- New Vietnamese Bible 2014 Ha-ba-cúc HA-BA-CÚC Ha-ba-cúc Hab HA-BA-CÚC Giới Thiệu Sách Ha-ba-cúc cho chúng ta thấy hình ảnh của một vị tiên tri sống trong thời đại khủng hoảng: Tiên tri Ha-ba-cúc đau đớn xót xa vì nỗi đau khổ của tha nhân, lên án tội ác, tha thiết khẩn cầu Đức Chúa Trời, và vui mừng khi Ngài đáp lời. Có thể sách này được ghi chép vào khoảng cuối thế kỷ thứ bảy và đầu thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên, khi ách thống trị tàn bạo của đế quốc Ba-by-lôn đang đè nặng lên đất nước ông và các nước láng giềng. Con dân Chúa lúc bấy giờ không khỏi thắc mắc và lo lắng về tương lai của mình và về mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Tiên tri hỏi Chúa: “Sao Ngài nín lặng khi bọn ác nhân nuốt người công chính hơn chúng?” (1:13). Đức Chúa Trời ban cho ông một sứ điệp chẳng những an ủi ông và những người sống đương thời với ông, mà còn an ủi mọi con dân Chúa khắp mọi nơi, trải qua suốt các thời đại: người nào công chính, tức là người nào bền lòng tin cậy Đức Chúa Trời, mới có thể sống (2:4) và vững lòng chờ đợi Đức Chúa Trời can thiệp trong thì giờ của Ngài (chương 3). Trong những lúc khó khăn, con dân Chúa thường tìm được sự an ủi và vững lòng khi suy gẫm sách tiên tri Ha-ba-cúc. Khi sứ đồ Phao-lô rao giảng cho các hội thánh Chúa đầu tiên (vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên), người công chính bền lòng tin cậy Đức Chúa Trời là người đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế (Rô 1:17; Ga 3:11; xem thêm Hê 10:38). Bố Cục 1. Sứ điệp của tiên tri Ha-ba-cúc 1:1–2:20 a. Lời tựa 1:1 b. Đối thoại giữa tiên tri Ha-ba-cúc và CHÚA 1:2–2:4 c. Hình phạt kẻ áp bức 2:5-20 2. Lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc 3:1-19 Sứ Điệp Của Tiên Tri Ha-ba-cúc Đây là sứ điệp CHÚA ban cho tiên tri Ha-ba-cúc qua khải tượng. Đối Thoại Giữa Tiên Tri Ha-ba-cúc Và CHÚA Lạy CHÚA, con phải kêu van đến bao giờ Ngài mới chịu nghe? Con phải kêu lên: “Chúa ơi! bạo ngược!” cho đến khi nào Ngài mới giải cứu? Sao Ngài bắt con chứng kiến toàn chuyện bất công? Sao Ngài tiếp tục lặng nhìn nỗi khổ đau? Chung quanh con, người ta dùng bạo lực hủy diệt nhau. Người ta kiện tụng tranh giành. Vì thế, Kinh Luật đành bó tay, Không còn ai xét xử công bình nữa. Vì bọn gian ác áp đảo người công chính, Cho nên công lý bị bóp méo. CHÚA Đáp Lời Hãy nhìn các dân tộc chung quanh, hãy trố mắt nhìn, Hãy kinh ngạc sững sờ, Vì Ta đang làm một việc ngay trong thời buổi các ngươi, Mà nếu có ai thuật lại, Các ngươi cũng không ngờ. Vì này, Ta sẽ khiến dân Ba-by-lôn nổi dậy, Một dân hùng hổ hung hăng; Chúng sẽ băng ngang lục địa rộng thênh thang, Xâm chiếm nhà cửa không thuộc về mình. Chúng đến đâu cũng gieo rắc kinh hoàng khiếp đảm, Chúng tự cao tự đại, Tự đặt luật lệ cho mình xét xử. Ngựa chiến chúng phi nhanh hơn loài báo, Dữ tợn hơn muông sói săn mồi ban đêm. Kỵ binh chúng phóng đến từ xa, Bay lượn như đại bàng sà xuống vồ mồi. Tất cả bọn chúng ùa tới cướp phá bạo tàn, Chúng nghênh mặt xông lên như gió đông, Gom góp tù binh đông như cát. Chúng khinh chê các vua, Nhạo cười các lãnh tụ, Khinh thường mọi thành trì kiên cố, Chuyên đắp mô dốc áp sát tường và đánh chiếm các thành. Rồi chúng xoay chiều như gió, kéo đi theo hướng khác; Chúng phạm tội tôn sức mạnh mình lên làm thần. Tiên Tri Kêu Van Lần Thứ Nhì Lạy CHÚA, Ngài há chẳng phải đã tồn tại từ trước vô cùng sao? Lạy Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của con, chúng con sẽ không chết!1:12 Nt: chúng con sẽ không chết! Lạy CHÚA, Ngài đặt quân thù lên để xét xử! Lạy CHÚA là Vầng Đá che chở chúng con, Ngài lập chúng nó lên để sửa phạt chúng con! Mắt Chúa thánh sạch quá, không thể nhìn điều ác, Ngài không thể nhìn xem cảnh khổ đau. Sao Ngài cứ lặng nhìn bọn dối gạt, Sao Ngài nín lặng khi bọn ác Nuốt người công chính hơn chúng? Ngài khiến cho loài người giống như cá dưới biển, Như loài bò sát không ai hướng dẫn. Quân Ba-by-lôn thả câu bắt tất cả mọi người, Quăng chài kéo họ lên, Và gom họ lại trong lưới. Do đó, chúng vui mừng hớn hở! Vì thế, chúng dâng sinh tế cho chài mình, Đốt tế lễ tỏa mùi thơm cho lưới mình, Vì nhờ những vật ấy, chúng được tiền của dư dật, Ăn uống thỏa thuê. Chúng vẫn tiếp tục giũ sạch chài mình,1:17 Qumran: tuốt gươm mình Mãi mãi tàn sát các dân tộc không chút xót thương sao? CHÚA Đáp Lời Tôi quyết tâm đứng nơi tháp canh, Giữ vững vị trí tại đồn gác, Chờ xem Ngài bảo tôi điều gì, Và Ngài nói về lời kêu than của tôi.2:1 Syr: và Ngài giải quyết lời kêu than của tôi ra sao CHÚA bảo tôi: “Ngươi hãy viết xuống khải tượng, Ghi khắc rõ ràng trên bảng đá, Để người nào chạy ngang qua cũng đọc được. Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm. Nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, Nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, hãy trông chờ nó, Vì khải tượng chắc chắn sẽ được thực hiện, không nấn ná, chần chờ. Xem kìa, kẻ tự cao! Linh hồn nó không ngay thẳng, Nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin của mình.” Bọn Cường Quyền Bị Hình Phạt Phải, rượu2:5 Nt: rượu dối gạt nó, Kẻ tự cao không được nghỉ. Lòng tham nó rộng mở như âm phủ, Như tử thần, nó không hề thỏa mãn. Nó gom mọi nước về cho mình, Thâu tóm mọi dân về cho nó. Mọi dân, mọi nước ấy sẽ hát ca dao chế giễu, Sẽ đặt vè chế nhạo. Năm Án Phạt Khốn thay kẻ chất chứa của cải không thuộc về mình, Chất lên mình những món đồ cướp được! Nó tiếp tục làm như vậy cho đến bao giờ? Những chủ nợ ngươi sẽ bất ngờ trỗi dậy, Họ sẽ thức dậy và làm cho ngươi run sợ, Và ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của họ! Vì ngươi đã cướp bóc nhiều dân tộc, Nên tất cả những dân tộc ấy2:8 Nt: dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi. Vì ngươi đã phạm tội làm đổ máu, Gây bạo hành trên đất, trong các thành, Và sát hại mọi dân cư trong thành. Phạt Kẻ Gian Manh Khốn thay cho kẻ kiếm lợi bất nghĩa cho nhà mình, Để xây tổ mình trên nơi cao, Mong thoát khỏi tai ương! Ngươi bày mưu kế chỉ để chuốc sỉ nhục cho nhà mình: Khi ngươi sát hại nhiều dân tộc, Ngươi đã đánh mất mạng sống mình! Thật, ngay cả hòn đá nơi vách nhà cũng kêu gào tố cáo ngươi, Và gỗ trần nhà cũng đồng thanh đáp lại! Phạt Kẻ Áp Bức Khốn thay cho kẻ gây đổ máu để xây thành, Phạm tội ác để củng cố thành trì! Này, há chẳng phải CHÚA Vạn Quân đã quyết định rằng: Các dân tộc làm việc nhọc nhằn để cho lửa thiêu hủy; Và các quốc gia lao động mệt mỏi chỉ để phí công sao? Vì khắp đất sẽ đầy dẫy sự nhận biết vinh quang của CHÚA Như nước ngập tràn biển. Phạt Kẻ Luân Lý Đồi Bại Khốn thay cho kẻ ép người lân cận uống rượu, Ấn chai vào miệng họ2:15 Nt: kết hợp với cơn giận cho đến khi họ say, Để có dịp ngắm sự lõa lồ của họ! Ngươi sẽ nhục nhã ê chề thay vì được vinh quang! Chính ngươi hãy uống đi, và để lộ cho người ta thấy ngươi không chịu cắt bì! Đến phiên ngươi sẽ nhận chén từ tay phải CHÚA trao, Và vinh quang ngươi sẽ biến thành sỉ nhục. Vì ngươi hủy phá rừng Li-ban, ngươi sẽ bị hủy phá; Ngươi sát hại loài cầm thú, làm chúng kinh hãi! Vì ngươi đã phạm tội làm đổ máu người, Gây bạo hành trên đất, trong các thành, Và sát hại mọi dân cư trong thành. Phạt Kẻ Thờ Hình Tượng Ích gì cho một hình tượng do người thợ gọt đẽo, Một tượng đúc bằng kim loại? Toàn là thầy dạy chuyện dối gạt! Ích gì khi người thợ tin cậy vật mình làm ra, Những thần tượng câm? Khốn thay cho kẻ nài xin tượng gỗ: “Xin Ngài thức dậy!” Hoặc tượng đá câm: “Xin Ngài chỗi dậy!” Tượng ấy có dạy dỗ được chăng? Kìa, tượng mạ vàng, mạ bạc đẹp đẽ, Nhưng trong nó chẳng có chút hơi thở! Tôn Thờ Chúa Hằng Sống Nhưng CHÚA ngự trong đền thánh Ngài. Toàn dân trên đất, hãy im lặng trước mặt Ngài! Lời Cầu Nguyện Của Tiên Tri Ha-ba-cúc Đây là lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc. Lời Cầu Nguyện Lạy CHÚA, con đã nghe về Ngài, Về các công việc Ngài, và con kính sợ CHÚA. Xin Chúa làm công việc Ngài trong thời đại chúng con, Xin Chúa bày tỏ công việc Ngài trong thời đại chúng con; Trong cơn giận, xin Chúa nhớ xót thương! Khải Tượng Về Đức Chúa Trời Toàn Thắng Đức Chúa Trời đến từ vùng Tê-man, Đấng Thánh xuất hiện từ dãy núi Pa-ran. Vinh quang Ngài rực rỡ cả bầu trời, Sê-la Lời chúc tụng Ngài tràn ngập đất. Hào quang Ngài chiếu sáng như chớp nhoáng, Tia sáng phát ra từ tay Ngài, Nơi ẩn giấu quyền năng Ngài. Ngài sai bệnh tật đi trước Ngài, Bảo dịch lệ nối gót Ngài. Ngài đứng yên, đo lường địa cầu; Ngài nhìn dò xét đến nỗi các dân tộc phải sợ run, Các núi lâu đời phải vỡ tan, Các đồi cổ xưa phải lún sâu xuống. Đường lối Ngài hằng còn mãi mãi. Tôi thấy những người sống trong lều ở Cúc-san khổ sở, Và những người sống trong lều ở Ma-đi-an run sợ. Lạy CHÚA, có phải Ngài nổi giận với sông ngòi? Các dòng sông có làm Ngài bừng giận, Hoặc biển cả làm Ngài phẫn nộ, Khi Ngài cưỡi ngựa chiến, Và xe chiến mã khải hoàn?3:8 Ctd: xe chiến mã cứu rỗi Ngài lột trần cây cung, Mũi tên là lời thề Ngài phán. Sê-la Ngài dùng sông ngòi xẻ đất. Núi đồi rung chuyển khi thấy Ngài; Mưa trút xuống ào ào như thác đổ. Vực sâu gào thét, Ngọn sóng dâng cao. Mặt trời, mặt trăng dừng lại nơi chúng ở, Khi mũi tên Ngài lướt ngang sáng chói, Khi ngọn giáo Ngài lóe lên như chớp. Trong cơn giận, Ngài rảo quanh cõi đất, Trong cơn phẫn nộ, Ngài chà đạp các dân tộc. Ngài ra đi giải cứu dân mình, Đem sự cứu chuộc đến cho người được Ngài xức dầu. Ngài đập nát đầu bọn gian ác, Phơi trần chúng từ cổ đến chân. Sê-la Ngài dùng tên của các chiến sĩ bắn thủng đầu bọn chúng, Khi chúng ập tới như vũ bão để đánh chúng tôi tan tác, Khi chúng reo mừng Như sẵn sàng ăn nuốt người nghèo trong nơi kín. Ngài cưỡi ngựa đạp trên biển cả, Khiến sóng to dậy lên, nổi bọt. Vững Lòng Tin Vừa nghe xong, toàn thân tôi run rẩy, Môi tôi run lập cập, Xương cốt tôi rã rời, Bước chân đi lảo đảo. Tôi bình tâm chờ ngày hoạn nạn Giáng xuống dân xâm chiếm chúng tôi. Dù cây vả ngưng trổ bông, Vườn nho không ra trái, Vườn ô-liu thất mùa, Ruộng nương không hạt lúa, Ràn mất hết chiên dê, Chuồng hết sạch bê bò, Tôi vẫn vui mừng trong CHÚA, Tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi. CHÚA Toàn Năng là nguồn sức mạnh của tôi, Ngài khiến cho chân tôi vững vàng như chân nai, Ngài dẫn tôi đi trên các đỉnh núi. Chú Thích Sau Cùng Gởi cho nhạc trưởng, dùng với đàn dây.