộ tôi, Làm các dân tộc quy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi quân thù, Thật vậy, Ngài nâng tôi lên cao hơn kẻ chống đối tôi. Ngài cứu tôi khỏi kẻ bạo tàn. Vì vậy, lạy CHÚA, tôi sẽ tôn vinh Ngài giữa các nước Và ca ngợi danh Ngài. Ngài ban cho vua Ngài chiến thắng18:50 Ctd: sự giải cứu lớn lao. Ngài ban tình thương cho Đấng được xức dầu18:50 Ctd: Đấng Mê-si-a của Ngài, Cho Đa-vít và cho dòng dõi người đến đời đời. Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Các tầng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài. Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp, Đêm nọ đến đêm kia bày tỏ sự hiểu biết. Không diễn văn, không ngôn ngữ, Không ai nghe tiếng nói của chúng.19:3 Ctd: nhưng không ai là không nghe tiếng nói của chúng Tiếng19:4 MT: sợi dây của chúng vang ra khắp đất, Lời nói chúng nó đến tận cùng thế giới,19:4 Nt: nơi chúng nó Ngài đã dựng lều cho mặt trời trên không gian. Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng, Như dũng sĩ hân hoan đi vào trận đấu. Mặt trời mọc từ đầu chân trời này, Chạy vòng đến cuối chân trời kia, Không gì thoát khỏi sức nóng mặt trời. Kinh Luật của CHÚA là toàn hảo, Hồi sinh linh hồn.19:7 Ctd: phục hồi sức sống Lời chứng của CHÚA là chắc chắn, Khiến người trẻ dại trở thành khôn ngoan. Giới luật của CHÚA là ngay thẳng, Làm lòng người vui vẻ. Điều răn của CHÚA là trong sáng, Soi sáng con mắt. Sự kính sợ CHÚA là trong sạch, Hằng còn mãi mãi. Phán quyết của CHÚA là chân thật, Tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, Hơn cả vàng ròng, Ngọt hơn mật, Hơn cả mật chảy từ tàng ong. Hơn thế nữa, tôi tớ Ngài được các điều ấy giáo huấn, Người nào tuân giữ lấy, được phần thưởng lớn. Ai nhận thức được lầm lỗi mình? Xin Ngài tha thứ tội lỗi tôi không biết. Xin gìn giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội,19:13 Ctd: Ý tưởng kiêu ngạo Xin chớ để tội lỗi cai trị tôi, Thì tôi sẽ không có gì đáng trách, Và không phạm trọng tội. Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi Đẹp ý Ngài. Lạy CHÚA, là vầng đá và Đấng cứu chuộc tôi. Thánh Thi Đa-vít Soạn Cho Nhạc Trưởng Cầu xin CHÚA đáp lời ngươi trong ngày gian nguy. Xin danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp bảo vệ ngươi. Từ Nơi Thánh, xin sai ơn giúp đỡ ngươi, Từ Si-ôn, xin ban cho ngươi sự hỗ trợ. Xin Chúa ghi nhớ tất cả những lễ vật ngươi dâng, Và tiếp nhận những tế lễ toàn thiêu ngươi hiến. Xin Chúa ban cho ngươi điều lòng ngươi mơ ước, Và hoàn thành mọi kế hoạch của ngươi. Chúng tôi reo mừng trong cuộc chiến thắng của người.20:5 Nt: sự cứu rỗi, giải cứu Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng ta giương cao ngọn cờ. Cầu xin CHÚA hoàn thành mọi điều người thỉnh nguyện. Bây giờ tôi biết CHÚA giúp đỡ20:6 Ctd: ban chiến thắng cho Đấng được xức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh Ngài đáp lời người, Ngài giải cứu người bằng những việc quyền năng của tay phải Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa chiến. Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng nó bị ngã quỵ và té nhào, Nhưng chúng tôi vươn lên và đứng vững. Lạy CHÚA, xin hãy giải cứu Đức Vua. Xin hãy đáp lời khi chúng tôi cầu khẩn. Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Lạy CHÚA, nhờ năng lực Ngài, vua vui mừng, Nhờ sự cứu rỗi Ngài21:1 Ctd: cuộc chiến thắng hay giúp đỡ vua vô cùng hân hoan. Ngài ban cho người điều lòng người ao ước, Ngài không từ chối điều miệng người cầu xin. Sê-la Vì Ngài tiếp đón người bằng phước lành, Ngài đội trên đầu người mão triều vàng. Người xin Ngài sự sống, Ngài ban cho người, Ngài ban cho người những ngày vĩnh cửu. Nhờ sự cứu rỗi Ngài, người được vinh quang vĩ đại. Ngài ban cho người uy nghi, lộng lẫy. Vì Ngài ban cho người phước lành vĩnh cửu, Ngài ban cho người niềm vui trước mặt Ngài.21:6 Nt: niềm vui của sự hiện diện Ngài Vì vua tin cậy CHÚA, Và nhờ tình thương của Đấng Chí Cao Nên người sẽ không bị rúng động. Cánh tay vua sẽ bắt được mọi kẻ thù người. Cánh tay phải vua sẽ nắm được mọi kẻ ghét người. Khi CHÚA xuất hiện, Người21:9 Ctd: Ngài (chỉ về CHÚA) sẽ làm cho chúng như ngọn lửa hừng, Trong cơn thịnh nộ, người sẽ nuốt chúng nó. Và lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi. Người sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất, Và dòng dõi họ giữa vòng loài người. 21:11 Ctd: nếu chúng bày mưu ác, lập kế dữ chống người, Thì chúng cũng không thể thành công. Vì người sẽ làm cho chúng quay lưng bỏ chạy, Người sẽ giương cung nhắm vào mặt chúng. Lạy CHÚA, Ngài sẽ đuợc tôn cao21:13 Ctd: Nguyện Ngài được tôn cao trong năng lực Ngài. Chúng tôi sẽ hát và ca ngợi quyền năng Ngài. Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Theo Điệu “Nai Hừng Đông” Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Sao Ngài cách xa, không giải cứu tôi, Không nghe tiếng kêu gào của tôi? Lạy Đức Chúa Trời của tôi, suốt ngày tôi kêu cầu nhưng Ngài không đáp lời, Ban đêm tôi cũng không yên nghỉ.22:2 Ctd: suốt đêm tôi kêu cầu nhưng không được yên nghỉ Nhưng Ngài là Đấng thánh, Ngự trị giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.22:3 Ctd: Nhưng Ngài là Đấng ngự trong Nơi Thánh, là sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên Tổ phụ chúng tôi đã tin cậy nơi Ngài, Họ đã tin cậy, nên Ngài giải cứu họ. Họ đã cầu khẩn Ngài và được giải cứu, Họ đã tin cậy nơi Ngài và không bị hổ thẹn. Nhưng tôi chỉ là con sâu, không phải người, Bị loài người chế nhạo, bị người ta khinh bỉ. Tất cả những người thấy tôi đều chế nhạo, Họ trề môi, họ lắc đầu: Nó nhờ cậy CHÚA, Để Ngài giải cứu nó. Vì Ngài vui lòng vì nó, Hãy để Ngài cứu nó. Nhưng chính Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ, Khiến tôi an toàn22:9 Ctd: khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú mẹ tôi ở trên vú mẹ tôi. Từ lòng mẹ, tôi đã được giao cho Ngài, Ra khỏi lòng mẹ, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Xin đừng ở xa tôi, Vì hoạn nạn đang ở gần, Không ai giúp đỡ. Có nhiều bò tót bao quanh tôi, Những con bò tót Ba-san mạnh mẽ vây lấy tôi. Họ hả miệng lớn cùng tôi, Như sư tử cắn xé, gầm thét. Tôi bị đổ ra như nước, Xương cốt tôi đều rã rời, Tim tôi như sáp, Tan chảy trong ngực tôi. Sức tôi khô cạn như mảnh sành, Lưỡi tôi dính vào cổ họng, Ngài để tôi nơi tro bụi của sự chết. Vì đàn chó bao quanh tôi, Lũ người hung dữ vây phủ tôi, Chúng đâm thủng22:16 Nt: như sư tử chân tay tôi. Tôi có thể đếm hết xương cốt tôi, Chúng nhìn chòng chọc, chúng nhìn tôi hau háu. Chúng chia nhau quần áo tôi, Bắt thăm để lấy y phục tôi. Nhưng Ngài, lạy CHÚA, xin đừng ở xa tôi, Ngài là sức mạnh của tôi,22:19 Ctd: Đấng giải cứu tôi ôi! xin mau mau tiếp cứu tôi. Xin cứu linh hồn tôi khỏi gươm, Mạng sống tôi khỏi móng vuốt loài chó. Xin giải cứu tôi khỏi miệng sư tử, và khỏi sừng bò rừng. Ngài đã đáp lời tôi.22:21 Ctd: Ngài đã giải cứu tôi khỏi sừng bò rừng hay: từ sừng bò rừng, Ngài đã đáp lời tôi Tôi sẽ loan báo danh Ngài cho anh em tôi, Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa hội chúng. Hỡi những người tôn kính CHÚA, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài đã không khinh bỉ, cũng chẳng ghê tởm Nỗi đau đớn của người khốn khổ. Ngài cũng không tránh mặt người, Nhưng khi người kêu cầu với Ngài thì Ngài đáp lời. Lời ca ngợi của tôi giữa hội chúng lớn đến từ Ngài, Tôi sẽ làm trọn những lời khấn nguyện của tôi trước mặt những người kính sợ Chúa. Người nghèo22:26 Ctd: người khốn khổ sẽ ăn và thỏa lòng, Người tìm kiếm CHÚA sẽ ca ngợi Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống mãi mãi. Khắp cả trái đất Sẽ ghi nhớ và trở lại cùng CHÚA, Tất cả gia tộc các nước Sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. Vì quyền cai trị thuộc về CHÚA, Ngài thống trị trên các nước. Tất cả những người giàu có trên đất sẽ ăn uống22:29 Ctd: Thật vậy, tất cả… trên đất sẽ thờ phượng và thờ phượng. Mọi kẻ đi vào bụi đất sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài, Những linh hồn không thể bảo tồn mạng sống mình. Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài, Người ta sẽ truyền bá về CHÚA cho hậu thế. Họ sẽ đến và rao truyền sự công chính của Ngài Cho thế hệ hậu sinh Rằng Ngài đã làm việc ấy. Thánh Thi Đa-vít CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi,23:3 Ctd: bồi dưỡng đời sống tôi Dẫn tôi vào đường lối công bình Vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi qua Thung lũng bóng chết, Tôi sẽ không sợ tai họa gì. Vì Ngài ở cùng tôi, Cây trượng và cây gậy của Ngài An ủi tôi. Ngài bày tiệc23:5 Nt: bàn đãi tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Ngài xức dầu trên đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở23:6 MT: trở lại trong nhà CHÚA Đến muôn đời. Thánh Thi Đa-vít Quả đất và mọi vật trên đất, Thế giới và những người sống trên nó, Đều thuộc về CHÚA. Vì Ngài đã lập nền quả đất trên biển, Và thiết lập nó trên các sông. Ai sẽ lên núi của CHÚA? Ai sẽ đứng trong Nơi Thánh Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Không hướng linh hồn mình vào điều sai lầm, Không thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ nhận được phước từ CHÚA, Và sự công chính từ Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi những người tìm kiếm Ngài, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.24:6 MT:… tìm kiếm mặt Ngài, hỡi Gia-cốp Sê-la Hỡi các cổng, hãy nhấc đầu lên, Hỡi các cửa đời đời, hãy nâng cao lên, Để vua vinh hiển ngự vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là CHÚA dũng lực và quyền năng, CHÚA quyền năng nơi chiến trận. Hỡi các cổng, hãy nhấc đầu lên, Hỡi các cửa đời đời, hãy nâng cao lên. Để vua vinh hiển ngự vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là CHÚA Vạn Quân. Chính Ngài là Vua vinh hiển. Sê-la Thánh Thi Đa-vít Lạy CHÚA, linh hồn tôi hướng lên Ngài. Đức Chúa Trời của tôi ôi! Tôi tin cậy nơi Ngài. Xin chớ để tôi bị hổ thẹn, Cũng đừng để kẻ thù reo mừng chiến thắng trên tôi. Thật vậy, tất cả những người trông cậy nơi Ngài Sẽ không bị hổ thẹn. Xin để những kẻ bội tín Bị hổ thẹn. Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài, Xin dạy tôi các nẻo đường Ngài. Xin hướng dẫn tôi trong chân lý Ngài và dạy dỗ tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông cậy nơi Ngài. Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng thương xót và tình yêu thương Ngài, Vì hai điều ấy hằng có từ ngàn xưa. Xin đừng nhớ những lỗi lầm tôi trong thời niên thiếu, Cũng đừng nhớ những vi phạm tôi. Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến tôi theo tình yêu thương Ngài, Vì bản tính tốt lành của Ngài. CHÚA là tốt lành và ngay thẳng, Vì thế Ngài sẽ chỉ dẫn con đường cho người tội lỗi. Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh. Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài. Tất cả đường lối của CHÚA đều là yêu thương và chân thật Cho những người gìn giữ giao ước và lời chứng của Ngài. Lạy CHÚA, vì danh Ngài, Xin tha thứ tội lỗi tôi, dù tội ấy lớn. Ai là người kính sợ CHÚA? Ngài sẽ chỉ dẫn họ con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ ở trong phúc lành, Và con cháu người sẽ chiếm hữu đất đai. Bí quyết25:14 Ctd: sự thân thiết của CHÚA dành cho người kính sợ Ngài. Ngài tỏ cho họ biết giao ước Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng CHÚA, Vì chính Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới. Xin hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, Vì tôi cô đơn và khốn khổ. Xin cho lòng tôi thư thả25:17 MT: sự bối rối nơi lòng tôi gia tăng khỏi bối rối, Và đem tôi ra khỏi cảnh đau khổ. Xin xem xét nỗi khốn khổ và bối rối của tôi, Và cất đi tất cả tội lỗi tôi. Xin hãy xem những kẻ thù tôi vì chúng nó nhiều; Chúng nó thù ghét tôi mãnh liệt. Xin bảo vệ mạng sống tôi và giải cứu tôi. Chớ để tôi bị hổ thẹn Vì tôi trú ẩn nơi Ngài. Nguyện sự thanh liêm và ngay thẳng gìn giữ tôi, Vì tôi trông cậy nơi Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chuộc Y-sơ-ra-ên Ra khỏi mọi gian truân. Thánh Thi Đa-vít Lạy CHÚA, xin xét cho tôi Vì tôi sống liêm khiết,26:1 Nt: tôi bước đi trong sự liêm khiết Tôi đã tin cậy nơi CHÚA, Không hề lay chuyển. Lạy CHÚA, xin xem xét và thử thách tôi, Xin rèn luyện lòng dạ, tâm trí tôi. Vì tình yêu thương Ngài ở trước mặt tôi, Tôi bước đi trong chân lý của Ngài. Tôi không ngồi chung với người gian trá, Cũng không giao thiệp với kẻ đạo đức giả. Tôi ghét bọn người gian ác, Và không ngồi chung với những kẻ dữ. Lạy CHÚA, tôi rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi quanh bàn thờ Ngài. Tôi cất tiếng cảm tạ, Và loan truyền mọi công việc diệu kỳ của Ngài. Lạy CHÚA, tôi yêu mến đền Ngài ở và nơi vinh quang Ngài ngự. Xin chớ cất linh hồn tôi đi cùng với những người tội lỗi, Cũng đừng cất mạng sống tôi chung với những kẻ khát máu. Là những kẻ có tay gian ác, Tay phải chúng đầy của hối lộ. Còn tôi, tôi sống liêm khiết. Xin cứu chuộc và thương xót tôi. Chân tôi đứng vững trên đất bằng, Tôi sẽ ca tụng CHÚA trong các hội chúng. Thánh Thi Đa-vít CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi, Tôi sẽ sợ ai? CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi, Tôi sẽ khiếp đảm ai? Khi những kẻ ác xông đến Định ăn thịt tôi, Những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi, Chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào. Dù một đạo quân bao vây tôi, Lòng tôi sẽ không sợ. Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi, Tôi vẫn vững lòng. Tôi đã xin CHÚA một điều, Là điều tôi sẽ tìm kiếm. Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚA Đến suốt đời, Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚA Và cầu hỏi trong đền thờ Ngài. Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài, Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài. Ngài đặt tôi lên trên vầng đá. Bây giờ, đầu tôi sẽ ngước cao Lên trên những kẻ thù vây quanh tôi. Tôi sẽ dâng tế lễ trong trại Ngài, là tế lễ bằng lời reo hò vui vẻ. Tôi sẽ hát và ca ngợi CHÚA. Lạy CHÚA, xin nghe tiếng tôi kêu cầu, Xin thương xót tôi và đáp lời tôi. Lòng tôi thưa với Ngài: Hãy tìm kiếm mặt Ngài.27:8 Nt: mặt ta Lạy CHÚA, tôi tìm kiếm mặt Ngài. Xin đừng lánh mặt khỏi tôi! Trong khi giận, xin chớ xua đuổi tôi tớ Ngài, Ngài vẫn giúp đỡ tôi. Xin đừng xua đuổi, cũng chớ ruồng bỏ tôi! Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi tôi. Dù cha mẹ bỏ tôi, Nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi. Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài. Xin dẫn tôi trên con đường bằng phẳng Vì những kẻ rình rập tôi. Xin chớ bỏ mặc tôi cho ý đồ27:12 Nt: linh hồn của kẻ thù tôi, Vì những lời chứng dối và những kẻ ngăm đe Hung bạo đã nổi lên chống tôi. Tôi tin chắc rằng27:13 MT: ngoại trừ nếu tôi không tin… Tôi sẽ thấy phúc lành của CHÚA Trên đất người sống. Hãy trông cậy nơi CHÚA, Hãy vững lòng và can đảm lên. Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA. Thánh Thi Đa-vít Lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài, Hỡi vầng đá của tôi, xin chớ bịt tai cùng tôi. Nếu Ngài im lặng với tôi, Thì tôi sẽ giống như người đi xuống huyệt mả. Xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi, Khi tôi cầu khẩn cùng Ngài, Khi tôi giơ tay lên Hướng về đền chí thánh của Ngài. Xin chớ cất tôi đi với kẻ ác, Hoặc với những người làm điều dữ; Là những kẻ miệng nói hòa bình cùng người lân cận Nhưng lòng thì gian trá. Xin báo trả chúng tùy theo công việc Và hành vi gian ác của chúng. Xin báo trả chúng tùy theo công việc tay chúng đã làm. Hãy bắt chúng trả hình phạt xứng đáng. Vì chúng không quan tâm đến công việc của CHÚA, Cùng các công trình của tay Ngài, Ngài sẽ đập tan chúng nó Và không xây dựng chúng nó lên. Chúc tụng CHÚA, vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi. CHÚA là sức mạnh và thuẫn đỡ cho tôi, Lòng tôi tin cậy nơi Ngài và được giúp đỡ. Lòng tôi cũng hân hoan Và ca hát cảm tạ Ngài. CHÚA là sức mạnh cho dân Ngài. Ngài là thành lũy cứu rỗi cho Đấng được xức dầu của Ngài. Xin cứu dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài. Cũng hãy chăn dắt và nâng đỡ họ muôn đời. Thánh Thi Đa-vít Hỡi các con Đức Chúa Trời, hãy dâng cho CHÚA, Hãy dâng cho CHÚA vinh quang và quyền năng. Hãy dâng cho CHÚA vinh quang của danh Ngài, Hãy trang sức thánh29:2 Ctd: hãy thờ phượng CHÚA trong sự huy hoàng thánh khiết mà thờ phượng CHÚA. Tiếng của CHÚA vang rền trên sông nước, Đức Chúa Trời vinh quang sấm sét. CHÚA ở trên các đại dương. Tiếng của CHÚA hùng mạnh, Tiếng của CHÚA oai nghiêm. Tiếng của CHÚA bẻ gãy những cây bá hương, CHÚA bẻ gãy các cây bá hương Li-ban. Ngài làm Li-ban nhảy như con bê, Và Si-ri-ôn29:6 Si-ri-ôn là tên vùng núi Hẹt-môn như bò tót tơ. Tiếng của CHÚA phát ra ngọn lửa. Tiếng của CHÚA làm rung chuyển đồng hoang, CHÚA làm rung chuyển đồng hoang Ca-đê. Tiếng của CHÚA làm nai cái đẻ con,29:9 Ctd: làm cây sồi rung chuyển Làm cho rừng cây trụi lá. Nhưng trong đền thờ Ngài mọi người đều tung hô: Vinh quang thay! CHÚA ngự trị trên nước lụt. CHÚA ngự trị làm vua muôn đời. CHÚA ban năng lực cho dân Ngài, CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài. Thánh Thi Đa-vít Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài, Vì Ngài đã kéo tôi lên. Không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi. Lạy CHÚA, Ngài đã đem linh hồn30:3 Ctd: sinh mạng tôi lên khỏi Âm Phủ. Ngài đã phục hồi mạng sống tôi từ những người đi xuống huyệt sâu.30:3 Ctd: cho tôi không phải đi xuống huyệt sâu Hỡi những người trung tín của Ngài, Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh30:4 Nt: kỷ niệm thánh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời. Than khóc có thể kéo dài trong đêm. Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng. Còn tôi, trong khi thịnh vượng tôi đã nói: Tôi sẽ không bao giờ bị rung chuyển. Lạy CHÚA, nhờ ơn Ngài, Ngài lập tôi như ngọn núi vững chắc.30:7 Nt: Ngài thiết lập núi tôi Ngài lánh mặt đi, Tôi bị bối rối. Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài. Lạy CHÚA tôi, tôi khẩn nguyện với Ngài. Lợi ích gì khi tôi bị đổ huyết mất mạng, Bị đi xuống huyệt sâu? Cát bụi sẽ ca ngợi Ngài chăng? Sẽ rao truyền chân lý của Ngài không?30:9 Ctd: sự trung tín Lạy CHÚA, xin hãy nghe, Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, xin giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa, Ngài cởi bỏ áo tang chế của tôi và mặc30:11 Nt: thắt lưng cho tôi vui mừng. Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời. Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Lạy CHÚA, tôi ẩn náu nơi Ngài. Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời,31:1 Ctd: Xin đừng để bao giờ tôi bị hổ thẹn Xin giải cứu tôi bằng sự công chính của Ngài. Xin Ngài hãy nghiêng tai nghe tôi, Xin mau mau giải cứu tôi. Xin Ngài hãy làm vầng đá trú ẩn cho tôi, Làm thành lũy kiên cố để giải cứu tôi. Thật chính Ngài là vầng đá và thành lũy của tôi, Vì danh Ngài xin dẫn đường và hướng dẫn tôi. Xin gỡ tôi khỏi bẫy lưới chúng giăng, Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi. Tôi giao phó linh hồn tôi trong tay Ngài, Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc tôi. Tôi31:6 Các bản dịch LXX, Syr, Vg ghi: Ngài ghét… ghét những kẻ thờ thần tượng hư không, Nhưng tôi tin cậy nơi CHÚA. Tôi sẽ hân hoan vui mừng trong tình yêu thương Ngài. Vì Ngài đã thấy nỗi khốn khổ của tôi, Biết niềm đau đớn của linh hồn tôi. Ngài không trao tôi vào tay kẻ thù, Ngài đặt chân tôi trong nơi rộng rãi. Lạy CHÚA, xin thương xót tôi vì tôi đang đau khổ. Mắt tôi mòn mỏi vì sầu khổ, Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Vì cuộc đời tôi tiêu hao trong buồn thảm, Năm tháng tôi trong tiếng thở than, Sức lực tôi suy giảm đi vì tội lỗi tôi,31:10 Các bản dịch LXX, Syr, Vg ghi: đau khổ Và xương cốt tôi hao mòn. Đối với tất cả kẻ thù, tôi là một sự khinh bỉ. Những người lân cận lại càng khinh bỉ tôi hơn.31:11 Ctd:… lại là một gánh nặng (tai họa) Đối với những người quen biết, tôi là vật đáng sợ. Những kẻ thấy tôi ngoài đường đều tránh mặt. Tôi bị người ta loại ra khỏi tâm trí31:12 Nt: ra khỏi lòng như một người chết. Tôi giống như một cái bình bể nát. Vì tôi nghe nhiều người thì thào bàn tán,31:13 Ctd: vu cáo Bốn phía đều kinh hoàng. Trong khi chúng bàn nhau nghịch tôi, Chúng mưu toan để lấy mạng sống tôi. Nhưng lạy CHÚA, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói: chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Cuộc đời31:15 Nt: thời gian tôi ở trong tay Ngài. Xin giải cứu tôi khỏi tay những kẻ thù nghịch Và kẻ bắt bớ tôi. Xin soi sáng mặt Ngài trên tôi tớ Ngài. Vì tình yêu thương Ngài, xin cứu rỗi tôi. Lạy CHÚA, xin chớ để tôi bị hổ thẹn, Vì tôi đã kêu cầu Ngài. Xin để những kẻ ác bị hổ thẹn, Nguyện chúng nó câm miệng đi xuống Âm Phủ.31:17 Ctd: huyệt hay mồ mả Nguyện môi miệng dối trá phải câm đi. Là miệng hay nói những lời xấc xược, kiêu căng Và khinh bỉ chống người công chính. Lớn lao thay là phúc lành, Ngài dành cho những người kính sợ Ngài, Và thi ân cho những kẻ trú ẩn nơi Ngài Trước mặt con cái loài người. Trong nơi kín đáo trước mặt Ngài, Ngài che giấu họ thoát khỏi mưu kế loài người. Trong trại Ngài, Ngài bảo vệ họ Thoát khỏi miệng lưỡi tấn công. Chúc tụng CHÚA, Vì trong thành kiên cố của Ngài, Ngài đã bày tỏ tình yêu thương Ngài cho tôi một cách diệu kỳ. Còn tôi, trong cơn hoảng hốt, tôi nói rằng: “Tôi đã bị truất khỏi trước mặt Ngài, Nhưng Ngài nghe tiếng kêu cầu của tôi Khi tôi cầu cứu Ngài.” Hỡi tất cả các thánh của Ngài, hãy yêu mến CHÚA. CHÚA gìn giữ những người trung tín. Nhưng báo trả nặng nề những kẻ hành động kiêu căng. Hỡi tất cả những người trông cậy nơi CHÚA, Hãy vững lòng, mạnh mẽ. Thánh Thi Đa-vít Để Dạy Dỗ Phước cho người nào Có sự vi phạm được tha thứ, Tội lỗi mình được khỏa lấp. Phước cho người nào CHÚA không quy tội ác cho, Và trong tâm linh không có sự gian dối. Khi tôi nín lặng, Xương cốt tôi tiêu mòn Và rên siết suốt ngày. Vì ngày đêm, Tay Ngài đè nặng trên tôi, Sinh lực32:4 Nt: nước cốt tôi tiêu hao32:4 Nt: thay đổi Như sương gặp nắng hạ. Tôi đã thú tội cùng Ngài, Không giấu tội ác tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ xưng Các sự vi phạm tôi cùng CHÚA, Và Ngài đã tha thứ Tội lỗi gian ác tôi.” Vì vậy, hết thảy những người trung tín,32:6 Ctd: các thánh; người kính sợ Chúa Hãy cầu nguyện cùng Ngài đang khi có thể gặp được. Dù khi có nước lụt lớn dâng lên Cũng không đụng đến người. Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn, Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca32:7 Ctd: tiếng hô vang giải cứu. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi.32:8 Nt: mắt ta trên ngươi Đừng như con ngựa, con la, Là vật vô tri; Phải dùng hàm thiếc, dây cương để kiềm chế miệng nó. Nếu không, chúng sẽ không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, Nhưng người tin cậy CHÚA Được tình yêu thương bao phủ họ. Hỡi những người trung tín, Hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA. Hỡi những người có lòng ngay thẳng, Hãy reo mừng. CHÚA Vĩ Đại Và Nhân Từ Hỡi những người trung tín, hãy reo mừng trong CHÚA. Ca ngợi Ngài là điều thích đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn hạc ca ngợi CHÚA, Hãy ca tụng Ngài với đàn lia mười dây. Hãy hát cho Ngài một bài ca mới. Hãy gảy đàn dây thật hay với tiếng reo vang. Vì lời CHÚA là ngay thẳng, Mọi công việc của Ngài đều thành tín. CHÚA yêu công bình và chính trực, Đất đầy dẫy tình yêu thương của Ngài. Các tầng trời do lời CHÚA làm nên, Tất cả các thiên thể nhờ hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài dồn nước biển thành từng khối, Ngài chứa nước các vực sâu trong kho. Cả trái đất hãy kính sợ CHÚA, Cả nhân loại hãy khiếp sợ Ngài. Vì chính Ngài phán, mọi vật liền có, Ngài truyền, mọi vật được lập vững bền. CHÚA phá tan mưu kế của các nước, Làm hỏng chương trình của các dân. Mưu của CHÚA đứng vững muôn đời, Chương trình của Ngài còn từ đời này đến đời kia. Phước cho nước nào có CHÚA làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp. Từ trên trời CHÚA nhìn xuống, Ngài thấy tất cả con cái loài người. Từ nơi Ngài ngự, Ngài xem xét tất cả cư dân trên đất. Ngài là Đấng nắn ra lòng dạ mọi người, Ngài quan sát mọi hành động của họ. Vua không được giải cứu nhờ binh đông, Dũng sĩ không được giải thoát nhờ sức mạnh mình. Nhờ ngựa chiến để giải cứu là hão huyền, Dù nó có nhiều sức mạnh nhưng không cứu thoát được. Kìa, mắt CHÚA đoái xem người kính sợ Ngài, Và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài. Để cứu linh hồn họ khỏi chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông cậy nơi CHÚA, Ngài là sự tiếp trợ và thuẫn đỡ cho chúng tôi. Vì trong Ngài lòng chúng tôi vui mừng, Vì chúng tôi tin cậy nơi danh thánh Ngài. Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài giáng trên chúng tôi, Vì chúng tôi hy vọng nơi Ngài. Thánh Thi Đa-vít, Khi Người Giả Điên Trước Mặt A-bi-mê-léc Nên Người Đuổi Ông Đi Và Đa-vít Ra Đi Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA, Những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tán dương CHÚA, Hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài. Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng, Và mặt họ chẳng hề hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người, Và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ. Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài Và giải cứu họ. Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao! Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA. Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì. Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, Ta sẽ dạy các con sự kính sợ CHÚA. Ai là người khao khát sống, Thích được trường thọ34:12 Nt: những ngày lâu dài để thấy phước lành. Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác, Và môi mình khỏi lời gian dối. Hãy lánh điều dữ và làm điều lành, Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Mắt CHÚA chăm nom người công chính, Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt CHÚA nghịch cùng kẻ làm ác, Để chặt bỏ kỷ niệm chúng khỏi mặt đất. Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe, Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ. CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương, Và cứu những người có tâm linh thống hối. Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả. Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người, Không một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, Và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài, Và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội. Thánh Thi Đa-vít Lạy CHÚA, xin tranh luận35:1 Ctd: tấn công với kẻ tranh luận cùng tôi, Chiến đấu với kẻ chiến đấu nghịch tôi. Xin hãy cầm khiên và mộc, Xin đứng dậy giúp tôi. Xin hãy rút lao và giáo Chống lại kẻ săn đuổi tôi. Hãy nói với linh hồn tôi, Ta là sự cứu rỗi ngươi. Nguyện kẻ tìm kiếm mạng sống tôi Bị hổ thẹn và nhục nhã. Nguyện kẻ âm mưu điều ác hại tôi Phải tháo lui và bối rối. Nguyện chúng nó như trấu trước gió, Bị thiên sứ CHÚA đánh đuổi đi. Nguyện đường chúng nó tối tăm trơn trợt, Và thiên sứ CHÚA săn đuổi chúng. Bởi vì vô cớ chúng gài lưới hại tôi, Vô cớ chúng đào hố cho tôi35:7 Ctd: linh hồn tôi sập ngã. Nguyện sự hủy hoại bất ngờ đến với chúng, Và chúng mắc vào bẫy lưới mình đã giăng. Nguyện chúng rơi vào đó và bị hủy hoại. Linh hồn tôi sẽ vui mừng trong CHÚA, Hân hoan trong sự cứu rỗi Ngài. Các xương cốt tôi đều nói: Lạy CHÚA, ai giống như Ngài? Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo, Cứu người yếu kém và cùng khốn khỏi kẻ bóc lột họ. Những người chứng gian nổi lên, Chúng tra hỏi tôi những điều tôi không biết. Chúng lấy dữ trả lành, Làm linh hồn tôi tuyệt vọng. Còn tôi, khi chúng đau, tôi mặc bao gai, Tôi đau đớn, tôi kiêng ăn, Khi lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại.35:13 Nt: khi lời cầu nguyện trở lại trên bụng tôi Tôi coi họ như bạn hữu, như anh em. Tôi đi than khóc như than khóc mẹ yêu, Đầu cúi trong bộ đồ tang chế. Nhưng khi tôi vấp ngã, chúng họp nhau vui mừng. Tôi không hề biết, chúng họp lại chống tôi, Chúng cấu xé tôi không ngừng. Như kẻ vô đạo, chúng cứ nhạo báng tôi. Chúng nghiến răng nghịch cùng tôi. Lạy CHÚA, Ngài cứ nhìn xem chúng cho đến bao giờ? Xin cứu linh hồn tôi khỏi sự tàn phá của chúng, Xin cứu mạng sống tôi khỏi bầy sư tử. Tôi sẽ cảm tạ Ngài trong hội lớn. Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa đám dân đông. Xin chớ để những kẻ vô cớ thù tôi vui mừng. Và kẻ vô cớ ghét tôi nheo mắt hân hoan. Vì chúng không nói lời hòa bình, Nhưng nói lời gian dối Chống người hiền hòa trên đất. Miệng chúng khoác lác chống tôi, Rằng: Ha! Ha! mắt chúng ta đã thấy rồi. Lạy CHÚA, Ngài đã thấy rõ, xin chớ im lặng. Lạy Chúa tôi, xin đừng lìa xa tôi. Xin hãy thức dậy, xin hãy đứng lên bênh vực tôi.35:23 Ctd: vì quyền lợi tôi Lạy Đức Chúa Trời, Chúa tôi, xin bênh vực tôi. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Xin xét xử tôi tùy sự công chính Ngài, Xin chớ để chúng vui mừng vì tôi. Xin chớ để chúng nói trong lòng: A ha! Đó là điều chúng ta mong muốn.35:25 Nt: linh hồn chúng ta Hoặc nói: chúng ta đã ăn nuốt nó rồi. Nguyện những kẻ vui mừng trên tai họa của tôi Phải cùng nhau bị hổ thẹn và bối rối. Nguyện những kẻ tự tôn nghịch tôi Sẽ hổ thẹn và nhục nhã tràn đầy. Nguyện những kẻ vui mừng cho sự công chính của tôi Sẽ reo hò vui vẻ. Nguyện họ luôn luôn tung hô: CHÚA vĩ đại thay! Ngài vui thích ban sự hưng thịnh cho tôi tớ Ngài. Lưỡi tôi sẽ rao truyền sự công chính của Ngài Và ca ngợi Chúa suốt ngày. Cho Tôi Tớ CHÚA Sự vi phạm của kẻ ác nói nơi sâu kín lòng tôi rằng: Không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt nó. Trong ánh mắt nó có sự khoe khoang rằng Tội lỗi mình không bị lộ và chẳng bị ai ghét bỏ. Những lời nói từ miệng nó đều gian ác và lừa gạt. Nó không còn hành động khôn ngoan và lương thiện. Khi còn ở trên giường nó mưu toan điều gian ác, Đi theo con đường không lương thiện, Không từ bỏ điều dữ. Lạy CHÚA, tình yêu thương của Ngài cao tận trời xanh, Sự thành tín của Ngài đến tận các tầng mây. Sự công chính của Ngài như ngọn núi hùng vĩ,36:6 Ctd: Đức Chúa Trời Sự công bình của Ngài như vực thẳm thâm sâu. Lạy CHÚA, Ngài bảo tồn36:6 Ctd: cứu vớt cả loài người lẫn thú vật. Lạy Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài quý báu biết bao! Nhân loại trú ẩn dưới bóng cánh Ngài. Trong sự sung mãn của nhà Chúa họ dự yến tiệc, Ngài cho họ uống nước từ dòng sông vui thỏa. Vì nguồn sự sống ở nơi Ngài, Nhờ ánh sáng Ngài chúng tôi thấy ánh sáng. Xin tiếp tục ban tình yêu thương Ngài cho những người biết Chúa, Và sự công chính Ngài cho những người có lòng ngay thẳng. Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo đạp trên tôi, Và tay những kẻ ác xua đuổi tôi. Kìa,36:12 Nt: ở đó những kẻ gian ác sa ngã, Chúng bị xô ngã và không thể nào đứng dậy nổi. Thánh Thi Đa-vít Chớ phiền lòng vì kẻ ác, Đừng ganh tị với người làm điều dữ. Vì như cỏ, chúng sẽ sớm tàn. Và như cỏ xanh chúng sẽ héo. Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài. Hãy vui mừng trong CHÚA, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn. Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA, Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng, Và sự phán đoán37:6 Ctd: sự công bình hay quyền lợi ngươi như giữa trưa. Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình, Hoặc vì người thực hiện những mưu ác. Hãy nguôi cơn giận và từ bỏ thịnh nộ. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ đưa đến việc ác. Vì những kẻ ác sẽ bị diệt, Nhưng những người trông cậy CHÚA, chính họ sẽ thừa hưởng đất. Chỉ trong ít lâu nữa sẽ không còn kẻ ác, Dù ngươi tìm xem chỗ nó, cũng không còn nữa. Nhưng những người nhu mì sẽ thừa hưởng đất, Và vui mừng trong bình an thịnh vượng. Kẻ ác âm mưu nghịch người công chính, Và nghiến răng cùng người. CHÚA cười kẻ ác Vì Ngài thấy ngày tàn nó đã đến gần.37:13 MT: sẽ đến Kẻ ác rút gươm Và giương cung Để hạ sát kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, Để giết hại người đi theo đường ngay thẳng. Gươm chúng sẽ đâm vào lòng chúng, Và cung chúng nó sẽ bị gẫy. Tiền của người công chính tuy ít, Nhưng tốt hơn sự giàu có của nhiều người37:16 LXX và Syr: vĩ đại, lớn gian ác. Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gẫy, Nhưng CHÚA chống đỡ cho người công chính. CHÚA biết các ngày của người trọn vẹn, Cơ nghiệp của họ sẽ tồn tại đời đời. Gặp lúc hoạn nạn họ sẽ không bị xấu hổ, Trong ngày đói kém họ sẽ được no nê. Nhưng kẻ ác sẽ bị diệt vong, Kẻ thù của CHÚA như đồng cỏ tốt tươi,37:20 Ctd: phần tốt nhất của chiên đực Chúng sẽ biến mất, chúng sẽ tiêu tan như mây khói. Kẻ ác vay mượn và không trả nổi. Còn người công chính ban ơn rộng rãi. Vì những người được CHÚA ban phước sẽ thừa hưởng đất, Còn những kẻ bị Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi. CHÚA làm cho vững bền các bước đường của người, Và Ngài vui lòng về đường lối người. Dù người vấp té cũng không ngã nhào, CHÚA nâng đỡ tay người. Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già, Tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ, Và con cháu người phải đi ăn mày. Hằng ngày người rộng rãi và cho mượn, Con cháu người trở thành nguồn phước. Hãy tránh điều dữ và làm điều lành, Thì ngươi sẽ an cư mãi mãi. CHÚA yêu người công bình, Ngài không từ bỏ những người thánh của Ngài, Nhưng sẽ gìn giữ họ đời đời. Còn con cháu của kẻ ác sẽ bị diệt đi. Người công chính sẽ thừa hưởng đất, Và họ sẽ an cư mãi mãi. Miệng người công chính thốt ra sự khôn ngoan, Lưỡi người nói ra sự công bình. Giáo huấn của Đức Chúa Trời ở trong lòng người. Bước chân người không nghiêng ngả. Kẻ ác rình rập người công chính, Và tìm cách giết hại người. CHÚA sẽ không bỏ mặc họ trong tay kẻ ác, Ngài cũng không để họ bị kết án trong khi xét xử. Hãy trông đợi CHÚA Và gìn giữ đường lối Ngài. Ngài sẽ tôn ngươi lên để thừa hưởng đất. Ngươi sẽ thấy khi kẻ ác bị diệt vong. Tôi đã thấy thế lực của kẻ ác, Nó lớn mạnh như cây tùng xứ Li-ban Rồi có người đi qua, kìa nó không còn nữa. Tôi tìm kiếm nó nhưng không gặp. Hãy xem người trọn vẹn, hãy nhìn người ngay thẳng, Vì kết cuộc người sẽ nhận đuợc bình an.37:37 Ctd: vì người bình an sẽ có con cháu hoặc tương lai Còn những kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại, Con cháu37:38 Ctd: tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi. Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA, Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian nguy. CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, Vì họ đã trú ẩn nơi Ngài. Thánh Thi Đa-vít Dùng Cho Tế Lễ Kỷ Niệm Lạy CHÚA, trong cơn giận, xin Ngài đừng quở trách tôi, Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài chớ trừng phạt tôi. Vì các mũi tên Ngài găm vào mình tôi, Và cánh tay Ngài đè nặng trên tôi. Vì cơn phẫn nộ của Ngài, thân thể tôi không được lành mạnh. Vì tội lỗi tôi, xương cốt tôi không được bình an. Vì tội ác tôi vượt quá đầu tôi, Như một gánh nặng, nặng quá cho tôi. Vì sự ngu dại của tôi, Các vết thương tôi hôi thối và mưng mủ. Tôi quỵ xuống, gục đầu rất thấp, Suốt ngày tôi đi lang thang buồn thảm. Vì tâm can tôi nóng như thiêu đốt.38:7 Nt: đầy lửa cháy Thân thể tôi không được lành mạnh. Tôi mòn mỏi và hoàn toàn bị kiệt lực.38:8 Nt: đè bẹp Tôi than thở vì lòng bối rối. Lạy Chúa, Ngài biết tất cả lòng mong ước của tôi, Tiếng rên xiết của tôi cũng không giấu được Ngài. Lòng tôi hồi hộp,38:10 Nt: đập nhanh sức lực tôi suy yếu. Ngay cả ánh sáng mắt tôi cũng không còn. Những người yêu thương tôi và bè bạn đều tránh xa khi tôi bị hoạn nạn, Và những người bà con thì xa lánh. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy sập tôi, Những kẻ muốn hại tôi nói điều phá hoại, Và suốt ngày suy tính chuyện lừa gạt. Còn tôi như kẻ điếc không nghe, Như người câm không mở miệng. Phải, tôi như người không nghe, Miệng không có lời đối đáp. Vì, lạy CHÚA, tôi trông cậy nơi Ngài, Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, chính Ngài sẽ đáp lời. Tôi nói: xin đừng để chúng vui mừng vì tôi, Đừng để chúng tự tôn nghịch cùng tôi khi chân tôi vấp ngã. Vì tôi sắp ngã, Nỗi đau đớn hằng ở trước mặt tôi. Tôi xưng nhận tội ác của tôi, Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. Nhưng những kẻ thù nghịch tôi vẫn sống và mạnh mẽ, Còn những kẻ ghét tôi vô cớ thật nhiều. Những kẻ lấy ác trả thiện, Chúng vu cáo tôi vì tôi theo điều thiện. Lạy CHÚA, xin đừng từ bỏ tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ xa cách tôi. Lạy Chúa, là Đấng cứu rỗi tôi, Xin hãy mau mau giúp đỡ tôi. Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Theo Điệu Giê-đu-thun Tôi nói: tôi sẽ gìn giữ đường lối tôi Để miệng lưỡi tôi không phạm tội. Bao lâu kẻ ác còn ở trước mặt, Tôi sẽ dùng khớp gìn giữ miệng mình. Tôi câm miệng, nín lặng, Lời lành cũng không nói ra. Nhưng nỗi đau đớn của tôi dâng lên.39:2 Nt: bị khuấy lên Lòng dạ tôi nóng nảy trong tôi, Đương khi tôi suy gẫm, lửa bùng cháy lên, Lưỡi tôi phải thốt lên rằng. Lạy CHÚA, xin cho tôi biết sự cuối cùng của tôi, Và số các ngày của tôi là thể nào. Xin cho tôi biết đời tôi mỏng manh là dường bao! Kìa, các ngày Ngài ban cho tôi chỉ vài gang tấc, Và đời tôi như không trước mặt Ngài, Phải, dù tất cả những người vững mạnh cũng chỉ là hư không. Thật vậy, mỗi người bước đi như chiếc bóng, Phải, người ta bôn ba chẳng qua như hơi thở. Người chất chứa của cải nhưng không biết ai sẽ thừa hưởng. Giờ đây, lạy Chúa, tôi trông đợi ai? Niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa. Xin giải cứu tôi khỏi mọi vi phạm. Xin chớ làm cho tôi thành vật đáng khinh bỉ cho kẻ khờ dại. Tôi nín lặng, tôi không mở miệng, Vì Ngài đã làm điều này. Xin cất tôi khỏi roi vọt của Ngài, Tôi bị kiệt quệ vì tay Ngài đánh phạt. Ngài khiển trách, trừng phạt loài người vì tội ác họ. Ngài làm điều họ mơ ước hao mòn như bị mục nát. Phải, cả loài người chỉ như hơi thở. Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi, Xin lắng tai nghe tiếng kêu cứu của tôi. Xin chớ bịt tai trước giọt nước mắt than khóc của tôi. Vì với Ngài, tôi là khách lạ, Là kiều dân như tất cả tổ phụ tôi. Xin Ngài tha thứ cho tôi thì tôi sẽ vui vẻ, Trước khi tôi ra đi và không còn nữa. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Tôi kiên nhẫn trông đợi CHÚA, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi. Ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp, Khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên tảng đá, Làm cho bước chân tôi vững vàng. Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới, Bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy, kính sợ Và tin cậy nơi CHÚA. Phước cho người nào tin cậy nơi CHÚA, Không hướng về kẻ kiêu ngạo, cũng không xoay qua thần giả dối.40:4 Ctd: hướng về thần tượng… xoay qua thần giả… Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Chính Ngài đã làm nhiều việc diệu kỳ Và suy nghĩ nhiều về chúng tôi.40:5 Nt: dành nhiều tư tưởng cho chúng tôi Không ai có thể so sánh với Ngài.40:5 Ctd: không ai có thể đếm lại cho Ngài Nếu tôi phải nói ra hoặc công bố Thì nhiều quá, không thể đếm được. Ngài không mong muốn tế lễ hy sinh hay tế lễ chay, Ngài đã mở tai cho tôi,40:6 Nt: cắt tai tôi Ngài không đòi hỏi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội. Bấy giờ tôi nói: đây, tôi đến. Trong quyển sách có chép về tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, Tôi mong muốn làm theo ý Ngài, Kinh Luật của Ngài ở trong lòng tôi. Tôi đã truyền tin mừng công chính giữa đại hội. Kìa, môi miệng tôi không nín lặng. Lạy CHÚA, Ngài biết điều này. Tôi không giấu sự công chính của Ngài trong lòng tôi, Tôi công bố sự công chính và sự cứu rỗi của Ngài, Tôi không giấu tình yêu thương và chân lý của Ngài Giữa đại hội. Lạy CHÚA, xin chớ khép kín lòng thương xót đối với tôi, Nguyện tình yêu thương và chân lý của Ngài hằng gìn giữ tôi. Vì vô số tai họa vây quanh tôi, Tội ác tôi bắt kịp tôi, tôi không thể thấy được, Chúng nhiều hơn tóc trên đầu tôi, Lòng gan dạ của tôi cũng tiêu tan.40:12 Nt: lòng tôi rời bỏ tôi Lạy CHÚA, xin vui lòng giải cứu tôi. Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tìm giết mạng sống tôi Đều bị hổ thẹn và bối rối. Nguyện những kẻ muốn hại tôi Phải rút lui và nhục nhã. Nguyện những kẻ nói với tôi: Ha! Ha! Bị kinh hoàng trước sự sỉ nhục mình. Nguyện tất cả những người tìm kiếm Ngài Được hân hoan và vui mừng trong Ngài. Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài sẽ luôn luôn tung hô: CHÚA vĩ đại thay! Còn tôi, dù yếu kém và cùng khốn, Chúa nghĩ đến tôi. Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ chậm trễ. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Phước cho người nào nghĩ đến kẻ yếu hèn, Trong ngày gian truân CHÚA sẽ giải cứu người. CHÚA sẽ gìn giữ người và bảo tồn sinh mạng người trên đất. Ngài sẽ ban phước cho người Và Ngài sẽ không ruồng bỏ người theo ý muốn của kẻ thù người. CHÚA nâng đỡ người khi người nằm trên giường bệnh. Trong lúc người đau yếu, Ngài chữa lành cả bệnh tật người.41:3 Ctd: Ngài thay đổi cả giường chõng người Còn tôi, tôi thưa: Lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Xin chữa lành tôi,41:4 Nt: linh hồn tôi vì tôi phạm tội cùng Ngài. Các kẻ thù nguyền rủa tôi: Khi nào nó sẽ chết? Và dòng họ nó sẽ bị hủy diệt? Còn kẻ đến thăm tôi Nói những lời giả dối. Lòng nó chất chứa điều gian xảo; Nó đi ra ngoài rêu rao. Tất cả những người ghét tôi thì thầm với nhau về tôi. Chúng âm mưu điều ác hại tôi.41:7 Ctd: chúng tưởng tượng điều tệ hại nhất xảy ra cho tôi Chúng nói: “Nó đã mắc phải một tai ách.” Nó sẽ không dậy nổi khỏi chỗ nó nằm. Ngay cả người bạn thân41:9 Nt: người của hòa bình mà tôi tin tưởng, Người từng ăn bánh của tôi, Cũng trở mặt41:9 Nt: nhấc gót chân chống nghịch tôi. Nhưng Ngài, lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Xin đỡ tôi dậy để tôi báo trả chúng nó. Vì kẻ thù không thắng được tôi, Nên tôi biết rằng Ngài đẹp lòng về tôi. Còn tôi, vì tôi chân thật nên Ngài nâng đỡ tôi. Chúa đặt tôi trước mặt Ngài đời đời. Đáng ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ nay cho đến đời đời. A-men! A-men! Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Để Dạy Dỗ Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mong đợi Chúa Như con nai thèm khát suối nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào tôi mới được đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời? Khi người ta còn hỏi Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì suốt ngày đêm nước mắt làm đồ ăn cho tôi. Tôi nhớ lại những điều này Và linh hồn tôi tan vỡ. Thể nào tôi đã đến, Dẫn đoàn người vào nhà Đức Chúa Trời, Trong tiếng reo hò vui vẻ cảm tạ Của đoàn người dự lễ. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản Và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Ngài là Đấng cứu rỗi Và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.42:5 Ctd: hành động cứu rỗi của mặt Ngài, Đức Chúa Trời tôi Linh hồn tôi chán nản trong tôi, Nên tôi nhớ đến Ngài. Từ vùng đất Giô-đanh, Từ rặng núi Hẹt-môn và đồi Mít-sê-a. Vực sâu này đến vực sâu khác,42:7 Nt: vực sâu gọi vực sâu Tiếng ầm ầm của các thác nước; Tất cả sóng gió ba đào của Ngài Đã tràn ngập tôi. Ban ngày CHÚA truyền ban42:8 Nt: truyền lệnh tình yêu thương Ngài, Ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời của đời tôi.42:8 Ctd: Đức Chúa Trời hằng sống Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời, là vầng đá của tôi; Tại sao Ngài quên tôi? Vì sao tôi bước đi buồn thảm? Trong sự đàn áp của kẻ thù? Xương cốt tôi như gẫy nát42:10 Nt: giết chết Khi kẻ thù chế giễu, Suốt ngày chúng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Cầu Nguyện Chúa Trong Lúc Khó Nguy Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi. Xin bênh vực trường hợp43:1 Ctd: lý lẽ tôi chống lại một dân vô đạo.43:1 Ctd: một nước, một dân không kính sợ Chúa Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công. Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi, Đấng bảo vệ tôi. Tại sao Ngài từ bỏ tôi? Vì sao tôi bước đi buồn thảm Trong sự đàn áp của kẻ thù? Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài Hướng dẫn tôi, Đưa tôi đến núi thánh của Ngài, Là nơi Ngài ngự. Bấy giờ tôi sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời, Tức là đến với Đức Chúa Trời, sự vui mừng và sung sướng của tôi. Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tôi, Tôi sẽ gảy đàn hạc ca ngợi Ngài, Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.43:5 Nt: hành động cứu rỗi của mặt Ngài, Đức Chúa Trời tôi Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Để Dạy Dỗ Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng tôi có nghe, Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại, Công việc Ngài làm trong đời họ Vào thời xưa. Chính Ngài dùng tay mình đánh đuổi các nước đi, Nhưng Ngài trồng tổ phụ chúng tôi. Ngài đổ tai họa cho các dân, Nhưng làm tổ phụ chúng tôi thịnh vượng. Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ, Cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng.44:3 Ctd: được cứu Nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài, Nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ. Chính Ngài là vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi. Xin Ngài ra lệnh cứu Gia-cốp.44:4 Ctd: ban cho Gia-cốp chiến thắng Nhờ Ngài chúng tôi đẩy lui kẻ thù, Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp những kẻ tấn công chúng tôi. Vì tôi không nhờ cậy vào cây cung tôi, Gươm tôi cũng không cứu tôi được. Nhưng Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù, Và làm cho những kẻ ghét chúng tôi phải hổ thẹn. Hằng ngày chúng tôi ca ngợi trong Đức Chúa Trời, Và cảm tạ danh Ngài mãi mãi. Nhưng nay Ngài đã từ bỏ chúng tôi, làm chúng tôi bị nhục nhã. Ngài không còn xông pha44:9 Nt: đi ra cùng quân đội chúng tôi nữa. Ngài khiến chúng tôi tháo lui trước quân thù, Và những kẻ ghét chúng tôi cướp bóc chúng tôi. Ngài phó chúng tôi như chiên bị đem đi làm thịt, Ngài làm chúng tôi tản lạc giữa các nước, Ngài đã bán dân Ngài với giá không đáng gì, Ngài không đòi giá cao về họ. Ngài làm chúng tôi nên cớ chế giễu cho kẻ lân cận, Như lời chế nhạo, như vật đáng khinh đối với những người chung quanh. Ngài làm chúng tôi như câu tục ngữ giữa các nước, Là cớ cho dân lắc đầu. Hằng ngày sự nhục nhã ở trước mặt tôi, Mặt tôi tràn đầy44:15 Nt: bao phủ hổ thẹn. Vì lời chế giễu và mắng nhiếc, Vì sự hiện diện của kẻ thù và người muốn trả thù. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, Nhưng chúng tôi vẫn không quên Ngài, Cũng không phản bội giao ước Ngài. Lòng chúng tôi không thối lui, Bước chân chúng tôi không đi lệch đường lối Ngài. Nhưng Ngài đã nghiền nát chúng tôi tại nơi chó rừng ở. Bao phủ chúng tôi trong bóng chết. Nếu chúng tôi không quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, Và đưa tay44:20 Ctd: chấp tay. Đây là cách người Trung Đông cầu nguyện hướng về một thần lạ. Đức Chúa Trời không khám phá ra sao? Vì Ngài biết những điều bí ẩn trong lòng. Chính vì Ngài chúng tôi bị giết hại suốt ngày, Chúng tôi bị coi như chiên bị đem đi làm thịt. Lạy Chúa, xin thức dậy, sao Ngài vẫn ngủ? Xin hãy tỉnh thức, chớ từ bỏ chúng tôi mãi mãi. Tại sao Ngài giấu mặt đi Mà quên nỗi khổ và áp bức của chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi phủ phục dưới bụi tro, Thân thể chúng tôi nằm bẹp44:25 Ctd: dính dưới đất. Xin Ngài hãy đứng dậy giúp đỡ chúng tôi, Vì tình yêu thương của Ngài, xin cứu chuộc chúng tôi. Một Khúc Tình Ca Lòng tôi cảm tác45:1 Nt: khích động một chủ đề45:1 Nt: lời hay. Tôi sẽ ngâm những vần thơ45:1 Nt: những công việc cho vua. Lưỡi tôi là ngòi bút của văn sĩ đại tài. Ngài đẹp hơn tất cả con trai loài người. Môi miệng Ngài đầy ân sủng, Vì vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho Ngài đời đời. Hỡi dũng sĩ, hãy đeo gươm vào hông,45:3 Nt: đùi Là sự vinh quang và uy nghi của Ngài. Trong sự uy nghi của Ngài, hãy nhân danh chân lý, Nhu mì và công chính mà tiến lên đắc thắng. Hãy để cánh tay hữu Ngài bày tỏ những việc kinh hoàng. Các mũi tên Ngài bén nhọn, bắn vào tim những kẻ thù của vua. Các dân ngã quỵ dưới chân Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài tồn tại đời đời. Vương trượng của Ngài là trượng công bình. Ngài yêu sự công chính và ghét điều gian tà. Vì vậy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài, Đã xức dầu vui vẻ cho Ngài trội hơn đồng bạn45:7 Ctd: bạn bè Y phục Ngài đượm mùi trầm hương, một dược và nhục quế. Tiếng đàn hạc từ cung điện bằng ngà làm Ngài vui vẻ. Các công chúa là những thiếu nữ quý phái của Ngài, Bên phải Ngài là hoàng hậu trang sức vàng Ô-phia.45:9 Vàng ở Ô-phia được coi là quý nhất. Nhưng không rõ xứ Ô-phia ở đâu Hỡi con gái,45:10 Ctd: hoàng hậu hãy nghe, suy xét và lắng tai: Hãy quên dân tộc và nhà cha con, hãy tôn kính Ngài. Thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con, Vì Ngài là Chúa của con, hãy tôn kính Ngài. Con gái45:12 Ctd: công chúa hay dân thành Ty-rơ sẽ đem tặng phẩm đến, Những người giàu có nhất trong dân sẽ tìm kiếm ơn nơi con. Công chúa tiến vào hoàng cung45:13 Ctd: trong hoàng cung đầy vinh hiển. Y phục nàng thêu dệt bằng vàng. Trang sức lộng lẫy,45:14 Nt: áo nhiều màu nàng được ra mắt vua. Các nữ đồng trinh45:14 Ctd: các nàng phù dâu theo sau nàng Và bạn hữu nàng cũng được đưa đến Ngài.45:14 Một vài văn bản cổ ghi: nàng Trong niềm hân hoan vui mừng họ được dẫn vào cung vua. Các con trai Ngài sẽ nối dòng tổ phụ, Ngài sẽ lập chúng làm vương, hầu trên khắp trái đất. Ta sẽ làm danh ngươi được ghi nhớ mãi mãi. Vì vậy các dân sẽ ca ngợi ngươi đời đời. Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Theo Điệu A-la-mốt Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta. Ngài sẵn sàng46:1 Nt: chứng tỏ giúp đỡ lúc gian truân. Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ dù quả đất biến đổi, Núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển.46:2 Nt: trong lòng biển Dù đại dương gầm thét và sôi bọt, Dù núi đồi lay chuyển và náo động. Sê-la Có một con sông, các dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi ngự thánh của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành sẽ không bị lay chuyển. Vừa hừng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ thành. Các nước náo động, các vương quốc ngả nghiêng. Đức Chúa Trời46:6 Nt: Ngài lên tiếng, quả đất liền tan chảy. CHÚA Vạn Quân ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy chúng ta. Sê-la Hãy đến xem các công việc của CHÚA, Đấng làm cho đất hoang tàn. Ngài dẹp yên chiến tranh đến tận cùng trái đất. Ngài bẻ gẫy cung, đập nát giáo Và đốt xe trong lửa. Hãy yên lặng và biết rằng chính Ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tán dương giữa các nước Và được tôn cao trên đất. CHÚA Vạn Quân ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. Sê-la Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Hỡi các dân, hãy vỗ tay. Hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời. CHÚA Chí Cao47:2 Ctd: CHÚA, Đấng Chí Cao thật đáng kính sợ, Là Vua lớn trên toàn trái đất. Ngài khiến các dân quy phục chúng tôi, Làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi, Là niềm kiêu hãnh của Gia-cốp47:4 Ctd: niềm kiêu hãnh của dân Do Thái người Ngài yêu mến. Sê-la Đức Chúa Trời ngự lên trong tiếng reo hò chiến thắng, CHÚA đi lên giữa tiếng kèn vang dậy. Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên. Hãy hát lên ca ngợi Vua chúng ta, hãy hát lên. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát thánh thi47:7 Nt: Maskil: ý nghĩa không rõ mà ca ngợi Ngài. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài. Hoàng tử của thế gian nhóm họp lại Làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham. Vì các bậc quyền thế47:9 Ctd: các thuẫn trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài được tôn rất cao. Thơ Con Cháu Cô-rê Làm. Bài Hát CHÚA thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và trên núi thánh Ngài. Núi thánh Ngài cao vút đẹp đẽ, Là niềm vui cho toàn trái đất. Núi Si-ôn, đỉnh cao của Sa-phan, Là thành đô của vua lớn. Từ giữa các đền đài48:3 Ctd: thành lũy của thành ấy, Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là nơi trú ẩn vững vàng. Vì kìa, các vua tụ họp lại, Cùng nhau tiến lên đánh thành. Họ thấy thành nên kinh hoàng Và hoảng sợ tháo chạy. Tại đó, họ run rẩy rụng rời,48:6 Nt: bắt lấy Đau đớn như đàn bà sinh đẻ. Như các tàu Ta-rê-si Bị gió đông đánh tan nát. Những gì chúng tôi đã nghe, Thì chúng tôi đã thấy Trong thành của CHÚA Vạn Quân, Tức là thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Chúa Trời vững lập thành muôn đời. Lạy Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Ngài, Chúng tôi suy gẫm về tình yêu thương của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào, Thì lời ca ngợi Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thể ấy. Tay hữu Ngài đầy sự công bình. Núi Si-ôn hân hoan, Các con gái48:11 Ctd: các làng hoặc thành Giu-đa mừng rỡ Vì sự đoán xét của Ngài. Hãy đi khắp Si-ôn, đi vòng quanh thành, Đếm các ngọn tháp nó. Hãy chú ý đến các chỗ kiên cố,48:13 Nt: để lòng ngươi nơi chỗ vững mạnh Xem xét48:13 Nt: đi xuyên qua các thành lũy, Để thuật lại cho thế hệ tương lai Rằng: Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của chúng ta. Chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta mãi mãi.48:14 Nt: ý nghĩa không rõ. Có thể là: đến chết Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Hỡi các dân, hãy nghe điều này, Hỡi toàn thể dân cư trên thế giới, hãy lắng tai nghe. Cả người bình dân49:2 Nt: con trai A-đam hay quyền thế.49:2 Nt: con trai con người Cả người giàu sang lẫn nghèo hèn. Miệng tôi sẽ nói những lời khôn ngoan.49:3 Ctd: một lời rất khôn ngoan Sự suy tư trong lòng tôi là những điều thông sáng.49:3 Ctd: một điều thông hiểu lớn Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn, Tôi sẽ giải câu đố với đàn hạc phụ họa. Tại sao tôi phải sợ trong ngày tai họa? Khi kẻ thù gian ác49:5 Nt: gian ác của gót tôi bao vây tôi? Là những kẻ tin cậy nơi tiền của mình, Khoe khoang về giàu sang dư dật của họ. Không ai có thể chuộc mạng cho anh em mình,49:7 Ctd: một người không thể chuộc mạng mình Cũng không thể đóng tiền chuộc nơi Đức Chúa Trời cho người. Vì giá cứu chuộc mạng sống họ quá mắc, Người sẽ chẳng bao giờ trả nổi,49:8 Nt: người chấm dứt đời đời Để được sự sống đời đời, Không phải thấy vực sâu.49:9 Nt: hố sâu Vì người thấy kẻ khôn ngoan chết, Người khờ dại cùng kẻ ngu ngốc cũng bị diệt vong, Để lại tiền của cho kẻ khác. Chúng thầm nghĩ rằng: nhà mình sẽ còn mãi mãi. Chỗ ở mình sẽ tồn tại từ đời nọ sang đời kia. Chúng lấy tên mình đặt tên cho ruộng đất mình. Loài người dù giàu sang cũng không còn mãi.49:12 Nt: qua đêm Nó giống như loài thú phải diệt vong. Đây là con đường của những kẻ tin vào ngu dại, Cùng những kẻ theo sau cũng tin môi miệng chúng. Sê-la Chúng nó như đàn chiên bị định xuống Âm Phủ, Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó. Ban mai người ngay thẳng sẽ cai trị chúng nó. Hình thể chúng nó sẽ bị tiêu diệt nơi Âm Phủ, Xa cách nơi mình ở. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi, cứu tôi khỏi móng vuốt49:15 Nt: cánh tay Âm Phủ. Vì Ngài sẽ tiếp nhận tôi. Sê-la Đừng sợ khi một người trở nên giàu có, Hoặc khi nhà người ấy sang trọng hơn. Vì khi chết người không mang được gì cả, Sự sang trọng cũng không xuống Âm Phủ theo người. Dù khi còn sống người được kể là hạnh phúc.49:18 Nt: người chúc phước cho linh hồn mình Và người ta ca ngợi vì sự thành công của người. Người sẽ trở về thế hệ tổ tiên mình, Họ sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa. Loài người dù giàu sang nhưng không hiểu biết, Nó giống như loài thú phải diệt vong. Thơ A-sáp Đấng Quyền Năng, Đức Chúa Trời, là CHÚA50:1 Ctd: Đức Chúa Trời của các thần, là CHÚA phán: Ngài triệu tập khắp cả trái đất, Từ đông sang tây.50:1 Nt: từ hướng mặt trời mọc đến hướng mặt trời lặn Từ Si-ôn tốt đẹp, tuyệt mỹ, Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra. Đức Chúa Trời của chúng ta đến, Ngài không im lặng. Trước mặt Ngài là đám lửa thiêu đốt, Xung quanh Ngài có bão tố dữ dội. Ngài triệu tập các tầng trời trên cao Lẫn đất thấp để phán xét dân Ngài. Hãy tụ họp dân thánh50:5 Nt: những người thánh lại cùng ta, Là những người đã lập giao ước với ta bằng tế lễ. Các tầng trời tuyên bố sự công chính Ngài. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Sê-la Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm chứng nghịch ngươi. Chính Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ngươi. Ta không trách ngươi vì các tế lễ, Hoặc tế lễ thiêu ngươi vẫn dâng trước mặt ta. Ta không cần50:9 Nt: nhận bò đực nơi nhà ngươi, Hay dê đực trong bầy ngươi. Vì tất cả thú rừng đều là của ta. Súc vật trên ngàn đồi cũng vậy.50:10 Ctd: hàng ngàn súc vật trên đồi núi ta Ta biết mọi loài chim trên núi,50:11 Các bản dịch cổ: chim trời Những sinh vật ngoài đồng đều thuộc về ta. Nếu ta đói, ta đã không nói cho ngươi biết sao? Vì thế giới và mọi vật trong đó đều thuộc về ta. Ta có ăn thịt bò đực Hay uống máu dê chăng? Hãy dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng lời cảm tạ,50:14 Ctd: hãy dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tạ ơn Hãy hoàn tất lời khấn nguyện cho Đấng Chí Cao. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta. Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta. Nhưng đối với kẻ ác, Đức Chúa Trời phán: Tại sao ngươi đọc lên luật lệ Ta? Vì sao ngươi nhận giao ước Ta bằng môi miệng? Vì ngươi ghét sự rèn luyện, Gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ Ta. Khi ngươi thấy kẻ trộm thì thỏa thuận với nó. Ngươi đồng lõa50:18 Nt: phần của ngươi với những kẻ ngoại tình. Miệng ngươi nói ra những điều ác, Lưỡi ngươi thêu dệt điều lừa dối. Ngươi ngồi nói xấu anh em mình, Chê trách con trai của mẹ ngươi. Ngươi đã làm những điều này nhưng Ta im lặng.50:21 Ctd: khi ngươi làm những điều này, Ta sẽ im lặng chăng? Ngươi tưởng Ta giống như ngươi, Nhưng Ta sẽ quở trách ngươi, Buộc tội ngươi ngay trước mặt ngươi. Vậy, hỡi những kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét điều đó. Kẻo Ta sẽ xé nát ngươi và không ai giải cứu. Người nào dâng tế lễ bằng lời cảm tạ50:23 Ctd: người nào dâng một tế lễ tạ ơn tôn vinh Ta. Ai theo đường lối Ta,50:23 Ctd: “Ai chuẩn bị con đường” hoặc “Ai vâng theo đường lối Ta” Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tiên Tri Na-than Đến Gặp Đa-vít Sau Khi Người Đến Với Bà Bát-sê-ba Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi Tùy theo tình yêu thương Chúa. Vì lòng thương xót dư dật của Ngài, Xin xóa bỏ các vi phạm tôi. Xin rửa sạch mọi gian ác tôi, Và luyện sạch các tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài thôi. Tôi đã làm điều ác trước mặt Ngài, Cho nên Ngài là công bình khi tuyên án, Ngài là chính đáng51:4 Ctd: không có gì đáng trách khi phán xét. Thật vậy,51:5 Ctd: kìa tôi vốn gian ác từ khi sinh ra,51:5 Nt: tôi sinh ra trong gian ác Tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ.51:5 Nt: mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi Này, Ngài muốn sự chân thật nơi bề trong cũng như nơi sâu kín của lòng tôi. Xin Ngài dạy tôi sự khôn ngoan.51:6 Ctd: Này, Ngài muốn sự thật nơi bề trong, xin dạy tôi sự khôn ngoan Xin Ngài dùng nhánh bài hương tẩy sạch tôi, thì tôi sẽ tinh sạch. Xin Ngài rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho tôi nghe tiếng vui vẻ và mừng rỡ, Nguyện xương cốt mà Ngài đã đánh gẫy được vui mừng. Xin Ngài ngoảnh mặt đừng để ý đến các tội lỗi tôi, Và xóa bỏ mọi gian ác tôi. Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch Và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính.51:10 Ctd: vững chắc Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Ngài, Cũng đừng cất thánh linh Ngài khỏi tôi. Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài. Xin ban cho tôi một tinh thần sẵn sàng để giữ vững tôi.51:12 Ctd: xin ban cho tôi một thần linh sẵn sàng để nâng đỡ tôi Tôi sẽ dạy các đường lối Ngài cho những kẻ vi phạm, Và những kẻ tội lỗi sẽ quay về cùng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi, Xin giải cứu tôi khỏi tội đổ huyết51:14 Ctd: khỏi phạm tội đổ huyết Thì lưỡi tôi sẽ lớn tiếng ca ngợi sự công chính Ngài. Lạy Chúa, xin mở môi tôi, Thì miệng tôi sẽ ca ngợi Ngài. Vì Ngài không vui lòng về tế lễ hy sinh, Bằng không tôi đã dâng.51:16 Ctd: nếu tôi có dâng tế lễ thiêu Ngài cũng không thích Tế lễ thiêu Ngài cũng không thích. Tế lễ hy sinh đẹp lòng Đức Chúa Trời51:17 Nt: tế lễ hy sinh của Đức Chúa Trời là tâm thần tan vỡ. Đức Chúa Trời ôi, tấm lòng ăn năn tan vỡ Ngài không khinh bỉ đâu. Theo lòng nhân từ Ngài, xin ban phúc lành51:18 Ctd: thịnh vượng cho Si-ôn. Xin xây dựng51:18 Ctd: xây dựng lại các tường thành Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ, Ngài sẽ vui lòng về các tế lễ công chính,51:19 Ctd: “các tế lễ đúng nghi thức” hoặc “các tế lễ dâng trong tinh thần công chính” Tế lễ thiêu và tế lễ toàn thiêu. Bấy giờ, bò đực sẽ được dâng trên bàn thờ Ngài. Thánh Thi Đa-vít Để Dạy Dỗ Khi Đô-e, Người Ê-đôm Báo Cho Sau-lơ Biết Đa-vít Đã Vào Nhà A-bi-mê-léc Hỡi người mạnh bạo,52:1 Ctd: người anh hùng Tại sao ngươi khoe khoang về điều ác? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tồn tại mãi mãi. Ngươi mưu toan hủy diệt, Lưỡi ngươi như dao cạo bén Nói52:2 Nt: làm điều lừa dối. Ngươi chuộng điều ác hơn điều thiện, Thích gian dối hơn lời ngay thẳng. Sê-la Hỡi lưỡi lừa dối, Ngươi thích tất cả những lời độc hại.52:4 Nt: ăn nuốt Cho nên,52:5 Ctd: cũng Đức Chúa Trời sẽ phá hủy ngươi hoàn toàn.52:5 Ctd: đời đời Ngài sẽ bắt ngươi,52:5 Ctd: đập vỡ kéo ngươi ra khỏi trại Và nhổ ngươi khỏi đất người sống. Sê-la Nhưng những người công chính sẽ thấy và sợ. Họ sẽ cười ngươi rằng: Kìa, là người không cậy Đức Chúa Trời Làm thành lũy mình, Nhưng tin cậy nơi sự giàu có dư dật của mình, Trở nên mạnh mẽ52:7 Ctd: trú ẩn trong sự gian ác mình.52:7 Nt: sự hủy diệt Nhưng tôi thì giống như cây ô-liu Xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi hằng tin cậy nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời Đến đời đời. Tôi ca ngợi Ngài đời đời vì những điều Ngài đã làm.52:9 Ctd: đã hành động Tôi sẽ trông cậy nơi danh Ngài trước mặt những người trung tín của Ngài52:9 Ctd: công bố, ca ngợi Vì danh ấy là tốt lành. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Để Dạy Dỗ Theo Điệu Ma-ha-lat Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng Không có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều tồi bại và làm những điều gian ác ghê tởm. Không có ai làm điều thiện. Đức Chúa Trời từ trên trời Nhìn xuống loài người,53:2 Nt: con cái loài người Để xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Chúng nó hết thảy đều lui trở lại, Đều suy đồi như nhau. Không có ai làm điều thiện, Dù một người cũng không. Phải chăng những kẻ làm ác thiếu hiểu biết? Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh, Cũng chẳng cầu khẩn Đức Chúa Trời. Kìa, chúng nó bị kinh hoàng lớn Dù không có gì đáng kinh hoàng.53:5 Ctd: sự kinh hoàng chúng nó chưa bao giờ biết Vì Đức Chúa Trời vung vãi xương cốt những kẻ dàn quân tấn công ngươi.53:5 Nt: những kẻ đóng trại tấn công ngươi Ngươi sẽ làm cho chúng hổ thẹn vì Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng nó. Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến. Khi Đức Chúa Trời phục hồi cơ đồ53:6 Ctd: đem phu tù của dân Ngài trở về cho dân Ngài, Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ. Khi Người Xíp Đến Nói Cùng Sau-lơ Rằng: Không Phải Đa-vít Đang Trốn Giữa Chúng Tôi Sao? Lạy Đức Chúa Trời, nhờ danh Ngài, xin giải cứu tôi, Xin dùng năng lực Ngài minh oan cho tôi. Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời cầu nguyện tôi, Xin lắng tai nghe tiếng nói của miệng tôi. Vì những kẻ xa lạ54:3 Một vài văn bản cổ: những kẻ kiêu căng nổi lên chống tôi, Những người tàn ác tìm hại mạng sống tôi.54:3 Nt: linh hồn Chúng không để Đức Chúa Trời trước mặt mình. Kìa, Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ tôi, Chúa là Đấng gìn giữ linh hồn tôi. Ngài sẽ lấy ác báo trả các kẻ thù tôi,54:5 Một vài bản văn cổ: nguyện sự ác báo trả lại cho các kẻ thù tôi Vì sự thành tín của Ngài, xin hãy hủy diệt chúng nó. Lạy CHÚA, tôi sẽ dâng cho Ngài tế lễ tự nguyện, Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài Vì danh ấy là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi gian nguy Và mắt tôi nhìn đắc thắng54:7 Nt: nhìn trên các kẻ thù trên các kẻ thù tôi. Thơ Đa-vít Để Dạy Dỗ, Cho Nhạc Trưởng, Có Đàn Dây Phụ Họa Đức Chúa Trời ôi, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi, Xin chớ lánh mặt không nghe lời cầu khẩn của tôi. Xin hãy chú ý và đáp lời tôi. Tôi bồn chồn trong lo âu và bối rối. Vì tiếng la hét của kẻ thù, Vì sự áp bức của kẻ ác, Bởi vì chúng thêm khốn khổ cho tôi, làm tôi lảo đảo. Chúng căm giận giữ lòng hận thù nghịch lại tôi. Tôi đau đớn trong lòng mình, Mối sợ hãi chết chóc giáng xuống trên tôi. Tôi sợ sệt và run rẩy, Nỗi kinh khiếp tràn ngập. Tôi tự nhủ: ôi, ước gì tôi có cánh như chim bồ câu, Tôi sẽ bay đi xa và ở yên ổn. Này, tôi sẽ trốn đi xa Và ở trong sa mạc. Sê-la Tôi vội vàng tìm nơi ẩn núp Tránh cơn cuồng phong bão tố. Lạy Chúa, xin hãy làm rối loạn,55:9 Nt: ăn nuốt làm lẫn lộn tiếng nói chúng nó. Vì tôi thấy bạo lực và xung đột trong thành. Ngày đêm chúng đi vòng quanh trên tường thành, Sự độc ác và xấu xa ở trong thành. Sự hủy hoại ở trong đó, Áp bức và lừa gạt không lìa khỏi phố chợ. Vì không phải kẻ thù là người chế giễu tôi, Nếu thế, tôi sẽ chịu đựng nổi. Cũng không phải kẻ ghét tôi tự tôn nghịch tôi, Nếu thế, tôi sẽ lẩn tránh nó. Nhưng chính ngươi, là người bình đẳng với tôi,55:13 Ctd: ngang hàng với tôi Là bạn bè, thân hữu của tôi. Chúng tôi thường trò chuyện thân mật với nhau, Cùng đi với đoàn người trong nhà Đức Chúa Trời. Nguyện sự chết thình lình giáng trên chúng.55:15 Ctd: sự tàn hại giáng trên chúng Nguyện chúng phải xuống Âm Phủ khi còn sống.55:15 Ctd: bị chôn sống Vì điều ác ở trong nhà, ở trong lòng chúng nó.55:15 Nt: ở trong chúng Còn tôi, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời CHÚA giải cứu tôi. Buổi sáng, trưa và chiều Tôi than thở và rên xiết; Ngài sẽ nghe tiếng tôi. Ngài giải cứu linh hồn tôi an toàn ra khỏi chiến trận; Vì nhiều người chiến đấu chống nghịch tôi.55:18 Ctd: như có nhiều người hỗ trợ tôi Đức Chúa Trời là Đấng hằng ngự trị từ ngàn xưa, Ngài sẽ nghe và báo trả55:19 Một vài bản dịch cổ: làm chúng khiêm nhường chúng nó. Là những kẻ không thay đổi đường lối mình Và không kính sợ Đức Chúa Trời. Sê-la Kẻ ấy giơ tay hại người sống hòa bình với mình Và bội lời cam kết. Môi miệng nó trơn hơn mỡ Nhưng lòng thì gây chiến tranh. Lời nói nó dịu hơn dầu Nhưng thật như lưỡi gươm tuốt trần. Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA, Chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động. Nhưng lạy Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ném kẻ khát máu và gian hùng xuống huyệt sâu.55:23 Vài bản dịch cổ: hầm hủy diệt Chúng sẽ không sống được nửa đời người.55:23 Nt: số ngày của chúng Còn tôi, tôi sẽ tin cậy nơi Ngài. Khi Người Phi-li-tin Bắt Ông Tại Thành Gát Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi. Vì người ta chà đạp56:1 Ctd: tấn công tôi, Hằng ngày kẻ thù56:1 Ctd: họ chiến đấu áp bức tôi. Hằng ngày kẻ thù chà đạp tôi, Vì nhiều người kiêu căng chiến đấu chống tôi.56:2 Ctd: Đấng Tối Cao ôi, có nhiều người chiến đấu chống tôi Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ tin cậy Ngài. Nhờ Đức Chúa Trời56:4 Nt: trong Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài. Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi, Người phàm sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng xuyên tạc các lời tôi nói.56:5 Ctd: làm hại các công việc tôi Tư tưởng gian ác của chúng toan hại tôi. Chúng âm mưu56:6 Ctd: chúng gây xung đột phục kích,56:6 Ctd: lén lút Chúng theo dõi các bước chân tôi, Chờ hại mạng sống tôi. Gian ác như thế mà chúng sẽ thoát khỏi sao? Lạy Đức Chúa Trời, trong cơn thịnh nộ Ngài, hãy đánh đổ các dân. Ngài ghi chép các đoạn đường đi lại56:8 Ctd: đau khổ của tôi. Xin Ngài đựng nước mắt tôi trong bình của Chúa. Nước mắt tôi không được ghi trong sách Ngài sao? Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ thối lui, Vì tôi biết điều này: Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Nhờ Đức Chúa Trời, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài, Nhờ CHÚA, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài. Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi. Loài người sẽ làm chi tôi? Lạy Đức Chúa Trời, tôi vẫn giữ lời khấn nguyện cùng Ngài.56:12 Nt: lời khấn nguyện Ngài ở trên tôi Tôi sẽ dâng tế lễ tạ ơn Ngài. Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Không để chân tôi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời Trong ánh sáng của sự sống.56:13 Ctd: kẻ sống Khi Người Trốn Trong Hang Đá Thoát Khỏi Sau-lơ Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi trú ẩn nơi Ngài. Tôi sẽ náu mình dưới bóng cánh Ngài Cho đến khi cơn hủy diệt đã qua. Tôi sẽ cầu khẩn Đức Chúa Trời Chí Cao, Là Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành cho tôi. Từ trời Ngài sẽ ban ơn57:3 Nt: sai đến cứu rỗi tôi; Ngài quở trách57:3 Ctd: làm hổ thẹn kẻ chà đạp tôi. Sê-la Đức Chúa Trời sẽ ban tình yêu thương và sự thành tín Ngài. Linh Hồn tôi ở giữa những sư tử, Tôi nằm giữa loài thú ăn thịt57:4 Nt: bốc cháy người. Răng chúng nó như giáo và tên, Lưỡi chúng nó như gươm sắc bén. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời, Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất. Chúng nó gài lưới cho chân tôi, Linh hồn tôi nao sờn.57:6 Theo ngôn ngữ Hy-bá sau này: gài bẫy tôi Chúng đào hố trước mặt tôi Nhưng chính chúng nó lại sa xuống đó. Sê-la Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định, Lòng tôi kiên định. Tôi sẽ hát và ca ngợi Ngài. Hỡi vinh quang Ta,57:8 Ctd: linh hồn hãy tỉnh thức, Hỡi đàn hạc, đàn lia hãy tỉnh thức, Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy. Lạy Chúa, tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân, Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước. Vì tình yêu thương Ngài lớn hơn các tầng trời, Sự thành tín Ngài cao vút tận các tầng mây. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời, Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất. Lời Cầu Nguyện Xin Trừng Phạt Kẻ Ác Hỡi các lãnh chúa quyền thế, khi im lặng các người thật sự nói công bình sao? Các ngươi có phán xét loài người một cách ngay thẳng không? Không, các người phạm các điều ác trong lòng, Tay các người thi hành58:2 Nt: cân lường bạo lực trên đất. Kẻ ác lầm lạc từ trong lòng mẹ, Chúng sai quấy, nói dối từ lúc mới sanh. Nọc độc chúng nó như nọc độc loài rắn, Chúng như rắn hổ mang bị điếc, bị bịt tai lại, Không nghe tiếng người dụ rắn Hay lời thần chú của thầy bùa cao tay. Lạy Đức Chúa Trời, xin đập bể răng trong miệng chúng nó, Lạy CHÚA, xin bẻ gẫy nanh sư tử tơ. Nguyện chúng nó bị đùa đi như nước chảy, Khi nó nạp tên nhắm bắn thì tên bị chặt đứt.58:7 Không rõ nghĩa. Một số các bản dịch đổi thành “như cỏ bị chà đạp và héo đi!” Nguyện chúng nó như con ốc sên tiêu tan khi bò đi, Như thai của người đàn bà bị sẩy, không hề thấy mặt trời. Trước khi nơi các ngươi nhận thấy gai góc, Nguyện Ngài quét sạch chúng nó đi, dù còn xanh hay cháy.58:9 Nt: không rõ nghĩa. Có nhiều đề nghị dịch khác nhau Người công chính sẽ vui mừng khi thấy sự báo thù, Người sẽ rửa chân mình trong máu kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng: Chắc hẳn người công chính sẽ được thưởng, Chắc hẳn là có Đức Chúa Trời, Đấng phán xét trên đất. Khi Sau-lơ Canh Giữ Nhà Người Để Giết Người Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù tôi, Xin bảo vệ tôi khỏi những kẻ nổi dậy chống tôi. Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ làm ác, Xin cứu tôi khỏi những kẻ làm đổ máu. Vì kìa, lạy CHÚA! Chúng rình hại mạng sống59:3 Nt: linh hồn tôi, Những kẻ hung dữ59:3 Nt: mạnh họp lại chống tôi, Không phải vì sự vi phạm hay tội lỗi tôi. Tôi cũng không có tội ác gì, nhưng chúng xông đến định tấn công tôi.59:4 Nt: chạy và làm sẵn sàng Xin hãy xem, xin Ngài thức dậy để giúp đỡ tôi. Chính Ngài là CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Xin hãy thức dậy và trừng phạt hết thảy các nước, Xin chớ thương xót kẻ nào phản bội làm điều gian ác. Sê-la Tối đến, chúng trở lại, Tru như chó Và đi rình mò quanh thành. Kìa, miệng chúng nó buông lời rủa sả, Môi như những thanh gươm. Vì chúng nghĩ rằng: có ai sẽ nghe đâu? Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài sẽ cười chúng nó, Sẽ chế nhạo tất cả. Hỡi sức lực của tôi,59:9 Nt: sức lực nó các nước trông nơi Ngài, Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi. Đức Chúa Trời yêu thương của tôi sẽ đến giúp59:10 Nt: gặp tôi, Đức Chúa Trời sẽ cho tôi nhìn đắc thắng59:10 Nt: nhìn lên trên các kẻ thù tôi. Xin đừng giết chúng nó, E dân tộc tôi quên đi chăng, Nhưng lạy Chúa, là thuẫn đỡ cho chúng tôi, Bởi quyền năng Ngài, xin làm tản lạc và đánh bại chúng nó. Vì tội lỗi từ miệng chúng nó, Lời từ môi chúng nó Lời nguyền rủa và láo toét chúng nói ra, Nguyện chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu căng của chúng. Xin tiêu diệt chúng nó bằng sự thịnh nộ Ngài, Xin hoàn toàn tiêu diệt chúng nó.59:13 Nt: và chúng không còn nữa Để người ta biết rằng lời Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp Cho đến tận cùng trái đất. Sê-la Tối đến, chúng trở lại, Tru như chó Và đi rình mò quanh thành. Chúng đi lang thang kiếm ăn, Nếu không no chúng sẽ ở lại thâu đêm.59:15 Ctd: tru tréo lên Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài, Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài, Vì Ngài là thành lũy của tôi, Và nơi tôi trú ẩn trong lúc gian truân. Hỡi sức lực của tôi, tôi ca ngợi Ngài, Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi, là Đức Chúa Trời yêu thương tôi. Khi Ông Giao Chiến Với Dân Sy-ri Ở Na-ha-ra-im Và Ở Xô-ba Và Giô-áp Trở Lui Giết 12,000 Quân Ê-đôm Tại Thung Lũng Muối Đức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng tôi, Ngài đã phá vỡ chúng tôi. Ngài đã nổi giận, xin trở lại cùng chúng tôi.60:1 Ctd: Ngài đã quay lưng khỏi chúng tôi Ngài đã làm đất lay chuyển và nứt ra, Xin sửa lại những nơi đổ vỡ vì nó bị rung chuyển. Ngài đã làm dân Ngài thấy sự lầm than, Ngài khiến chúng tôi uống rượu nên bị choáng váng. Ngài đã ban cho những người kính sợ Ngài cờ hiệu, Để họ trương lên vì chân lý.60:4 Ctd: để họ trốn thoát khỏi nạn cung tên Để giải cứu những người yêu dấu của Ngài. Xin lấy tay phải Ngài cứu rỗi chúng tôi và đáp lời chúng tôi. Từ Nơi Thánh của Ngài,60:6 Ctd: trong sự thánh khiết của Ngài Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ hân hoan chia cắt Si-chem Và phân phối thung lũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về Ta, Ma-na-se cũng vậy, Ép-ra-im là mũ bảo vệ đầu Ta,60:7 Ctd: thành lũy đầu não của Ta Giu-đa là gậy uy quyền của Ta. Mô-áp là bồn tắm rửa của Ta, Ta sẽ cởi dép ra trên Ê-đôm.60:8 Xin xem Phục 25:9-10 và Ru 4:7. Phong tục chỉ sự sở hữu một tài sản Ta sẽ reo hò chiến thắng trên Phi-li-tin.60:8 Nt: Phi-li-tin sẽ reo hò chiến thắng trên Ta. (vì ta?) Ai sẽ đưa tôi vào thành kiên cố? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Lạy Đức Chúa Trời, chẳng phải Ngài là Đấng đã từ bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, sao Ngài không còn xông pha cùng quân đội chúng tôi nữa? Xin giúp chúng tôi chống lại kẻ thù.60:11 Một vài bản dịch cổ: khỏi gian truân Vì sự cứu giúp của người phàm là vô ích. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ hành động dũng cảm,60:12 Ctd: chiến thắng Vì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Có Đàn Dây Phụ Họa Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van của tôi, Xin lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Từ nơi tận cùng quả đất Tôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng.61:2 Nt: khi tim tôi ngất xỉu Xin dẫn tôi đến núi đá cao hơn tôi. Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Là ngọn tháp kiên cố chống lại kẻ thù. Xin cho tôi ở trong trại Ngài mãi mãi, Và trú ẩn an toàn61:4 Nt: trong chỗ ẩn núp dưới cánh Ngài. Sê-la Lạy Đức Chúa Trời, vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của tôi. Ngài đã ban cho tôi sản nghiệp của những người kính sợ danh Ngài. Xin gia tăng tuổi thọ cho vua, Thêm các năm người đến nhiều đời. Nguyện người cai trị đời đời trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Ngài truyền tình yêu thương và chân lý61:7 Ctd: sự thành tín gìn giữ người. Như vậy, tôi sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi, Và hằng ngày làm trọn lời hứa nguyện tôi. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Theo Điệu Giê-đu-thun Linh hồn tôi được an bình62:1 Ctd: trông đợi trong yên lặng nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi đến từ Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá, Là sự cứu rỗi và thành lũy của tôi, Tôi sẽ không bị lay chuyển nhiều. Các ngươi tấn công một người cho đến bao giờ? Tất cả các ngươi định sát hại62:3 Ctd: đánh đổ người Như bức tường nghiêng, như hàng rào sắp ngã sao? Thật vậy, chúng chỉ bàn mưu phá đổ địa vị cao của người, Chúng thích giả dối; Miệng thì chúc phúc nhưng lòng lại nguyền rủa. Sê-la Linh hồn tôi được an bình62:5 Ctd: hỡi linh hồn ta, hãy an bình nơi một mình Đức Chúa Trời, Vì tôi hy vọng nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là núi đá, Là sự cứu rỗi và thành lũy của tôi, tôi sẽ không bị lay chuyển. Sự cứu rỗi và vinh hiển của tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Núi đá uy lực và nơi trú ẩn của tôi đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài. Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta. Sê-la Thật vậy, kẻ hạ lưu62:9 Nt: các con trai A-đam chỉ như hơi thở, Người thượng lưu62:9 Nt: các con trai con người chỉ là ảo tưởng.62:9 Nt: giả dối Đặt trên cân, chúng nhẹ bổng, Tất cả chúng nó đều nhẹ hơn hơi thở. Chớ tin cậy vào bạo lực,62:10 Ctd: sự tống tiền Cũng đừng hy vọng hão huyền nơi trộm cướp, Dù sự giàu có gia tăng, Đừng để lòng vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần,62:11 Ctd: một điều Tôi đã nghe điều này hai lần,62:11 hai điều Rằng: Quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời Và lạy Chúa, tình yêu thương thuộc về Chúa. Vì chính Ngài sẽ báo trả cho mỗi người Tùy việc họ làm. Thơ Đa-vít, Khi Người Ở Trong Sa Mạc Giu-đa Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Tôi tha thiết63:1 Một vài bản dịch cổ: buổi sáng tìm kiếm Ngài. Linh hồn tôi khát khao Chúa, Thể xác tôi mong ước Ngài Như mảnh đất khô khan, Nứt nẻ,63:1 Nt: mệt mỏi không có nước. Như tôi đã thấy Ngài trong Nơi Thánh, Để chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang Ngài. Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống, Môi tôi sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy, tôi sẽ ca tụng Ngài trọn đời, Tôi sẽ nhân danh Ngài đưa tay lên cầu khẩn. Linh hồn tôi được thết tiệc như ăn vật béo bổ, Môi miệng63:5 Nt: môi vui vẻ… miệng tôi tôi sẽ hân hoan ca ngợi Ngài. Khi nằm trên giường, tôi nhớ đến Ngài, Tôi suy gẫm về Ngài suốt canh khuya. Vì Ngài đã giúp đỡ tôi, Nên dưới bóng cánh Ngài tôi sẽ ca hát vui vẻ. Linh hồn tôi bám chặt lấy Ngài, Tay phải Ngài nâng đỡ tôi. Nhưng những kẻ tìm hại mạng sống tôi, Sẽ sa xuống vực sâu dưới đất.63:9 Ctd: Âm Phủ Chúng sẽ bị phó cho gươm giáo,63:10 Nt: tay gươm Làm mồi cho chồn sói. Nhưng vua sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhân danh Ngài mà hứa nguyện sẽ tôn vinh Ngài. Vì Ngài sẽ làm câm miệng những kẻ nói dối. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng tôi than thở, Xin bảo vệ tôi64:1 Ctd: mạng sống khỏi khiếp sợ kẻ thù. Xin Ngài giấu tôi khỏi âm mưu của kẻ ác, Khỏi đám đông làm điều dữ. Chúng mài lưỡi mình như gươm, Nhắm bắn mũi tên, tức là lời độc ác. Từ nơi ẩn núp, chúng bắn người vô tội, Chúng bắn thình lình và không sợ hãi gì. Chúng khuyến khích nhau trong mưu ác mình, Bàn tính để gài bẫy bí mật, Chúng tự nghĩ ai sẽ thấy chúng ta? Chúng tìm kiếm mưu ác, và nghĩ: Chúng ta đã lập xong mưu hay. Tâm trí và lòng dạ con người thật nham hiểm. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng nó, Thình lình chúng nó bị thương. Ngài sẽ hủy diệt chúng vì lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó.64:8 Nt: chúng hại người, lưỡi chúng nó nghịch chúng nó Tất cả những ai thấy chúng đều lắc đầu. Và tất cả mọi người đều sẽ sợ, Chúng sẽ rao truyền các công việc của Đức Chúa Trời Và suy nghĩ về điều Ngài đã làm. Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA Và trú ẩn nơi Ngài.64:10 Ctd: hỡi người công chính, hãy vui mừng… hãy trú ẩn… hỡi những người có lòng ngay thẳng hãy ca ngợi Ngài Tất cả những người có lòng ngay thẳng sẽ ca ngợi Ngài. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Bài Hát Lạy Đức Chúa Trời tại Si-ôn, Thật đáng65:1 Nt: im lặng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài. Lạy65:2 Nt: Ngài là Đấng Đấng nghe lời cầu nguyện, Cả nhân loại65:2 Nt: xác thịt sẽ đến cùng Ngài. Về vấn đề gian ác, các sự vi phạm đã thắng hơn tôi, Nhưng Ngài tha thứ cho. Phước cho người Ngài đã chọn Và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài. Chúng tôi sẽ thỏa nguyện với phúc lành của nhà Ngài, Tức là đền thánh Ngài. Lạy Đức Chúa Trời cứu rỗi của chúng tôi, Ngài sẽ đáp lời chúng tôi bằng sự công chính qua những việc diệu kỳ.65:5 Ctd: giải cứu Ngài là sự tin cậy của mọi người ở tận cùng trái đất Cũng như ở vùng biển cả xa xăm. Ngài dùng quyền năng thiết lập núi non, Vì Ngài nai nịt bằng sức mạnh. Ngài dẹp yên biển động, Sóng gió ầm ầm Cùng các dân xáo động. Những người ở nơi xa xôi cùng tận trái đất thấy dấu lạ của Ngài đều sợ hãi. Ngài làm rạng đông và hoàng hôn cho những vùng ở chân trời, góc bể65:8 Nt: vùng mặt trời mọc và mặt trời lặn Đều reo hò vui vẻ. Ngài chăm sóc đất, Làm cho đất màu mỡ65:9 Một số bản dịch cổ: tưới nước và rất phì nhiêu. Dòng suối Đức Chúa Trời đầy nước, Ngài cung cấp thóc lúa. Ngài chuẩn bị đất bằng cách: Tưới nước các luống cầy, Ban bằng những gò nổng. Ngài ban mưa rào thấm nhuần đất đai, Chúc lành cho hoa quả65:10 Nt: nó xum xuê. Ngài đội mão triều phúc lành cho năm, Các lối Ngài đi qua đượm nhuần màu mỡ.65:11 Nt: vết xe ngựa của Ngài nhỏ giọt mỡ Các đồng cỏ nơi sa mạc được xanh tươi,65:12 Nt: nhỏ giọt Và các đồi núi đầy dẫy65:12 Nt: thắt lưng sự vui mừng. Các bầy chiên tràn ngập đồng cỏ, Thóc lúa bao phủ các thung lũng, Chúng cùng nhau reo hò, ca hát. Thánh Thi Cho Nhạc Trưởng, Bài Hát Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Đức Chúa Trời. Hãy ca ngợi sự vinh quang của danh Ngài, Hãy hát lên lời ca ngợi tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: công việc của Ngài thật đáng sợ thay. Vì quyền năng vĩ đại của Ngài, Các kẻ thù đều quy phục Ngài. Cả trái đất thờ phượng Ngài, Ca ngợi Ngài; Họ ca ngợi danh Ngài. Sê-la Hãy đến, xem các công việc của Đức Chúa Trời, Công việc của Ngài giữa loài người thật đáng sợ thay. Ngài biến biển thành đất khô, Người ta đi bộ vượt qua sông. Vì thế,66:6 Ctd: tại đó, chúng ta vui mừng trong Ngài hãy vui mừng trong Ngài. Ngài cai trị đời đời bằng quyền năng mình, Mắt Ngài xem xét các nước. Hỡi những kẻ phản nghịch, chớ tự cao. Sê-la Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta, Hãy làm cho tiếng ca ngợi Ngài vang dội.66:8 Nt: được nghe Ngài đã bảo tồn mạng sống66:9 Nt: linh hồn chúng ta, Không để chân chúng ta trượt ngã. Vì, lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã thử chúng tôi, Ngài đã luyện chúng tôi như luyện bạc. Ngài đã đem chúng tôi vào bẫy lưới,66:11 Ctd: tù Chất gánh nặng trên lưng chúng tôi. Ngài để người ta cỡi trên đầu chúng tôi, Chúng tôi phải băng qua lửa, qua nước. Nhưng Ngài đã đem chúng tôi đến chỗ thịnh vượng. Tôi sẽ đem tế lễ thiêu vào nhà Ngài, Giữ trọn lời hứa nguyện tôi với Ngài. Lời hứa nguyện môi tôi đã hứa và vui mừng, Miệng tôi đã nói lúc gian nguy. Tôi sẽ dâng con sinh tế mập làm tế lễ thiêu Cùng với tế lễ thiêu chiên đực có mùi thơm lên Ngài. Tôi sẽ dâng tế lễ những bò đực và dê đực. Sê-la Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, Hãy đến và nghe. Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Miệng tôi kêu cầu Ngài Và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu tôi giữ66:18 Nt: thấy điều ác trong lòng, Ắt Chúa đã chẳng nghe tôi. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã nghe, Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Vì Ngài không khước từ lời cầu nguyện của tôi, Cũng không từ bỏ tình yêu thương Ngài đối với tôi. Thánh Thi Có Đàn Dây Phụ Họa Cho Nhạc Trưởng. Bài Hát Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi, Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.67:1 Ctd: xin tỏa sáng ân sủng Ngài cho chúng tôi Sê-la Để đường lối Ngài được thông biết trên đất, Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. Hỡi các nước, hãy vui mừng và ca hát, Vì Ngài phán xét công bình các dân Và hướng dẫn các nước trên đất. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. Nguyện đất sinh sản hoa màu,67:6 Ctd: đất đã sinh sản hoa màu Nguyện Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi ban phước cho chúng tôi. Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho chúng tôi,67:7 Ctd: Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi Nguyện các dân trên khắp trái đất67:7 Nt: tất cả tận cùng trái đất hãy kính sợ Ngài. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng. Bài Hát Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy, khiến kẻ thù Ngài chạy tan tác, Đuổi những kẻ ghét Ngài trốn khỏi trước mặt Ngài.68:1 Ctd: Đức Chúa Trời sẽ đứng dậy… sẽ đánh… sẽ đuổi… Như khói tan đi thể nào, Xin Ngài đánh tan chúng nó thể ấy, Như sáp tan chảy trong lửa thể nào, Những kẻ ác cũng sẽ bị hủy diệt trước mặt Đức Chúa Trời thể ấy. Nhưng người công chính sẽ vui mừng, Hân hoan trước mặt Đức Chúa Trời. Họ sẽ vô cùng vui mừng.68:3 Nt: vui vẽ trong vui mừng Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài. Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây.68:4 Ctd: hãy sửa soạn đường cho Đấng cưỡi mây băng qua sa mạc Danh Ngài là CHÚA, Hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở trong Nơi Thánh, Ngài là cha của những trẻ mồ côi Và là Đấng bảo vệ những người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô đơn có gia đình để ở, Dẫn kẻ bị cầm tù ra chỗ thịnh vượng.68:6 Ctd: ra nơi ca hát Nhưng những kẻ phản nghịch phải ở nơi đồng hoang cỏ cháy. Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đi ra trước dân Ngài, Khi Ngài đi băng qua sa mạc, Sê-la Thì đất rung chuyển, Các tầng trời đổ mưa xuống trước mặt Đức Chúa Trời, Núi Si-nai rúng động, trước mặt Đức Chúa Trời, Là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài ban mưa dồi dào, Ngài phục hồi sản nghiệp Ngài khi đã điêu tàn.68:9 Nt: úa tàn, mệt mỏi Dân Ngài sinh sống tại đó. Lạy Đức Chúa Trời, vì lòng nhân từ, Ngài cung cấp cho kẻ khốn cùng. Chúa truyền lịnh, Thì ngay cả đàn bà cũng loan tin như một đạo binh đông đảo. Các vua và các đạo binh68:12 Nt: các vua của các đạo binh bỏ chạy, họ chạy trốn. Những người đàn bà tại nhà chia của cướp được. Dù các người ở lại giữa chuồng chiên,68:13 Ctd: ngồi giữa các bao Thì cũng có cánh bồ câu bọc bạc Và lông nó mạ vàng xanh. Đấng toàn năng đánh các vua ở đó Chạy tan tác như tuyết đổ tại Sanh-môn. Hỡi núi hùng vĩ, Hỡi núi của các thần, núi Ba-san, Hỡi núi có nhiều đỉnh, núi Ba-san. Hỡi núi có nhiều đỉnh, tại sao ngươi nhìn một cách ghen tị Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn để ngự. Phải, CHÚA sẽ ở tại đó đời đời. Các xe chiến mã của Đức Chúa Trời đông Hàng ngàn hàng vạn,68:17 Nt: gấp đôi một vạn, ngàn trên ngàn Chúa ở giữa chúng, Đức Chúa Trời từ núi Si-nai68:17 Nt: của núi Si-nai ở trong Nơi Thánh vào Nơi Thánh. Ngài đã ngự lên núi cao, Đem theo tù binh; Ngài nhận lễ vật từ nhiều người, Ngay cả những kẻ phản nghịch.68:18 Ctd: ngay cả những kẻ phản nghịch sẽ ở đó với CHÚA Đức Chúa Trời CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ ngự tại đó. Hãy ca ngợi Chúa, Ngài mang gánh nặng cho chúng ta hằng ngày, Tức là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nhờ CHÚA là Chúa mà chúng ta thoát khỏi sự chết. Thật vậy, Đức Chúa Trời sẽ đập nát đầu của các kẻ thù nghịch, Là những kẻ đầu tóc xõa68:21 Nt: mão tóc cứ miệt mài phạm tội. Chúa đã phán: từ Ba-san Ta sẽ đem chúng nó về, Ta sẽ đem chúng nó về từ các vực sâu biển cả. Để chân các ngươi dẫm lên máu kẻ thù nghịch, Và lưỡi của chó nhà ngươi cũng được phần nơi kẻ thù. Lạy Đức Chúa Trời, người ta đã thấy lễ nghinh rước Ngài, Đám rước của Đức Chúa Trời tôi, vua của tôi đi vào Nơi Thánh.68:24 Ctd: “đi trong sự thánh khiết” hay “đi giữa các thánh” Những người ca hát đi trước, các kẻ khảy đàn theo sau, Ở giữa là các cô gái đánh trống cơm. Hỡi những người có nguồn gốc Y-sơ-ra-ên, Từ giữa hội chúng lớn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, là CHÚA. Kìa, Bên-gia-min, bộ tộc nhỏ nhất dẫn đầu,68:27 Ctd: cai trị chúng Những người lãnh đạo Giu-đa và đoàn tùy tùng,68:27 Ctd: người truyền lệnh cho họ Những người lãnh đạo Sa-bu-luân và những người lãnh đạo Nép-ta-li. Đức Chúa Trời ngươi đã truyền sức lực cho người,68:28 Một số bản dịch cổ: Hỡi Đức Chúa Trời, hãy tập trung sức lực Ngài Lạy Đức Chúa Trời, hãy bày tỏ quyền năng Ngài như Ngài đã làm cho chúng tôi. Từ đền thờ Ngài tại Giê-ru-sa-lem, Các vua sẽ đem lễ vật đến dâng Ngài. Xin hãy trách những dã thú nơi lau sậy, Hãy mắng đàn bò đực cùng các con bê, tức là các dân,68:30 Nt: cùng các con bê của các dân Là những kẻ dẫm chân lên những miếng bạc.68:30 Ctd: xin hãy giày xéo dưới chân những kẻ tham lam lễ vật Xin hãy làm tản lạc các dân tộc thích chiến tranh. Các sứ giả từ Ai-cập sẽ đến, Người Ê-thi-ô-bi sẽ vội vàng đưa tay cầu khẩn Đức Chúa Trời. Hỡi các vương quốc trên đất, hãy hát mừng Đức Chúa Trời, Hãy ca ngợi Chúa. Sê-la Tức là Đấng cưỡi trên các tầng trời, các tầng trời thái cổ. Kìa, Ngài lên tiếng,68:33 Nt: truyền đi tiếng Ngài tiếng đầy uy lực. Hãy tuyên dương uy lực cho Đức Chúa Trời, Là sự uy nghiêm Ngài trên Y-sơ-ra-ên Và uy lực Ngài trên các tầng trời. Lạy Đức Chúa Trời, từ Nơi Thánh, Ngài thật đáng sợ.68:35 Ctd: Đức Chúa Trời thật đáng sợ trong Nơi Thánh Ngài Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng ban uy lực và sức mạnh cho dân Ngài. Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời. Thơ Đa-vít Theo Điệu Hoa Huệ, Cho Nhạc Trưởng Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài cứu vớt tôi, Vì các dòng nước đã tràn đến linh hồn69:1 Đa số bản dịch đổi thành: “cổ” cho thích hợp tôi. Tôi bị lún trong bùn sâu, Không nơi tựa chân. Tôi đã đến chỗ nước sâu Và dòng nước lũ tràn ngập tôi. Tôi kêu cứu đến kiệt sức, Cổ họng tôi đau rát. Mắt tôi mòn mỏi 69:3 Ctd: trong khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghét tôi vô cớ Nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Những kẻ thù ghét tôi vô cớ,69:4 Ctd: những kẻ dùng gian dối tấn công tôi Những kẻ muốn hủy diệt tôi thật là mạnh thay. Tôi buộc phải bồi thường, Vật tôi không ăn cắp. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết sự dại dột của tôi, Những tội lỗi tôi đã phạm không giấu được Ngài. Lạy Chúa là CHÚA Vạn Quân, xin đừng để những người trông cậy Ngài Phải hổ thẹn vì tôi. Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Xin chớ để những người tìm kiếm Ngài Phải nhục nhã vì tôi. Ấy là vì Ngài mà tôi mang điều nhục nhã, Mặt tôi bị phủ đầy sự khinh bỉ. Tôi đã trở nên một người xa lạ đối với anh em mình, Một người ngoại quốc đối với anh em cùng một mẹ. Vì lòng nhiệt thành về nhà Chúa đã ăn nuốt tôi, Những lời sỉ nhục mà người ta lăng nhục Ngài đã đổ xuống trên tôi. Dù khi linh hồn tôi khóc lóc69:10 Một vài bản dịch cổ: khiêm nhường Và kiêng ăn thì điều đó cũng trở thành cớ để tôi bị lăng nhục. Dù khi tôi mặc vải thô tang chế Thì tôi cũng trở nên trò cười69:11 Nt: câu tục ngữ cho chúng. Những người ngồi nơi cổng thành chế giễu tôi, Tôi thành đề tài câu hát của kẻ say sưa. Lạy CHÚA, còn tôi, vào lúc Ngài gia ân, Tôi cầu nguyện cùng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, vì tình yêu thương lớn lao, và sự giải cứu chắc chắn của Ngài, Xin đáp lời tôi. Xin cứu tôi khỏi vũng bùn, Xin đừng để tôi bị lún, Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ ghét tôi Và khỏi vùng nước sâu. Xin chớ để dòng nước lũ tràn ngập tôi, Vực sâu không nuốt sống tôi Và miệng huyệt mả không lấp lại trên tôi. Lạy CHÚA, vì tình yêu thương tốt lành của Ngài, xin đáp lời tôi, Vì lòng thương xót dồi dào của Ngài, xin quay lại cùng tôi. Xin chớ lánh mặt cùng tôi tớ Ngài, vì tôi đang lâm cảnh hoạn nạn, Xin mau mau đáp lời tôi. Xin hãy lại gần tôi, cứu chuộc linh hồn tôi.69:18 Ctd: mạng sống Xin giải phóng tôi khỏi69:18 Nt: vì cớ kẻ thù nghịch. Chính Ngài biết những điều nhục nhã, sự hổ thẹn và sự sỉ nhục của tôi. Tất cả các kẻ thù tôi đều ở trước mặt Chúa. Tôi thật đau khổ, Lòng tôi tan nát vì nhục nhã. Tôi mong được cảm thông nhưng không có, Tôi tìm người an ủi nhưng không gặp. Chúng nó cho tôi cỏ đắng làm thức ăn Và khi tôi khát chúng cho tôi uống giấm. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở thành bẫy tròng, Bữa ăn bình an69:22 Nt: những người bình an của chúng trở thành lưới sập. Nguyện mắt chúng nó bị mờ tối, không thấy được nữa, Lưng chúng nó bị run rẩy luôn luôn. Xin cơn phẫn nộ Ngài đổ trên chúng, Nguyện cơn giận dữ Ngài bắt lấy chúng. Nguyện chỗ ở của chúng bị hoang phế, Không ai ở trong trại chúng. Vì chúng nó ngược đãi những người Ngài đã đánh Và thuật lại nỗi đau đớn của những người Ngài làm cho bị thương. Xin buộc tội chúng, hết tội này đến tội khác,69:27 Nt: thêm tội ác trên tội ác Xin đừng cho chúng hưởng69:27 Nt: đi vào sự công chính của Ngài. Nguyện chúng bị xóa tên khỏi sách sự sống Và không được ghi tên với người công chính. Còn tôi thì bị khốn khổ và đau đớn. Lạy Đức Chúa Trời, Nguyện sự cứu rỗi của Ngài đặt tôi lên nơi cao. Tôi sẽ ca ngợi danh Đức Chúa Trời bằng bài ca Và dùng lời cảm tạ tán dương Ngài. Điều ấy đẹp lòng CHÚA hơn là dâng hiến bò, Dù là bò đực có sừng và móng rẽ.69:31 Đủ tuổi và đủ điều kiện để làm sinh tế Những kẻ khốn cùng sẽ trông thấy và vui mừng. Hỡi những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, lòng các ngươi sẽ được khuyến khích.69:32 Nt: sống CHÚA nghe kẻ nghèo khó Và không khinh bỉ những người của Ngài đang bị giam cầm. Hỡi trời, đất, biển và tất cả sinh vật trong đó,69:34 Ctd: trong biển Hãy ca ngợi Ngài. Vì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Si-ôn Và xây lại các thành Giu-đa. Rồi dân Ngài69:35 Nt: chúng nó sẽ ở đó và sở hữu nó. Dòng dõi của tôi tớ Ngài sẽ thừa hưởng đất ấy Và những người yêu mến danh Ngài sẽ cư ngụ tại đó. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Dùng Cho Tế Lễ Kỷ Niệm Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu tôi. Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi Bị hổ thẹn và bối rối. Nguyện những kẻ muốn tàn hại tôi Phải rút lui và nhục nhã. Nguyện những kẻ cười nhạo: ha! ha! Phải thối lui vì sự hổ thẹn của chúng. Nguyện tất cả những người tìm kiếm Ngài Được hân hoan và vui mừng trong Ngài. Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn tung hô: Đức Chúa Trời vĩ đại thay. Còn tôi thì yếu kém và cùng khốn, Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau đến cùng tôi. Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi. Lạy CHÚA, xin chớ chậm trễ. Mong Đợi Hành Động Công Chính Của Chúa Lạy CHÚA, tôi ẩn náu nơi Ngài, Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời,71:1 Ctd: xin đừng bao giờ để tôi bị hổ thẹn Xin giải cứu và giải nguy cho tôi bằng sự công chính của Ngài. Xin hãy nghiêng tai nghe tôi và cứu rỗi tôi. Xin Ngài hãy làm núi đá trú ẩn cho tôi Để tôi luôn luôn đến đó.71:3 LXX: làm thành lũy kiên cố Xin ra lệnh cứu tôi Vì Ngài là tảng đá và thành lũy của tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi khỏi bàn tay kẻ ác, Khỏi sự nắm giữ của kẻ bất chính và người tàn bạo. Vì, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi; Lạy CHÚA, Ngài là niềm tin cậy của tôi từ khi niên thiếu. Tôi nương tựa nơi Ngài từ khi sinh ra, Ngài là Đấng đem tôi ra71:6 LXX: bảo vệ tôi khỏi lòng mẹ tôi. Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài. Tôi như một điềm lạ71:7 Ctd: gương, ví dụ cho nhiều người, Nhưng chính Ngài là nơi trú ẩn kiên cố của tôi. Hằng ngày miệng tôi đầy lời ca ngợi Và tôn vinh Ngài. Xin chớ xua đuổi tôi trong lúc già nua, Xin đừng từ bỏ tôi khi sức lực tôi suy yếu. Vì các kẻ thù nói nghịch tôi, Những kẻ rình hại mạng sống tôi cùng nhau bàn mưu. Chúng nói: Đức Chúa Trời đã từ bỏ nó, Hãy đuổi theo và bắt lấy Vì không ai giải cứu nó đâu. Lạy Đức Chúa Trời, xin chớ ở xa tôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tố cáo tôi71:13 Nt: linh hồn tôi Phải bị hổ thẹn và tiêu diệt. Nguyện những kẻ tìm hại tôi phải bị phủ đầy nhục nhã và khinh bỉ. Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn hy vọng Và tăng thêm lời ca ngợi Ngài càng hơn. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật lại sự công chính Và cứu rỗi của Ngài Dù tôi không biết số lượng. Tôi sẽ đến trong quyền năng của CHÚA, Tôi sẽ làm cho người ta ghi nhớ sự công chính của Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi. Lạy Đức Chúa Trời, từ khi niên thiếu Ngài đã dạy tôi, Và cho đến nay tôi vẫn công bố những việc diệu kỳ của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, dù khi tôi già nua, tóc bạc, Xin đừng từ bỏ tôi, Cho đến khi tôi công bố năng lực của Ngài cho thế hệ mai sau Và quyền năng của Ngài cho mọi người sẽ đến. Lạy Đức Chúa Trời, sự công chính của Ngài cao đến tận trời, Ngài đã làm những việc vĩ đại. Lạy Đức Chúa Trời, ai giống như Ngài? Ngài đã cho tôi kinh nghiệm nhiều gian lao cay đắng. Ngài sẽ phục hồi đời sống tôi,71:20 Ctd: làm cho tôi sống lại Ngài sẽ đem tôi lên khỏi vực sâu lòng đất.71:20 Ctd: Âm Phủ Ngài sẽ tăng thêm vinh dự cho tôi, Ngài sẽ trở lại an ủi tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, tôi cũng sẽ dùng đàn hạc ca ngợi Ngài Chúc tôn sự chân thật của Ngài, Lạy Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Tôi sẽ lấy đàn lia ca tụng Ngài. Môi miệng tôi và cả linh hồn tôi71:23 Ctd: sinh mạng tôi Mà Ngài đã cứu chuộc sẽ reo hò vui vẻ Khi tôi ca tụng Ngài. Hằng ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lên sự công chính của Ngài, Vì những kẻ tìm hại tôi đã bị hổ thẹn và nhục nhã rồi. Thơ Sa-lô-môn Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho vua quyền phán quyết, Và cho thế tử sự công chính của Ngài. Để vua cai trị dân Ngài trong sự công chính Và xét xử người nghèo khó một cách công bằng. Nguyện các núi sẽ đem thái bình, Và các đồi đem sự công chính đến cho dân. Nguyện người bênh vực những kẻ nghèo khó trong dân chúng, Giải cứu những người cùng khốn Và dẹp tan những kẻ áp bức. Hễ bao lâu mặt trời, mặt trăng vẫn còn Thì bấy lâu người ta sẽ kính sợ Ngài cho đến muôn đời. Nguyện vua đến như mưa trên đồng ruộng,72:6 Nt: cỏ mới cắt Như mưa rào tưới đất. Nguyện người công chính được hưng thịnh trong thời đại người Và thái bình kéo dài cho đến mãi mãi.72:7 Ctd: mặt trăng không còn Nguyện người cai trị từ đại dương này đến đại dương kia, Từ sông cái72:8 Có thể là sông Ơ-phơ-rát cho đến tận cùng trái đất. Nguyện những dân du mục trong sa mạc sẽ quy phục trước mặt người Và những kẻ thù người phải liếm bụi đất. Nguyện các vua ở Ta-rê-si72:10 Nt: sống và ở những hải đảo Sẽ triều cống cho người, Các vua Sa-ba và Sê-ba Phải dâng lễ vật cho người. Nguyện tất cả các vua sẽ quy phục người, Tất cả các nước sẽ phục vụ người. Vì người giải thoát kẻ cùng khốn khi họ kêu cầu Và cứu người nghèo khó không ai giúp đỡ. Người thương xót người yếu hèn, và cùng khốn, Người giải cứu mạng sống người cùng khốn. Người cứu chuộc mạng sống họ khỏi áp bức và bạo lực, Máu họ là quý báu trước mặt người. Nguyện người được sống lâu, Được người ta dâng vàng Sa-ba cho người, Nguyện người ta luôn luôn cầu nguyện cho người Và hằng ngày chúc phước cho người. Nguyện thóc lúa được dồi dào trên đất, Phủ đầy các đỉnh núi. Hoa quả dẫy đầy như rừng Li-ban,72:16 Nt: như Li-ban Nguyện dân cư từ các thành phố phát đạt như cỏ ngoài đồng. Nguyện danh người còn lại mãi mãi, Hễ mặt trời còn tồn tại bao lâu thì danh người tồn tại bấy lâu. Người ta sẽ nhờ người mà được phước,72:17 Ctd: người ta sẽ nhờ người mà chúc phúc lẫn nhau Nguyện mọi nước chúc phước cho người hạnh phúc.72:17 Ctd: nguyện mọi nước gọi người là có phước Đáng ca ngợi CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ. Đáng ca ngợi danh vinh hiển Ngài đời đời, Nguyện cả trái đất đầy vinh quang của Ngài, A-men, A-men. Các bài cầu nguyện của Đa-vít, con trai Y-sai chấm dứt. Thánh Thi A-sáp Đức Chúa Trời thật là tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên Và đối với những người có lòng trong sạch. Còn tôi, khi chân tôi gần muốn vấp, Các bước tôi suýt trượt ngã. Vì khi tôi thấy kẻ ác thịnh vượng73:3 Nt: bình an Thì ganh tị với kẻ kiêu ngạo. Vì chúng nó không bị đau đớn73:4 Nt: trói buộc, xiềng xích khi qua đời, Thân thể chúng mập mạnh.73:4 Ctd: bụng có mỡ Chúng nó không gặp gian nan như nhiều người, Cũng không bị tai họa như bao người khác. Cho nên chúng lấy sự kiêu ngạo làm dây chuyền vàng đeo nơi cổ Và lấy bạo lực làm áo dài mặc che thân. Mắt chúng nó híp lại vì mập phì, Lòng chúng nó tràn đầy sự ngu dại. Chúng nhạo báng, ăn nói độc ác, Chúng huênh hoang đe dọa đàn áp người ta. Miệng nói nghịch thiên thượng, Lưỡi nói hành73:9 Nt: đi băng qua đất thế nhân. Cho nên dân chúng quay lại cùng bọn chúng nó, Chấp nhận nhiều điều chúng đề ra.73:10 Nt: câu này không rõ nghĩa Chúng nói rằng: “Làm sao Đức Chúa Trời hiểu nổi, Thể nào Đấng Chí Cao biết được?” Những kẻ ác là như thế; Chúng luôn luôn yên ổn, giàu có càng thêm lên. Thật uổng công cho tôi cứ giữ lòng trong sạch, Rửa tay trong sự vô tội. Vì hằng ngày tôi bị tai họa, Mỗi buổi sáng tôi bị trừng phạt. Nếu tôi nói rằng: Tôi sẽ tuyên bố như thế, Thì tôi đã phạm tội bất trung với thế hệ con dân Ngài. Nhưng khi tôi suy gẫm để hiểu thấu điều ấy, Thì nó là nan đề khó giải cho tôi.73:16 Nt: quá mệt nhọc cho mắt tôi Cho đến khi tôi vào trong Nơi Thánh của Đức Chúa Trời, Thì tôi nhận ra kết cuộc của chúng. Thật vậy, Ngài đặt chúng tại nơi trơn trợt, Ngài làm chúng sụp ngã xuống chỗ diệt vong. Thể nào chúng bị hủy diệt trong giây phút, Chúng nó bị càn quét trong sự kinh hoàng. Lạy Chúa, như cơn mộng sau khi tỉnh giấc thế nào, Thì Ngài sẽ quên73:20 Nt: khinh bỉ hình bóng chúng Khi Ngài thức dậy thể ấy. Vì khi tâm hồn tôi cay đắng, Lòng dạ tôi đớn đau, Thì tôi ngu dại, thiếu hiểu biết, Tôi như thú vật trước mặt Ngài. Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục khắng khít với Ngài, Và Ngài nắm lấy tay phải tôi. Ngài dùng sự giáo huấn để hướng dẫn tôi, Và sau đó tiếp nhận tôi trong vinh quang. Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa. Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài. Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ, Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực73:26 Nt: núi đá của lòng tôi của lòng tôi Và là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời. Vì kìa, những kẻ xa cách Ngài sẽ bị hư vong, Ngài sẽ hủy diệt tất cả những kẻ bất trung73:27 Nt: ngoại tình, không chung thủy với Ngài. Còn tôi, thật là phúc lành cho tôi được ở gần Đức Chúa Trời, Tôi đã nhờ CHÚA làm nơi trú ẩn của tôi Để tôi công bố mọi công việc Ngài. Thơ A-sáp Để Dạy Dỗ Lạy Đức Chúa Trời, sao Ngài từ bỏ chúng tôi mãi mãi, Sao Ngài nổi giận cùng đàn chiên của đồng cỏ Ngài? Xin nhớ lại dân Ngài, là dân Ngài đã mua chuộc từ ngàn xưa, Bộ tộc đã được Ngài cứu chuộc, để làm cơ nghiệp của Ngài. Xin nhớ lại núi Si-ôn này, nơi Ngài đã ngự. Xin hãy bước chân đến chỗ đổ nát hoàn toàn,74:3 Nt: tiếp tục Mà kẻ thù đã hủy phá tất cả trong đền thánh.74:3 Nt: Nơi Thánh Các kẻ thù đã gầm thét giữa nơi thờ phượng Ngài,74:4 Ctd: nơi Ngài gặp mặt Chúng đã dựng cờ lên làm dấu hiệu. Chúng nó giống như kẻ Giơ rìu lên chặt cây. Rồi chúng dùng dao và búa đập bể Các trần gỗ chạm khắc. Chúng lấy lửa thiêu hủy đền thánh Ngài đến tận đất, Chúng làm cho nơi danh Ngài ngự thành ô uế. Chúng tự bảo trong lòng rằng: “Chúng ta sẽ đè bẹp.” Chúng thiêu đốt mọi nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất.74:8 Ở đây chỉ đất hứa, nước Do Thái Chúng tôi không thấy dấu hiệu, Cũng không còn tiên tri nào; Không ai trong chúng tôi biết việc này kéo dài bao lâu nữa. Lạy Đức Chúa Trời, kẻ thù sẽ chế giễu cho đến bao giờ? Kẻ nghịch sẽ nhục mạ danh Ngài mãi sao? Sao Ngài rút tay lại, tức là tay phải Ngài? Xin hãy giang tay ra khỏi lòng và hủy diệt chúng. Nhưng Đức Chúa Trời là vua của tôi từ ngàn xưa, Ngài thực hiện các sự giải cứu74:12 Ctd: các sự chiến thắng khắp trên đất. Chính Ngài bởi quyền năng mình phân rẽ biển cả, Đập bể đầu quái vật dưới nước. Chính Ngài chà nát đầu Lê-vi-a-than, Ban chúng làm đồ ăn cho dân trong sa mạc. Chính Ngài khai nguồn, mở suối nước, Ngài làm khô cạn dòng sông đang chảy. Ban ngày thuộc về Ngài, ban đêm cũng thuộc về Ngài. Ngài đã thiết lập mặt trời và các tinh tú. Ngài phân định tất cả bờ cõi trên đất, Lập ra mùa hè, mùa đông. Lạy CHÚA, xin nhớ điều này: Kẻ thù chế giễu, dân ngu dại sỉ vả danh Ngài. Xin đừng trao mạng sống chim bồ câu của Chúa cho thú dữ; Xin đừng quên mạng sống những kẻ cùng khốn của Chúa đời đời. Xin nhớ đến giao ước Ngài Vì những nơi tối tăm trong xứ đầy những sự bạo tàn. Xin chớ để kẻ bị đàn áp chịu xấu hổ; Nguyện những kẻ khốn cùng và nghèo khổ ca tụng danh Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng lên, bênh vực cho lý do của Ngài. Xin nhớ rằng những kẻ ngu dại xúc phạm đến Ngài mỗi ngày. Xin đừng quên tiếng của các kẻ thù Ngài, Là tiếng gầm thét không ngừng nổi lên chống lại Ngài. Thánh Thi Của A-sáp, Theo Điệu Chớ Hủy Diệt, Bài Ca Cho Nhạc Trưởng Lạy Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Ngài, chúng tôi cảm tạ Chúa.75:1 Ctd: chúng tôi cảm tạ vì danh Ngài ở gần Vì danh Ngài thật gần chúng tôi,75:1 Các bản dịch cổ LXX và Syr: và kêu cầu danh Ngài. Người ta kể lại Mọi người tường thuật những việc diệu kỳ Ngài làm. Khi đến thời điểm Ta đã định, Thì Ta sẽ phán xét công bình. Khi trái đất và cả dân cư trên ấy run rẩy rúng động,75:3 Ctd: tan rã Thì chính Ta sẽ giữ vững nền móng nó. Sê-la Ta phán cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ kiêu ngạo, Cùng kẻ ác rằng: Chớ khoe khoang sức mạnh.75:4 Nt: giương sừng lên Chớ khoa trương sức mạnh nghịch trời cao, Cũng đừng giương cổ75:5 Ctd: cứng cổ tranh cãi. Vì không phải từ phương đông hay phương tây, Cũng không phải từ sa mạc mà có sự tôn trọng.75:6 Ctd: “… từ phương nam hay phương bắc” hoặc “từ sa mạc hay núi non.” Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng phán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. CHÚA cầm chén trong tay, Chén đầy rượu pha, sủi bọt. Ngài đổ rượu ra, tất cả những kẻ ác trên đất sẽ uống rượu ấy, Thật vậy, chúng sẽ phải uống cạn cả cặn. Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn công bố về điều đó,75:9 LXX: vui mừng Tôi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Và Chúa sẽ hủy diệt hết sức mạnh75:10 Nt: chặt hết các sừng của kẻ ác, Còn sức mạnh của người công chính sẽ được thêm lên.75:10 Nt: sừng của người công chính sẽ được nâng lên Thánh Thi Của A-sáp. Bài Ca Cho Nhạc Trưởng, Dùng Với Nhạc Cụ Bằng Dây Nơi Giu-đa người ta biết rõ Đức Chúa Trời; Danh Ngài thật vĩ đại trong Y-sơ-ra-ên. Đền tạm của Ngài ở Sa-lem; Nơi ở của Ngài là Si-ôn. Tại đó Ngài bẻ gãy cung tên lửa, Khiên, gươm giáo và vũ khí chiến tranh. Sê-la Ngài rực rỡ uy nghi Trên76:4 Nt: từ núi chiến thắng.76:4 Các bản dịch cổ LXX và Syr: núi đời đời Những kẻ gan dạ đã bị tước đoạt khí giới; Chúng chìm vào giấc ngủ đời đời;76:5 Nt: ngủ giấc ngủ của chúng Mọi kẻ mạnh mẽ của chúng Đều không nhấc nổi tay mình lên.76:5 Nt: không tìm thấy tay mình Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Ngài quở trách, Ngựa và xe chiến mã đều ngã chết.76:6 Nt: đi vào giấc ngủ Lạy Chúa, chính Ngài thật đáng sợ! Ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài khi Ngài nổi giận? Từ trời cao Ngài tuyên bố phán quyết; Đất run sợ và im lặng, Khi Đức Chúa Trời đứng dậy phán xét Để giải cứu tất cả những kẻ khốn cùng trên đất. Sê-la Thật vậy, ngay cả cơn giận của loài người cũng làm Chúa được ca ngợi; Những kẻ sống sót qua cơn giận sẽ hành hương dự lễ.76:10 Câu này không rõ ý nghĩa. Dịch theo LXX Hãy khấn nguyện và hoàn thành lời khấn nguyện với CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi. Hỡi mọi dân tộc chung quanh Ngài, Hãy dâng cống lễ cho Đấng đáng kính sợ. Ngài vứt bỏ sự kiêu căng76:12 Ctd: Ngài đập tan tinh thần kiêu ngạo của những kẻ cai trị; Khiến các vua trên đất đều kính sợ Ngài. Niềm An Ủi Nơi Đức Chúa Trời Tôi lớn tiếng cầu khẩn Đức Chúa Trời; Tôi cầu khẩn Đức Chúa Trời và Ngài lắng tai nghe tôi. Trong ngày gian truân tôi tìm kiếm Chúa; Ban đêm tôi giơ tay cầu khẩn Ngài không mệt mỏi; Tâm hồn77:2 Nt: linh hồn tôi không chịu ai an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời và than vãn; Tôi suy tư và tâm linh tôi kiệt quệ. Sê-la Ngài giữ cho mí mắt tôi cứ mở ra; Tôi quá bối rối không thể nói nên lời. Tôi nghĩ đến những ngày thời đại trước, Vào những năm xa xưa. Ban đêm tôi nhớ lại bài ca của tôi;77:6 Các bản dịch cổ LXX và Syr: tôi suy tư Tôi suy tư trong lòng và tâm linh tự vấn. Lẽ nào Chúa sẽ từ bỏ chúng ta đời đời Và không bao giờ ban ơn cho chúng ta nữa? Lẽ nào tình thương của Ngài đã chấm dứt mãi mãi, Những lời hứa của Ngài đã không còn đời đời? Lẽ nào Đức Chúa Trời đã quên ban ơn? Hay trong cơn giận Ngài đã khép lòng thương xót? Sê-la Và tôi nói: Điều đau đớn cho tôi là: Cánh tay phải77:10 Nt: cánh tay phải thường để chỉ quyền năng của Đấng Chí Cao đã thay đổi!77:10 Ctd: các năm của cánh tay phải; câu này trong nguyên văn không rõ nghĩa Tôi sẽ nhắc lại những công việc của CHÚA Và tôi nhớ đến những phép lạ của Ngài thuở xưa. Tôi sẽ suy gẫm về tất cả những phép lạ của Ngài Và suy tư về những công việc Ngài đã làm. Lạy Đức Chúa Trời, đường lối của Ngài là thánh khiết;77:13 Ctd: ở Nơi Thánh Có Thần nào vĩ đại như Đức Chúa Trời chăng? Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng làm phép lạ; Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân. Ngài đã đưa tay cứu chuộc con dân Ngài, Tức là dòng dõi77:15 Nt: các con trai Gia-cốp và Giô-sép. Sê-la Lạy Đức Chúa Trời, Dòng nước thấy Ngài thì sợ hãi; Vực thẳm thấy Ngài thì run rẩy. Các tầng mây làm đổ cơn mưa, Bầu trời phát ra tiếng sấm; Những chớp nhoáng của Ngài lóe lên. Tiếng sấm của Ngài ở trong cơn gió lốc; Chớp nhoáng chiếu sáng thế gian; Quả đất rung chuyển và lay động. Con đường của Ngài xuyên qua biển cả; Các lối đi của Ngài vượt qua biển sâu; Nhưng không ai tìm thấy77:19 Nt: biết được vết chân Ngài. Ngài dùng tay Môi-se và A-rôn Dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên. Thơ Của A-sáp Để Dạy Dỗ Hỡi dân ta, hãy lắng tai nghe lời dạy dỗ của ta; Hãy nghiêng tai nghe lời từ miệng ta. Ta sẽ mở miệng nói lời châm ngôn, Giải câu đố của thời cổ xưa, Là điều chúng ta đã nghe, đã biết Và tổ phụ đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ không giấu giếm những điều này với con cháu mình, Nhưng thuật lại cho hậu thế Những điều đáng ca ngợi của CHÚA, Quyền năng của Ngài cùng những phép lạ Ngài đã làm. Ngài lập luật lệ của Ngài nơi Gia-cốp Và định Kinh Luật của Ngài trong Y-sơ-ra-ên. Ngài truyền tổ tiên chúng ta Phải dạy Kinh Luật cho con cháu họ, Để hậu thế, tức là những con cháu sẽ sinh ra, biết Kinh Luật, Rồi đến phiên chúng tiếp tục78:6 Nt: đứng lên Thuật lại cho con cháu mình. Hầu cho chúng nó để lòng trông cậy Đức Chúa Trời, Không quên những công việc Ngài đã làm Và gìn giữ các điều răn Ngài. Để chúng sẽ không như tổ tiên mình, Là thế hệ cứng đầu, phản loạn; Một thế hệ có lòng không kiên định, Tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Con cháu Ép-ra-im vũ trang cung tên Nhưng bỏ chạy trong ngày lâm trận. Chúng không giữ giao ước của Đức Chúa Trời, Từ chối sống theo Kinh Luật. Chúng quên đi những công việc Ngài đã làm Và những phép lạ Ngài đã bày tỏ cho chúng. Ngài đã làm phép lạ trước mắt tổ tiên họ tại nước Ai-cập, Nơi đồng bằng Xô-an. Ngài rẽ nước biển cho họ đi xuyên qua Và làm cho nước đứng lại như bức tường. Ban ngày Ngài hướng dẫn họ bằng đám mây; Suốt đêm Ngài hướng dẫn họ qua ánh sáng của lửa. Ngài chẻ đá trong sa mạc Và cho họ uống nước thỏa thích như từ vực sâu. Ngài làm suối tuôn ra từ tảng đá Và nước chảy ra như dòng sông. Nhưng chúng cứ tiếp tục phạm tội với Ngài, Phản loạn cùng Đấng Chí Cao trong sa mạc. Chúng cố ý78:18 Nt: trong lòng thử Đức Chúa Trời, Đòi thức ăn mà họ thích.78:18 Nt: cho linh hồn họ Chúng nói nghịch cùng Đức Chúa Trời rằng: “Đức Chúa Trời có thể đãi tiệc trong sa mạc được không? Kìa, Ngài đã đập tảng đá cho nước phun ra Và suối nước tuôn tràn; Nhưng Ngài có thể cũng ban bánh Hay cung cấp thịt cho dân Ngài chăng?” Cho nên khi CHÚA nghe như thế Ngài rất tức giận; Lửa bốc lên thiêu78:21 Nt: nghịch Gia-cốp; Ngài cũng nổi giận cùng Y-sơ-ra-ên; Vì chúng không tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, Cũng không tin cậy vào sự giải cứu của Ngài. Dầu vậy, Ngài ra lệnh cho các tầng trời trên cao; Ngài mở cửa trời; Đổ mưa ma-na78:24 Thức ăn Chúa ban cho người Do Thái khi họ ở trong sa mạc. Xuất 16:15 xuống cho họ ăn, Ban thóc từ trời cho họ. Mỗi người đều ăn bánh của thiên sứ; Ngài gởi thức ăn cho chúng đầy đủ. Ngài tạo gió đông từ trời Và bởi quyền năng mình dẫn gió nam đến. Ngài làm mưa thịt rơi trên chúng như bụi đất Và ban chim có cánh như cát bãi biển; Ngài cho chim rơi vào giữa trại, Xung quanh lều họ ở.78:28 Theo ý các bản dịch cổ. Nt: trại người, lều người; có thể hiểu là trại và nơi ngự của Chúa Nên họ ăn thịt chim no nê Vì Ngài đem cho họ vật họ thích. Nhưng trước khi chán chê78:30 Nt: tránh xa vật họ thích; Khi thịt vẫn còn trong miệng; Đức Chúa Trời nổi giận cùng họ; Ngài giết những kẽ mạnh mẽ nhất của chúng; Ngài hạ sát những thanh niên của Y-sơ-ra-ên. Mặc dù như thế họ vẫn phạm tội, Vẫn không tin các phép lạ Ngài làm. Cho nên Ngài làm cho ngày tháng chúng nó tiêu tan như hơi thở,78:33 Ctd: như không Cho năm tháng chúng nó tận cùng trong kinh hoàng.78:33 Ctd: tai họa bất ngờ Khi Ngài sát hại chúng, chúng mới tìm kiếm Ngài, Ăn năn78:34 Ctd: quay trở lại và cầu khẩn Đức Chúa Trời. Chúng nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là vầng đá của mình, Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng Cứu Chuộc họ. Nhưng chúng chỉ đãi bôi ngoài miệng với Ngài, Lưỡi chúng nó dối trá cùng Ngài. Lòng chúng nó không kiên định cùng Ngài, Cũng không trung tín với giao ước Ngài. Nhưng Ngài vì lòng thương xót, Tha thứ sự gian ác, Không hủy diệt họ. Nhiều lần Ngài kiềm chế cơn giận mình, Không tỏ hết cơn thịnh nộ Ngài, Vì Ngài nhớ lại rằng chúng nó chỉ là người phàm,78:39 Nt: xác thịt Là cơn gió78:39 Ctd: hơi thở thoáng qua và không trở lại. Đã bao nhiêu lần chúng phản loạn cùng Ngài trong sa mạc, Làm buồn lòng Ngài nơi đồng hoang. Rồi chúng lại thử Đức Chúa Trời Và khiêu khích Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Chúng nó không nhớ đến quyền năng Ngài,78:42 Nt: Tay Ngài Hay ngày Ngài giải cứu chúng khỏi kẻ áp bức; Thể nào Ngài đã tỏ các dấu lạ tại Ai-cập, Làm những phép màu nơi đồng bằng Xô-an. Ngài biến các sông của người Ai-cập thành máu Nên họ không thể uống từ các nguồn nước mình. Ngài sai bầy sâu bọ đến cắn phá chúng Và ếch nhái đến phá hại chúng. Ngài ban mùa màng họ cho châu chấu Và hoa quả của họ cho cào cào. Ngài phá hủy vườn nho của họ bằng mưa đá Và cây vả bằng tuyết giá. Ngài phó súc vật của họ cho mưa đá Và chiên của họ cho sấm sét. Ngài đổ xuống trên họ cơn giận dữ, thịnh nộ, Căm phẫn và khốn khổ, Tức là một đoàn sứ giả hủy diệt. Ngài mở đường cho cơn giận Ngài, Không dung thứ linh hồn họ khỏi chết Nhưng phó mạng sống họ cho nạn dịch. Ngài đánh chết tất cả con đầu lòng trong Ai-cập, Tức là sinh lực đầu tiên trong các trại của Cham.78:51 Cham là một trong ba con trai của Nô-ê, được coi là tổ tiên của người Ai-cập Ngài dẫn dân Ngài ra như đàn chiên, Ngài hướng dẫn họ trong sa mạc như dẫn đàn súc vật. Ngài hướng dẫn họ an toàn, họ không sợ hãi; Nhưng biển tràn ngập kẻ thù họ. Ngài đem họ vào vùng đất thánh, Đến núi mà cánh tay phải Ngài đã chiếm được. Ngài đánh đuổi các nước khỏi trước mặt họ; Bắt thăm phân chia ruộng đất của chúng làm sản nghiệp; Ngài cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên định cư trong nhà cửa78:55 Nt: Trại của các dân ấy. Nhưng họ đã thử, Đã phản loạn cùng Đức Chúa Trời Chí Cao Và không tuân giữ các luật lệ của Ngài. Họ trở mặt, bội bạc như tổ tiên mình; Họ có hành động không đáng tin cậy như cây cung gãy.78:57 Ctd: lừa dối Chúng khiêu khích Ngài tức giận vì những miếu thờ; Chúng làm Ngài bực mình78:58 Ctd: ghen vì những tượng thần của chúng. Khi Đức Chúa Trời nghe như thế, Ngài rất tức giận; Ngài hoàn toàn từ bỏ Y-sơ-ra-ên; Ngài rời bỏ nơi ngự của Ngài ở Si-lô, Tức là đền tạm nơi Ngài ngự giữa loài người. Ngài để uy lực của Ngài bị bắt cầm tù Và giao huy hoàng78:61 Uy lực và huy hoàng ở đây ám chỉ Rương Giao Ước; 1Sa 4:1-22 của Ngài vào tay kẻ thù nghịch. Ngài bỏ dân Ngài cho gươm giáo Và vô cùng tức giận cùng họ;78:62 Nt: cơ nghiệp Các thanh niên bị binh lửa ăn nuốt Cho nên những thiếu nữ không còn người cưới mình;78:63 Nt: được ca ngợi. Ở đây ám chỉ các thiếu nữ thường được ca ngợi trong đám cưới Những thầy tế lễ gục ngã vì gươm giáo Nhưng các quả phụ của họ không thể khóc than. Thế rồi Chúa thức dậy như từ giấc ngủ, Như dũng sĩ hăng say78:65 Ctd: reo hò vì rượu. Ngài đẩy lui78:66 Ctd: đánh vào lưng quân thù, Làm cho họ nhục nhã đời đời. Ngài từ bỏ giòng họ78:67 Nt: trại Giô-sép, Không chọn bộ tộc Ép-ra-im. Nhưng Ngài chọn bộ tộc Giu-đa Và núi Si-ôn là nơi Ngài chuộng. Ngài xây đền thánh của Ngài như trời cao, Như quả đất mà Ngài đã lập đời đời. Ngài chọn Đa-vít làm tôi tớ mình; Ngài rút ông ra khỏi chuồng chiên; Từ việc chăm sóc đàn chiên, Ngài cất ông lên chăn giữ nhà Gia-cốp, dân Ngài Và chăn giữ Y-sơ-ra-ên, cơ nghiệp Ngài. Đa-vít đã lấy lòng thành thật chăn dắt họ Và dùng tài năng78:72 Nt: bàn tay khéo léo lãnh đạo họ. Cầu Nguyện Cho Giê-ru-sa-lem Và Dân Tộc Do Thái Lạy Đức Chúa Trời, các nước đã xâm phạm cơ nghiệp Ngài; Làm cho đền thánh Ngài thành ô uế; Và gây cho Giê-ru-sa-lem đổ nát. Chúng vứt thây các tôi tớ Ngài cho chim trời ăn thịt; Và bỏ xác những người trung tín của Ngài Cho thú rừng trên đất. Chúng làm đổ máu họ như nước chảy Quanh khắp Giê-ru-sa-lem, Nhưng không có ai chôn cất. Chúng tôi trở thành cớ chế giễu cho các dân láng giềng; Là lời chế nhạo, vật đáng khinh cho những nước chung quanh. Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Ngài sẽ giận đến đời đời ư? Cơn thịnh nộ ghen tương của Ngài vẫn cháy như lửa chăng? Xin hãy đổ cơn giận Ngài trên các nước Không nhận biết Ngài; Và trên các vương quốc Không cầu khẩn danh Ngài; Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,79:7 Dòng dõi Gia-cốp hay dân Do Thái Và phá hủy quê hương người. Xin chớ ghi nhớ tội lỗi trước kia79:8 Ctd: tổ tiên của chúng tôi; Xin lòng thương xót Ngài mau mau đến giúp chúng tôi Vì chúng tôi mòn mỏi vô cùng. Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng tôi, Xin giúp đỡ chúng tôi vì vinh quang của Danh Ngài; Xin cứu chuộc và tha thứ tội lỗi chúng tôi Vì cớ Danh Ngài. Tại sao các nước dám hỏi: Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu? Ngay trước mắt chúng tôi, nguyện các nước nếm biết Sự báo thù huyết mà các tôi tớ Ngài đã đổ ra. Nguyện tiếng than thở của những kẻ tù đày thấu đến trước mặt Ngài; Tùy quyền năng vĩ đại của Ngài, Xin hãy cứu thoát79:11 Ctd: bảo vệ, gìn giữ những kẻ bị đầy đọa cho chết. Lạy Chúa, xin hãy báo trả gấp bảy lần vào lòng những nước láng giềng Về lời chế giễu mà họ đã chế giễu Ngài. Còn chúng tôi là dân của Ngài, Là đàn chiên của đồng cỏ Ngài; Chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi, Sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài đời đời. Theo Điệu Hoa Huệ; Cho Nhạc Trưởng Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên, Đấng hướng dẫn dòng dõi Giô-sép như đàn chiên, Xin hãy lắng tai nghe. Lạy Đấng ngự trên Chê-ru-bim, xin hãy chiếu sáng Trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se. Xin hãy tỏ quyền năng của Ngài ra Và đến giải cứu chúng tôi. Lạy Đức Chúa Trời, Xin hãy phục hồi chúng tôi lại; Xin ân sủng80:3 Nt: mặt Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, Ngài giận dữ, không nghe lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ? Ngài đã cho họ ăn bánh giọt lệ, Và uống đầy nước mắt. Ngài làm chúng tôi thành vật tranh giành giữa các nước láng giềng; Các kẻ thù cùng nhau cười nhạo chúng tôi.80:6 Dịch theo một số bản dịch cổ Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân, Xin hãy phục hồi chúng tôi trở lại; Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. Ngài đã đem cây nho80:8 “cây nho” là biểu tượng cho tuyển dân của Chúa ra khỏi Ai-cập; Ngài đánh đuổi các nước đi và trồng nó. Ngài sửa soạn đất sạch sẽ cho cây nho; Nó đâm rễ và mọc đầy trên đất; Bóng cây che các núi đồi Và cành nó che phủ các cây tùng của Đức Chúa Trời.80:10 Ctd: cây tùng vĩ đại, quyền năng Các cành nho vươn ra tận biển,80:11 Biển Địa Trung Hải Chồi nó lan rộng đến tận sông.80:11 Sông Ê-phơ-rát ở I-rắc Sao Ngài lại phá đổ tường rào nó? Để mọi kẻ qua lại hái trộm nho? Để heo rừng cắn phá, Và thú đồng phá hại? Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy trở lại; Từ trên trời xin Ngài nhìn xuống, Đoái xem và chăm sóc cây nho này, Là cây mà tay Ngài đã trồng, Là con trai80:15 Ctd: chồi hay cây non mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình. Cây nho bị lửa đốt và bị chặt đi. Họ bị hủy diệt vì nét mặt trách mắng của Ngài. Nguyện tay Ngài phù hộ người ngồi bên80:17 Từ “người” và “con người” ở câu này có thể chỉ dân Do Thái hay vị vua của họ tay phải Ngài, Là con người mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình. Chúng tôi sẽ không từ bỏ Ngài nữa. Xin Ngài cho chúng tôi sống, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Ngài. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, Xin hãy làm cho chúng tôi quay trở lại. Xin ân sủng Ngài tỏa sáng, thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. Lời Kêu Gọi Vâng Phục Chúa Hãy lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời, là sức lực chúng ta; Hãy reo hò vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy bắt đầu âm nhạc, hãy đánh trống cơm, Hãy khảy đàn hạc du dương hòa cùng đàn lia. Hãy thổi tù và vào ngày trăng mới, Và ngày trăng tròn để báo hiệu các ngày lễ của chúng ta. Vì ấy là một quy luật cho Y-sơ-ra-ên, Luật từ Đức Chúa Trời của Gia-cốp; Một sắc luật81:5 Ctd: lời chứng Ngài lập với Giô-sép Khi Ngài đi ra đánh81:5 Ctd: ra khỏi nước Ai-cập; Nơi mà tiếng nói tôi nghe nhưng không hiểu.81:5 Câu này có thể dùng làm câu đầu giới thiệu đoạn kế tiếp 6-16: “Tôi nghe tiếng mà tôi không hiểu.” Ta đã cất đi gánh nặng khỏi vai ngươi81:6 Nt: người Và tay ngươi khỏi xách giỏ. Khi gian truân, ngươi cầu khẩn và Ta giải cứu ngươi; Ta đã đáp lời ngươi từ nơi bí ẩn của sấm sét; Ta đã thử ngươi nơi mạch nước Mê-ri-ba. Sê-la Hỡi dân Ta, hãy lắng tai nghe lời Ta khuyên; Hỡi Y-sơ-ra-ên, ước gì ngươi lắng tai nghe Ta. Chớ có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi, Cũng không được thờ lạy một thần ngoại quốc nào. Chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi; Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập. Hãy há to miệng ra, Ta sẽ đút đầy. Nhưng dân Ta không nghe lời Ta; Y-sơ-ra-ên không muốn vâng phục Ta. Nên Ta để chúng nó đi theo tấm lòng ương ngạnh của chúng nó; Theo mưu ý riêng của mình. Ước gì dân Ta nghe Ta; Ước gì Y-sơ-ra-ên đi theo đường lối Ta; Thì Ta sẽ sớm chinh phục kẻ thù của chúng Và đưa tay chống lại địch thủ của chúng nó. Những kẻ ghét CHÚA sẽ phải quy phục Ngài81:15 có thể hiểu là “Y-sơ-ra-ên” Chúng sẽ phải quy phục81:15 Nt: thì giờ của chúng Ngài đời đời. Nhưng Ngài sẽ lấy lúa mì tốt nhất để nuôi Y-sơ-ra-ên,81:16 Nt: nó Và lấy mật từ đá làm chúng thỏa dạ.81:16 Nt: và ta sẽ lấy mật từ đá làm ngươi thỏa dạ Thơ A-sáp Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài; Ngài phán xét giữa các thần. Các ngươi sẽ xét xử bất công Và thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ? Sê-la Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi; Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó. Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ; Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. Các ngươi82:5 Nt: Chúng nó không biết cũng không hiểu; Các ngươi đi lại trong tối tăm; Mọi nền tảng của quả đất đều xiêu vẹo. Ta bảo: “Các ngươi là thần; Tất cả các ngươi đều là con của Đấng Chí Cao; Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm, Sẽ ngã quỵ như một trong những vua chúa cai trị.” Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy và phán xét thế gian Vì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài. Thơ A-sáp, Bài Hát Lạy Đức Chúa Trời, xin chớ im lặng! Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng nín lặng, xin chớ điềm nhiên. Vì kìa, những kẻ thù của Ngài náo động, Những kẻ ghét Ngài vênh mặt lên.83:2 Nt: đầu Chúng lập mưu nham hiểm chống dân Chúa, Chúng bàn kế hại những kẻ Ngài bảo vệ.83:3 Ctd: những kẻ Ngài quí trọng Chúng bảo: “Chúng ta hãy đến, tiêu diệt dân tộc chúng nó, Để không ai còn nhớ đến tên Y-sơ-ra-ên nữa.” Vì chúng đồng âm mưu, Chúng kết ước chống lại Ngài: Các dân83:6 Nt: trại Ê-đôm và Ích-ma-ên, Mô-áp và Ha-ga-rít, Ghê-banh, A-môn, A-ma-léc, Phi-li-tin và dân Ty-rơ; Dân A-si-ri cũng hiệp với chúng nó Mà hỗ trợ cho con cháu Lót. Xin hãy làm cho chúng nó như Ngài đã làm cho Ma-đi-an, Cho Si-sê-ra, cho Gia-bin tại sông Ki-sôn; Chúng nó bị tiêu diệt tại Ên-đô-rơ, Bị làm phân bón đất. Hãy làm cho những hạng thượng lưu chúng nó ra như Ô-rếp và Xê-ép; Cùng tất cả hoàng tử chúng nó giống như Xê-bách và Xanh-mu-na; Vì chúng nó nói rằng chúng ta hãy chiếm lấy cho mình Đất đai của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy làm cho chúng nó Như bụi trong cơn gió lốc; như rơm rạ trước cơn gió. Như lửa thiêu hủy rừng, Như ngọn lửa đốt cháy các núi thể nào; Xin Ngài dùng bão táp đuổi bắt chúng nó, Và lấy dông tố làm chúng kinh hoàng thể ấy. Lạy CHÚA, xin Ngài làm cho mặt chúng đầy dẫy nhuốc nhơ; Để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và kinh hoàng đời đời, Nguyện chúng nó bị nhục nhã và hủy diệt; Nguyện chúng nó biết rằng chỉ một mình Ngài, danh là CHÚA, Là Đấng Tối Cao tể trị trên cả thế gian. Thơ Con Cháu Kô-rê Làm Cho Nhạc Trưởng Dùng Với Đàn “Ghít-ti” Lạy CHÚA Vạn Quân, Nơi ngự của Ngài đáng tôn quý biết bao! Linh hồn tôi tha thiết mong ước Để được ở trong sân đền CHÚA; Tâm hồn lẫn thể xác tôi ca hát vui mừng Cho Đức Chúa Trời hằng sống. Lạy CHÚA Vạn Quân, là Vua của tôi, là Đức Chúa Trời tôi; Ngay cả con chim sẻ cũng tìm được một nơi ở, Và con én cũng tìm được một tổ cho bầy con ở gần bàn thờ Chúa. Phước cho người nào được ở trong nhà Ngài, Họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi. Sê-la Phước cho người được sức mạnh84:5 Ctd: trú ẩn nơi Ngài, Và hướng lòng về con đường hành hương đến Si-ôn.84:5 Nt: không có từ Si-ôn, thêm vào cho rõ nghĩa Khi đi ngang qua thung lũng khóc than,84:6 Nt: Baca; không rõ nghĩa; có thể là cây balsam mọc ở những nơi khô khan; các bản dịch cổ LXX, Syr, Tg, Vg dịch: khóc lóc Họ biến nó thành nơi có suối nước tuôn trào; Mưa thu cũng giáng phước lành84:6 Một số học giả đổi nguyên âm của từ “brk” thành: ao hồ tràn ngập nơi ấy. Họ cứ tiến bước, sức lực càng gia tăng Cho đến khi trình diện trước mặt Đức Chúa Trời84:7 LXX: Đức Chúa Trời của các thần tại Si-ôn. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi; Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, xin lắng tai nghe. Sê-la Lạy Đức Chúa Trời, là cái khiên che chở chúng tôi,84:9 Ctd: Xin hãy đoái xem cái khiên của chúng tôi Xin hãy xem, hãy đoái thương kẻ xức dầu của Ngài. Vì một ngày trong sân đền của Ngài Quý hơn cả ngàn ngày ở nơi khác;84:10 Nt: không có “ở nơi khác,” thêm vào cho rõ nghĩa Tôi thà làm người gác cổng84:10 Ctd: đứng ở cổng nhà Đức Chúa Trời Hơn là ở trong nhà kẻ ác. CHÚA, Đức chúa Trời là mặt trời, là cái khiên; Ngài ban ân huệ và vinh quang; CHÚA không từ chối điều tốt lành nào Cho những kẻ sống ngay thẳng. Lạy CHÚA Vạn Quân, Phước thay cho người tin cậy nơi Ngài. Thơ Của Con Cháu Kô-rê Cho Nhạc Trưởng Lạy CHÚA, Ngài đã ban ơn cho đất nước Ngài; Ngài đã đem lại cơ đồ85:1 Ghi chú bên lề văn bản ghi: những phu tù của cho Gia-cốp. Ngài đã tha thứ gian ác con dân Ngài; Đã che lấp tất cả tội lỗi của họ. Sê-la Ngài đã bỏ đi tất cả các cơn thịnh nộ Ngài; Ngài đã thâu hồi cơn nóng giận mình. Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi chúng tôi, xin phục hồi chúng tôi; Xin ngừng cơn phẫn nộ đối với chúng tôi. Ngài sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Ngài sẽ kéo dài cơn thịnh nộ đời đời sao? Ngài không phục hồi sinh lực cho chúng tôi Để dân Ngài vui mừng trong Ngài sao? Lạy CHÚA, xin cho chúng tôi thấy tình yêu thương của Chúa, Và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi Ngài. Xin cho tôi nghe lời Đức Chúa Trời, là lời CHÚA phán; Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân Ngài, cho những người kính sợ Ngài; Nguyện chúng tôi không quay trở lại những điều ngu dại nữa.85:8 LXX: cho những người lấy lòng quay lại cùng Ngài Thật vậy, sự cứu rỗi của Chúa ở gần những kẻ kính sợ Ngài, Để vinh quang vẫn ở với đất nước chúng ta; Để tình yêu thương và trung tín gặp nhau, Để công chính và bình an hôn nhau. Sự trung tín từ đất mọc vươn lên; Sự công chính từ trời nhìn xuống. Thật vậy, CHÚA sẽ ban phúc lành Và đất sẽ sinh sản hoa lợi. Sự công chính sẽ đi trước mặt Chúa Và chuẩn bị con đường cho bước chân Ngài.85:13 Nt: các bước đi của Ngài Lời Cầu Nguyện Của Vua Đa-vít Lạy CHÚA, xin hãy lắng tai nghe và đáp lời tôi; Vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo vệ mạng sống86:2 Nt: linh hồn tôi vì tôi trung tín; Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy Ngài, Xin giải cứu tôi tớ Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót tôi Vì tôi cầu khẩn Ngài suốt ngày. Xin cho tâm hồn tôi tớ Ngài được vui vẻ; Vì lạy Chúa, Linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Vì Chúa ôi, Ngài là thiện, sẵn lòng tha thứ Và dồi dào tình yêu thương cho tất cả những người cầu khẩn Ngài. Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi; Xin nghe lời cầu khẩn của tôi. Trong ngày gian truân, tôi cầu khẩn Ngài Vì Ngài đáp lời tôi. Lạy Chúa, không có ai giống như Ngài giữa vòng các thần; Cũng không có công việc nào giống như công việc của Ngài. Lạy Chúa, mọi nước mà Ngài đã tạo nên, Sẽ đến quỳ lạy trước mặt Ngài; Và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài vĩ đại, làm những việc diệu kỳ; Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời. Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài, Tôi sẽ đi theo chân lý Ngài;86:11 Ctd: tôi sẽ trung thành theo Ngài Xin cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng cảm tạ Ngài; Tôi tôn vinh danh Ngài mãi mãi. Vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho tôi, Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi Âm Phủ sâu thẳm.86:13 Ctd: cứu tôi khỏi mồ mả sâu thẳm Lạy Đức Chúa Trời, những người kiêu căng nổi lên hại tôi; Bọn người tàn ác tìm hại mạng sống tôi; Chúng nó chẳng kính nể Ngài.86:14 Nt: để Ngài trước mặt mình Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót và hay ban ơn; Chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín.86:15 Ctd: chân thật; chân lý Xin Chúa đoái xem và thương xót tôi, Xin ban sức lực Ngài cho tôi tớ Chúa; Xin cứu giúp con trai của đầy tớ gái Ngài. Xin ban cho tôi một dấu hiệu về ơn lành của Chúa Để những kẻ ghét tôi nhìn thấy và hổ thẹn. Vì Lạy CHÚA, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Thơ Của Con Cháu Cô-rê, Ngài đã đặt nền móng của Ngài trên các núi thánh; CHÚA yêu mến các cổng của Si-ôn Hơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp. Hỡi thành của Đức Chúa Trời, Những điều vinh quang về ngươi đã được nói đến. Sê-la Ta sẽ nhắc đến Ra-háp,87:4 nước Ai-cập Ba-by-lôn Là những nước nhận biết ta; Kìa, Phi-li-tin, Ty-rơ cùng Ê-thi-ô-bi; Chúng nói rằng: người này sinh ở Si-ôn. Người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Người này, kẻ kia sinh trưởng tại đây; Và chính Đấng Chí Cao sẽ thiết lập Si-ôn. CHÚA sẽ ghi tên các dân vào sổ: “Người này sinh tại Si-ôn.” Sê-la Những ca sĩ cũng như vũ công đều nói: “Mọi nguồn cảm hứng của tôi đều ở trong ngươi.” Thơ Dạy Dỗ Của Hê-man, Người Ếch-ra-hit Kính lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi; Suốt ngày đêm, tôi cầu khẩn trước mặt Ngài. Nguyện lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Chúa; Xin Ngài nghiêng tai nghe lời cầu khẩn của tôi. Vì linh hồn tôi đầy những hoạn nạn; Mạng sống tôi bị đưa xuống gần Âm Phủ.88:3 Ctd: mạng sống tôi đi gần đến chỗ chết Tôi bị xem như những người sắp đi xuống huyệt mả; Tôi như người không còn sức lực;88:4 Ctd: không có sự giúp đỡ Như người bị bỏ riêng giữa những người chết, Như người bị giết nằm trong mộ phần, Kẻ mà Chúa không còn nhớ đến nữa; Là người bị dứt bỏ khỏi bàn tay chăm sóc của Ngài. Ngài đã đặt tôi tận đáy vực sâu, Nơi tối tăm và sâu thẳm. Cơn thịnh nộ Ngài đè nặng trên tôi; Những cơn sóng của Ngài tràn ngập tôi. Sê-la Ngài làm những kẻ quen biết tôi xa lánh tôi; Ngài làm tôi thành vật ghê tởm cho họ. Tôi bị vây kín, không lối thoát ra. Mắt tôi mòn mỏi vì sầu khổ; Lạy CHÚA, suốt ngày tôi cầu khẩn Ngài, Tôi giơ tay cầu xin Ngài. Ngài há có làm phép lạ cho người chết ư? Há bóng ma nào đứng dậy ca ngợi Ngài sao? Sê-la Tình yêu thương của Ngài nào có được công bố nơi mồ mả, Sự thành tín Ngài nào ở chỗ hủy diệt chăng? Các phép lạ của Ngài có được biết đến ở nơi âm giới tối tăm88:12 Nt: nơi tối tăm, ám chỉ chỗ người chết ở sao? Và những việc công chính của Ngài có được biết đến ở vùng đất bị quên lãng chăng? Còn tôi, lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài; Mỗi buổi sáng lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Ngài. Lạy CHÚA, sao Ngài từ bỏ tôi? Sao Ngài lánh mặt Ngài cùng tôi? Từ thời niên thiếu tôi đã bị đau khổ và hòng chết; Tôi bị kinh hoàng và tuyệt vọng.88:15 Nt: Không rõ nghĩa; dịch theo LXX Cơn thịnh nộ Ngài tràn ngập tôi, Cơn kinh hoàng của Ngài hủy diệt tôi. Suốt ngày những điều ấy vây quanh tôi như nước lũ, Chúng bao phủ tôi mọi bề. Chúa khiến bè bạn và người thân yêu xa lánh tôi; Bóng tối tăm trở thành bạn hữu thân cận. Thơ Dạy Dỗ Của Ê-than, Người Ếch-ra-hit Tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương của CHÚA mãi mãi; Miệng tôi sẽ công bố sự thành tín của Ngài đời đời. Vì tôi nói rằng tình yêu thương của Ngài được thiết lập đời đời; Sự thành tín của Ngài vững chắc như các tầng trời.89:2 Ctd: sự thành tín của Ngài được xây dựng trên trời Ta đã lập giao ước với người được chọn; Ta đã thề với Đa-vít, tôi tớ ta rằng: Ta sẽ lập dòng dõi ngươi làm vua89:4 Nt: không có “làm vua”, thêm vào cho rõ nghĩa mãi mãi; Ta sẽ xây dựng ngôi ngươi vững chắc đời đời. Sê-la Lạy CHÚA, các tầng trời ca ngợi các phép lạ của Ngài; Sự thành tín của Ngài cũng được ca ngợi giữa hội các thánh. Vì ai ở trên trời có thể so sánh cùng CHÚA? Có ai trong vòng các thần89:6 Nt: các con trai của các thần giống như CHÚA? Là Đức Chúa Trời đáng kính sợ giữa hội đồng các thánh; Là Đấng vĩ đại89:7 Ctd: vô cùng kinh hoàng và kinh hoàng hơn tất cả những kẻ chung quanh Ngài. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, ai quyền năng giống như CHÚA? Sự thành tín của Ngài bao quanh Ngài. Chính Ngài thống trị cả biển động; Khi sóng lớn dâng lên, Ngài làm cho lặng xuống. Chính Ngài chà đạp Ra-háp89:10 Ra-háp chỉ về con quái vật dưới biển, tiêu biểu cho quyền lực hỗn loạn và độc ác như một xác chết; Ngài dùng cánh tay quyền năng của mình đánh tan các kẻ thù Ngài. Các tầng trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài; Ngài đã sáng lập thế giới và mọi vật trong ấy. Ngài đã sáng tạo phương bắc, phương nam; Núi Tha-bô và núi Hẹt-môn89:12 Núi Tha-bô ở phía tây nam của hồ Ga-li-lê; núi Hẹt-môn ở vùng đông bắc của hồ Ga-li-lê; cả hai ngọn núi này đều được người bản xứ Ca-na-an coi là núi thánh đều hân hoan ca ngợi danh Ngài. Ngài có cánh tay quyền năng, bàn tay Ngài có sức mạnh; Tay phải Ngài giương cao. Đức công chính và lẽ công bình là nền tảng của ngôi Ngài; Tình yêu thương và lòng thành tín đi trước mặt Ngài. Phước cho dân tộc nào biết được tiếng reo hò trong lễ hội ca ngợi Ngài; Lạy CHÚA, họ sẽ bước đi trong ánh sáng của sự hiện diện Ngài. Hằng ngày họ vui mừng trong danh Ngài Và nhờ sự công chính của Ngài họ được nâng cao lên.89:16 Ctd: họ ca ngợi sự công chính Ngài Vì Ngài là sự vinh hiển và sức mạnh của họ;89:17 Ctd: Vì Ngài là sự vinh hiển cho sức mạnh của họ Nhờ ơn Ngài, sừng chúng tôi được giương cao.89:17 Ctd: sức mạnh chúng tôi được gia tăng CHÚA là cái khiên bảo vệ chúng tôi; Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vua chúng tôi.89:18 Ctd: cái khiên của chúng tôi thuộc về CHÚA và vua chúng tôi thuộc về Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Từ xưa, trong một khải tượng Ngài đã phán cùng các tôi tớ thánh Ngài rằng: Ta đã giúp sức cho một dũng sĩ, Ta đã tôn cao người ta chọn từ trong dân. Ta đã tìm thấy Đa-vít, tôi tớ Ta; Ta đã xức dầu thánh Ta cho người. Tay ta sẽ nâng đỡ89:21 Nt: ở với người; Cánh tay Ta sẽ thêm sức cho người. Kẻ thù sẽ không thể áp bức người; Kẻ ác cũng không thể làm người nhục nhã đau khổ. Ta sẽ đập tan kẻ thù trước mặt người, Và đánh ngã những kẻ ghét người. Lòng thành tín và yêu thương của Ta sẽ ở cùng người Và nhờ danh Ta sừng người sẽ được giương cao.89:24 Ctd: sức mạnh người sẽ được gia tăng Ta sẽ cho tay89:25 Có thể ám chỉ tay trái người kiểm soát biển cả Và tay phải người kiểm soát các sông.89:25 Biển ở đây có thể chỉ biển Địa Trung Hải; các sông chỉ về sông Ơ-phơ-rát, hoặc từ sông Ninh ở Ai-cập đến sông Ơ-phơ-rát. Câu này cũng có thể ám chỉ sự kiểm soát cả thế giới Người sẽ gọi ta: Ngài là cha tôi, Đức Chúa Trời tôi và là tảng đá cứu rỗi của tôi. Ta sẽ cử người làm con trưởng nam, Vị vua vĩ đại hơn tất cả các vua trên đất. Ta sẽ giữ tình yêu thương ta cho người mãi mãi Và giao ước Ta với người sẽ vững bền. Ta sẽ lập dòng dõi người làm vua89:29 Nt: không có “làm vua”, thêm vào cho rõ nghĩa đời đời, Và ngôi người sẽ như các ngày của trời. Nếu con cháu người từ bỏ Kinh Luật của Ta Và không đi theo sắc lệnh của Ta; Nếu chúng nó vi phạm các quy luật Ta Và không giữ những điều răn Ta; Thì Ta sẽ lấy trượng phạt đòn sự vi phạm của chúng nó Và dùng roi mà phạt sự gian ác của chúng. Nhưng Ta sẽ không bỏ tình yêu thương Ta đối với người, Và không phản bội sự thành tín Ta cùng người. Ta sẽ không vi phạm giao ước Ta Và không thay đổi lời môi miệng Ta đã phán. Ta đã thề một lần đầy đủ cả, nhân danh sự thánh khiết của Ta, Và không nói dối cùng Đa-vít. Dòng dõi người sẽ tồn tại mãi mãi; Ngôi người sẽ lâu dài như mặt trời trước mặt Ta; Như mặt trăng được thiết lập đời đời, Như bằng chứng trung tín trên bầu trời. Sê-la Nhưng Ngài đã khước từ, đã ruồng bỏ; Ngài đã tức giận cùng người được xức dầu của Ngài. Ngài ghê tởm giao ước với tôi tớ Ngài; Ngài ném mão triều người xuống đất bùn ô uế.89:39 Nt: Ngài làm mão triều người ô uế xuống đất Ngài phá đổ mọi bức tường của người Và làm thành trì người đổ nát. Mọi kẻ qua lại trên đường cướp giật người; Những người xung quanh khinh bỉ người. Ngài nâng tay phải kẻ thù người lên; Ngài làm mọi kẻ thù nghịch người vui vẻ. Thật vậy, Ngài đã xoay ngược lưỡi gươm của người, Không giúp người đứng vững trong trận chiến. Ngài loại bỏ sự huy hoàng của người89:44 Ý nghĩa của từ này không rõ; một số học giả sửa thành “vương trượng” Ném ngôi người xuống đất. Ngài đã cắt ngắn những ngày tuổi trẻ của người Và bao phủ người bằng nhục nhã. Sê-la Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Ngài sẽ lánh mặt đời đời ư? Cơn thịnh nộ ghen tương của Ngài vẫn cháy như lửa đến bao giờ? Xin hãy nhớ đời sống tôi ngắn ngủi là bao! Ngài đã tạo nên tất cả loài người là hư ảo sao? Ai là người sống mãi mà không thấy sự chết? Ai sẽ giải cứu mạng sống mình khỏi tay tử thần?89:48 Ctd: Ai sẽ giải cứu linh hồn mình khỏi tay Âm Phủ? Sê-la Lạy Chúa, tình yêu thương của Ngài từ xưa Mà Ngài đã lấy lòng thành tín thề cùng Đa-vít ở đâu rồi? Lạy Chúa, xin hãy nhớ sự sỉ nhục tôi tớ Chúa phải chịu; Tôi đã mang trong lòng tất cả sự sỉ nhục từ nhiều dân tộc; Là sỉ nhục, lạy CHÚA, mà kẻ thù Ngài đã dùng để nhục mạ; Chúng đã nhục mạ những bước chân của người được Chúa xức dầu. Lạy CHÚA, đáng ca ngợi Ngài đời đời! A-men! A-men! Đức Chúa Trời Đời Đời Và Loài Người Ngắn Ngủi Lạy Chúa, Ngài là nơi cư trú90:1 Một vài văn bản cổ chép: nơi trú ẩn của chúng tôi đời đời. Trước khi núi non được sinh ra; Trái đất và thế gian được tạo nên; Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa khiến con người trở về với bụi đất; Ngài phán: Hỡi loài người, hãy trở về bụi đất.90:3 Ctd: Hãy trở về cùng Đức Chúa Trời Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Giống như một ngày hôm trước đã trôi qua, Như một canh trong đêm. Ngài khiến chúng nó trôi đi như dòng nước lũ; Đời chúng nó như một giấc ngủ;90:5 Câu này không rõ nghĩa; ctd: Ngài đổ mưa cuốn chúng nó đi như một giấc ngủ Như cỏ mọc xanh tươi lúc ban mai; Buổi sáng cỏ nảy nở và tốt tươi; Đến chiều chúng tàn phai và khô héo. Thật vậy, chúng tôi bị hủy diệt vì cơn giận Chúa; Bị kinh hoàng vì cơn thịnh nộ của Ngài. Ngài đặt sự gian ác chúng tôi trước mặt Ngài; Để những tội lỗi bí mật của chúng tôi trong ánh sáng trước mặt Ngài. Bởi cơn thịnh nộ của Ngài mọi ngày chúng tôi đều qua đi; Các năm chúng tôi kết thúc như tiếng thở dài. Tuổi tác chúng tôi thọ được bảy mươi, Nếu mạnh khỏe thì tám mươi, Nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm; Vì đời sống thoáng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết được năng lực của cơn giận Chúa? Ai hiểu được hậu quả90:11 Nt: sợ hãi của cơn thịnh nộ Ngài?90:11 Vế hai của câu này không rõ nghĩa Vậy, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Lạy CHÚA, xin hãy trở lại,90:13 Ctd: xin hãy đổi ý Ngài còn giận đến bao giờ? Xin thương xót các tôi tớ Ngài. Mỗi buổi sáng xin cho chúng tôi được thỏa lòng trong tình yêu thương của Ngài; Để chúng tôi được hân hoan ca hát và vui mừng suốt đời. Xin cho chúng tôi được vui mừng tương ứng với số ngày mà chúng tôi chịu hoạn nạn; Tương ứng với số năm mà chúng tôi bị tai họa. Xin cho các tôi tớ Chúa thấy những công việc Ngài, Và con cháu họ thấy quyền năng vinh quang Ngài. Nguyện xin ân huệ của Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên chúng tôi. Xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi. Vâng, xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi làm. Đức Chúa Trời Là Đấng Bảo Vệ Chúng Ta Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao Sẽ được che chở91:1 Nt: nghỉ qua đêm dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi, Tôi tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bẫy chim, Thoát khỏi dịch lệ hủy diệt. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi. Ngươi sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêm Hay tên bắn lúc ban ngày; Hoặc dịch lệ lan đến trong tối tăm Hay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa. Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi, Hàng vạn người ngã bên phải ngươi, Nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt nhìn xem Và sẽ thấy kẻ ác bị báo trả. Lạy CHÚA, vì Ngài là nơi trú ẩn của tôi, Lạy Đấng Chí Cao, Ngài đã lập nơi cư trú của Ngài; Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi Và tai họa91:10 Ctd: bệnh tật sẽ không đến gần nhà91:10 Nt: trại ngươi. Vì Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ coi sóc ngươi, Bảo vệ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng đỡ ngươi trên tay Để chân ngươi không vấp phải hòn đá. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và rắn độc ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Vì người yêu mến Ta nên ta giải cứu người; Vì người biết danh Ta nên ta bảo vệ người. Người sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ trả lời người; Gặp lúc gian truân Ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người và làm vinh hiển người.91:15 Ctd: ban phước cho người Ta sẽ cho người thỏa dạ sống lâu Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi Ta. Thánh Thi. Bài Hát Cho Ngày Sa-bát Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành; Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp; Buổi sáng rao truyền tình yêu thương của Chúa, Buổi tối ca ngợi đức thành tín của Ngài; Bằng nhạc khí mười dây cùng đàn lia, Hợp với giai điệu và đàn hạc. Vì, lạy CHÚA, việc quyền năng của Ngài làm tôi vui mừng; Các việc của tay Ngài làm tôi hớn hở hoan ca. Lạy CHÚA, công việc của Ngài vĩ đại biết bao! Tư tưởng Ngài sâu sắc biết dường nào! Kẻ u mê không biết được Và người ngu dại cũng không hiểu nổi. Dù cho kẻ ác mọc lên như cỏ; Mọi kẻ bất lương phát đạt; Ấy là để chúng bị hủy diệt đời đời. Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng Tối Cao92:8 Ctd: được tôn cao hay ở trên cao đời đời. Lạy CHÚA, vì kìa, những kẻ thù Ngài; Vì kìa, những kẻ thù Ngài sẽ bị hủy diệt; Mọi kẻ làm ác sẽ chạy tán loạn. Ngài đã làm cho sừng tôi giương cao92:10 Ctd: sức mạnh tôi tăng thêm như sừng con bò rừng; Tôi được xức bằng dầu mới. Mắt tôi thấy kẻ thù tôi bị thất bại, Tai tôi đã nghe tiếng than khóc của kẻ ác chống nghịch tôi.92:11 “thất bại” và “tiếng than khóc” được thêm vào cho rõ nghĩa Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là, Sẽ mọc lên như cây tùng ở Li-ban; Họ được trồng trong nhà CHÚA, Lớn mạnh trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già vẫn sinh bông trái, Được mạnh khỏe và xanh tươi, Để cho thấy CHÚA là ngay thẳng, Ngài là tảng đá của tôi và trong Ngài không có sự bất công. CHÚA Trị Vì Vinh Quang CHÚA trị vì; Ngài trang phục bằng sự uy nghi; CHÚA uy nghi; Ngài nai nịt bằng sức mạnh. Phải, thế giới được lập vững vàng, Không thể rúng động. Ngôi Ngài được lập vững vàng từ thời cổ; Ngài hằng hữu từ trước vô cùng. Lạy CHÚA, các sông đã dâng lên; Các sông đã dâng lên cùng tiếng động; Các sông đã dâng lên ầm ầm. CHÚA trị vì trên cao, Quyền năng hơn sấm động của nước lớn, Quyền năng hơn sóng to của biển cả. Lạy CHÚA, các sắc luật của Ngài thật chắc chắn; Đền thờ Ngài thật là thánh khiết Đến đời đời. Đức Chúa Trời Là Đấng Phán Xét Mọi Sự Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời báo trả; Ngài là Đức Chúa Trời báo trả, xin bày tỏ thiên quang Ngài.94:1 Ctd: xin hãy chiếu sáng Lạy Đấng phán xét thế giới,94:2 Nt: quả đất xin đứng lên, Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo. Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Kẻ ác sẽ đắc chí cho đến bao giờ? Chúng tuôn đổ lời kiêu ngạo; Mọi kẻ làm ác đều khoe khoang. Lạy CHÚA, chúng nó chà đạp dân Ngài; Chúng nó làm con dân94:5 Nt: cơ nghiệp Ngài khốn khổ. Chúng giết kẻ góa bụa và người kiều dân; Chúng tàn sát kẻ mồ côi. Chúng bảo rằng CHÚA sẽ không nhìn thấy, Đức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ không nhận thấy. Hỡi những kẻ u mê nhất trong dân, hãy hiểu biết; Hỡi những kẻ ngu dại, bao giờ các người mới khôn ngoan? Đấng đã tạo ra tai, lại không nghe được? Đấng đã nắn nên mắt, lại không thấy sao? Đấng đã trừng phạt các nước, lại không quở trách sao? Ngài là Đấng dạy dỗ loài người tri thức. CHÚA biết tư tưởng loài người; Chúng chỉ là hư không.94:11 Ctd: những tư tưởng ấy chỉ là hư không Lạy CHÚA, phước cho người nào Ngài rèn luyện94:12 Ctd: thi hành kỷ luật Và dạy dỗ Kinh Luật cho; Và ban cho họ yên lành khỏi94:13 Một số đọc “bimê” trong những ngày hoạn nạn, Cho đến khi nào hố sâu đã đào cho những kẻ ác. CHÚA không ruồng bỏ dân Ngài Cũng chẳng từ bỏ cơ nghiệp Ngài. Vì sự xét xử công bình sẽ trở về với người công chính;94:15 Một vài văn bản cổ và bản dịch Syr: người công chính Và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo. Ai sẽ nổi lên chống lại những kẻ ác cho tôi; Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm điều gian ác giúp tôi? Nếu CHÚA đã không giúp đỡ tôi Thì linh hồn tôi đã sớm ở nơi Âm Phủ.94:17 Nt: nơi im lặng Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngã Thì tình yêu thương vững bền của Ngài nâng đỡ tôi. Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi, Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi. Cậy quyền năng dùng luật hại người, Thế nào Ngài lại kết ước đồng minh? Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chính Và kết án tử hình kẻ vô tội.94:21 Nt: huyết vô tội Nhưng CHÚA là thành lũy bảo vệ tôi; Đức Chúa Trời tôi là vầng đá nơi tôi trú ẩn. Ngài sẽ báo trả chúng nó vì tội lỗi chúng nó; Ngài sẽ tiêu diệt chúng nó vì sự gian ác chúng nó; CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng nó. Hãy Thờ Phượng Và Quy Phục Đấng Tạo Hóa Hãy đến ca hát tán dương CHÚA; Hãy hân hoan reo hò cho Chúa95:1 Nt: Nguyên tác không có chữ “Chúa”, thêm vào cho rõ nghĩa là vầng đá cứu rỗi chúng ta. Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ; Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài. CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại; Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần. Ngài nắm trong tay các vực sâu95:4 Từ này có thể ám chỉ Âm Phủ của quả đất; Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài. Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng; Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên. Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài; Hãy quỳ gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta; Chúng ta là con dân mà ngài chăn giữ, Là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ.95:7 Nt: dân của đồng cỏ Ngài và chiên của tay Ngài Ngày nay, ước gì các ngươi nghe tiếng Ngài! Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, Như ngày ấy tại Ma-sa trong sa mạc;95:8 Xem thêm Xuất 17:1-7; Dân 20:1-13; Phục 6:16; 33:8 Khi tổ tiên các ngươi thử Ta; chúng thách thức Ta Dù đã thấy công việc Ta làm. Trong bốn mươi năm Ta chán ghét thế hệ ấy;95:10 Dịch theo các bản dịch cổ LXX, Syr và Jerome; MT: một thế hệ Ta bảo: Chúng nó là một dân có lòng lầm lạc; Chúng nó không biết đường lối Ta. Vì thế, trong cơn giận Ta thề rằng: Chúng nó sẽ chẳng bao giờ vào nơi an lạc của Ta. Đức Chúa Trời Là Vị Vua Tối Cao Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA; Hỡi cả thế giới, hãy ca hát cho CHÚA. Hãy ca hát cho CHÚA, hãy ca tụng Danh Ngài. Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh quang của Ngài giữa các nước; Hãy tuyên bố những việc diệu kỳ của Ngài cho tất cả các dân. CHÚA thật vĩ đại! Rất đáng được ca ngợi; Ngài đáng được kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng;96:5 Ctd: hư không Nhưng CHÚA đã tạo nên các tầng trời. Trước mặt Ngài là vinh quang và uy nghi; Nơi đền thánh Ngài là năng quyền và tráng lệ. Hỡi các tông tộc của muôn dân, hãy dâng cho CHÚA; Hãy dâng cho CHÚA vinh quang năng lực. Hãy dâng cho CHÚA vinh quang xứng đáng với Danh Ngài; Hãy mang lễ vật mà vào sân đền thờ Ngài. Hãy mặc trang phục thánh96:9 Một số học giả so sánh với từ “hdrt” của Ugaritic và đề nghị “xuất hiện”; nên có thể dịch: Hãy thờ phượng CHÚA khi Đấng Thánh xuất hiện mà thờ phượng CHÚA; Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. Hãy tuyên bố giữa các nước: CHÚA cai trị; Phải, thế giới được lập vững vàng, không rung chuyển. Ngài xét xử công bình cho muôn dân. Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng; hỡi trái đất, hãy vui vẻ; Hỡi biển cả và mọi vật trong đó, hãy hân hoan reo hò. Hỡi cánh đồng và mọi vật trong đó hãy hân hoan; Bấy giờ mọi cây cối trong rừng đều sẽ vui mừng ca hát trước mặt CHÚA. Vì Ngài đến; Vì Ngài đến để xét xử thế gian. Ngài sẽ xét xử thế giới bằng sự công chính Và lấy sự chân thật mà xét xử muôn dân. CHÚA, Đấng Cai Trị Tối Cao CHÚA cai trị. Hỡi trái đất, hãy hân hoan; Hỡi các hải đảo,97:1 từ này có thể ám chỉ các vùng duyên hải xa xôi hãy vui mừng. Mây và bóng tối dày đặc bao quanh Ngài; Công chính và công bình là nền móng của ngôi Ngài. Lửa đi trước mặt Ngài Và thiêu đốt những kẻ thù chung quanh. Những tia chớp của Ngài thắp sáng thế giới; Trái đất thấy và run rẩy. Núi non tan chảy như sáp trước mặt CHÚA, Trước mặt Chúa của cả trái đất. Các tầng trời công bố sự công chính của Ngài; Tất cả các dân thấy sự vinh quang Ngài. Tất cả những kẻ thờ lạy các tượng, Là kẻ huênh hoang về hình tượng mình thờ, sẽ bị hổ thẹn; Tất cả các thần hãy quỳ lạy Ngài.97:7 Vế này có thể hiểu theo nghĩa mệnh lệnh: “hỡi tất cả các thần, hãy thờ phượng Ngài.” Lạy CHÚA, thành Si-ôn nghe và vui mừng; Các thành97:8 Nt: các con gái ở Giu-đa hoan hỉ Vì các phán xét của Ngài. Lạy CHÚA, vì chính Ngài là Đấng Chí Cao trên cả trái đất, Ngài được tôn cao hơn tất cả mọi thần. Hỡi những kẻ yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác.97:10 Một số văn bản cổ ghi: CHÚA yêu mến những kẻ ghét điều ác CHÚA bảo vệ mạng sống những kẻ trung tín với Ngài, Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. Ánh sáng chiếu ra97:11 Nt: gieo trên người công chính, Và niềm vui tỏa ra trên kẻ có lòng ngay thẳng. Hỡi những người công chính, hãy vui mừng trong CHÚA; Và cảm tạ Danh97:12 Nt: kỷ niệm; hầu hết các học giả cho rằng từ này ở đây chỉ về Danh Chúa Thánh Ngài. CHÚA Cai Trị Thế Gian Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới Vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm. Tay phải và cánh tay thánh Ngài Đã đem lại chiến thắng cho Ngài. CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài; Ngài đã trình bày sự công chính của Ngài trước mắt các dân. Ngài nhớ đến tình yêu thương Và sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên. Mọi đầu cùng trái đất đều thấy Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA; Hãy cất lên tiếng hát và tiếng nhạc ca tụng Ngài. Ca ngợi CHÚA với đàn hạc; Hãy dùng đàn hạc và giọng ca mà ca ngợi. Hãy hân hoan thổi kèn và thổi tù và Trước mặt Vua, tức là CHÚA. Biển cả và những vật trong đó, Thế giới và những người cư ngụ trên ấy, Hãy hân hoan reo hò. Các sông, hãy vỗ tay; Các núi, hãy cùng nhau hân hoan ca hát trước mặt CHÚA; Vì Ngài đến để phán xét trái đất. Ngài sẽ dùng công chính để phán xét thế gian Và công bình để xét xử các dân tộc. Đức Chúa Trời Là Vị Vua Thánh CHÚA cai trị, Muôn dân hãy run sợ; Ngài ngự trên các Chê-ru-bim,99:1 “chê-rub”; một loại siêu sinh vật có cánh; chúng xuất hiện như các sinh vật bảo vệ cây sự sống “Sáng 3:24”; như xe cho Chúa đi “2Sa 22:11”; Rương giao ước có hai chê-ru-bim xòe cánh che nắp thi ân. “Xuất 25:18-20” Trái đất rung chuyển. CHÚA tại Si-ôn thật vĩ đại; Ngài được tôn cao trên tất cả mọi dân tộc. Nguyện chúng nó ca tụng danh vĩ đại và đáng sợ của Ngài; Ngài là thánh. Vị vua thật quyền năng,99:4 Nt: quyền năng của vua Ngài yêu chuộng công bình, Thiết lập sự bình đẳng; Ngài thi hành công bình Và công chính trong Gia-cốp. Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta; Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài. Ngài là thánh. Môi-se và A-rôn là các thầy trong số những thầy tế lễ của Ngài; Sa-mu-ên là một người trong số những người cầu khẩn danh Ngài; Họ cầu khẩn CHÚA Và Ngài đáp lời họ. Từ trong cột mây Ngài phán với họ; Ngài ban cho họ luật lệ cùng quy luật và họ gìn giữ chúng. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, Chính Ngài đã đáp lời họ. Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ cho họ, Nhưng Ngài cũng báo trả những hành vi sai trái của họ. Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta; Hãy thờ phượng tại núi thánh Ngài CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Thánh Thi Cảm Tạ Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA. Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA; Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. Hãy biết rằng CHÚA, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi; Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Thơ Đa-vít Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa. Lạy CHÚA, tôi sẽ ca tụng Ngài. Tôi sẽ cư xử101:2 Nt: Ý nghĩa không rõ; có thể có nghĩa: suy nghĩ, suy gẫm, chú tâm đến… khôn ngoan, Theo đường toàn vẹn. Ôi! Khi nào Ngài mới đến với tôi? Tôi sẽ lấy lòng thành thật mà sống101:2 Nt: bước đi trong nhà tôi; Tôi sẽ không để điều gì xấu xa101:3 Nt: điều, vật của Bê-li-an; điều vô giá trị Trước mặt tôi; Tôi ghét hành động của những kẻ từ bỏ Chúa;101:3 Ctd: gian ác, bất trung Tôi không để việc ác dính dấp đến tôi. Tôi sẽ lánh xa tâm trí đồi trụy,101:4 Ctd: tấm lòng lầm lạc Tôi sẽ không biết đến điều ác.101:4 Ctd: người Tôi sẽ làm nín lặng kẻ lén lút nói xấu Người lân cận mình; Còn người có mắt tự cao, có lòng kiêu ngạo, Tôi sẽ không dung tha. Mắt tôi đoái xem những người trung tín trong xứ; Họ sẽ được ở với tôi; Kẻ sống theo đường toàn vẹn Sẽ được phục vụ tôi. Người lừa đảo Sẽ không được ở trong nhà tôi; Kẻ nói dối Sẽ không được đứng trước mặt tôi. Mỗi buổi sáng tôi sẽ diệt bỏ Tất cả những kẻ ác trong xứ; Loại trừ mọi kẻ gian tà Khỏi thành của CHÚA. Lời cầu nguyện của người bị hoạn nạn khi người kiệt sức và nói lên lời than thở trước mặt CHÚA Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện của tôi; Nguyện tiếng kêu cứu của tôi thấu đến Ngài. Xin chớ lánh mặt cùng tôi Khi tôi bị khốn khó; Xin lắng tai nghe Và mau mau đáp lời khi tôi cầu khẩn. Vì các ngày tháng đời tôi tiêu tan như mây khói;102:3 Nt: trong khói; một số văn bản cổ, LXX và Tg ghi: như khói Xương cốt tôi đốt cháy như than lửa đỏ. Lòng tôi như cỏ xanh bị giập nát Và khô héo vì tôi quên cả ăn uống; Tôi chỉ còn xương bọc da102:5 Nt: xương dính vào thịt Vì than khóc nhiều.102:5 Nt: tiếng than khóc lớn Tôi giống như diều hâu trong sa mạc, Như chim cú ở những nơi hoang tàn. Tôi thao thức; tôi giống như Chim sẻ cô đơn trên mái nhà. Suốt ngày những kẻ thù nhục mạ tôi; Những kẻ chế nhạo tôi dùng tên tôi để nguyền rủa. Tôi đã ăn tro bụi thay cho bánh; Thức uống tôi hòa lẫn với nước mắt, Vì cơn phẫn nộ và giận dữ của Ngài; Vì Ngài đưa tôi lên và ném tôi ra xa. Ngày tháng đời tôi như bóng hoàng hôn kéo dài;102:11 Nt: bóng tối kéo dài ra Tôi khô héo như cỏ. Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài vẫn ngự trên ngai mãi mãi; Danh Ngài còn đến đời đời.102:12 Ctd: kỷ niệm Ngài hay Ngài được ghi nhớ đời đời Ngài sẽ đứng lên và thương xót Si-ôn; Vì đây là lúc Ngài ban ân huệ cho Si-ôn; Vì thời điểm ấn định đã đến. Vì các tôi tớ Ngài vẫn yêu quý những viên đá thành Si-ôn Và thương xót cả đến bụi đất của nó nữa. Bấy giờ các nước sẽ kính sợ danh CHÚA Và mọi vua trên đất sẽ kính trọng vinh quang Ngài. CHÚA sẽ xây dựng lại thành Si-ôn;102:16 Ctd: Khi CHÚA xây dựng lại… Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của những kẻ khốn cùng Và không khinh thường lời nài xin của họ. Hãy ghi chép điều này cho thế hệ mai sau; Một dân sẽ được tạo nên sẽ ca ngợi CHÚA. Vì từ nơi cao cả thánh khiết CHÚA nhìn xuống; Từ trời Ngài nhìn xuống trái đất; Để nghe lời than khóc của kẻ bị tù Và giải phóng những người bị định phải chết;102:20 Nt: các con trai của sự chết Hầu cho danh của CHÚA được công bố ở Si-ôn Và lời ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem; Khi các dân, các vương quốc Họp nhau lại để phụng vụ CHÚA. Ngài làm cho sức lực tôi suy yếu ngay giữa đường đời;102:23 Ctd: Ngài đánh đổ sức lực tôi giữa đường Ngài cắt ngắn ngày tháng đời tôi. Tôi thưa: “Lạy Đức Chúa Trời tôi, các năm Ngài tồn tại đời đời; Xin chớ cắt ngắn các ngày của đời tôi. Từ xưa, Ngài lập nên trái đất; Tay Ngài làm ra các tầng trời. Trời đất sẽ bị hủy hoại nhưng Ngài vẫn trường tồn; Chúng nó tất cả như chiếc áo cũ sờn; Ngài sẽ thay thế chúng như thay y phục; Chúng sẽ bị bỏ đi. Nhưng Ngài vẫn y nguyên;102:27 Nt: Ngài là Đấng ấy Các năm của Ngài không bao giờ cùng. Con cháu các tôi tớ Ngài sẽ được lưu truyền Và dòng dõi họ sẽ được thiết lập trước mặt Ngài.” Thơ Đa-vít Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, Chữa lành mọi bệnh tật tôi. Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu; Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi. Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon; Tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim đại bàng. CHÚA hành động công chính Và xét xử công bình cho mọi kẻ bị áp bức. Ngài cho Môi-se biết đường lối Ngài Và cho con dân Y-sơ-ra-ên biết các việc quyền năng Ngài. CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Ngài không quở trách chúng ta luôn luôn, Cũng không tức giận chúng ta mãi mãi. Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm; Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu Cho những người kính sợ Ngài. Phương đông xa cách phương tây thể nào Thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy. Như cha thương xót con cái thể nào Thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy. Vì Ngài biết chúng ta đã được tạo nên cách nào; Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất. Đời người như cây cỏ; Như hoa ngoài đồng trổ hoa; Khi gió thổi qua, hoa kia biến mất; Người ta không còn nhìn thấy nó nữa.103:16 Nt: chỗ nó không biết nó nữa Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời Cho những người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ; Là những người gìn giữ giao ước Ngài Và ghi nhớ tuân hành các mạng lệnh Ngài. CHÚA lập ngôi Ngài trên trời; Quyền cai trị Ngài trên khắp mọi vật. Hỡi các thiên sứ Ngài, Là các vị quyền năng dũng mãnh làm theo đường lối Ngài Và nghe theo tiếng phán Ngài; hãy ca tụng CHÚA. Hỡi cả thiên binh Ngài, là các tôi tớ làm theo ý Ngài; Hãy ca tụng CHÚA. Hỡi cả tạo vật ở trong khắp mọi nơi trong vương quốc Ngài, hãy ca tụng CHÚA. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA. Ca Tụng Đấng Tạo Hóa Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời tôi, Ngài thật vĩ đại thay! Ngài trang phục bằng vinh quang và oai nghiêm. Ngài choàng mình bằng chiếc áo ánh sáng; Ngài căng các tầng trời ra như căng lều trại; Ngài dựng cột xây cung điện trên các lớp nước;104:3 Theo quan niệm cổ Do Thái: trên đất là không gian hay bầu trời, phía trên không gian là lớp nước và phía trên lớp nước là thiên đàng, nơi Chúa ngự Ngài lấy mây làm xe Và bước đi trên cánh gió. Ngài sai gió làm sứ giả Và lấy ngọn lửa làm tôi tớ. Ngài lập đất trên các nền, Cho nên đời đời nó sẽ không lay chuyển. Ngài dùng vực sâu bao bọc nó như chiếc áo;104:6 xem Sáng 1:2; một số học giả đổi nguyên âm từ “kisito” thành “kisatah”, “vực sâu bao bọc” Nước được dâng cao hơn các núi. Ngài quở trách, chúng phải bỏ trốn; Nghe tiếng sấm của Ngài chúng vội bỏ chạy. Núi non nâng cao; Thung lũng hạ thấp, Nước chạy đến chỗ Ngài đã định cho chúng.104:8 Ctd: núi non và thung lũng chạy đến chỗ Ngài định cho chúng Ngài định giới hạn để nước không vượt qua, Không tràn ngập trái đất nữa. Ngài làm các suối phun lên nơi thung lũng, Chảy qua giữa các đồi; Chúng cung cấp nước cho tất cả thú rừng; Những con lừa hoang cũng được giải khát. Chim chóc làm tổ bên các giòng suối Và cất tiếng hót trên những cành cây. Từ cung điện trên cao Ngài tưới núi non; Đất đai tràn ngập hoa quả nhờ công việc Ngài. Ngài làm cỏ xanh mọc lên cho súc vật, Cây cối mà loài người trồng trọt104:14 Ctd: cây cối cho loài người dùng Từ đất, nơi cung cấp thực phẩm; Rượu nho làm lòng người vui vẻ; Dầu ô-liu làm cho da mặt tươi sáng Và thực phẩm để tâm thần người ta mạnh mẽ. Cây cối của CHÚA được tưới đầy đủ; Ấy là các cây tùng mà Ngài đã trồng tại Li-ban; Trên ấy chim chóc làm tổ; Còn cò thì lấy cây thông làm chỗ ở; Các núi cao là nơi ở của dê rừng; Những vách đá là chỗ trú ẩn của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để phân định mùa; Mặt trời biết giờ nó lặn. Ngài tạo nên bóng tối, ấy là đêm; Lúc ấy tất cả thú rừng đi ra. Các sư tử tơ gầm thét tìm mồi; Chúng đi kiếm mồi do Đức Chúa Trời cung cấp; Khi mặt trời mọc lên, Chúng nó rút về nằm trong hang; Còn loài người đi ra làm việc, Họ lao động cho đến chiều tối. Lạy CHÚA, công việc của Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dùng khôn ngoan làm nên tất cả, Trái đất đầy dẫy tạo vật của Ngài. Kìa là biển cả vĩ đại bao la; Đầy những vật ở trong đó, Là những sinh vật nhỏ và lớn không thể đếm được; Ở đó tàu thuyền đi lại; Lê-vi-a-than104:26 tên một loại thủy quái khổng lồ theo thần thoại mà Ngài đã tạo ra cũng đùa giỡn nơi đó. Tất cả đều ngưỡng trông Ngài Để Ngài ban cho đồ ăn đúng thì. Chúa ban cho chúng, Chúng nhận lấy; Ngài mở bàn tay ra, Chúng được no nê vật ngon. Khi Ngài lánh mặt đi, Chúng kinh hoàng; Khi Ngài cất sinh khí đi, Chúng chết và trở về bụi đất. Khi Ngài ban Thần của Ngài đến,104:30 Ctd: ban sinh khí của Ngài Sinh vật được tạo nên Và Ngài làm mới lại mặt đất. Nguyện vinh quang của CHÚA còn mãi mãi; Nguyện CHÚA vui vẻ về công việc Ngài. Ngài nhìn trái đất, đất run rẩy; Ngài sờ đến núi non, núi bốc khói. Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho CHÚA; Suốt đời, tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi. Nguyện sự suy tư của tôi đẹp lòng Ngài Vì tôi vui mừng trong CHÚA. Nguyện kẻ tội lỗi bị diệt khỏi đất Và kẻ gian ác không còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA! Ha-lê-lu-gia!104:35 Ctd: Hãy ca ngợi CHÚA! Đức Chúa Trời Và Dân Ngài Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn Danh Ngài; Hãy truyền cho muôn dân biết các việc quyền năng Ngài. Hãy ca hát cho Chúa, hãy ca ngợi Ngài; Hãy công bố tất cả những việc diệu kỳ của Ngài. Thật vinh hạnh105:3 Ctd: vinh quang ở trong danh thánh Ngài; Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA được vui vẻ. Hãy tìm kiếm CHÚA và sức lực Ngài; Hãy luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện Ngài.105:4 Nt: mặt của Ngài Hãy ghi nhớ những việc diệu kỳ Ngài đã làm; Những phép lạ và những phán xét miệng Ngài đã phán. Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài; Hỡi con cái Gia-cốp, những người Ngài chọn. Chính Ngài, CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta; Các phán xét của Ngài là cho toàn trái đất. Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi, Và nhớ lời Ngài đã truyền đến ngàn đời; Giao ước mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Lời thề mà Ngài đã thề cùng Y-sác; Ngài cũng xác nhận nó với Gia-cốp như một quy luật; Với Y-sơ-ra-ên như một giao ước đời đời. Ngài phán: Ta sẽ ban cho ngươi vùng đất Ca-na-an, Là sản nghiệp của các ngươi. Lúc ấy họ là một nhóm105:12 Nt: số nhỏ, Ít người, là kiều dân tạm trú trong xứ; Đi từ nước này sang nước nọ; Từ vương quốc này đến dân tộc khác. Ngài không để ai áp bức họ; Vì cớ họ, Ngài quở trách các vua; Rằng: “Chớ đụng đến những người được ta xức dầu, Đừng làm hại các tiên tri của ta.” Ngài đem đói kém đến trong xứ; Ngài hủy hoại nguồn lương thực105:16 Ctd: “gậy bánh” và hiểu theo nghĩa biểu tượng là “thực phẩm” của chúng. Ngài sai một người đi trước họ, Là Giô-sép bị bán làm nô lệ. Chân người bị cùm đau đớn; Cổ người phải đeo xiềng sắt, Cho đến khi lời tiên đoán của người105:19 Ctd: lời hứa của Ngài được ứng nghiệm. Lời của CHÚA chứng nghiệm người là đúng.105:19 Ctd: Lời của CHÚA thử luyện người Vua sai tha Giô-sép; Đấng cai trị các dân phóng thích người. Vua đặt người cai quản cung vua, Lập người quản trị mọi tài sản mình; Để giáo huấn105:22 theo các bản dịch cổ; nt: trói buộc các quan theo ý mình Và dạy dỗ các trưởng lão của vua khôn ngoan. Bấy giờ ông Y-sơ-ra-ên xuống Ai-cập, Tức là Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Cham. CHÚA làm cho dân Ngài tăng thêm nhiều Và mạnh hơn kẻ thù họ. Ngài làm người Ai-cập trở lòng ghét dân Ngài; Chúng đối xử xảo trá với các tôi tớ Ngài. Ngài sai Môi-se, tôi tớ Ngài Và A-rôn, người Ngài đã chọn. Họ thực hiện105:27 Ctd: công bố những dấu lạ ở giữa chúng; Làm những phép lạ tại đất Cham. Ngài sai tối tăm đến khiến xứ mù mịt; Để chúng không chống nghịch Ngài.105:28 Một số bản dịch cổ: chúng nó chống nghịch lời Ngài Ngài biến nước của chúng thành máu; Làm cho cá chết hết. Đất đai chúng nó tràn ngập ếch nhái, Đầy cả trong cung thất của vua. Ngài phán, hàng loạt ruồi mòng bay đến, Muỗi đến trên khắp bờ cõi chúng nó. Thay vì mưa, Ngài giáng mưa đá xuống trên chúng, Làm lửa cháy khắp trên đất. Ngài phá hủy vườn nho lẫn cây vả; Bẻ gãy cây cối trong bờ cõi chúng. Ngài phán bảo châu chấu kéo đến, Cào cào nhiều vô số kể; Chúng ăn hết cây cỏ trên đất; Chúng ăn sạch mùa màng nơi đồng ruộng. Ngài diệt tất cả các con trưởng nam tại Ai-cập,105:36 Theo các văn bản cổ; Mt: trong đất Là trái đầu mùa của nguồn sinh lực chúng. Bấy giờ Ngài dẫn dân Ngài105:37 Nt: chúng ra đi với đầy vàng lẫn bạc; Không một ai trong các bộ tộc yếu đuối. Ai-cập vui vẻ khi dân Ngài ra đi Vì chúng nó kinh hoàng về họ. Ngài trải mây ra để che chở; Lửa để soi sáng ban đêm. Dân Ngài105:40 Nt: nó; người cầu xin, Ngài ban cho họ chim cút và bánh từ trời ăn no nê. Ngài chẻ đá, nước phun ra, Chảy trong sa mạc như dòng sông. Vì Ngài nhớ lại lời hứa thánh Ngài đã ban cho Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài; Nên Ngài dẫn dân Ngài ra đi với sự vui mừng, Tức là những người Ngài đã chọn ra đi trong tiếng ca hát khải hoàn. Ngài ban cho họ đất đai của các nước, Thừa hưởng công lao của các dân. Để cuối cùng họ vâng theo các quy luật Và gìn giữ Kinh Luật Ngài. Ha-lê-lu-gia! Sự Nhân Từ Của Chúa Đối Với Dân Ngài Ha-lê-lu-gia! Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi. Ai có thể kể lại các việc quyền năng của CHÚA? Công bố hết những lời ca ngợi Ngài? Phước cho người nào giữ sự công bình, Luôn luôn làm điều công chính. Lạy CHÚA, Xin nhớ đến tôi khi Ngài ban ơn cho dân Ngài; Xin thăm viếng tôi khi Ngài giải cứu họ; Để tôi thấy sự tốt lành giữa những người được Ngài chọn; Để chia sẻ niềm vui của đất nước Ngài Và cùng ca ngợi với cơ nghiệp Ngài. Chúng tôi cùng tổ tiên chúng tôi đã phạm tội; Chúng tôi đã làm điều sai; đã hành động gian ác. Tại Ai-cập tổ tiên chúng tôi Đã không nhận thấy các phép lạ của Ngài; Không nhớ đến tình yêu thương dồi dào của Ngài, Nhưng họ đã nổi loạn bên bờ biển,106:7 Một số học giả đổi phụ âm chót để thành “Đấng Chí Cao” tức là biển Đỏ.106:7 Ctd: Biển Sậy Nhưng Ngài đã vì danh Ngài giải cứu họ Để bày tỏ quyền năng Ngài. Ngài quở trách Biển Đỏ và nó khô cạn; Ngài dẫn họ đi qua biển sâu như đi trên sa mạc. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù Và cứu chuộc họ khỏi tay thù nghịch. Nước tràn ngập các kẻ thù của họ, Không một người thoát khỏi. Bấy giờ họ tin lời Chúa Và hát ca ngợi Ngài. Nhưng họ vội quên những việc làm của Chúa; Không chờ đợi kế hoạch của Ngài. Tại sa mạc họ sinh lòng thèm khát Và thử Đức Chúa Trời nơi đồng hoang. Ngài ban cho họ điều họ cầu xin Nhưng sai bệnh tật tổn hại đến với đời sống họ.106:15 Nt: linh hồn; một số học giả đề nghị: cổ họng Tại nơi đóng trại họ ghen ghét Môi-se Và A-rôn, là người được biệt riêng ra cho CHÚA. Đất nứt ra nuốt Đa-than Và lấp nhóm A-bi-ram. Lửa bùng cháy giữa nhóm họ; Ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. Họ làm một con bò con tại Hô-rếp Rồi thờ lạy tượng đúc. Họ thay thế Đấng Vinh Quang của họ106:20 Đa số các học giả cho rằng nguyên văn có thể là “Vinh Quang của Ngài” nhưng vì truyền thống kiêng kỵ nên đổi thành “của họ” Bằng tượng một con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi họ; Là Đấng đã làm những việc vĩ đại tại Ai-cập; Đấng đã làm những phép lạ tại đất Cham; Những việc kinh hoàng tại Biển Đỏ. Nên Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ, Nếu không nhờ Môi-se, người Ngài chọn, Đứng lên trước mặt Chúa can gián106:23 Nt: đứng nơi chỗ tường thành bị thủng Để Ngài từ bỏ cơn thịnh nộ hủy diệt họ. Thế rồi họ khinh bỉ miền đất ước mơ; Họ không tin lời hứa của Ngài. Họ cằn nhằn trong trại mình, Không nghe theo lời của CHÚA. Nên Chúa đưa tay thề rằng Ngài sẽ làm chúng ngã chết trong sa mạc; Làm dòng dõi chúng chạy tán loạn106:27 Dịch theo Syr; Mt: ngã giữa các nước; Bị tản mác trong các xứ. Tổ tiên chúng tôi đã thờ thần Ba-anh tại Phê-ô, Ăn đồ cúng tế cho kẻ chết.106:28 Ctd: thần chết, thần không có sự sống Những hành động của họ làm CHÚA giận Nên một cơn dịch đã phát ra ở giữa họ. Bấy giờ Phi-nê-a đứng lên can thiệp106:30 Xem Dân 25:8-13 Và cơn dịch ngừng lại. Từ đời nọ đến đời kia, Việc này được kể là hành động công chính mãi mãi của người. Tổ tiên chúng tôi làm CHÚA giận vì vụ nước uống tại Mê-ri-ba; Vì cớ họ Môi-se cũng mang lụy vào thân. Vì họ làm tinh thần người cay đắng106:33 Dịch theo các văn bản cổ và LXX, Syr; MT: Vì họ phản loạn cùng Thần của Ngài Nên môi miệng người nói những lời thiếu suy nghĩ. Họ không hủy diệt các dân Như CHÚA đã ra lệnh; Nhưng thông gia với các nước Và học làm theo những điều chúng làm. Họ phụng vụ các tượng thần của chúng Và điều này trở thành cái bẫy hủy hoại họ. Họ dâng con trai, Con gái họ làm sinh tế cho ma quỷ. Họ đã làm đổ máu vô tội, Là máu của những con trai, con gái mình Mà họ đã dâng tế cho các thần tượng tại Ca-na-an; Nên đất đã bị ô uế vì máu đó. Vì thế họ đã trở thành ô uế vì công việc mình Và thành đĩ điếm vì hành động mình. CHÚA nổi giận cùng dân mình; Ngài ghét bỏ cơ nghiệp Ngài. Ngài trao họ vào tay các nước Và cho những kẻ ghét chúng cai trị trên chúng. Những kẻ thù áp bức họ Và họ bị khuất phục dưới tay chúng. Nhiều lần Ngài đã giải cứu họ Nhưng họ vẫn cố ý phản loạn Và càng chìm sâu106:43 Ctd: thấp hèn vì tội lỗi mình trong tội lỗi mình. Dù vậy khi nghe tiếng kêu van, Ngài chú tâm đến sự khốn khổ của họ. Vì cớ họ Ngài nhớ lại giao ước mình; Vì tình yêu thương dồi dào, Ngài thương xót họ.106:45 Ctd: đổi ý Ngài làm cho họ được ơn trước mặt Tất cả những kẻ bắt họ đi lưu đày. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi; Xin tập trung chúng tôi lại từ các nước, Để chúng tôi cảm tạ danh thánh Ngài Và được vinh hạnh trong lời ca ngợi Ngài. CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên Đáng được ca ngợi đến đời đời, vô cùng. Tất cả toàn dân hãy nói: A-men! Ha-lê-lu-gia! Lời Ca Ngợi Và Cảm Tạ Các Ơn Lành Của Chúa Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Vì tình yêu thương bền vững của Ngài còn mãi mãi. Nguyện những người được cứu chuộc của CHÚA, Những người được cứu chuộc khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy; Những người được tập trung từ các xứ, Từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam.107:3 Nt: phía biển Những người lưu lạc trong sa mạc, nơi đồng hoang; Họ không tìm thấy đường vào thành cư trú. Họ bị đói khát, Tinh thần tuyệt vọng.107:5 Nt: Linh Hồn ngất đi trong họ Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng. Ngài dẫn họ bằng một con đường thẳng, Họ đến được thành cư trú. Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương bền vững của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người; Vì Ngài cho người đói khát được đã khát Và no thỏa với những vật ngon.107:9 Ctd: linh hồn khao khát được thỏa lòng và linh hồn đói khát được no nê với những điều tốt lành Những kẻ ở trong tối tăm và trong bóng sự chết; Những tù nhân trong đau khổ và xiềng xích; Vì họ đã chống lại các lời của Đức Chúa Trời Và khinh bỉ sự cố vấn của Đấng Chí Cao. Ngài làm cho lòng họ tan nát vì lao khổ nhọc nhằn; Họ ngã quỵ nhưng không ai cứu giúp. Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng. Ngài đem họ ra khỏi tối tăm và bóng sự chết, Đập tan xiềng xích cho họ. Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người; Vì Ngài đã đập tan cửa đồng Và chặt đôi các song sắt. Một số người ngu dại bị đau khổ Vì theo đường tội lỗi và gian ác. Linh hồn họ ghê tởm mọi thức ăn, Nên họ đi đến gần cổng sự chết; Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng. Ngài ban lời107:20 Ctd: ra lệnh của Ngài đến và chữa lành cho họ; Ngài giải cứu họ khỏi huyệt sâu. Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người. Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn Và công bố những công việc của Ngài qua những bài ca vui vẻ. Có người đi trên biển bằng tàu; Họ làm việc trên biển cả. Họ thấy công việc của CHÚA, Những việc diệu kỳ nơi vực sâu. Ngài phán, bão tố nổi lên, Sóng biển dâng cao. Họ bị đưa lên tận trời cao rồi kéo xuống vực thẳm; Tâm hồn tan vỡ107:26 Ctd: tuyệt vọng vì khốn khổ. Họ lảo đảo, ngả nghiêng như người say rượu; Mọi sự khôn ngoan của họ đều tan biến mất. Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng. Ngài làm cho bảo tố yên Và sóng gió lặng. Họ vui mừng vì biển yên lặng; Ngài đưa họ đến bến họ mơ ước. Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người. Nguyện họ tán dương Ngài giữa hội dân Và ca tụng Ngài trong hội đồng trưởng lão. Ngài biến các sông thành sa mạc; Ngài đổi các suối nước thành đất khô; Đất đai màu mỡ thành vùng ngập mặn vô dụng, Vì sự gian ác của dân cư tại đó. Ngài biến sa mạc thành những hồ ao, Đất khô thành các suối nước; Ngài cho những người đói khát định cư tại đó Cho họ thiết lập thành phố để cư trú. Họ gieo hạt nơi đồng ruộng, Trồng các vườn nho và vụ mùa tươi tốt. Ngài ban phước cho, họ sinh sản thêm nhiều; Súc vật của họ cũng không bị giảm sút. Khi họ bị giảm sút, bị chà đạp Vì áp bức, hoạn nạn và đau khổ; Ngài đổ sự khinh bỉ trên những người quyền quý của họ, Khiến chúng lưu lạc trong sa mạc không phương hướng. Nhưng Ngài nâng đỡ kẻ khốn khó ra khỏi cảnh gian truân Và làm cho gia đình họ đông đúc như đàn chiên. Những người ngay thẳng thấy và vui mừng; Còn mọi kẻ ác phải câm miệng. Ai là người khôn ngoan, hãy chú tâm đến những điều này Và suy gẫm đến tình yêu thương vững bền của CHÚA. Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Giúp Đỡ Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định. Tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi108:1 Nt: vinh quang tôi sẽ ca ngợi Ngài. Hỡi đàn hạc và đàn lia, hãy tỉnh thức; Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy. Lạy CHÚA, Tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân; Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước. Vì tình yêu thương của Ngài lớn hơn các tầng trời; Sự thành tín của Ngài cao đến tận các tầng mây. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời, Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất. Để những người yêu dấu của Ngài được giải cứu; Nguyện Ngài dùng tay phải Ngài cứu rỗi chúng tôi và đáp lời chúng tôi. Từ Nơi Thánh của Ngài Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ hân hoan chia cắt Si-chem Và phân phối thung lũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng thuộc về ta; Ép-ra-im là mũ miện bảo vệ đầu ta108:8 Ctd: thành lũy đầu não Giu-đa là gậy uy quyền của ta. Mô-áp là bồn tắm rửa của ta, Ta sẽ cởi dép ra trên Ê-đôm;108:9 Phong tục chỉ sự sở hữu một tài sản. Xem Phục 25:9-10; Ru 4:7 Ta sẽ reo hò chiến thắng trên Phi-li-tin.108:9 Nt: Phi-li-tin sẽ reo hò chiến thắng trên ta, hay “vì ta” Ai sẽ đưa tôi vào thành kiên cố? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Lạy Đức Chúa Trời, không lẽ Ngài là Đấng đã từ bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, sao Ngài không còn xông pha chiến trận cùng quân đội chúng tôi nữa? Xin Chúa giúp chúng tôi chống lại kẻ thù; Vì sự cứu giúp của người phàm là vô vọng. Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ chiến thắng108:13 Ctd: hành động dũng cảm Vì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi. Thơ Đa-vít, Cho Nhạc Trưởng Lạy Đức Chúa Trời, tôi ca ngợi Ngài, Xin chớ im lặng. Vì miệng độc ác và gian dối Đã mở ra chống lại tôi; Chúng nói nghịch tôi bằng lưỡi dối trá. Chúng bao vây tôi bằng những lời thù ghét; Chúng tấn công tôi vô cớ. Chúng đã buộc tội tôi dù tôi yêu thương chúng Và cầu nguyện cho chúng.109:4 Nt: tôi là người cầu nguyện Chúng lấy điều dữ để báo đáp điều lành cho tôi; Chúng lấy thù ghét để báo đáp tình thương. Nguyện xin một kẻ ác sẽ xử nó, Kẻ tố cáo109:6 Nt: Sa-tan sẽ đứng bên phải nó. Khi bị xét xử, nguyện nó bị định tội; Nguyện lời cầu nguyện của nó bị kể như tội lỗi. Nguyện ngày tháng đời nó sẽ ngắn đi, Nguyện kẻ khác sẽ chiếm chỗ109:8 Ctd: tài sản hay công việc của nó. Nguyện con cái nó thành trẻ mồ côi, Vợ nó sẽ thành người góa bụa. Nguyện con cái nó phải đi lang thang và ăn xin; Chúng nó phải đi kiếm ăn109:10 Một số học giả theo LXX: chúng bị đuổi khỏi từ nơi ở đổ nát của chúng. Nguyện chủ nợ tịch thu tất cả tài sản nó; Nguyện người ngoại quốc cướp mất công lao của nó. Nguyện không ai thương hại nó; Chẳng ai thương xót con cái mồ côi của nó. Nguyện con cháu nó bị diệt đi; Tên nó sẽ bị xóa bỏ vào thế hệ thứ hai. Nguyện sự gian ác của tổ tiên nó vẫn còn ghi nhớ trước mặt CHÚA, Tội lỗi của mẹ nó cũng không được xóa đi. Nguyện các tội lỗi ấy hằng ở trước mặt CHÚA; Nhưng Ngài xóa bỏ tên109:15 Nt: kỷ niệm họ khỏi mặt đất. Vì nó đã không nhớ làm điều nhân từ Nhưng cứ săn đuổi và giết chết Kẻ nghèo nàn, khốn khó và khổ đau. Nó ưa thích nguyền rủa, Nguyện nó bị rủa sả; Nó không thích chúc phúc lành, Nguyện điều phúc lành cách xa nó. Nó trang phục bằng lời nguyền rủa như chiếc áo khoác; Nguyện sự nguyền rủa thấm vào người nó như nước, Ngấm vào xương nó như dầu. Nguyện sự nguyền rủa như chiếc áo quấn quanh người nó, Như cái nịt lưng nó luôn luôn thắt quanh hông. Nguyện CHÚA báo trả như vậy cho những kẻ buộc tội tôi, Và cho những kẻ nói điều ác hại mạng sống109:20 Nt: linh hồn tôi. Nhưng chính Ngài, lạy CHÚA, là Đấng Chủ Tể. Xin vì danh Ngài hành động bênh vực tôi. Vì tình yêu thương của Ngài là tốt lành, xin giải cứu tôi. Vì tôi nghèo khổ và khốn khó; Lòng tôi đau đớn trong tôi. Tôi sắp qua đi như bóng hoàng hôn;109:23 Nt: Bóng tối kéo dài ra Tôi bị giũ sạch như sâu bọ.109:23 Nt: cào cào Đầu gối tôi yếu mỏn đi vì kiêng ăn; Thân thể tôi gầy còm và hốc hác.109:24 Nt: mất mỡ hay dầu Tôi trở thành vật chúng khinh bỉ; Khi thấy tôi chúng lắc đầu. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời tôi, xin giúp đỡ tôi; Vì tình yêu thương của Ngài xin cứu rỗi tôi; Xin cho chúng biết rằng tay Ngài đã cứu rỗi tôi; Chính CHÚA đã làm điều đó. Hãy để chúng nguyền rủa nhưng chính Ngài lại ban phước; Hãy để chúng nổi lên nhưng chúng sẽ bị hổ thẹn; Còn tôi tớ Ngài sẽ vui mừng. Kẻ buộc tội tôi sẽ mặc lấy sự nhục nhã; Sự hổ thẹn sẽ bao phủ chúng như áo choàng. Miệng tôi sẽ vô cùng cảm tạ CHÚA; Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa công chúng; Vì Ngài đã đứng bên cạnh bênh vực người nghèo khó Và cứu rỗi mạng sống người109:31 Nt: linh hồn khỏi những kẻ kết tội người. CHÚA Và Vị Vua Ngài Chọn Lựa CHÚA phán với Chúa tôi: “Hãy ngồi bên phải ta, Cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi Làm bệ dưới chân ngươi.” Từ Si-ôn CHÚA sẽ mở rộng vương quyền110:2 Nt: cây trượng quyền năng của ngươi. Hãy cai trị giữa các kẻ thù ngươi. Trong ngày lâm chiến110:3 Ctd: trong ngày đăng quang Dân ngươi sẽ hiến mình tình nguyện;110:3 Nt: tế lễ tự nguyện Từ lúc sáng sớm rạng đông, Những thanh niên tuấn tú Được trang sức thánh sẽ đến với ngươi.110:3 Nt: không rõ; ctd: Với trang sức thánh, sương móc của tuổi trẻ sẽ đến với ngươi từ lòng rạng đông CHÚA đã thề Và sẽ không đổi ý rằng: “Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Theo ban Mên-chi-xê-đéc.” Chúa ở bên phải ngươi; Trong ngày thịnh nộ, Ngài sẽ đập tan các vua. Ngài sẽ phán xét các nước, làm thây người chất đống; Ngài đập tan các lãnh tụ trên khắp trái đất. Vua sẽ uống nước từ con suối bên đường, Nhờ đó người sẽ ngước đầu lên. Ca Ngợi CHÚA Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA Giữa hội của những người ngay thẳng.111:1 Ctd: giữa đám người ngay thẳng và giữa hội chúng Các việc của CHÚA đều vĩ đại; Tất cả những ai yêu thích những việc ấy đều nên suy gẫm. Công việc của Ngài vinh hiển và uy nghi, Đức công chính của Ngài còn đến muôn đời. Ngài làm những việc diệu kỳ đáng ghi nhớ. CHÚA ban ân huệ và có lòng thương xót. Ngài ban vật thực cho những người kính sợ Ngài; Ngài luôn luôn ghi nhớ giao ước Ngài. Ngài đã bày tỏ cho dân Ngài những công việc quyền năng Bằng cách ban cho họ những sản nghiệp của các nước. Công việc của tay Ngài là trung tín và công bình; Mọi mạng lệnh của Ngài đều đáng tin cậy, Được vững lập đời đời để thi hành111:8 Ctd: được ban hành Trong sự chân thật và ngay thẳng. Ngài ban cho dân Ngài sự cứu chuộc; Ngài truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ. Kính sợ CHÚA là khởi đầu của sự khôn ngoan. Tất cả những ai làm theo các mạng lệnh Ngài111:10 Một vài bản dịch cổ chép: làm điều ấy được nhiều sáng suốt. Nguyện lời ca ngợi Ngài còn đến đời đời. Phước Của Người Kính Sợ Chúa Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ CHÚA; Rất thích làm theo các điều răn của Ngài. Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có ở trong nhà người; Phước công chính112:3 Nt: đức công chính của người sẽ còn mãi mãi. Ánh sáng chiếu vào nơi tối tăm cho người ngay thẳng, Tức là người112:4 Một số văn bản và bản dịch cổ chép: CHÚA hoặc Chúa ban ân huệ, có lòng thương xót và công chính. Phúc lành cho người hay ban ơn và cho mượn, Là người điều hành công việc mình một cách công bình. Vì người công chính sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển, Người sẽ được ghi nhớ đến muôn đời. Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ; Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA. Người vững tâm, không sợ hãi; Cho đến khi nhìn đắc thắng112:8 Nt: nhìn trên các kẻ thù. Người bố thí rộng rãi112:9 Ctd: phân phát của cải, bố thí… cho người nghèo khó; Sự công chính của người sẽ còn mãi mãi; Uy lực112:9 Nt: sừng người sẽ được nâng cao trong vinh hiển. Kẻ ác sẽ thấy và tức giận; Nghiến răng và chết mất.112:10 Ctd: tuyệt vọng; đau ốm Tham vọng của những kẻ ác sẽ tiêu tan. Ca Ngợi Sự Nhân Lành Của Chúa Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi, Hãy ca ngợi danh CHÚA. Danh của CHÚA đáng được ca tụng Từ nay cho đến đời đời. Từ đông sang tây,113:3 Ctd: từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn Danh CHÚA đáng được ca ngợi. CHÚA cao cả hơn tất cả các nước; Vinh quang của Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta? Đấng ngự trên cao. Ngài cúi xuống xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ ra khỏi bụi tro; Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi rác rến. Ngài đặt họ ngồi chung với các hoàng tử, Cùng các hoàng tử của dân Ngài. Ngài làm người đàn bà hiếm muộn trong nhà Thành bà mẹ vui vẻ với đàn con. Ha-lê-lu-gia! Kỷ Niệm Cuộc Xuất Hành Khỏi Ai-cập Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập, Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc. Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài, Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị.114:2 Ctd: dân thánh Ngài, nước Ngài cai trị Biển thấy và chạy trốn; Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui. Các núi nhảy lên như chiên đực; Các đồi nhảy vọt như chiên con. Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn? Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui? Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực; Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con? Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa; Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp; Đấng biến tảng đá thành ao nước; Đá cứng thành suối nước. Không phải chúng tôi, lạy CHÚA, không phải chúng tôi; Nhưng vinh quang xứng đáng thuộc về danh Chúa, Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài. Tại sao các nước dám hỏi rằng: Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng ta ở trên trời, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Các tượng thần của chúng nó là bạc và vàng; Là sản phẩm do tay người làm ra. Các tượng ấy có miệng nhưng không nói được, Có mắt nhưng không thấy; Có tai nhưng không nghe được, Có mũi nhưng không ngửi; Có tay nhưng không cảm thấy gì, Có chân nhưng không đi; Và cuống họng không có tiếng thở.115:7 Ctd: không phát ra tiếng động Những kẻ tạc các tượng thần sẽ trở nên giống như các tượng ấy; Và tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy cũng như vậy. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tin cậy nơi CHÚA; Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.115:9 Nt: họ Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy nơi CHÚA; Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi. Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy tin cậy nơi CHÚA; Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi. CHÚA lưu tâm đến chúng ta và sẽ chúc phước cho chúng ta. Ngài sẽ chúc phước cho nhà Y-sơ-ra-ên; Ngài sẽ chúc phước cho nhà A-rôn. Ngài sẽ chúc phước cho những người kính sợ CHÚA, Cả lớn lẫn nhỏ. Nguyện CHÚA làm các ngươi gia tăng, Cả các ngươi và con cháu các ngươi.115:14 Ctd: ban thêm phước Nguyện các ngươi được CHÚA ban phước, Là Đấng làm nên trời và đất. Các tầng trời cao nhất115:16 Nt: trời của các tầng trời thuộc về CHÚA Nhưng Ngài ban đất cho loài người. Những kẻ chết không ca ngợi CHÚA; Mọi kẻ đi xuống Âm Phủ115:17 Nt: xuống chỗ im lặng cũng không. Nhưng chúng tôi sẽ ca tụng CHÚA Từ nay cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia! Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ Chúa Vì Được Cứu Thoát Chết Tôi yêu mến CHÚA Vì Ngài nghe lời cầu xin của tôi. Suốt đời, tôi cầu khẩn Chúa Vì Ngài lắng tai nghe tôi. Dây Tử Thần buộc quanh tôi, Sự đau đớn của Âm Phủ nắm lấy tôi; Tôi đau khổ và sầu não; Nên tôi cầu khẩn danh CHÚA: Lạy CHÚA, xin giải cứu linh hồn tôi.116:4 Ctd: mạng sống tôi CHÚA công chính và ban ân huệ; Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. CHÚA gìn giữ người chân thật; Khi tôi bị nguy khốn116:6 Nt: bị hạ thấp Ngài giải cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở lại yên nghỉ,116:7 Nt: hãy trở lại nơi yên nghỉ ngươi CHÚA đã hậu đãi ngươi. Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Mắt tôi khỏi giọt lệ Và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước mặt CHÚA Trong đất người sống. Tôi vẫn tin dù116:10 LXX: nên tôi nói: Tôi đau khổ vô cùng. Trong khi lo sợ tôi nói: Mọi người phàm đều không đáng tin cậy.116:11 Ctd: Tất cả con người đều là hy vọng hão huyền Tôi sẽ lấy gì đền đáp CHÚA Về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi? Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên, Và cầu khẩn danh CHÚA. Tôi sẽ hoàn thành các lời tôi hứa nguyện Cho CHÚA trước mặt toàn dân Ngài. Sự chết của các thánh Ngài Là quý báu trước mặt CHÚA. Lạy CHÚA, chính tôi là tôi tớ Chúa, Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của đầy tớ gái Ngài. Ngài đã giải phóng tôi khỏi gông cùm. Tôi sẽ dâng sinh tế tạ ơn Ngài Và cầu khẩn danh CHÚA. Tôi sẽ hoàn thành các lời tôi hứa nguyện cho CHÚA Trước mặt toàn dân Ngài; Trong sân đền CHÚA Ở giữa Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lu-gia! Toàn Thế Giới Hãy Ca Ngợi CHÚA Hỡi tất cả các nước, hãy ca ngợi CHÚA. Hỡi tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài. Vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thật lớn lao; Và sự thành tín của CHÚA còn mãi mãi. Ha-lê-lu-gia! Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ Vì Chiến Thắng Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Vì tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời. Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng: Tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời. Nguyện gia tộc thầy tế lễ118:3 Nt: nhà A-rôn nói rằng: Tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời. Nguyện những người thờ kính CHÚA nói rằng: Tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời. Trong lúc hoạn nạn tôi cầu khẩn CHÚA, CHÚA đáp lời tôi và cho tôi được thong dong.118:5 Nt: đặt tôi chỗ rộng rãi CHÚA ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ. Người phàm sẽ làm chi tôi? CHÚA ở cùng và giúp đỡ tôi, Tôi sẽ nhìn đắc thắng trên những kẻ ghét tôi. Nương náu mình nơi CHÚA Tốt hơn là tin cậy loài người. Nương náu mình nơi CHÚA Tốt hơn là tin cậy vua quan. Mọi nước đều bao vây tôi, Nhờ danh CHÚA tôi diệt118:10 Nt: chặt đứt chúng nó. Chúng bao phủ tôi mọi phía, Phải, chúng bao vây tôi, Nhờ danh CHÚA tôi diệt chúng nó. Chúng bao phủ tôi như đàn ong; Chúng sẽ tàn lụi như lửa cháy bụi gai, Nhờ danh CHÚA tôi diệt chúng nó. Ngươi xô ta thật mạnh đặng ta ngã Nhưng CHÚA giúp đỡ ta. CHÚA là sức mạnh và bài ca của ta; Ngài là sự cứu rỗi ta. Hãy nghe tiếng hát vui mừng đắc thắng118:15 Nt: cứu rỗi trong trại người công chính. Tay hữu CHÚA đã làm những việc lớn lao.118:15 Ctd: làm việc quyền năng Tay hữu CHÚA đã giương cao; Tay hữu CHÚA đã làm những việc quyền năng. Tôi sẽ không chết nhưng sẽ sống Và công bố những công việc của CHÚA. CHÚA đã trừng phạt tôi nặng nề Nhưng không để tôi chết. Hãy mở cho tôi các cổng công chính, Tôi sẽ vào và cảm tạ CHÚA. Đây là cổng của CHÚA, Những người công chính sẽ vào đó. Tôi cảm tạ CHÚA vì Ngài đáp lời tôi; Ngài là Đấng cứu rỗi tôi.118:21 Ctd: giúp tôi chiến thắng Tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ Đã trở thành đá nền tảng.118:22 Nt: đá đầu góc Đây là việc CHÚA đã làm, Là việc diệu kỳ trước mắt chúng ta. Đây là ngày CHÚA đã hành động, Hãy hân hoan và vui mừng trong ngày ấy. Lạy CHÚA, tôi nài xin Ngài, xin hãy cứu rỗi chúng tôi. Lạy CHÚA, tôi nài xin Ngài, xin cho chúng tôi được thành công. Phước cho đấng nhân danh CHÚA mà đến, Từ đền CHÚA chúng tôi chúc tụng. CHÚA là Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta ánh sáng. Hãy lấy dây cột con sinh tế Vào sừng bàn thờ.118:27 Nt: Ý nghĩa không rõ. Một số học giả đề nghị: “Hãy cầm các cành cây trong tay, bắt đầu cuộc lễ hội và đi xung quanh bàn thờ.” Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi cảm tạ Chúa; Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tôn cao Ngài. Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời. Kinh Luật Của Đức Chúa Trời Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình; Sống theo Kinh Luật của CHÚA. Phước cho những người gìn giữ lời chứng của Chúa; Hết lòng tìm kiếm Ngài. Họ không làm điều gì sai trái, Nhưng sống theo đường lối của Chúa. Chúa đã truyền các mạng lệnh của Ngài Để chúng tôi tuân theo. Ước gì đường lối tôi được vững vàng Để tôi tuân theo các quy luật của Chúa; Bấy giờ tôi sẽ không bị hổ thẹn Vì tôi chú tâm vào mọi điều răn của Chúa. Tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng ca ngợi Chúa Khi tôi học hỏi các phán quyết công chính của Ngài. Tôi sẽ tuân theo các quy luật của Chúa; Xin chớ hoàn toàn từ bỏ tôi. Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch? Phải tuân giữ lời Chúa. Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa, Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi Để tôi không phạm tội cùng Ngài. Lạy CHÚA, tôi ca tụng Ngài, Xin dạy tôi các quy luật Ngài. Môi tôi sẽ công bố mọi phán quyết từ miệng Ngài phán ra. Tôi vui mừng theo lời chứng của Chúa như119:14 Ctd: hơn Vui vì giàu có. Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa Và chú tâm vào đường lối Ngài. Tôi vui thích trong quy luật của Chúa Và không quên lời Ngài. Xin rộng lượng cùng tôi, là tôi tớ Chúa, để tôi được sống Và tuân giữ lời Ngài. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy Những điều diệu kỳ trong Kinh Luật của Ngài. Tôi là lữ khách trên đất, Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Tâm hồn tôi luôn mòn mỏi khao khát các phán quyết của Chúa. Ngài quở trách những kẻ kiêu ngạo, là kẻ đáng bị rủa sả, Kẻ đi lạc xa các điều răn Chúa. Xin cất khỏi tôi sự sỉ nhục và khinh bỉ Vì tôi gìn giữ lời chứng của Chúa. Các vua chúa ngồi cùng nhau bàn định nghịch tôi, Nhưng tôi tớ Chúa sẽ suy gẫm các quy luật Ngài. Các lời chứng của Chúa là niềm vui cho tôi, Là những vị cố vấn của tôi. Linh hồn tôi phủ phục dưới bụi đất; Xin phục hồi sức sống cho tôi theo như lời Chúa. Tôi tỏ bày đường lối tôi cùng Chúa và Ngài đáp lời tôi. Xin dạy tôi các quy luật của Chúa. Xin cho tôi hiểu ý nghĩa119:27 Nt: đường lối các mạng lệnh của Chúa, Và tôi sẽ suy gẫm những việc diệu kỳ của Ngài. Tôi đổ nước mắt than khóc vì sầu thảm. Xin thêm sức cho tôi theo như lời Chúa. Xin đẩy xa khỏi tôi đường lối sai lầm, Xin ban ơn dạy dỗ tôi Kinh Luật của Chúa. Tôi đã chọn con đường trung tín,119:30 Ctd: chân lý; Tôi đã đặt trước mặt tôi các phán quyết của Ngài. Lạy CHÚA, tôi nắm chắc lấy lời chứng của Ngài, Xin đừng để tôi bị hổ thẹn. Tôi chạy theo đường lối mạng lệnh của Chúa Vì Ngài giúp tôi hiểu biết thêm.119:32 Nt: làm lòng tôi lớn hơn Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối quy định của Ngài; Tôi sẽ gìn giữ chúng cho đến cùng.119:33 Ctd: như một phần thưởng Xin ban cho tôi sự hiểu biết thì tôi sẽ gìn giữ Kinh Luật của Chúa Và hết lòng tuân giữ chúng. Xin hướng dẫn tôi trong đường lối theo điều răn Chúa Vì tôi vui mừng trong đường ấy. Xin hướng lòng tôi về lời chứng của Chúa Chứ không phải về lợi lộc riêng. Xin xoay mắt tôi để khỏi nhìn những điều hư không;119:37 Ctd: thần tượng Xin ban cho tôi sức sống trong đường lối Chúa.119:37 Một vài văn bản cổ: theo lời Chúa Xin hoàn thành lời hứa Ngài cho tôi tớ Chúa, Là lời hứa dành cho những người kính sợ Ngài. Xin cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ hãi Vì các phán quyết của Ngài là tốt lành. Kìa, tôi mong ước các mạng lệnh của Chúa, Xin ban cho tôi sức sống trong sự công chính Ngài. Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài đến cùng tôi; Sự cứu rỗi Chúa như lời Ngài đã hứa. Tôi sẽ có câu trả lời cho những kẻ sỉ nhục tôi Vì tôi tin cậy nơi lời Chúa. Xin chớ lấy hết lời chân thật khỏi miệng tôi Vì tôi đặt hy vọng nơi các phán quyết của Chúa. Tôi luôn luôn gìn giữ Kinh Luật của Chúa Đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ bước đi tự do Vì tôi tìm kiếm các mạng lệnh của Chúa. Tôi sẽ nói về lời chứng của Chúa trước mặt các vua Mà không hổ thẹn. Tôi vui thích trong điều răn của Chúa Là điều tôi yêu mến. Tôi đưa tay hướng về điều răn của Chúa là điều tôi yêu mến, Và tôi suy gẫm các quy luật của Ngài. Xin Chúa nhớ lời hứa cùng tôi tớ Chúa; Nhờ lời hứa đó mà tôi hy vọng. Đây là niềm an ủi của tôi trong khi hoạn nạn Vì lời hứa của Chúa ban sức sống cho tôi. Những kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi rất nhiều Nhưng tôi không từ bỏ Kinh Luật của Chúa. Lạy CHÚA, tôi ghi nhớ các phán quyết của Ngài từ xưa Và được an ủi. Tôi trở nên nóng giận Khi thấy kẻ ác từ bỏ Kinh Luật Chúa. Các quy luật của Chúa trở nên những bài ca Cho cuộc đời119:54 Nt: nhà lữ khách của tôi. Lạy CHÚA, ban đêm tôi nhớ đến danh Chúa Và gìn giữ Kinh Luật của Ngài. Đây là phần của tôi Vì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa. CHÚA là phần cơ nghiệp của tôi, Tôi đã hứa gìn giữ lời Chúa. Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa, Xin ban ơn cho tôi tùy theo lời Ngài hứa. Tôi đã suy gẫm về đường lối của tôi Và trở gót quay về lời chứng của Chúa. Tôi vội vàng, không chậm trễ Gìn giữ các điều răn của Chúa. Dù kẻ ác giăng dây chung quanh tôi, Nhưng tôi không quên Kinh Luật Chúa. Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm để cảm tạ Chúa Vì các phán quyết công chính của Ngài. Tôi là bạn của tất cả những người kính sợ Chúa, Là những người gìn giữ mạng lệnh Ngài. Lạy CHÚA, tình yêu thương của Ngài đầy dẫy đất, Xin dạy tôi các quy luật chúa. Lạy CHÚA, Ngài đã hậu đãi tôi tớ Chúa Theo như lời Chúa. Xin dạy tôi tri thức và biết quyết định đúng Vì tôi tin cậy nơi các điều răn của Ngài. Trước khi bị hoạn nạn, tôi thường đi sai lạc Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Ngài là thiện và là Đấng làm điều thiện; Xin dạy tôi các quy luật của Ngài. Dù những kẻ kiêu ngạo dùng lời láo khoét nói xấu tôi, Nhưng tôi hết lòng gìn giữ các mạng lệnh Chúa. Lòng chúng nó chai lì như mỡ, Nhưng tôi vui thích Kinh Luật của Chúa. Ấy là điều tốt cho tôi khi tôi bị hoạn nạn Để tôi học các quy luật của Chúa. Kinh luật từ miệng Chúa là tốt lành cho tôi Hơn hàng ngàn lạng vàng và bạc. Tay Chúa đã làm và nắn nên tôi, Xin ban cho tôi trí hiểu biết để tôi học hỏi các điều răn Chúa. Những người kính sợ Chúa sẽ thấy tôi và vui mừng Vì tôi đặt hy vọng nơi lời Chúa. Lạy CHÚA, tôi biết các phán quyết của Ngài là công chính, Ấy là từ lòng thành tín mà Ngài làm cho tôi bị hoạn nạn. Nguyện tình yêu thương Chúa an ủi tôi Như lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa thương xót tôi thì tôi sẽ sống Vì tôi vui thích trong Kinh Luật Chúa. Nguyện những kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn vì đã dùng điều giả dối hại tôi, Còn tôi sẽ suy gẫm các mạng lệnh của Chúa. Nguyện những người kính sợ Chúa, là những người biết lời chứng của Ngài, Quay trở lại cùng tôi. Nguyện lòng tôi không có gì đáng trách theo quy luật của Chúa Để tôi không bị hổ thẹn. Linh hồn tôi mòn mỏi mong ước sự cứu rỗi của Chúa; Tôi hy vọng nơi lời Chúa. Mắt tôi mòn mỏi trông chờ lời hứa của Chúa; Tôi nói: “Khi nào Chúa sẽ an ủi tôi? Vì tôi như cái bình da vô dụng119:83 Nt: ở trong khói Nhưng tôi không quên các quy luật của Chúa. Tôi tớ Chúa phải chờ bao lâu nữa?119:84 Ctd: tôi tớ chúa có thể sống bao lâu? Khi nào Ngài mới đoán xét những kẻ bắt bớ tôi?” Những kẻ kiêu ngạo đào hố hại tôi, Là những kẻ không làm theo Kinh Luật Chúa. Tất cả các điều răn của Chúa đều đáng tin cậy; Người ta dùng điều giả dối để bắt bớ tôi. Xin giúp đỡ tôi. Dù chúng nó gần như diệt tôi khỏi mặt đất, Nhưng tôi không từ bỏ mạng lệnh của Chúa. Xin ban sức sống cho tôi theo như tình yêu thương của Chúa Để tôi gìn giữ lời chứng từ miệng Ngài. Lạy CHÚA, lời Ngài đứng vững đời đời trên trời. Lòng thành tín Chúa tồn tại từ đời nọ đến đời kia; Ngài đã lập quả đất và nó đứng vững vàng. Mọi sự đứng vững cho đến ngày nay là do phán quyết của Chúa; Vì chúng đều là tôi tớ Ngài. Nếu Kinh Luật Chúa không phải là niềm vui của tôi Thì tôi đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn. Tôi không bao giờ quên các mạng lệnh Chúa Vì nhờ chúng mà tôi được sức sống. Tôi thuộc về Chúa, xin cứu rỗi tôi Vì tôi tìm kiếm các mạng lệnh Chúa. Những kẻ ác rình để diệt tôi Nhưng tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa. Tôi thấy mọi sự dù toàn hảo đều có giới hạn Nhưng các điều răn của Chúa thì vô hạn.119:96 Ctd: Tôi thấy mọi sự toàn hão đều có kết thúc, nhưng các điều răn Chúa thì rộng lớn vô cùng Tôi yêu Kinh Luật Chúa biết bao, Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy. Các điều răn Chúa giúp tôi khôn ngoan hơn các kẻ thù tôi, Vì các điều răn ấy luôn luôn ở cùng tôi. Tôi sáng suốt hơn tất cả các thầy dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa. Tôi hiểu biết hơn các bậc bô lão Vì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa. Tôi giữ chân tôi tránh mọi đường tà để gìn giữ lời Chúa. Tôi không từ bỏ các phán quyết của Chúa Vì chính Ngài đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt ngào cho khẩu vị tôi biết bao, Ngọt hơn mật ong trong miệng. Nhờ các mạng lệnh của Chúa tôi được sáng suốt, Vì thế tôi ghét mọi đường lối giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Là ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề và sẽ giữ lời thề rằng Tôi sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa. Lạy CHÚA, tôi đau khổ rất nhiều, Xin ban sức sống cho tôi theo như lời Chúa. Lạy CHÚA, xin nhận tế lễ tình nguyện từ môi miệng tôi Và dạy tôi các phán quyết của Ngài. Mạng sống tôi thường bị nguy hiểm119:109 Nt: ở trong tay tôi Nhưng tôi không quên Kinh Luật Chúa. Những kẻ ác đặt bẫy hại tôi Nhưng tôi không lìa bỏ các mạng lệnh của Chúa. Lời chứng của Chúa là cơ nghiệp đời đời của tôi, Vì chúng là niềm vui cho lòng tôi. Tôi luôn chuyên tâm làm theo các quy luật của Chúa Đến tận cùng. Tôi ghét những kẻ hai lòng Nhưng yêu mến Kinh Luật của Chúa. Chính Ngài là nơi trú ẩn và là cái khiên bảo vệ tôi, Tôi hy vọng nơi lời Chúa. Hỡi những kẻ ác, hãy tránh xa ta Để ta gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời ta. Xin nâng đỡ tôi như lời Chúa đã hứa để tôi được sống Và không bị hổ thẹn về điều tôi hy vọng. Xin hỗ trợ tôi để tôi được an toàn Và luôn luôn làm theo quy luật của Chúa. Ngài từ bỏ tất cả những kẻ đi xa lạc các quy luật Chúa Vì sự giả dối của họ là vô ích. Ngài coi mọi kẻ ác trên đất như cặn bã, Vì thế tôi yêu mến các lời chứng của Chúa. Thân thể tôi run rẩy vì sợ hãi Chúa, Tôi cũng sợ sự phán xét của Ngài. Tôi đã hành động công bình và công chính, Xin đừng bỏ tôi cho những kẻ áp bức tôi. Xin bảo đảm cho tôi tớ Chúa được phúc lành; Chớ để những kẻ kiêu ngạo áp bức tôi. Mắt tôi mòn mỏi trông đợi sự cứu rỗi Và lời hứa công chính của Chúa. Xin đối xử với tôi tớ Chúa theo như tình yêu thương của Chúa; Xin dạy tôi các quy luật của Ngài. Tôi là tôi tớ Chúa, xin ban cho tôi sự hiểu biết, Để tôi hiểu các lời chứng của Chúa. Đây là lúc để CHÚA hành động Vì người ta vi phạm Kinh Luật Chúa.119:126 Ctd: Đây là lúc hành động cho CHÚA Thật vậy, tôi yêu mến các điều răn của Chúa Hơn vàng, hơn cả vàng ròng. Vì mọi giáo huấn của Chúa đều đúng,119:128 Nt: không rõ nghĩa Và tôi ghét mọi đường lối giả dối. Lời chứng của Chúa là diệu kỳ Cho nên tâm hồn tôi gìn giữ chúng. Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng; Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật. Tôi há miệng khao khát Vì tôi mong ước các điều răn của Chúa. Xin đoái nhìn và ban ơn cho tôi Như cách Chúa vẫn làm đối với những người yêu mến danh Ngài. Xin giữ các bước chân tôi vững vàng trong lời Chúa; Xin đừng để điều ác nào cai trị tôi. Xin cứu chuộc tôi khỏi sự áp bức của loài người, Để tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa. Xin mặt Ngài tỏa sáng trên tôi tớ Chúa Và dạy tôi các quy luật Ngài. Mắt tôi tuôn tràn suối lệ Vì người ta không giữ Kinh Luật của Chúa. Lạy CHÚA, Ngài là công chính Và các phán quyết của Ngài là công bình. Ngài đã truyền các lời chứng công chính Và rất đáng tin cậy. Sự nhiệt thành thiêu hủy tôi Vì các kẻ thù tôi quên lời Chúa. Lời chúa đã được tinh luyện kỹ Và tôi tớ Chúa yêu mến nó. Dù tôi bé nhỏ và bị khinh thường Nhưng tôi không quên các mạng lệnh Chúa. Sự công chính của Chúa là công chính đời đời, Và Kinh Luật của Chúa là chân thật. Hoạn nạn và khổ não đến với tôi Nhưng các điều răn của Chúa là niềm vui cho tôi. Các lời chứng của Chúa là công chính đời đời; Xin ban cho tôi sự hiểu biết để tôi được sống. Lạy CHÚA, tôi hết lòng cầu khẩn, xin đáp lời tôi, Tôi sẽ gìn giữ quy luật của Chúa. Tôi cầu khẩn Ngài, xin cứu tôi, Tôi sẽ giữ các lời chứng của Chúa. Tôi thức dậy lúc rạng đông và cầu xin; Tôi hy vọng nơi lời Chúa. Mắt tôi thức tỉnh suốt canh khuya Để suy gẫm lời Chúa. Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu xin của tôi theo như tình yêu thương Ngài; Xin phục hồi cho tôi sức sống119:149 Ctd: phục hưng theo như các phán quyết Chúa. Những kẻ gian ác áp bức tôi119:150 Ctd: những kẻ âm mưu điều ác đã đến gần, Chúng là kẻ xa cách Kinh Luật Chúa. Lạy CHÚA, chính Ngài đang ở gần Và tất cả các điều răn của Ngài đều chân thật. Từ xa xưa, do các lời chứng của Chúa tôi biết rằng Ngài đã lập chúng đến đời đời.119:152 Ctd: Từ xa xưa tôi đã biết các lời chứng của Chúa, rằng Ngài lập chúng đến đời đời Xin hãy xem sự đau khổ tôi chịu và giải cứu tôi Vì tôi không quên Kinh Luật của Chúa. Xin bênh vực trường hợp tôi và cứu chuộc tôi; Xin ban sức sống cho tôi theo như lời Chúa hứa. Sự cứu rỗi ở xa những kẻ gian ác Vì chúng không tìm kiếm các quy luật Chúa. Lạy CHÚA, sự thương xót của Ngài thật lớn lao; Xin ban cho tôi sức sống theo như các phán quyết của Chúa. Nhiều kẻ thù ghét và áp bức tôi Nhưng tôi không từ bỏ các lời chứng của Chúa. Tôi thấy những kẻ bội tín và ghê tởm chúng Vì chúng nó không giữ lời Chúa. Nguyện Chúa thấy rằng tôi yêu mến các mạng lệnh Chúa. Lạy CHÚA, xin ban cho tôi sức sống theo như tình yêu thương của Ngài. Bản chất119:160 Ctd: Tổng cộng của lời Chúa là chân lý; Tất cả các phán quyết công chính của Chúa là đời đời. Các vua chúa đã bắt bớ tôi vô cớ Nhưng lòng tôi run sợ trước lời Chúa. Tôi vui mừng vì lời Chúa hứa Như người chiếm được chiến lợi phẩm lớn. Tôi ghét và ghê tởm sự dối trá Nhưng tôi yêu mến Kinh Luật Chúa. Mỗi ngày tôi ca ngợi Chúa bảy lần Vì các phán quyết công chính của Ngài. Những người yêu mến Kinh Luật Chúa được bình an lớn Và không có gì làm cho họ vấp ngã. Lạy CHÚA, tôi hy vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài Và thi hành các điều răn Chúa. Linh hồn tôi gìn giữ Và yêu mến các lời chứng của Chúa vô cùng. Tôi gìn giữ các mạng lệnh và lời chứng của Chúa, Vì mọi đường lối tôi đều ở trước mặt Ngài. Lạy CHÚA, nguyện lời cầu xin của tôi đến gần trước mặt Ngài; Xin ban cho tôi sự hiểu biết theo như lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn của tôi đến trước mặt Ngài, Xin Chúa giải cứu tôi như lời Ngài hứa. Môi miệng tôi sẽ tuôn tràn lời ca ngợi Vì Chúa đã dạy tôi các quy luật Ngài. Lưỡi tôi sẽ ca hát lời Chúa Vì mọi điều răn Chúa đều công chính. Nguyện tay Chúa sẵn sàng giúp đỡ tôi Vì tôi đã chọn các mạng lệnh Chúa. Lạy CHÚA, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa, Kinh luật Chúa là niềm vui của tôi. Xin cho tôi sống để linh hồn tôi ca tụng Chúa; Nguyện các phán quyết của Chúa giúp đỡ tôi. Tôi lạc lối như con chiên đi lạc; Xin tìm kiếm tôi tớ Chúa, Vì tôi không quên các điều răn của Chúa. Kẻ Thù Của Bình An Trong lúc khốn khổ tôi cầu khẩn CHÚA Và Ngài đã đáp lời tôi. Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi môi giả dối, Khỏi lưỡi lừa gạt. Hỡi lưỡi lừa gạt, Ngài sẽ giáng gì cho ngươi? Và thêm hình phạt gì cho ngươi? Ấy là các mũi tên nhọn của binh sĩ Với than củi đỏ rực. Khốn nạn cho tôi, tôi như sống với người Mê-siếc, Như ngụ trong trại của người Kê-đa.120:5 Mê-siếc, một vùng ở Hắc Hải; Kê-đa, một bộ lạc Ả-rập ở vùng sa mạc phía nam Đa-mách thuộc Sy-ri. Đây là hai nhóm người dã man, lạc hậu vào thời đó Tôi đã cư ngụ quá lâu Với những kẻ ghét hòa bình. Tôi muốn hòa bình Nhưng khi tôi nói lên thì chúng muốn chiến tranh.120:7 Ctd: Tôi muốn nói đến hòa bình nhưng chúng muốn chiến tranh Chúa Là Cha, Đấng Bảo Vệ Chúng Ta Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu? Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA, Đấng sáng tạo nên trời và đất. Ngài không để chân ngươi trượt ngã; Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ. Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên Sẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ. CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi; CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi. Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt121:6 Nt: đánh ngươi; Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi.121:6 Người thời cổ ở Trung Đông tin rằng ảnh hưởng mặt trăng có thể gây nên một số bệnh như kinh phong, điên và sốt CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.121:7 Ctd: linh hồn CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào Từ nay cho đến đời đời. Lời Cầu Nguyện Cho Giê-ru-sa-lem Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứng Trong các cổng thành ngươi. Giê-ru-sa-lem được xây cất như một cái thành, Nối kết nhau vững chắc. Ấy là nơi các bộ tộc, Tức là các bộ tộc của CHÚA Đi hành hương, theo như quy luật truyền cho Y-sơ-ra-ên, Để cảm tạ danh CHÚA. Vì tại đó các ngôi phán xét, Tức là các ngôi thuộc nhà Đa-vít được lập. Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem, Nguyện những người yêu mến ngươi được thịnh vượng. Nguyện bình an ở trong các tường thành ngươi, An ninh ở giữa các đồn lũy ngươi.122:7 Ctd: dinh thự ngươi Vì cớ anh em, bè bạn ta, ta cầu rằng: Nguyện ngươi được bình an. Vì cớ đền thờ CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, Ta cầu phúc lành cho ngươi. Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Giúp Đỡ Lạy Đấng ngự trên các tầng trời, Tôi ngước mắt hướng về Ngài. Kìa, như mắt của các tôi trai hướng về tay ông chủ, Như mắt của các tớ gái hướng về tay bà chủ mình thế nào, Mắt chúng tôi cũng hướng về CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến khi nào Ngài thương xót chúng tôi. Xin thương xót chúng tôi, Lạy CHÚA, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi đã chịu nhiều khinh bỉ. Linh hồn chúng tôi đã chịu nhiều chế nhạo từ những kẻ tự mãn; Nhiều khinh bỉ từ những kẻ kiêu căng. Đức Chúa Trời Là Đấng Bảo Vệ Dân Ngài Y-sơ-ra-ên hãy tuyên bố: Nếu CHÚA không ở cùng chúng ta; Nếu CHÚA không ở phía chúng ta Khi phàm nhân nổi lên chống nghịch chúng ta, Thì chúng ắt đã nuốt sống chúng ta Khi chúng nổi giận cùng chúng ta rồi; Thì nước lụt ắt đã cuốn trôi chúng ta; Nước lũ đã tràn ngập linh hồn chúng ta; Và dòng nước cuồng bạo Đã tràn ngập linh hồn chúng ta rồi. Cảm tạ CHÚA, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. Linh hồn chúng ta như con chim Thoát khỏi bẫy sập của kẻ bẫy chim; Bẫy đã gãy Và chúng ta thoát khỏi. Sự giúp đỡ của chúng ta ở trong danh CHÚA; Là Đấng tạo nên trời và đất. Đức Chúa Trời Bảo Vệ Dân Ngài Những người tin cậy nơi CHÚA như núi Si-ôn, Sẽ không lay chuyển nhưng vẫn tồn tại đời đời. Các núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào Thì CHÚA cũng bao phủ dân Ngài thể ấy Từ nay cho đến đời đời. Vì cây gậy của kẻ ác sẽ không còn cai trị125:3 Nt: đặt Trên phần sản nghiệp của người công chính; Để người công chính cũng sẽ không Đưa tay ra làm điều ác. Lạy CHÚA, xin hãy ban phúc lành Cho người lành và người có lòng ngay thẳng. Nhưng những kẻ trở gót theo đường cong quẹo, CHÚA sẽ đày ải125:5 Ctd: trừng phạt chúng cùng với những kẻ làm ác. Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an. Lời Cầu Nguyện Giải Cứu Khi CHÚA phục hồi cơ đồ cho Si-ôn126:1 Ctd: đem các tù binh trở về Si-ôn Chúng tôi như những người nằm mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy tiếng cười, Lưỡi chúng tôi đầy tiếng hát; Bấy giờ người ta sẽ nói giữa các nước rằng: CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho họ.” CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho chúng tôi, Chúng tôi vui mừng. Lạy CHÚA, xin phục hồi cơ đồ cho chúng tôi Như những dòng suối trong sa mạc Miền Nam. Những người gieo giống trong nước mắt, Sẽ gặt hái với niềm hân hoan. Người nào vừa đi vừa khóc, mang giống ra gieo; Sẽ trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ. Ca Ngợi Phúc Lành Của Chúa Nếu CHÚA không xây cất nhà, Thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích. Nếu CHÚA không giữ thành, Thì người lính canh có thức canh cũng vô ích. Thật vô ích cho tất cả các ngươi Là người dậy sớm, thức khuya, Lao khổ để kiếm miếng ăn.127:2 Nt: người ăn bánh lao khổ Vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho những người Ngài yêu mến như vậy.127:2 Ctd: Ngài cung cấp cho người Ngài yêu khi ngủ… Kìa con cái là cơ nghiệp CHÚA ban; Bông trái tử cung là phần thưởng. Các con trai sinh trong thời tuổi trẻ Khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào Có đầy chúng trong bao đựng tên mình. Người sẽ không bị hổ thẹn Khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành. Phần Thưởng Cho Người Vâng Lời Chúa Phước cho người nào kính sợ CHÚA Và sống theo đường lối Ngài. Ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình; Ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng. Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều trái Trong nhà ngươi; Con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô-liu Chung quanh bàn ngươi. Kìa, người nào kính sợ CHÚA Sẽ được phước như thế. Nguyện CHÚA từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện ngươi sẽ thấy sự thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem suốt đời mình. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an. Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Đánh Bại Kẻ Thù Y-sơ-ra-ên hãy nói: Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi; Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi; Nhưng chúng nó không thắng tôi được. Những kẻ đi cày đã cày trên lưng tôi, Xẻ thành những luống cày dài. CHÚA là công chính, Ngài cắt đứt dây trói của kẻ ác. Nguyện mọi kẻ ghét Si-ôn Đều bị hổ thẹn và quay lui. Nguyện chúng nó như cỏ mọc trên mái nhà Bị khô héo trước khi mọc lên;129:6 Ctd: trước khi bị nhổ Nên người gặt không nắm được đầy tay, Người bó cũng không ôm được đầy lòng. Những người qua lại cũng không chúc nhau rằng: “Nguyện CHÚA ban phước cho anh chị em; Chúng tôi nhân danh CHÚA chúc phước cho anh chị em.” Lời Cầu Nguyện Xin Giúp Đỡ CHÚA ôi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Lạy CHÚA, xin nghe tiếng cầu xin của tôi, Nguyện CHÚA lắng nghe Lời khẩn nguyện của tôi. CHÚA ôi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi; Thì lạy CHÚA, còn ai sống130:3 Nt: đứng nổi. Nhưng CHÚA có lòng tha thứ Để người ta kính sợ CHÚA. Tôi trông đợi, linh hồn tôi trông đợi CHÚA; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn những lính canh trông đợi bình minh. Thật hơn những lính canh trông đợi bình minh. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy CHÚA, Vì Ngài có lòng yêu thương Và ban ơn cứu chuộc dồi dào. Chính Ngài sẽ cứu chuộc Y-sơ-ra-ên Khỏi mọi tội ác họ. Lời Cầu Nguyện Nhu Mì Tin Cậy CHÚA ôi, lòng tôi không tự cao, Mắt tôi không tự đắc. Tôi cũng không theo đuổi những việc quá vĩ đại Hay quá diệu kỳ cho tôi. Nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản Như đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình. Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi CHÚA Từ nay cho đến đời đời. Lời Ca Tụng Về Đền Thờ CHÚA ôi, xin nhớ đến Đa-vít Cùng tất cả những khổ nạn người chịu. Thể nào người đã thề cùng CHÚA, Đã hứa cùng Đấng Quyền Năng của Gia-cốp. “Tôi sẽ không vào nhà ở, Sẽ không lên giường ngủ; Tôi sẽ không chợp mắt ngủ nghỉ, Không để cho mí mắt nghỉ ngơi; Cho đến khi tôi tìm được một địa điểm cho CHÚA, Một nơi cư trú cho Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.” Kìa chúng tôi nghe về Rương Giao Ước132:6 Nt: nó tại Ê-pha-rát, Tìm thấy rương ấy tại cánh đồng Gia-a. Chúng ta hãy đến nơi Ngài cư ngụ, Thờ phượng dưới bệ chân Ngài. Lạy CHÚA, xin hãy đứng lên và vào nơi nghỉ ngơi của Ngài, Ngài đi cùng Rương Giao Ước quyền năng của Ngài. Nguyện các thầy tế lễ của Chúa trang phục bằng sự công chính; Các thánh của Ngài hân hoan reo hò. Vì cớ Đa-vít, tôi tớ Chúa, Xin đừng quay mặt từ khước đấng được xức dầu của Chúa. CHÚA đã thề cùng Đa-vít, Một lời thề chắc chắn Ngài sẽ không rút lại, Ta sẽ đặt một người từ dòng dõi ngươi Nối ngôi cho ngươi. Nếu các con ngươi gìn giữ giao ước ta Và những lời chứng ta sẽ dạy chúng nó Thì các con chúng nó cũng sẽ được Nối ngôi ngươi đời đời. CHÚA đã chọn Si-ôn, Ngài muốn tại đó là nơi Ngài ngự. Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta đời đời; Ta sẽ ngự nơi đây vì Ta muốn như thế. Ta sẽ ban lương thực dồi dào cho Si-ôn, Thực phẩm đầy đủ cho kẻ nghèo ở nơi ấy. Ta sẽ trang phục các thầy tế lễ của thành ấy bằng sự cứu rỗi Và các thánh của nó sẽ hân hoan reo hò. Ở đó Ta sẽ khiến một cái sừng mọc lên cho Đa-vít, Chuẩn bị một cây đèn cho đấng được xức dầu của Ta. Ta sẽ lấy nhục nhã mặc cho các kẻ thù người Nhưng vương miện trên đầu người sẽ chiếu sáng rực rỡ. Ca Ngợi Tình Thương Anh Em Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao Khi anh em sống hòa thuận với nhau. Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râu Và xuống vạt133:2 Ctd: cổ áo dài người. Như sương móc từ núi Hẹt-môn Sa xuống núi đồi Si-ôn; Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành, Tức là sự sống đời đời. Lời Kêu Gọi Ca Tụng Chúa Hỡi tất cả các tôi tớ của CHÚA, Là những người phụng sự ban đêm trong đền CHÚA, Hãy đến ca tụng Ngài. Hãy giơ tay cầu nguyện trong đền thánh, Hãy ca tụng CHÚA. Nguyện CHÚA, là Đấng dựng nên trời và đất, Từ Si-ôn sẽ ban phước cho ngươi. Các Công Việc Vĩ Đại Của Chúa Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi danh CHÚA, Hỡi các tôi tớ của CHÚA, hãy ca ngợi. Các ngươi là người phụng sự trong đền CHÚA, Trong sân Đức Chúa Trời chúng ta, Hãy ca tụng CHÚA vì Ngài là thiện. Hãy hát lên ca Ngợi Danh Ngài vì Danh Ngài êm dịu.135:3 Ctd: Ngài nhân từ CHÚA đã chọn Gia-cốp cho Ngài Và chọn Y-sơ-ra-ên làm tài sản của mình. Vì tôi biết rằng CHÚA là vĩ đại CHÚA chúng ta lớn hơn tất cả các thần. CHÚA làm tất cả những gì đẹp lòng Ngài, Ngài làm những việc ở trên trời, dưới đất, Trên biển và trong tất cả vực sâu. Ngài làm mây bay lên từ tận cùng quả đất; Ngài làm chớp nhoáng trong cơn mưa; Ngài khiến gió đến từ trong kho mình. Đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập, Từ con loài người đến con loài thú. Hỡi Ai-cập, Ngài đã làm dấu lạ, phép mầu ở giữa ngươi Để phạt Pha-ra-ôn cùng cả quần thần người. Ngài đánh bại nhiều nước Và giết nhiều vua mạnh mẽ; Như Si-hôn vua của người A-mô-rít, Óc, vua của Ba-san Cùng tất cả các vương quốc vùng Ca-na-an; Và Ngài ban đất ấy cho Y-sơ-ra-ên, dân của Ngài, Làm sản nghiệp. Lạy CHÚA, Danh Ngài tồn tại đời đời; Lạy CHÚA, Danh tiếng Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia. CHÚA sẽ bào chữa cho dân Ngài Và tỏ lòng thương xót các tôi tớ Chúa. Những tượng thần của các nước làm bằng bạc và vàng; Là sản phẩm của tay người; Chúng có miệng nhưng không nói được; Có mắt nhưng không thấy; Có tai nhưng không nghe Và cũng chẳng có hơi thở trong miệng. Những kẻ tạo nên các tượng thần Cùng tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy đều sẽ giống như chúng. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy ca tụng CHÚA, Hỡi nhà A-rôn, hãy ca tụng CHÚA; Hỡi nhà Lê-vi, hãy ca tụng CHÚA, Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy ca tụng Ngài. Hãy ca tụng CHÚA, Đấng từ Si-ôn, Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lu-gia! Bài Ca Cảm Tạ Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Hãy cảm tạ CHÚA của các chúa; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Chỉ một mình Ngài đã làm những phép lạ lớn lao; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Bởi sự hiểu biết, Ngài đã tạo ra các tầng trời; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài trải đất ra trên nước; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài tạo ra các nguồn sáng lớn; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Mặt trời cai trị ban ngày; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Mặt trăng và các ngôi sao cai trị ban đêm; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài đã đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Và đem người Y-sơ-ra-ên ra khỏi vòng dân ấy; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giương ra; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài rẽ đôi Biển Đỏ; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Đem Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển ấy; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Nhưng Ngài đánh đổ Pha-ra-ôn và đạo binh người xuống Biển Đỏ; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài đã dẫn dân Ngài đi qua sa mạc; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài đã đánh bại các vua lớn; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài giết chết các vua danh tiếng; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Như Si-hôn, vua của người A-mô-rít; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Óc, vua của Ba-san; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài ban đất của chúng nó cho dân Ngài làm sản nghiệp; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Tức là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài nhớ đến sự thấp hèn của chúng tôi; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài ban thực phẩm cho mọi sinh vật; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên trời; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Bài Ca Ly Hương Chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Ba-by-lôn và khóc Khi nhớ đến Si-ôn. Chúng tôi treo đàn hạc mình Trên các cành liễu ở đó. Vì tại đó những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh đòi chúng tôi phải hát; Những kẻ áp bức chúng tôi muốn chúng tôi phải vui vẻ; Chúng bảo: “Hãy hát cho chúng ta một trong những bài ca của Si-ôn.” Làm sao chúng tôi có thể hát lên bài ca của CHÚA Ở trên đất ngoại quốc? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, Nguyện tay phải ta quên tài năng nó đi;137:5 Nt: không rõ nghĩa; một số học giả đề nghị: tài nghệ của tay phải bị quên lãng đi Nguyện lưỡi ta mắc cứng nơi vòm miệng Nếu ta không nhớ đến Giê-ru-sa-lem; Không đặt Giê-ru-sa-lem Làm niềm vui tuyệt đỉnh của ta. Lạy CHÚA, xin nhớ rằng Trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ, Dân Ê-đôm đã nói: Hãy phá hủy, Hãy phá hủy đến tận nền móng nó. Này dân Ba-by-lôn137:8 Nt: con gái là dân sẽ bị hủy diệt, Phước cho người báo oán ngươi Bằng chính điều ngươi đã hại chúng ta; Phước cho người bắt các con nhỏ của ngươi Và đập chúng vào tảng đá. Thơ Đa-vít Tôi hết lòng cảm tạ CHÚA và hát ca ngợi Ngài Trước mặt các thần. Tôi cúi đầu hướng về đền thánh Chúa Và cảm tạ danh Ngài Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài; Vì Chúa đã làm Danh Ngài Và lời Ngài vĩ đại hơn mọi sự.138:2 Nt: Chúa làm lời Ngài vĩ đại hơn mọi danh Ngài Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi; Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi.138:3 Dịch theo bản dịch Hy Lạp và Syr; MT: Ngài làm tôi kiêu hãnh vì sức lực trong linh hồn tôi Lạy CHÚA, mọi vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài Vì đã nghe những lời từ miệng Ngài. Họ sẽ ca hát về đường lối của CHÚA, Vì vinh quang của CHÚA vĩ đại thay. CHÚA là cao cả, Ngài quan tâm đến kẻ thấp hèn; Nhưng kẻ kiêu căng, Ngài nhận biết từ xa. Dù tôi đi giữa gian lao, Ngài ban cho tôi sức sống;138:7 Ctd: Ngài bảo tồn mạng sống tôi Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi; Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi. CHÚA sẽ hoàn thành điều Ngài hứa138:8 Ctd: mục đích cho tôi. Lạy CHÚA, Tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời; Xin chớ từ bỏ công việc của tay Ngài. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng CHÚA ôi, Ngài đã xem xét Và biết tôi. Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi. Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc. Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng, Kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi. Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau, Ngài đặt tay bảo vệ tôi. Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi; Cao quá để tôi đạt đến được. Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó; Nếu tôi nằm dưới Âm Phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó. Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông Hay ở nơi cực tây của biển cả; Tại đó, tay Ngài cũng dẫn dắt tôi; Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, chắc chắn bóng tối sẽ che giấu tôi, Ánh sáng sẽ trở nên đêm tối chung quanh tôi; Nhưng chính bóng tối sẽ không tối đối với Ngài; Ban đêm cũng sáng như ban ngày; Bóng tối như ánh sáng đối với Ngài. Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi; Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.139:14 Ctd: vì Ngài đáng sợ và diệu kỳ; Ngài biết rõ linh hồn tôi Xương cốt tôi không giấu được Chúa Khi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn; Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất. Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi; Tất cả các ngày định cho tôi Đã được ghi vào sổ của Chúa Trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy. Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thay; Số lượng chúng lớn biết bao! Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy, Thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy Tôi vẫn còn ở cùng Ngài.139:18 Nt: không rõ nghĩa; một số học giả đề nghị: Nếu tôi hoàn tất việc đếm các tư tưởng ấy thì tôi vẫn chưa biết Ngài đủ Lạy Đức Chúa Trời, ước gì Ngài diệt kẻ ác, Và những kẻ khát máu lìa xa tôi; Là kẻ nói điều ác nghịch Chúa; Những kẻ thù nói xấu danh Ngài.139:20 Nt: không rõ nghĩa Lạy CHÚA, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Và chẳng ghê tởm những kẻ chống nghịch Ngài sao? Tôi hoàn toàn ghét chúng; Coi chúng như kẻ thù. Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng; Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng CHÚA ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác, Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ; Chúng âm mưu điều ác trong lòng; Suốt ngày gây chiến. Chúng mài lưỡi mình nhọn như lưỡi rắn; Dưới môi chúng là nọc độc rắn hổ mang. Sê-la Lạy CHÚA, xin gìn giữ tôi khỏi tay kẻ ác, Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ; Là kẻ âm mưu gây cho tôi vấp ngã. Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy hại tôi; Chúng giăng dây, bủa lưới dọc bên đường; Chúng đặt bẫy hại tôi. Sê-la Tôi thưa cùng CHÚA rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi; Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời cầu xin của tôi. Lạy CHÚA, là Chúa tôi, Đấng giải cứu đầy dũng lực của tôi; Chúa che phủ đầu tôi trong ngày chiến trận. Lạy CHÚA, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước; Xin chớ để âm mưu của chúng được thành; E chúng tự cao chăng. Sê-la Nguyện những điều gian ác từ môi miệng những kẻ bao vây tôi Tràn ngập đầu chúng nó. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó; Nguyện chúng nó bị ném xuống vực sâu Không lên được.140:10 Ctd: Nguyện than đỏ đổ trên chúng, chúng bị bỏ vào lửa, bị ném xuống vực sâu không lên được Nguyện những kẻ miệng lưỡi hay vu cáo không được vững lập trên đất; Nguyện tai họa dồn dập săn đuổi kẻ hung dữ. Tôi biết rằng CHÚA sẽ bênh vực quyền lợi cho những kẻ khốn cùng Và thi hành công bình cho những kẻ nghèo khó. Chắc chắn những người công chính sẽ cảm tạ danh Chúa, Những người ngay thẳng sẽ ở trước sự hiện diện của Ngài. Thơ Đa-vít CHÚA ôi, tôi cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi; Xin lắng tai nghe lời cầu xin của tôi khi tôi cầu khẩn Chúa. Nguyện lời cầu nguyện của tôi như hương dâng lên trước mặt Chúa, Nguyện sự khẩn cầu của tôi giống như vật tế lễ buổi chiều. Lạy CHÚA, xin cử người canh gác miệng tôi; Xin gìn giữ môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều ác, Làm những việc gian tà, Tham gia với những kẻ làm điều tội lỗi; Xin chớ để tôi ăn tiệc với chúng. Xin để người công chính đánh Và mắng tôi trong tình yêu thương; Nhưng kẻ ác sẽ chẳng bao giờ xức dầu cho đầu tôi;141:5 Nt: không rõ nghĩa; dịch theo LXX Vì tôi luôn luôn cầu nguyện chống lại các việc ác của họ. Khi những kẻ cai trị chúng bị ném xuống từ bờ đá, Chúng sẽ biết rằng những lời tôi nói là sự thật. Như người ta cày và vỡ đất, Xương cốt chúng nó sẽ bị rải ra trước cửa mộ phần.141:7 Nt: câu 5-7 không rõ nghĩa Lạy CHÚA, là Chúa tôi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa; Tôi trú ẩn nơi Ngài, xin chớ để linh hồn tôi không phương tự vệ. Nguyện Chúa gìn giữ tôi khỏi bẫy chúng gài hại tôi Và khỏi lưới của những kẻ làm ác. Nguyện những kẻ ác cùng nhau sa vào lưới chúng đã gài, Còn tôi thì thoát khỏi. Thơ Đa-vít Để Dạy Dỗ Tôi cất tiếng kêu nài cùng CHÚA; Tôi cất tiếng xin CHÚA thương xót. Trước mặt Chúa tôi dốc lòng than thở; Tôi bày tỏ nỗi gian nan trước mặt Ngài. Khi tâm thần tôi kiệt quệ, Chúa biết đường lối tôi; Trên con đường tôi đi, Chúng nó gài bẫy hại tôi. Xin Chúa nhìn qua bên phải và xem, Không ai để ý đến tôi; Tôi không còn nơi trú ẩn; Chẳng ai quan tâm đến sinh mạng142:4 Nt: linh hồn tôi. Lạy CHÚA, tôi kêu nài cùng Chúa; Tôi nói rằng, chính Ngài là nơi trú ẩn của tôi, Là phần sản nghiệp của tôi trên đất người sống. Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của tôi Vì tôi quá thất vọng;142:6 Nt: bị đem xuống rất thấp Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ áp bức tôi Vì chúng mạnh hơn tôi. Xin giải cứu linh hồn tôi ra khỏi ngục tù Để tôi cảm tạ danh Chúa; Những người công chính sẽ vây quanh tôi Vì Chúa sẽ hậu đãi tôi. Thánh Thi Đa-vít CHÚA ôi, xin nghe lời cầu nguyện của tôi; Vì lòng thành tín Chúa, Xin lắng nghe lời cầu xin của tôi; Trong sự công chính Ngài, xin đáp lời tôi. Xin chớ đoán xét tôi tớ Chúa Vì không có người sống nào là công chính trước mặt Chúa. Vì kẻ thù săn đuổi linh hồn tôi; Chà đạp mạng sống tôi dưới đất; Bắt tôi ngồi trong bóng tối Như kẻ chết từ lâu. Vì thế tinh thần tôi nao núng, Lòng dạ tôi sầu não. Tôi nhớ lại những ngày xưa, Tôi suy gẫm tất cả những phép lạ của Chúa; Tôi suy tư về những công việc tay Ngài đã làm. Tôi giơ tay hướng về Chúa cầu nguyện, Linh hồn tôi khao khát Chúa như vùng đất khô khan. Sê-la Lạy CHÚA, xin mau mau đáp lời tôi; Tinh thần tôi bị nao núng; Xin đừng lánh mặt khỏi tôi, E rằng tôi sẽ như người đi xuống huyệt sâu. Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương Chúa Vì tôi tin cậy nơi Ngài; Xin dạy tôi con đường tôi nên theo Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù; Tôi trú ẩn nơi Chúa. Xin dạy tôi làm theo ý Chúa Vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi; Xin thần linh tốt lành của Chúa Hướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng. Lạy CHÚA, vì cớ danh Ngài, xin ban sức sống cho tôi; Vì sự công chính của Chúa xin giải cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn. Vì lòng nhân từ của Ngài, xin diệt kẻ thù tôi; Xin hủy diệt tất cả những kẻ áp bức tôi, Vì tôi là tôi tớ Chúa. Thơ Đa-vít Hãy ca tụng CHÚA, vầng đá của tôi; Ngài huấn luyện tay tôi cho chiến tranh, Luyện ngón tay tôi để chiến đấu. Chúa là Đấng yêu thương tôi và thành lũy của tôi; Là thành trì và Đấng giải cứu tôi; Là thuẫn đỡ và nơi trú ẩn cho tôi; Ngài khiến các dân144:2 dịch theo một số văn bản cổ; nt: dân tôi quy phục tôi. Lạy CHÚA, loài người là gì mà Chúa quan tâm đến, Con người là chi mà Chúa nghĩ đến. Người phàm giống như hơi thở, Đời người như bóng lướt qua. Lạy CHÚA, xin Ngài hạ các tầng trời và ngự xuống; Xin Ngài đụng đến các núi và núi sẽ bốc khói. Xin Ngài làm chớp phát ra, kẻ thù144:6 Nt: chúng chạy tán loạn; Xin Ngài bắn tên ra, đuổi chúng chạy. Xin Ngài từ trên cao Đưa tay cứu tôi, Vớt tôi ra khỏi nước sâu; Cứu tôi thoát khỏi tay người ngoại quốc; Là người có miệng giả dối, Có tay phải thề dối.144:8 Theo phong tục thời ấy người ta đưa tay phải lên trời để thề Lạy Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát một bài ca mới cho Chúa, Đánh đàn hạc mười dây cho Ngài. Đấng ban chiến thắng cho các vua, Giải cứu Đa-vít, tôi tớ Ngài; Cứu tôi thoát khỏi lưỡi gươm độc ác; Giải cứu tôi khỏi tay người ngoại quốc; Là người có miệng giả dối; Có tay phải thề dối. Nguyện các con trai chúng tôi Như những cây cao lớn xanh tươi; Các con gái chúng tôi như những cây cột Chạm trổ để trang trí đền thờ. Nguyện các kho của chúng tôi đầy tràn, Cung cấp đủ thứ; Nguyện đàn chiên của chúng tôi ở nơi đồng cỏ sinh sản hàng ngàn, Hàng vạn. Nguyện đàn bò chúng tôi sinh sản nhiều, Không sẩy thai, Không mất mát; Nguyện không có tiếng khóc đau khổ nơi đường phố chúng tôi.144:14 câu 12-14 có nhiều từ không rõ nghĩa Phước cho dân tộc nào được như vậy; Phước cho dân tộc nào có CHÚA là Đức Chúa Trời mình. Bài Hát Ca Ngợi Của Đa-vít Lạy Đức Chúa Trời tôi, cũng là vua tôi, Tôi sẽ tôn cao Chúa và ca tụng danh Ngài mãi mãi vô cùng. Mỗi ngày tôi sẽ ca tụng Chúa Và ca ngợi danh Ngài mãi mãi vô cùng. CHÚA là vĩ đại và rất đáng ca ngợi; Sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. Đời này sẽ truyền tụng công việc của Chúa cho đời sau; Họ sẽ công bố những việc quyền năng của Ngài. Họ sẽ nói145:5 Dịch theo văn bản Qumran; nt: các việc hay lời về uy nghi, vinh quang và huy hoàng của Chúa; Còn tôi sẽ suy gẫm các phép lạ của Ngài. Người ta sẽ nói về quyền năng của các công việc đáng sợ của Chúa; Còn tôi sẽ công bố sự vĩ đại của Ngài. Người ta sẽ làm lễ kỷ niệm phúc lành lớn của Chúa Và hân hoan ca hát về sự công chính của Ngài. CHÚA hay ban ơn và có lòng thương xót; Chậm nóng giận và đầy tình yêu thương. CHÚA là phúc lành cho tất cả mọi người; Ngài thương xót mọi tạo vật Ngài làm nên. Lạy CHÚA, mọi tạo vật của Chúa đều sẽ cảm tạ Ngài Và những người kính sợ Chúa sẽ ca tụng Ngài. Họ sẽ nói về vinh quang nước Chúa Và kể lại quyền năng của Ngài; Để loài người biết các việc quyền năng Chúa Và sự vinh quang huy hoàng của nước Ngài. Nước Chúa còn mãi vô cùng; quyền cai trị của Ngài đến đời đời. CHÚA thành tín trong mọi lời hứa của Ngài và yêu thương đối với mọi công việc Ngài.145:13 Câu này có trong một văn bản cổ, LXX, Syr và Qumran nhưng không có trong MT CHÚA nâng đỡ mọi người bị ngã; Ngài đỡ tất cả những người phải cúi đầu đứng dậy. Mắt của mọi vật đều ngưỡng trông Chúa, Ngài ban cho chúng đồ ăn đúng thì. Chúa xòe bàn tay Ngài ra, Thỏa mãn nhu cầu của mọi sinh vật. CHÚA công chính trong mọi đường lối Ngài Và yêu thương đối với mọi công việc Ngài. CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật. Chúa thỏa mãn nhu cầu của những kẻ kính sợ Ngài; Nghe tiếng khóc của họ và giải cứu cho. CHÚA bảo vệ mọi người yêu mến Ngài Nhưng sẽ hủy diệt mọi kẻ ghét Ngài. Miệng tôi sẽ dâng lời ca ngợi CHÚA, Hỡi mọi loài, hãy ca tụng danh thánh của Ngài muôn đời. Lời Ca Ngợi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA. Suốt đời, tôi sẽ ca ngợi CHÚA; Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát ca ngợi Đức Chúa Trời tôi bấy lâu. Chớ tin cậy vua chúa hay người phàm; Ở nơi họ không có sự cứu rỗi. Khi tâm linh146:4 Ctd: hơi thở lìa khỏi thân xác146:4 Nt: nó thì nó trở về bụi đất; Ngay chính ngày ấy, các kế hoạch của nó đều tiêu tan. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ Và biết trông cậy nơi CHÚA, Đức Chúa Trời mình; Là Đấng tạo nên trời, đất, biển Và muôn vật trong biển; Ngài gìn giữ sự chân thật146:6 Ctd: đức tin;… Đấng trung tín đời đời. Ngài xét xử công bình cho người bị áp bức, Ban bánh cho kẻ đói, CHÚA trả tự do cho người bị tù đày. CHÚA mở mắt những kẻ mù; CHÚA nâng những kẻ phải cúi đầu đứng dậy; CHÚA yêu mến những người công chính. CHÚA bảo vệ kiều dân; Nâng đỡ những cô nhi và quả phụ Nhưng bẻ gẫy đường lối những kẻ ác. CHÚA sẽ cai trị muôn đời; Hỡi Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi sẽ cai trị đời đời. Ha-lê-lu-gia! Ca Ngợi Chúa Toàn Năng Ha-lê-lu-gia! Thật là tốt đẹp khi ca tụng Đức Chúa Trời chúng ta; Thật là thích thú và hợp lý khi ca ngợi Ngài. CHÚA xây dựng Giê-ru-sa-lem; Ngài tập họp lại những kẻ tha hương lưu lạc của Y-sơ-ra-ên. Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, Băng bó những vết thương của họ. Ngài định số lượng các tinh tú, Đặt tên cho tất cả các ngôi sao. CHÚA của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng; Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. CHÚA nâng đỡ những kẻ khốn cùng, Nhưng đánh đổ những kẻ ác xuống đất. Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gảy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài che phủ các tầng trời bằng mây, Cung cấp mưa trên đất Và làm cỏ mọc trên các đồi; Ngài ban thực phẩm cho thú vật, Ngay cả cho các chim quạ con khi chúng kêu la. Chúa không vui vì sức mạnh của ngựa, Cũng không thích vì đôi chân mạnh147:10 Nt: bắp đùi; ý nghĩa ở đây có thể chỉ về người lính chạy bộ mạnh mẽ của một người; Nhưng CHÚA vui lòng về người kính sợ Ngài, Là người trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng CHÚA; Hỡi Si-ôn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời ngươi. Vì Ngài làm cho then cổng ngươi vững chắc; Chúc phước cho con cái ở giữa ngươi. Ngài cho biên giới ngươi được bình an; Đổ đầy cho ngươi thóc lúa tốt nhất. Ngài truyền lệnh ra trên đất; Lệnh Ngài được thi hành147:15 Nt: chạy tức khắc. Ngài cho tuyết phủ như tấm lông chiên; Ngài rải sương mai như tro bụi. Ngài đổ băng giá xuống như đá sỏi; Ai có thể chịu nổi cơn giá lạnh của Ngài? Ngài truyền lệnh tuyết liền tan ra; Ngài làm gió thổi, nước bèn chảy. Ngài truyền lời Ngài cho Gia-cốp, Các quy luật và phán quyết cho Y-sơ-ra-ên. Ngài không làm như vậy với một nước nào khác; Chúng không hề biết các phán quyết của Ngài. Ha-lê-lu-gia! Cả Vũ Trụ Ca Ngợi Đức Chúa Trời Ha-lê-lu-gia! Từ các tầng trời, hãy ca ngợi CHÚA; Hãy ca ngợi Ngài trên các nơi cao. Hỡi tất cả thiên sứ, hãy ca ngợi Ngài; Hỡi cả thiên binh, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài; Hỡi tất cả ngôi sao sáng, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi các tầng trời cao nhất, Và nước trên các tầng trời, hãy ca ngợi Ngài; Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA Vì cớ Ngài ra lệnh, chúng liền được tạo nên. Ngài thiết lập chúng đến mãi mãi vô cùng; Ngài đã ban quy luật thì không thể bị bãi bỏ được. Hãy ca ngợi CHÚA; Từ quả đất, các quái vật của biển và mọi vực sâu, Lửa và mưa đá, tuyết và mây, Bão tố vâng theo lệnh Ngài. Các núi và mọi đồi, Cây ăn trái và mọi cây tùng, Thú rừng và mọi loài súc vật, Loài bò sát và chim, Các vua trên đất và tất cả các dân, Các hoàng tử cùng tất cả những người lãnh đạo trên đất, Các thanh niên cùng thiếu nữ, Những cụ già và trẻ con; Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA, Vì chỉ một mình danh Ngài được tôn cao; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn cả trời đất. Ngài đã nâng chiếc sừng của dân Ngài lên; Là sự ca ngợi của tất cả những người kính sợ Ngài; Tức là dân Y-sơ-ra-ên, một dân thân mật với Ngài. Ha-lê-lu-gia! Bài Hát Ca Ngợi Chiến Thắng Ha-lê-lu-gia! Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA; Hãy hát ca ngợi Chúa giữa hội những người kính sợ Ngài.149:1 Ctd: những người trung thành với Ngài Nguyện Y-sơ-ra-ên vui vẻ trong Đấng Tạo Hóa mình; Nguyện con dân Si-ôn vui mừng nơi Vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa; Đánh trống cơm, khảy đàn hạc, hát ca ngợi Ngài. CHÚA vui lòng nơi con dân Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi149:4 Ctd: chiến thắng trang sức cho những kẻ khiêm nhường.149:4 Ctd: khốn cùng Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng trong vinh hạnh này; Họ sẽ ca hát vui vẻ ngay trên giường mình149:5 Nt: ý nghĩa không rõ; một vài học giả đề nghị: “chiếu cầu nguyện” hay “chỗ ngồi ăn đồ sinh tế” Nguyện lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng149:6 Nt: cổ họng họ; Một thanh gươm hai lưỡi nơi tay họ; Để trả thù các nước Và trừng phạt các dân; Để trói các vua chúng nó bằng xiềng Và cột những kẻ quý tộc của họ bằng xích sắt; Để thi hành án phạt đã ghi cho chúng. Đây là sự vinh quang cho tất cả những người kính sợ CHÚA. Ha-lê-lu-gia! Ca Ngợi Chúa Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài; Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài.150:1 Ctd: quyền năng trong nơi cao cả của Ngài Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài; Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại. Hãy dùng kèn để ca ngợi Chúa; Hãy dùng đàn hạc, đàn lia mà ca ngợi Ngài. Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa; Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài. Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Chúa; Hãy đánh phèn la lớn tiếng mà ca ngợi Ngài. Hỡi mọi loài sinh vật150:6 Nt: mọi vật thở hãy ca ngợi CHÚA. Ha-lê-lu-gia!