- New Vietnamese Bible 2014 2 Tê-sa-lô-ni-ca Thư Thứ Hai Của Phao-lô Gửi Các Tín Hữu Tại TÊ-SA-LÔ-NI-CA 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2Tê Thư Thứ Hai Của Phao-lô Gửi Các Tín Hữu Tại TÊ-SA-LÔ-NI-CA Giới Thiệu Vấn đề Chúa tái lâm tiếp tục gây bối rối cho tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô viết thư này để giải đáp và sửa sai sự dạy dỗ sai lầm rằng “Ngày của Chúa” đã đến rồi. Ông cho biết trước khi Chúa Cứu Thế trở lại xã hội sẽ trở nên độc ác, xấu xa hơn và sẽ có một “nhân vật độc ác” nổi lên chống Chúa Cứu Thế. Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh đến sự kiên trì trong đức tin dù gặp khó khăn, bách hại và nên làm việc để sinh sống cũng như làm việc lành. Bố Cục 1. Giới thiệu 1:1-2 2. Ca ngợi và khen 1:3-12 3. Vấn đề Chúa tái lâm 2:1-17 4. Khuyên về cách sống 3:1-15 5. Kết luận 3:16-18 Lời Chào Chúng tôi là Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê, Kính gửi Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta và ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.1:1 Ctd: và ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em. Sự Đoán Xét Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh chị em. Đó là điều thật phải lẽ, vì đức tin của anh chị em tăng trưởng nhiều và tình yêu thương của mọi người đối với nhau cũng gia tăng. Cho nên chúng tôi rất hãnh diện về anh chị em trong các Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì lòng kiên trì và đức tin của anh chị em trong mọi sự bắt bớ và hoạn nạn mà anh chị em đang chịu. Đó là bằng chứng về sự đoán xét công minh của Đức Chúa Trời để anh chị em được coi như xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời, chính vì nước đó mà anh chị em chịu khổ. Vì Đức Chúa Trời, Đấng vì sự công chính ắt sẽ lấy hoạn nạn mà báo trả cho những kẻ gây hoạn nạn cho anh chị em. Và cho anh chị em, những kẻ bị hoạn nạn, được nghỉ ngơi cũng như chúng tôi khi Chúa Giê-su từ trời hiện đến cùng với các thiên sứ quyền năng của Ngài trong ngọn lửa hừng để trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời, những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Chúa Giê-su chúng ta.1:8 Ctd: phúc âm của Đức Giê-su, Chúa chúng ta Họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện1:9 Nt: mặt của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài. Vào ngày ấy, khi Ngài đến để được tôn vinh giữa các thánh và được chiêm ngưỡng giữa mọi người đã tin; mà anh chị em là những người trong số đó vì anh chị em đã tin lời chứng của chúng tôi.1:10 Ctd: vì anh chị em đã tin lời chứng của chúng tôi cho anh chị em Cho nên chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em để Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài, và nhờ năng lực Ngài hoàn tất mọi ước vọng tốt lành cũng như công việc bởi đức tin.1:11 Ctd: công việc do đức tin thúc đẩy Nhờ thế danh Chúa Giê-su chúng ta được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được vinh hiển trong Ngài tùy theo ân sủng của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-su. Kẻ Chống Chúa Thưa anh chị em, về sự quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta và việc hội hiệp2:1 Ctd: về sự chúng ta được tụ họp với Ngài của chúng ta về với Ngài, tôi xin anh chị em chớ vội để tâm trí bối rối hay hoảng sợ chỉ vì một thần linh,2:2 Nt: linh, linh ân một lời giảng dạy hoặc thư từ dường như từ chúng tôi đến nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi. Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước và người đại ác,2:3 Một số bản chép: vô luật pháp hiện thân của sự hủy diệt2:3 Nt: con của sự hủy diệt xuất hiện. Hắn chống đối và tôn mình lên trên mọi điều được con người thờ phượng hoặc gọi là thần, đến nỗi vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Anh chị em không nhớ sao? Khi còn ở với anh chị em, tôi đã nói những điều này rồi. Hiện nay anh chị em biết rõ điều gì đang cầm giữ để nó chỉ được xuất hiện vào thời kỳ của nó. Vì quyền lực bí mật của tội ác2:7 Ctd: sự bất hợp pháp đang hành động rồi nhưng Đấng cầm giữ nó vẫn ngăn giữ cho đến khi Ngài được cất đi. Bấy giờ kẻ đại ác sẽ xuất hiện. Hắn là kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Ngài, và sẽ tiêu diệt bằng ánh hào quang khi Ngài quang lâm. Hắn sẽ nhờ hành động của quỷ Sa-tan mà đến với tất cả quyền năng cũng như dấu lạ, phép mầu giả dối, dùng mọi cách gian ác lừa gạt những người hư mất2:10 Ctd: dùng mọi cách lừa gạt độc ác để lừa những người hư mất vì họ từ chối2:10 Nt: không tiếp nhận lòng yêu mến chân lý không yêu mến chân lý để được cứu rỗi. Vì thế, Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải lầm lạc để tin vào điều giả dối. Như vậy tất cả những người không tin chân lý nhưng ưa thích sự gian ác đều bị kết án. Những Người Được Chọn Thưa anh chị em, những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em từ ban đầu2:13 Ctd: như những trái đầu mùa để được cứu rỗi bởi Thánh Linh thánh hóa và nhờ tin vào chân lý. Cũng vì thế Ngài đã dùng Phúc Âm của chúng tôi kêu gọi anh chị em để anh chị em được hưởng vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Vậy, thưa anh chị em, hãy đứng vững và gìn giữ những truyền thống mà anh chị em đã học với chúng tôi hoặc bằng lời nói hay bằng thư từ. Nguyện xin chính Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là Đấng yêu thương chúng ta; lấy ân phúc mà ban cho chúng ta niềm an ủi vĩnh cửu và hy vọng tốt đẹp. Nguyện Ngài cũng an ủi lòng anh chị em và thêm sức cho anh chị em trong mọi công việc và lời nói tốt lành. Kêu Gọi Cầu Thay Thưa anh chị em, sau cùng, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để Lời Chúa được truyền bá nhanh chóng3:1 Nt: chạy nhanh và được tôn vinh như ở giữa anh chị em3:1 Ctd: như với anh chị em vậy vậy. Xin cầu nguyện để chúng tôi được giải cứu khỏi những người độc ác và xấu xa; vì không phải mọi người đều có đức tin. Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác.3:3 Ctd: sự ác, điều ác Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng nơi anh chị em rằng anh chị em đang và sẽ làm những điều chúng tôi truyền. Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em hướng về sự yêu mến Đức Chúa Trời và lòng kiên trì trông đợi Chúa Cứu Thế.3:5 Ctd: tình yêu của Đức Chúa Trời và lòng kiên trì của Chúa Cứu Thế Cảnh Cáo Những Người Không Làm Việc Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, chúng tôi truyền cho anh chị em phải xa lánh mọi người nào sống vô trách nhiệm, không theo truyền thống mà anh chị em đã nhận từ chúng tôi. Chính anh chị em biết rõ phải theo gương chúng tôi làm sao, vì khi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã không sống vô trách nhiệm, cũng không ăn bám của ai, nhưng đã làm việc lao lực và khó nhọc ngày đêm để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo. Vì khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã truyền điều này: “Nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn.” Vậy mà chúng tôi nghe rằng trong vòng anh chị em có người sống vô trách nhiệm; không chịu làm việc, chỉ ngồi lê đôi mách. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng tôi truyền lịnh và khuyên những người như thế phải yên lặng làm ăn sinh sống. Riêng phần anh chị em, thưa anh chị em, chớ mệt mỏi làm việc thiện.3:13 Ctd: chớ mệt mỏi làm điều gì phải Nhưng nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi dặn trong thư này, hãy ghi nhận và đừng giao du với người ấy, để họ biết hổ thẹn. Tuy nhiên, đừng coi người ấy như kẻ thù, nhưng hãy khuyên bảo như anh chị em. Lời Cầu Nguyện Chúc Phúc Nguyện xin Chúa bình an ban cho anh chị em sự bình an trên mọi lãnh vực. Xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời chào này. Đó là chữ ký của tôi trong tất cả thư từ, tôi viết như vậy. Nguyện xin ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em.