- New Vietnamese Bible 2014 Áp-đia ÁP-ĐIA Áp-đia Áp ÁP-ĐIA Giới Thiệu Sách Áp-đia xuất hiện vào khoảng thời gian sau khi Giê-ru-sa-lem bị thất thủ vào năm 586 trước Công Nguyên. Ê-đôm, một nước láng giềng cừu thù của Giu-đa, không những chỉ vui mừng vì sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem nhưng cũng lợi dụng dịp này cướp phá thành phố và trợ giúp những kẻ xâm lược. Áp-đia nói tiên tri rằng Ê-đôm sẽ bị trừng phạt và thất bại cùng với tất cả các nước thù nghịch của Y-sơ-ra-ên. Bố Cục 1. Ê-đôm bị trừng phạt 1-14 2. Ngày của Chúa 15-21 Khải tượng ban cho Áp-đia. Đức Chúa Trời Trừng Phạt Dân Ê-đôm CHÚA, Đấng Chủ Tể, phán về Ê-đôm như sau: Chúng tôi có nghe sứ điệp từ chính CHÚA, Vì Ngài đã sai sứ giả đến với các dân: “Hãy chuẩn bị ra trận đánh nó.” “Này, Ta sẽ khiến ngươi nên nhỏ yếu hơn các dân. Ngươi sẽ bị khinh khi thậm tệ. Lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa gạt ngươi, Hỡi ngươi là kẻ ở trong các kẽ đá, Kẻ ngự trên nơi cao, Ngươi tự nhủ: ‘Ai có thể kéo ta xuống đất được?’ Dù ngươi có xây tổ trên cao như chim đại bàng, Dù ngươi có đặt tổ mình giữa các vì sao, Từ nơi đó Ta cũng sẽ kéo ngươi xuống!” CHÚA phán vậy. Dù bọn trộm có lẻn vào, Dù bọn cướp có xông vào lúc giữa đêm, Ôi, ngươi bị tàn phá là dường nào! Chúng há chẳng cướp vừa đủ mang theo thôi sao? Dù thợ hái nho có vào vườn ngươi, Chúng há chẳng bỏ sót vài chùm sao? Ôi, con cháu Ê-sau bị lục soát là dường nào! Của báu cất giấu bị moi móc ra hết! Mọi đồng minh của ngươi đều xua đuổi ngươi tận biên giới. Những người ký hiệp ước hòa bình với ngươi đều lừa gạt ngươi và thắng thế. Những người bạn ăn chung bàn với ngươi gài bẫy dưới chân ngươi, Nhưng ngươi chẳng hề biết! CHÚA phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ diệt trừ người khôn ngoan khỏi Ê-đôm, Và sự hiểu biết khỏi núi Ê-sau, Hỡi Thê-man, các dũng sĩ ngươi đều khiếp sợ Đến nỗi mọi người trên núi Ê-sau Đều chết trong sự tàn sát. Lý Do Vì Sao Ê-đôm Bị Trừng Phạt Vì ngươi đã đối xử cách bạo ngược với em ngươi là Gia-cốp, Sự xấu hổ sẽ vùi lấp ngươi, Và ngươi sẽ chết mất đời đời. Trong ngày ngươi đứng bàng quan, Ngày mà người xa lạ cướp của cải nó mang đi, Ngày mà dân ngoại bang bước vào cổng thành nó, Bắt thăm chia nhau người và tài vật trong thành Giê-ru-sa-lem, Chính ngươi cũng chẳng khác chi bọn ấy! Đáng lẽ ngươi không nên nhìn anh em ngươi cách vui thích hiểm độc Trong ngày chúng gặp nạn. Đáng lẽ ngươi không nên vui mừng hả hê về con cháu Giu-đa Trong ngày chúng bị tàn phá. Đáng lẽ ngươi không nên nói khoác lác Trong ngày tai họa. Đáng lẽ ngươi không nên bước vào cổng thành dân Ta Trong ngày thảm họa. Thật vậy, đáng lẽ ngươi không nên vui mừng sâu hiểm về hoạn nạn của nó Trong ngày thảm họa. Cũng không nên cướp phá của cải nó Trong ngày thảm họa. Đáng lẽ ngươi chớ đứng nơi ngã ba đường Để hạ gục những người chạy trốn, Cũng chớ nộp những người sống sót Trong ngày tai họa. Đức Chúa Trời Trừng Phạt Mọi Dân Tộc Ngày của CHÚA đến trên mọi dân tộc, Đã gần kề. Điều gì ngươi làm, sẽ được làm lại cho ngươi, Ngươi đối xử thế nào, cũng sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Như ngươi đã uống thể nào trên núi thánh Ta, Thì mọi dân tộc cũng sẽ uống thể ấy, cách liên tục. Chúng sẽ uống và nuốt chửng, Và tiêu tan như chúng chưa hề tồn tại. Chiến Thắng Của Dân Do Thái Nhưng trên núi Si-ôn sẽ có sự giải cứu. Núi ấy sẽ là Nơi Thánh, Và con cháu Gia-cốp sẽ giành lại Phần đất họ thừa hưởng.1:17 LXX, Syr, Vg và Tg: sẽ đuổi đi những người chiếm đoạt đất họ Con cháu Gia-cốp sẽ là lửa, Con cháu Giô-sép là ngọn lửa hừng, Con cháu Ê-sau là rơm bị chúng đốt cháy và thiêu nuốt, Con cháu Ê-sau sẽ không còn một người sống sót. CHÚA đã phán. Dân Nê-ghép sẽ chiếm cứ núi Ê-sau, Dân Sơ-phê-la sẽ chiếm đất của người Phi-li-tin, Chúng sẽ chiếm lãnh thổ Ép-ra-im với kinh đô Sa-ma-ri, Và con cháu Bên-gia-min sẽ chiếm xứ Ga-la-át. Đội quân Y-sơ-ra-ên lưu đày trở về sẽ chiếm đất của người Ca-na-an Đến tận thành Sa-rê-phát, Và những phu tù từ Giê-ru-sa-lem mà đang ở Sê-pha-rát, Sẽ chiếm các thành vùng Nê-ghép. Các đấng giải cứu sẽ đến núi Si-ôn Để cai trị các núi của Ê-sau, Vương quốc sẽ thuộc về CHÚA!”