- New Vietnamese Bible 2014 Ô-sê Ô-SÊ Ô-sê Ôsê Ô-SÊ Giới Thiệu Tiên tri Ô-sê truyền giảng tại vương quốc Y-sơ-ra-ên miền Bắc vào thời kỳ trước khi Sa-ma-ri thất thủ vào năm 721 trước Công Nguyên. Tiên tri Ô-sê quan tâm đến nan đề thờ thần tượng và sự bất trung đối với Chúa. Tiên tri Ô-sê hình dung hoàn cảnh của dân Y-sơ-ra-ên tương tự như hoàn cảnh của chính ông; bị vợ ngoại tình và bội phản. Dân của Chúa đã bất trung và từ bỏ Chúa của mình vì thế tai họa đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên. Nhưng cuối cùng tình yêu thương của Chúa sẽ thắng; Ngài sẽ phục hồi dân Ngài và nối lại tình thân với họ. Những lời tha thiết bày tỏ tình yêu thương nồng nàn, sâu đậm của Chúa dành cho con dân Ngài được ghi chép lại trong sách tiên tri Ô-sê. Bố Cục 1. Hôn nhân và gia đình của Ô-sê 1:1–3:5 2. Những sứ điệp lên án Y-sơ-ra-ên 4:1–13:16 3. Sứ điệp ăn năn và lời hứa 14:1-9 Đây là lời CHÚA phán với Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, dưới triều các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, nước Giu-đa, và triều vua Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, nước Y-sơ-ra-ên. Gia Đình Tiên Tri Ô-sê CHÚA khởi sự phán với Ô-sê như sau: “Ngươi hãy đi lấy một người vợ gian dâm, sanh ra con cái gian dâm, vì đất nước này phạm tội gian dâm rất nặng, lìa bỏ CHÚA.” Thế là Ô-sê đi cưới Gô-me, con gái Đíp-la-im. Nàng thụ thai và sanh cho ông một bé trai. CHÚA bảo Ô-sê: “Ngươi hãy đặt tên nó là Ghít-rê-ên, vì chẳng còn bao lâu nữa, Ta sẽ phạt dòng họ Giê-hu về tội đổ máu tại Ghít-rê-ên, và Ta sẽ chấm dứt vương quốc Y-sơ-ra-ên. Rồi đây, trong ngày ấy, Ta sẽ bẻ gãy cung của Y-sơ-ra-ên tại thung lũng Ghít-rê-ên.” Nàng lại thụ thai và sanh một bé gái. CHÚA bảo ông: “Ngươi hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì Ta sẽ không còn thương xót dân Y-sơ-ra-ên nữa; trái lại, Ta sẽ cất lòng thương xót Ta xa khỏi chúng. Nhưng Ta sẽ thương xót dân Giu-đa, và Ta sẽ giải cứu chúng, bởi chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ không dùng cung hoặc gươm, chiến trận, ngựa chiến hoặc kỵ binh, mà giải cứu chúng.” Sau khi dứt sữa Lô-ru-ha-ma, Gô-me thụ thai, và sanh một bé trai. CHÚA bảo: “Ngươi hãy đặt tên nó là Lô-Am-mi, vì dân tộc các ngươi không còn là dân Ta nữa, và Ta không còn là Đức Chúa Trời của các ngươi nữa.” Hy Vọng Cho Dân Y-sơ-ra-ên Tuy nhiên, sẽ có ngày dân số Y-sơ-ra-ên đông đảo như cát bờ biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Đến lúc ấy, thay vì bảo chúng: “Các ngươi không còn là dân Ta nữa,” Ta sẽ gọi chúng là “con cái của Đức Chúa Trời hằng sống.” Dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên sẽ tụ họp lại, cùng nhau chọn chung một vị lãnh tụ, và chiếm lại đất nước, vì đó sẽ là một ngày trọng đại tại thung lũng Ghít-rê-ên. “Hãy gọi anh em các ngươi là ‘Dân Ta,’ và chị em các ngươi là ‘Được thương xót.’ Tội Lỗi Bị Trừng Phạt Hãy buộc tội mẹ các ngươi, hãy buộc tội nàng, Vì nàng không còn là vợ Ta nữa, Và Ta cũng chẳng còn là chồng nàng. Hãy bảo nàng lột bỏ các dấu hiệu gian dâm khỏi mặt nàng, Và các dấu hiệu ngoại tình khỏi ngực nàng. Kẻo Ta lột trần nàng Như trong ngày nàng mới sanh ra, Kẻo Ta khiến nàng giống như đồng hoang, Như đất khô cạn, Mặc cho nàng chết khát. Ta sẽ không thương xót con cái nàng, Vì chúng là con cái gian dâm. Thật vậy, mẹ chúng phạm tội gian dâm; Người cưu mang chúng đã làm điều nhục nhã, Vì nàng nói: ‘Tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi; Họ cho tôi thức ăn và nước uống, Len và vải, Dầu và rượu.’ Vì thế, này, Ta sẽ dùng gai gốc Rào lối đi nàng lại; Và Ta sẽ chất đá đắp tường chung quanh Để nàng không thể tìm được lối ra. Nàng sẽ chạy theo các tình nhân mình, nhưng không đuổi kịp, Nàng sẽ tìm kiếm họ, nhưng không gặp được. Bấy giờ, nàng tự nhủ: Tôi sẽ trở về với người chồng trước của tôi, Vì lúc đó tôi sung sướng hơn bây giờ. Thật nàng đã không ý thức rằng chính Ta đã ban cho nàng Thóc, rượu mới, và dầu ô-liu; Chính Ta đã cho nàng bạc vàng vô số, Nhưng nàng lại đem cúng cho Ba-anh. Vì thế, Ta sẽ lấy lại thóc của Ta trong mùa gặt, Rượu mới của Ta trong mùa hái nho; Ta sẽ rút len và vải của Ta về, Là thứ dùng để che kín sự trần truồng nàng. Này, Ta sẽ phơi trần sự nhơ nhuốc nàng ra Trước mắt các tình nhân nàng, Và không ai có thể cứu nàng ra khỏi tay Ta. Ta sẽ chấm dứt mọi dịp vui mừng, Những ngày hội, ngày trăng mới, và ngày sa-bát, Tất cả những kỳ lễ của nàng. Ta sẽ hủy hoại cây nho và cây vả của nàng; Nàng nói về các cây ấy: ‘Đây là tiền công Các tình nhân tôi cho tôi.’ Ta sẽ khiến cây nho và cây vả mọc hoang thành rừng rậm, Và thú rừng sẽ ăn nuốt chúng. Ta sẽ trừng phạt nàng Vì nàng thắp hương cho Ba-anh Trong những ngày lễ lạc của chúng, Nàng đeo hoa tai, vòng vàng, Chạy theo các tình nhân mình, Nhưng Ta, nàng lại quên hẳn.” Đây là lời CHÚA phán. “Vì thế, này, Ta sẽ dỗ dành nàng, Đưa nàng ra sa mạc, Nói ngọt ngào với nàng. Từ đó, Ta sẽ ban lại cho nàng các vườn nho của nàng, Và biến trũng A-cô2:15 Có nghĩa là “khuấy rối.” thành Cửa Hy Vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại tình yêu của Ta, Như trong thời thanh xuân, Như khi nàng vừa rời Ai-cập.” Giao Ước Mới CHÚA phán: “Ngày ấy, ngươi sẽ gọi Ta là: ‘Chồng tôi,’ Và không gọi Ta là: ‘Ba-anh của tôi,’ nữa. Ta sẽ trừ bỏ tên của các thần tượng Ba-anh khỏi miệng nàng, Tên chúng nó sẽ không được nhắc đến nữa. Ngày ấy, Ta sẽ lập giao ước với họ Với thú rừng, chim trời, Và các loài bò sát trên đất; Ta sẽ hủy diệt cung, gươm, và chiến tranh Khỏi mặt đất. Khiến họ nằm nghỉ yên ổn. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công bình, chính trực, Lòng nhân từ, và thương xót, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín. Bấy giờ, ngươi sẽ biết CHÚA.” CHÚA phán: “Ngày ấy, Ta sẽ đáp lời cầu xin, Ta sẽ đáp lời cầu xin của bầu trời, Và bầu trời sẽ đáp lời cầu xin của đất; Đất sẽ đáp lại lúa thóc, Rượu mới, và dầu ô-liu; Lúa thóc, rượu mới, và dầu ô-liu sẽ đáp lời cầu xin của Ghít-rê-ên. Ta sẽ gieo con cái cho Ta trong đất, Và Ta sẽ thương xót Lô-ru-ha-ma,2:23 Tên này có nghĩa là “không được thương xót.” Ta sẽ bảo Lô-Am-mi:2:23 Tên này có nghĩa là “không phải dân Ta.” ‘Ngươi là dân Ta,’ Và nó sẽ đáp: ‘Ngài là Đức Chúa Trời của con.’ ” Tình Yêu Của CHÚA CHÚA bảo tôi: “Ngươi hãy bày tỏ tình yêu một lần nữa đối với một người vợ có tình nhân, một người vợ ngoại tình, như CHÚA yêu dân Y-sơ-ra-ên, mặc dù chúng hướng về các thần khác và thích ăn bánh nho khô.” Vậy tôi chuộc nàng về với giá mười lăm sê-ken bạc3:2 Nặng tương đương với 11.5g và một ô-me rưỡi3:2 Một ô-me tương đương với 229l lúa mạch. Tôi bảo nàng: “Hãy ở với anh lâu dài, đừng hành nghề mại dâm, cũng đừng ngủ với một người đàn ông nào. Chính anh cũng sẽ đối xử với em như vậy.” Vì trong nhiều ngày người Y-sơ-ra-ên không dâng tế lễ, không trụ thờ, không ê-phót, cũng không Thê-ra-phim. Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên sẽ quay về tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít, vua mình. Trong những ngày cuối cùng, họ sẽ run sợ mà đến với CHÚA, và đến với sự tốt lành của Ngài. CHÚA Buộc Tội Dân Y-sơ-ra-ên Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe lời CHÚA, CHÚA buộc tội dân xứ này, Vì trong cả nước, không ai đáng tin cậy, Không ai có tình yêu chân thật, Không ai hiểu biết Đức Chúa Trời. Nguyền rủa, dối gạt, giết người, Trộm cắp và ngoại tình, Nổ bùng khắp nơi; Các vụ đổ máu xảy ra liên tục. Vì thế, đất đai khô hạn, Mọi người sống trong nước đều cằn cỗi; Thú rừng và chim trời cũng vậy; Ngay cả cá biển cũng chết luôn. CHÚA Cảnh Cáo Thầy Tế Lễ Thật vậy, không ai buộc tội, Không ai trách mắng. Và dân ngươi cãi cọ, Với thầy tế lễ! Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, ban đêm, Vị tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi. Và Ta sẽ hủy diệt mẹ ngươi. Dân Ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết. Vì ngươi từ chối, không chịu hiểu biết Ta, Nên Ta cũng chối bỏ, không nhận ngươi làm thầy tế lễ cho Ta. Vì ngươi quên Kinh Luật của Đức Chúa Trời ngươi, Nên Ta cũng sẽ quên các con ngươi. Chúng càng đông, Càng phạm tội thêm nhiều. Chúng đổi vinh quang ra ô nhục. Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta, Chúng khao khát cho dân Ta phạm tội. Rồi đây, dân chúng thế nào, thầy tế lễ cũng thể ấy. Ta sẽ phạt chúng vì lối sống của chúng, Ta sẽ báo trả việc chúng làm. Chúng sẽ ăn, nhưng không no, Chúng hành dâm, nhưng không sinh sản, Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA, Để tuân theo các lề thói dâm đãng.4:10 “Các lề thói dâm đãng” là danh từ đầu tiên trong câu 11, theo bản cổ Hy-bá CHÚA Lên Án Sự Thờ Hình Tượng Rượu và rượu mới đã làm mờ tâm trí dân Ta.4:11 “Dân Ta” là từ đầu tiên trong câu 12, theo Hy-bá Chúng cầu hỏi khúc gỗ, Cây gậy chúng phán dạy chúng! Vì linh tà dâm đã làm chúng lầm lạc, Chúng sống dâm loạn, bội nghịch Đức Chúa Trời mình. Chúng dâng sinh tế trên đỉnh núi, thiêu tế lễ trên ngọn đồi, Dưới bóng rậm cây sồi, cây dương, và cây sến. Vì thế, con gái các ngươi làm điếm, Dâu các ngươi ngoại tình. Nhưng Ta không phạt con gái các ngươi Vì chúng làm điếm, Cũng không phạt dâu các ngươi Vì chúng ngoại tình, Vì chính đàn ông các ngươi đi lại với gái điếm, Dâng sinh tế với bọn mại dâm. Dân tộc nào thiếu hiểu biết sẽ suy sụp. Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù ngươi sống dâm loạn, Đừng để Giu-đa phạm tội. Đừng đến Ghinh-ganh, Đừng lên Bết A-ven,4:15 Có nghĩa là “nhà tội ác.” Đây là tên mỉa mai cho thành Bê-tên, “Nhà của Đức Chúa Trời,” nơi dân Y-sơ-ra-ên đến thờ phượng Cũng đừng lấy danh “CHÚA hằng sống” mà thề thốt. Thật dân Y-sơ-ra-ên ngoan cố Như bò cái tơ! Bây giờ, lẽ nào CHÚA lại dẫn chúng Vào đồng cỏ mênh mông như Ngài dẫn chiên sao? Ép-ra-im gắn bó với hình tượng, Hãy để mặc nó. Chúng chè chén say sưa, Rồi đi lại với gái điếm. Giới lãnh đạo của nó ưa thích sỉ nhục hơn vinh quang. Một cơn gió lốc quấn lấy chúng, cuốn đi xa. Chúng sẽ xấu hổ vì tế lễ cúng thần tượng của mình. CHÚA Xét Xử Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Các thầy tế lễ, hãy nghe đây! Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lưu ý! Cả hoàng tộc, hãy lắng tai! Đây là sự phán xét cho các ngươi, Các ngươi là cái bẫy tại Mích-ba, Là lưới giăng trên núi Tha-bô, Si-tim đã lún sâu trong sự tàn sát. Vậy Ta sẽ trừng trị tất cả các ngươi. Ta, chính Ta, biết rõ Ép-ra-im, Y-sơ-ra-ên không che giấu khỏi Ta được. Ép-ra-im, vì bây giờ ngươi sống dâm loạn, Cho nên Y-sơ-ra-ên bị ô uế. Việc làm của chúng ngăn trở chúng Quay về với Đức Chúa Trời mình. Chúng không nhận biết CHÚA Vì linh tà dâm ở trong chúng. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó, Ép-ra-im sẽ vấp ngã trong tội ác mình, Giu-đa cũng sẽ vấp ngã theo. Chúng sẽ đem chiên và bò Đi tìm kiếm CHÚA, Nhưng chúng sẽ không tìm được, Vì Ngài đã tránh mặt chúng. Chúng đã phản bội CHÚA, Vì chúng đã sanh ra con hoang. Vậy bây giờ, ngày Trăng Mới sẽ ăn nuốt chúng Và đất đai vườn tược chúng. CHÚA Cảnh Cáo Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a, Hãy thổi còi ở Ra-ma, Hãy lớn tiếng báo động ở Bết A-ven, Bên-gia-min, hãy coi chừng! Ép-ra-im sẽ điêu tàn Trong ngày sửa phạt; Ta đã thông báo cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên Biết điều chắc chắn sẽ xảy ra. Các nhà lãnh đạo dân Giu-đa giống như Bọn dời mộc giới, Ta sẽ trút cơn phẫn nộ Ta xuống trên chúng Như thác đổ. Ép-ra-im bị áp bức, Quyền lợi nó bị chà đạp, Vì nó đã quyết lòng chạy theo điều vô nghĩa. Nhưng Ta, Ta giống như là con mối5:12 Hy-bá “át-sơ” cũng có nghĩa là “chất mủ” đối với Ép-ra-im. Chất làm cho mục nát đối với dân Giu-đa. Khi Ép-ra-im thấy mình mắc bệnh, Và Giu-đa thấy vết thương mình cương mủ, Ép-ra-im liền phái người qua A-si-ri, Cầu cứu với vua vĩ đại. Nhưng vua ấy không thể chữa lành bệnh các ngươi, Cũng không thể rịt lành thương tích các ngươi. Vì chính Ta sẽ giống như sư tử đối với Ép-ra-im, Như sư tử tơ đối với dân Giu-đa. Phải, chính Ta sẽ xé nát và bỏ đi. Ta sẽ tha mồi đi, và không ai tiếp cứu được. Ta sẽ đi về nơi Ta ngự, Cho đến khi nào chúng gánh hết hậu quả tội lỗi mình, Và tìm kiếm Ta. Trong cơn hoạn nạn, chúng sẽ tìm kiếm Ta tha thiết. CHÚA Đáp Lại Lòng Ăn Năn Chân Thật Nào, chúng ta hãy quay về với CHÚA, Vì dù Ngài đã xé nát chúng ta, Nhưng Ngài sẽ chữa lành. Dù Ngài đã đánh chúng ta, Nhưng Ngài sẽ băng bó lại. Sau hai ngày, Ngài sẽ chữa lành6:2 Nt: ban sự sống chúng ta. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ nâng chúng ta dậy, Cho chúng ta sống trước mặt Ngài. Chúng ta hãy tìm biết, Hãy gắng sức tìm biết CHÚA. Ngài sẽ ra khỏi nơi ngự Ngài, và đến với chúng ta, Chắc chắn như hừng đông đến, Như mưa đầu mùa thu, như mưa cuối mùa xuân, Tưới nhuần đất đai. Dân Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Phản Bội Hỡi Ép-ra-im, Ta phải làm gì với ngươi đây? Hỡi Giu-đa, Ta phải làm gì với ngươi đây? Tình yêu của các ngươi đối với Ta khác nào sương mù buổi sáng, Khác nào sương móc chóng tan. Vì thế, Ta đã chặt các ngươi ra từng khúc qua lời các tiên tri, Ta đã giết các ngươi qua lời từ miệng Ta; Sự xét đoán của Ta chiếu rạng như ánh sáng. Vì Ta vui nhận tình yêu chân thành chứ không phải sinh tế, Và sự hiểu biết Đức Chúa Trời thay vì tế lễ toàn thiêu. Nhưng chúng nó vi phạm giao ước Ta tại A-đam,6:7 A-đam là tên một thành phố, có ghi chép trong Giôs 3:16 Chúng phản bội Ta tại đó. Ga-la-át là thành phố của những người phạm tội ác, Vết chân họ đầy máu. Bọn thầy tế lễ mai phục giống như Băng trộm cướp, Chúng giết người trên đường đến Si-chem! Thật chúng phạm tội ác ô nhục! Ta đã thấy một việc ghê rợn Giữa dân Y-sơ-ra-ên: Ép-ra-im gian dâm tại đó, Y-sơ-ra-ên bị ô uế. Về phần ngươi, hỡi Giu-đa, Ta cũng đã định cho ngươi một mùa gặt. Tội Ác Của Y-sơ-ra-ên Mỗi khi Ta định phục hồi cơ nghiệp dân Ta, Mỗi khi Ta đáng lẽ đã chữa lành Y-sơ-ra-ên, Thì tội ác của Ép-ra-im, Và việc ác của Sa-ma-ri lại lộ ra tỏ tường. Vì chúng cư xử gian dối, Kẻ trộm lẻn vào trong nhà, Bọn cướp hoành hành ngoài đường. Chúng không hề nghĩ rằng Ta nhớ tất cả mọi tội ác của chúng. Bây giờ việc ác chúng làm vây chặt lấy chúng, Rành rành trước mặt Ta. Chúng dùng tội ác làm cho vua vui thích, Nói lời giả dối cho các quan chức thỏa dạ. Tất cả đều phạm tội tà dâm, Chúng khác nào lò nướng bánh đốt nóng; Người thợ nướng bánh ngừng khơi lửa Từ khi nhồi bột cho đến khi bột dậy men. Trong ngày của vua chúng ta, Các quan chức say rượu nồng đến phát bệnh. Người giơ tay về phía bọn hay nhạo báng. Chúng đem lòng bày mưu tính kế, Như lò nướng bánh cháy âm ỉ suốt đêm, Trong khi người thợ nướng bánh ngủ, Nhưng đến sáng lại bốc cháy phừng phừng. Tất cả chúng đều cháy nóng như lò nướng bánh, Chúng ăn nuốt các thẩm phán mình. Các vua chúng đều bị lật đổ, Nhưng không một ai cầu cứu với Ta. Cầu Cứu Các Nước Ngoài Không Giúp Ích Gì Ép-ra-im sống hòa mình với các dân tộc khác, Ép-ra-im là ổ bánh chưa trở, mới nướng một bên thôi. Các nước ngoài ăn nuốt sức mạnh nó, Mà nó không biết, Ngay cả tóc nó cũng điểm bạc, Mà nó chẳng hay. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó. Dù gặp mọi cảnh đó, Chúng vẫn chưa quay về với CHÚA, Đức Chúa Trời mình, Chúng vẫn chưa tìm kiếm Ngài. Ép-ra-im giống như chim bồ câu Khờ dại, thiếu trí khôn. Chúng cầu cứu với Ai-cập, Chúng chạy qua A-si-ri. Đang khi chúng chạy đi cầu cứu, Ta sẽ giăng lưới bắt chúng. Ta sẽ hạ chúng xuống như chim trời, Ta sẽ trừng phạt chúng Theo như lời thông báo giữa hội chúng. Khốn thay cho chúng, Vì chúng trốn tránh Ta! Chúng sẽ bị hủy diệt, Vì chúng phạm tội phản nghịch Ta! Về phần Ta, Ta muốn giải cứu chúng, Nhưng chúng lại nói dối chống lại Ta. Chúng không hết lòng kêu cầu Ta, Nhưng chúng lại rú lên vì đau đớn trên giường mình. Chúng tự cắt rạch mình để xin lúa thóc và rượu mới, Chúng đã xây khỏi Ta. Chính Ta đã rèn luyện và làm cho tay chúng cứng cáp, Nhưng chúng lại bày mưu ác nghịch lại Ta. Chúng hướng về những điều vô ích, Chúng giống như cây cung giả dối. Các quan chức của chúng sẽ ngã vì gươm, Vì lưỡi chúng nói lời ngạo mạn. Như vậy, chúng sẽ làm trò cười Trên đất Ai-cập. Gieo Gió, Gặt Bão Hãy đưa tù và lên miệng! Kẻ thù như chim đại bàng đáp xuống nhà CHÚA! Vì chúng nó bội giao ước Ta, Và phạm Kinh Luật Ta. Chúng kêu cầu Ta: Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chúng con nhận biết Ngài! Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ Đấng Toàn Thiện. Kẻ thù sẽ đuổi theo nó. Chúng tôn người làm vua, nhưng không hỏi ý Ta, Chúng lập người làm quan, nhưng không cho Ta biết. Chúng dùng bạc vàng Đúc thần tượng, Để rồi chúng sẽ bị hủy diệt. Hỡi Sa-ma-ri, bò con ngươi đã bị vứt bỏ rồi! Cơn phẫn nộ Ta cháy phừng nghịch lại chúng nó. Cho đến khi nào chúng mới được xem là vô tội? Vì bò con này là từ Y-sơ-ra-ên mà ra. Một người thợ thủ công đã đẽo gọt nó; Nó không phải là Đức Chúa Trời. Thật, bò con của Sa-ma-ri Sẽ bị đập nát ra từng mảnh. Chúng gieo gió, Chúng sẽ gặt bão. Cây lúa không nẩy hạt, Không thể nào chế ra bột được. Nếu có chăng, Dân xa lạ sẽ ăn nuốt hết. Y-sơ-ra-ên bị ăn nuốt. Bây giờ, chúng ở giữa các dân tộc khác, Giống như một vật vô dụng. Vì chúng đã chạy sang A-si-ri; Ép-ra-im giống như con lừa rừng cô độc, Thuê các tình nhân. Dù chúng có thuê được các dân khác, Ngay bây giờ, Ta sẽ thâu góp chúng lại, Để rồi, chẳng còn bao lâu nữa, chúng sẽ oằn oại Dưới gánh nặng của vị vua của nhiều vương hầu. Khi Ép-ra-im lập nhiều bàn thờ để dâng tế lễ chuộc tội, Chính các bàn thờ đó gây cho nó phạm tội. Dù Ta có viết Kinh Luật Ta cho nó đến vạn lần, Kinh Luật Ta vẫn xa lạ đối với nó. Dù chúng dâng sinh tế như món quà yêu thương, Dù chúng ăn thịt sinh tế, CHÚA vẫn không chấp nhận chúng. Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng, Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng. Chúng sẽ trở về Ai-cập. Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình, Lo xây dựng đền đài. Giu-đa cũng xây thêm nhiều thành kiên cố. Nhưng Ta sẽ sai lửa đốt cháy thành, Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài. Y-sơ-ra-ên Sẽ Bị Lưu Đày Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng vui mừng nhộn nhịp Như các dân tộc khác! Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời mình. Ngươi ưa thích tiền công của gái mại dâm Trên tất cả các sân đạp lúa. Sân đạp lúa và bồn ép rượu sẽ không nuôi được chúng, Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng. Chúng sẽ không được ở trong đất của CHÚA; Ép-ra-im sẽ trở về Ai-cập, Và chúng sẽ ăn thức ăn ô uế tại A-si-ri. Chúng sẽ không dâng rượu lễ cho CHÚA, Cũng không dâng sinh tế đẹp lòng Ngài. Thức ăn của chúng sẽ như thức ăn nhà có tang, Ai ăn sẽ bị ô uế. Vì thức ăn của chúng chỉ thỏa mãn nhu cầu riêng, Không được đem vào nhà CHÚA. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày đại hội, Ngày lễ trọng thể của CHÚA? Ngay cả khi chúng thoát khỏi cảnh tàn phá, Ai-cập sẽ gom góp chúng lại, Mem-phít sẽ chôn thây chúng. Cỏ dại sẽ chiếm đoạt các bảo vật bằng bạc, Gai gốc sẽ mọc lấn vào các lều trại của chúng. Ngày trừng phạt đã đến, Ngày báo trả đã tới! Y-sơ-ra-ên sẽ biết rõ điều ấy. Ngươi bảo: “Tiên tri là kẻ khờ dại, Người được thần cảm là đồ điên!” Vì tội ác ngươi nhiều, Nên lòng thù ghét của ngươi lớn lắm. Tiên tri là người canh gác Ép-ra-im Cùng với Đức Chúa Trời mình. Thế mà mọi lối đi của tiên tri đều bị gài bẫy như bẫy chim, Và lòng ganh ghét đầy dẫy nhà của Đức Chúa Trời. Chúng nó chìm sâu trong cuộc sống đồi bại Như dân Ghi-bê-a thuở trước. Chúa sẽ nhớ lại sự gian ác chúng, Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng. Hậu Quả Của Tội Lỗi Ta bắt gặp Y-sơ-ra-ên Như gặp chùm nho trong sa mạc, Ta chú ý thấy tổ phụ các ngươi Như trái vả chín đầu mùa, Nhưng chúng lại đến Ba-anh Phê-ô, Hiến thân cho vật ô nhục, Và trở nên gớm ghiếc như thần tượng chúng yêu. Vinh quang Ép-ra-im như chim bay đi xa: Chúng nó không còn sinh đẻ, mang thai, hoặc thụ thai nữa. Dù chúng có nuôi được con cái, Ta cũng sẽ làm cho chúng chịu tang con cái mình, Cho đến khi không còn một đứa nào. Thật khốn thay cho chúng, Khi Ta lìa bỏ chúng! Ta nhìn thấy Ép-ra-im, giống như thành Ty-rơ, Trồng nơi vững chắc. Nhưng Ép-ra-im phải đem con cái mình Nộp cho kẻ tàn sát. Lạy CHÚA, xin ban cho chúng, Ngài sẽ ban cho chúng điều gì? Xin Ngài làm cho các phụ nữ đều bị sẩy thai, Và vú họ teo lại. Tội Ác Bị Trừng Phạt Tất cả tội ác chúng tập trung tại Ghinh-ganh; Ta bắt đầu ghét chúng tại đó. Vì những việc gian ác chúng làm, Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà Ta. Ta không còn yêu thương chúng nữa; Tất cả các nhà lãnh đạo của chúng đều phản loạn. Ép-ra-im bị sâu cắn phá, Rễ chúng khô héo, Chúng không còn sinh trái được nữa. Dù chúng có sinh con cái, Ta cũng sẽ giết con cái chúng yêu quý. Đức Chúa Trời tôi sẽ từ bỏ chúng Vì chúng không vâng lời Ngài. Chúng sẽ lưu lạc giữa các nước. Tình Trạng Đồi Bại Của Y-sơ-ra-ên Y-sơ-ra-ên là một cây nho sum suê, Sinh trái tốt tươi. Trái càng sai, Nó càng lập nhiều bàn thờ. Đất nước càng hưng thịnh, Trụ thờ càng đẹp. Lòng chúng giả dối, Giờ đây chúng phải chịu trừng phạt. CHÚA sẽ đập bể bàn thờ, Hủy phá trụ thờ của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nói: “Chúng ta không có vua, Vì chúng ta không kính sợ CHÚA. Nhưng nếu có một vua chăng nữa, thì vua làm được gì cho chúng ta?” Chúng nói chuyện tầm phào, Thề nguyện giả dối Khi kết ước, Vì thế sự công bình biến thành cỏ độc, Mọc giữa luống cày trong đồng ruộng. Dân Sa-ma-ri sẽ lo sợ Cho bò con ở Bết A-ven; Dân chúng và các thầy cúng đã từng vui mừng vì bò con, Sẽ để tang khóc lóc vì sự vinh hiển đã rời khỏi bò con. Chính bò con cũng sẽ bị đem qua A-si-ri, Triều cống cho đại đế nước này. Ép-ra-im sẽ xấu hổ, Y-sơ-ra-ên sẽ nhục nhã vì thần tượng mình. Vua Sa-ma-ri sẽ bị cắt bỏ, Như cành cây trên mặt nước. Các bàn thờ tại A-ven, là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên, Sẽ bị phá hủy. Gai gốc và chà chuôm Sẽ mọc đầy các nơi ấy. Dân chúng sẽ kêu gọi núi đồi: “Hãy đổ xuống, che phủ chúng ta!” Y-sơ-ra-ên Sẽ Bị Trừng Phạt “Y-sơ-ra-ên, ngươi đã phạm tội từ những ngày ở Ghi-bê-a; Chúng vẫn còn đứng nguyên tại đó. Lẽ nào chúng không bị chiến tranh tàn phá Như bọn hung ác tại Ghi-bê-a? Ta trừng trị chúng khi Ta muốn. Các dân khác sẽ tập hợp lại Đánh và xiềng chúng nó vì tội chúng tăng gấp đôi.10:10 Ctd: “Ta sẽ đến và trừng trị chúng. Các dân khác sẽ tập hợp lại đánh chúng nó khi Ta trừng phạt chúng vì hai tội của chúng.” Ép-ra-im là bò cái tơ thuần thục, Thích đạp lúa. Nhưng Ta sẽ tra ách vào cái cổ đẹp của nó Khiến Ép-ra-im phải kéo. Giu-đa phải cày, Gia-cốp phải tự bừa. Hãy gieo sự công bình; Hãy gặt tình yêu thương; Và hãy vỡ đất hoang; Vì đây là thì giờ tìm kiếm CHÚA, Cho đến khi Ngài ngự đến Và tuôn đổ sự công chính trên các ngươi. Các ngươi đã cày sự gian ác, Gặt sự bất công, Ăn trái dối gạt. Vì ngươi đã tin cậy vào đường lối của mình, Và số quân mạnh mẽ đông đảo, Cho nên dân chúng sẽ náo loạn vì chiến tranh, Mọi đồn lũy của ngươi sẽ bị hủy diệt, Như khi vua Sanh-man tàn phá Bết Ạt-bên, Trong cuộc chiến mà các bà mẹ lẫn con cái đều bị ném vào đá, chết tan xác. Bê-tên, điều này cũng sẽ xảy đến cho các ngươi, Vì tội ác các ngươi quá nặng. Vừa lúc hừng đông, vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị diệt trừ. CHÚA Yêu Thương Y-sơ-ra-ên Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, Ta yêu dấu nó; Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai-cập. Nhưng Ta càng kêu gọi, Chúng càng đi xa khỏi Ta. Chúng tiếp tục cúng tế các thần Ba-anh, Đốt hương cho các tượng chạm. Chính Ta đã dạy cho Ép-ra-im biết đi, Bồng bế nó trong tay Ta; Nhưng chúng không biết chính Ta Đã chữa lành chúng. Ta đã dùng dây nhân từ, Sợi yêu thương mà kéo chúng đi; Đối với chúng, Ta giống như người tháo ách khỏi hàm chúng; Ta khom xuống cho chúng ăn. Chúng sẽ trở về Ai-cập, A-si-ri sẽ cai trị chúng, Vì chúng không chịu quay về với Ta. Gươm sẽ chặt đứt các thành phố, Nuốt mất các then cổng, Ăn nuốt hết vì âm mưu thâm độc của chúng. Dân Ta có xu hướng phản bội Ta; Chúng gọi họ là Tối Cao, Nhưng không ai nâng chúng lên. Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được? Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta nộp mạng ngươi được? Làm sao Ta hủy diệt ngươi được Như Ta đã hủy diệt Át-ma và Sê-bô-im? Tim Ta quặn thắt, Lòng thương xót của Ta bừng cháy nồng nàn. Ta sẽ không trừng phạt theo cơn phẫn nộ của Ta, Ta sẽ không hủy diệt Ép-ra-im nữa. Vì Ta là Đức Chúa Trời, không phải là người, Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến để thiêu nuốt. Chúng sẽ đi theo CHÚA, Ngài gầm thét như sư tử; Khi Ngài gầm thét, Con cái Ngài sẽ run rẩy quay về từ phương tây, Chúng sẽ run rẩy bay về Như chim từ Ai-cập, Như bồ câu từ đất A-si-ri; Và Ta sẽ cho chúng trở về nhà của chúng.” CHÚA phán vậy. Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Phạm Tội “Ép-ra-im bao bọc Ta với lời dối trá, Dân Y-sơ-ra-ên vây quanh Ta với lời gạt gẫm; Nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Đức Chúa Trời, Vẫn còn trung tín với Đấng Thánh. Ép-ra-im ăn gió Và đuổi theo gió đông suốt ngày; Cảnh lừa dối và bạo ngược ngày càng gia tăng; Chúng kết ước với A-si-ri, Mang dầu ô-liu triều cống Ai-cập. CHÚA kết án Giu-đa, Ngài sẽ trừng phạt Gia-cốp y theo lối sống nó, Ngài sẽ báo trả nó tùy theo việc nó làm. Trong bụng mẹ, nó nắm gót anh mình,12:3 Ctd: chiếm chỗ anh mình Đến thời trai tráng, nó đấu tranh với Đức Chúa Trời. Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc, Nó khóc lóc và xin thiên sứ ban phước; Đức Chúa Trời gặp Gia-cốp tại Bê-tên, Và phán dạy nó tại đó. Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, Danh đáng ghi nhớ của Ngài là CHÚA. Về phần các ngươi, hãy trở về với Đức Chúa Trời mình. Hãy yêu thương nhau cách chân thành, Hãy cư xử với nhau theo công lý, Hãy luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời mình. Con buôn dùng cân gian xảo, Thích bóc lột. Ép-ra-im khoe khoang: ‘A! Ta giàu có rồi! Ta tạo được tài sản cho mình! Trong mọi công lao khó nhọc của Ta, Chưa hề tìm thấy một vi phạm nào có thể gọi là tội ác.’12:8 Câu 9b, Hy-bá khó hiểu. Theo bản cổ Hy-lạp: “mọi của cải đó vẫn không đủ đền bù tội ác nó phạm.” Nhưng Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi, Ngay từ bên đất Ai-cập. Ta sẽ cho các ngươi trở về sống trong lều trại, Như trong các ngày lễ Lều Tạm. Ta đã phán dạy qua các tiên tri, Chính Ta đã ban cho thêm nhiều khải tượng, Và dùng ngụ ngôn dạy dỗ qua các tiên tri. Dân Ga-la-át đầy tội ác, Chắc chắn chúng sẽ thành số không; Dân Ghinh-ganh cúng tế bò đực. Ngay cả bàn thờ của chúng sẽ như đá chất thành đống Trên luống cày nơi đồng ruộng. Thế rồi Gia-cốp trốn qua cánh đồng Sy-ri, Và Y-sơ-ra-ên làm thuê để cưới vợ, Chăn bầy gia súc mới được vợ. CHÚA dùng một nhà tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, Ngài cũng dùng tiên tri chăn giữ nó. Ép-ra-im đã chọc giận CHÚA cách cay đắng, Nên CHÚA sẽ bắt nó chịu tội đổ máu, Và lấy sự sỉ nhục báo trả cho nó. Y-sơ-ra-ên Sẽ Bị Trừng Phạt Khi Ép-ra-im lên tiếng, mọi người đều run sợ; Nó được tôn cao trong nước Y-sơ-ra-ên; Nhưng nó phạm tội thờ Ba-anh, nên phải chết. Và bây giờ, chúng vẫn tiếp tục phạm tội, Chúng đúc tượng chạm cho mình, Chúng dùng bạc đúc tượng tùy theo tài khéo của mình, Tất cả chỉ là công việc của thợ thủ công. Chúng bảo nhau: Hỡi những người cúng tế, hãy hôn bò con! Vì thế, chúng sẽ như sương mù buổi sáng, Như sương móc chóng tan, Như trấu cuốn theo gió lốc khỏi sân đạp lúa, Như khói len qua cửa sổ. Nhưng Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi Ngay từ bên đất Ai-cập; Ngoài Ta, các ngươi không được thờ thần nào khác; Ta là Cứu Chúa duy nhất. Chính Ta đã chăm sóc13:5 Nt: “biết.” Hy-lạp và Sy-ri: “cho các ngươi ăn.” các ngươi trong sa mạc, Trong vùng đất khô hạn. Ta cho chúng ăn no nê; Khi hả dạ rồi, chúng sinh kiêu căng; Do đó, chúng quên Ta. Vì thế, đối với chúng, Ta sẽ như sư tử, Như beo rình rập bên đường. Ta sẽ xông vào chúng như gấu cái bị mất con. Ta sẽ xé phanh lồng ngực chúng ra. Ta sẽ nuốt chúng tại chỗ như sư tử; Thú rừng sẽ xé xác chúng. Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ hủy diệt ngươi, Vì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi!13:9 Hy-lạp và Sy-ri: “ai sẽ cứu giúp ngươi?” Vua các ngươi đâu rồi? Hãy để người cứu giúp các ngươi. Các thẩm phán trong khắp các thành của các ngươi đâu rồi? Các ngươi đã nói về họ: ‘Xin cho chúng tôi vua và các nhà lãnh đạo.’ Trong cơn phẫn nộ, Ta đã cho các ngươi một vua, Và trong cơn phẫn nộ Ta lại cất người đi. Tội ác của Ép-ra-im đã quấn thành cuộn, Cất giữ trong kho. Mẹ nó chuyển bụng, lên cơn quặn thắt, Nhưng nó thiếu khôn ngoan, Vì nó không chịu trình diện đúng lúc Nơi các em bé ra chào đời. Lẽ nào Ta giải cứu chúng khỏi quyền lực Âm Phủ? Lẽ nào Ta chuộc chúng khỏi sự chết? Hỡi sự chết, tai họa ngươi đâu rồi? Hỡi Âm Phủ, sự tàn phá của ngươi đâu rồi? Lòng thương xót đã giấu kín khỏi mắt Ta. Dù nó sinh sôi nẩy nở giữa các anh em mình, Ngọn gió đông sẽ thổi đến. Gió từ CHÚA, thổi lên từ sa mạc. Suối nó sẽ khô, Mạch nước nó sẽ cạn; Gió sẽ cướp đi kho tàng, Và mọi bảo vật nó ưa thích. Sa-ma-ri phải chịu tội, Vì đã phản nghịch Đức Chúa Trời; Chúng sẽ ngã dưới lưỡi gươm, Con trẻ sẽ bị quăng vào đá, tan xác, Đàn bà thai nghén sẽ bị mổ bụng. CHÚA Sẽ Tha Thứ Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy quay về với CHÚA, Đức Chúa Trời của ngươi, Vì ngươi phạm tội nên vấp ngã. Hãy mang theo lời nói, Hãy quay về với CHÚA, Hãy thưa với Ngài: ‘Xin Chúa tha thứ mọi tội ác chúng con, Xin Chúa lấy lòng khoan dung mà tiếp nhận chúng con, Để chúng con dâng lên Chúa bông trái của môi miệng chúng con. A-si-ri không thể cứu chúng con, Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa; Chúng con không còn gọi các tượng Do tay chúng con làm là thần của chúng con nữa; Vì trong Chúa, kẻ mồ côi được thương xót.’ Ta sẽ chữa lành bệnh phản bội của chúng; Ta sẽ yêu thương chúng vô bờ bến, Vì cơn phẫn nộ Ta đã xây khỏi chúng. Ta sẽ như sương móc đối với Y-sơ-ra-ên; Nó sẽ trổ hoa như cây huệ, Và đâm rễ như rừng Li-ban. Các chồi nó sẽ vươn ra xa; Nó sẽ tốt tươi như cây ô-liu, Và thơm ngát như rừng Li-ban. Người ta sẽ trở về sống dưới bóng nó, Chúng sẽ hồi sinh như hạt giống nảy nở; Và sẽ trổ hoa như cây nho, Tiếng tăm vang ra như rượu Li-ban. Ép-ra-im sẽ nói: “Giữa ta và các thần tượng còn có liên hệ gì nữa đâu? Ta đã nghe và đã quan sát nó. Ta giống như cây bách xanh tươi, Nhờ Ta mà ngươi sinh trái.” Ai là người khôn ngoan, hãy tìm hiểu, Ai là người sáng suốt, hãy ghi nhận những điều này; Vì các đường lối của CHÚA là ngay thẳng, Người công chính bước đi trên các đường ấy, Nhưng người phạm tội sẽ vấp ngã trong đó.