back Back to NVB Online

Phi-líp 4

1Vậy, thưa anh chị em yêu dấu và mong nhớ, là niềm vui và mão hoa của tôi, anh chị em yêu dấu, hãy đứng vững vàng như vậy trong Chúa.
Những Lời Khuyên
2Tôi khuyên Ê-ô-đi và khuyên Sin-ti-cơ nên đồng ý với nhau trong Chúa. 3Vâng, tôi cũng xin anh, người đồng lao thật, hãy giúp đỡ hai bà ấy. Họ là người cùng tôi tranh đấu cho Phúc Âm cùng với Cơ-lê-măn và những người cộng sự khác của tôi mà tên tuổi đã được ghi vào sách sự sống rồi.
4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: Hãy vui mừng lên. 5Hãy cho mọi người biết đức hòa nhã của anh chị em, Chúa gần đến rồi. 6Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. 7Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
8Sau hết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý; nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến. 9Những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, hãy thực hành đi thì Đức Chúa Trời, là Đấng ban bình an, sẽ ở cùng anh chị em.
Phao-lô Cảm Ơn Các Tín Hữu Ở Phi-líp
10Tôi rất vui mừng trong Chúa vì cuối cùng anh chị em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh chị em vẫn quan tâm đến tôi nhưng không có dịp tiện bày tỏ. 11Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. 12Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn. 13Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.
14Tuy nhiên khi chia sẻ hoạn nạn với tôi anh chị em đã làm một điều tốt đẹp.
15Thưa anh chị em thành Phi-líp, chính anh chị em biết rằng trong thời gian bắt đầu truyền giảng Phúc Âm, khi tôi rời khỏi xứ Ma-xê-đoan, không Hội Thánh nào tham gia trong việc chi phí và hỗ trợ cho tôi, ngoại trừ anh chị em. 16Vì ngay khi tôi còn ở Tê-sa-lô-ni-ca anh chị em đã gởi đồ tiếp tế cho tôi một hai lần. 17Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả dồi dào cho tài khoản của anh chị em. 18Giờ đây tôi có đầy đủ và còn dư dật nữa. Tôi đã nhận đầy đủ tặng phẩm của anh chị em do Ê-ba-phô-đi trao như hương thơm, như lễ vật Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng. 19Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
20Xin tôn vinh Đức Chúa Trời, cha chúng ta đời đời. A-men.
Lời Chào Cuối Thư
21Xin chào tất cả các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Những anh chị em đang ở với tôi chào anh chị em. 22Toàn thể các thánh đồ chào anh chị em; đặc biệt là những người trong hoàng cung.
23Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng cho tâm linh anh chị em.

If you have never rowed before, you will pick it up quickly as it is a very natural motion. You can row alone or with a friend or three or seven cheap nhl jerseys other friends (for four or eight rowboat).. “We decided as a family that we Fake ray bans wanted to stay and get through it with each other. As hard as it was, the one thing that came through is we just love each other so much.”. So long as you can feel the vision, what does it matter that you have to walk half a mile to reach the fridge?Not before time, it appears, Mini is about to do something about it.With the Paceman they’ve already relocated the window switches from behind the water bottles to the armrests so you can actually reach them.The Paceman features another departure for new href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys Mini. The rear lights are now horizontal where fake oakleys before, like the original Mini, they were all vertical. And many of their other major sports are indoor affairs, where theatrical pyrotechnics can have more of an impact. Even there, canny sports administrators do not apply a hackneyed one size fits all approach to different groups. It’s different when you are driving against yourself in F1 you drive against each other, here you drive against the clock. The speed is not so much but in other ways it is much more difficult.”. Lay on your back with one leg running straight up a doorway wall or a bench/table. The other leg should lie parallel on the ground, creating a position. My kodi/raspberry Pi2 has been working great until now. It now always stuck at buffing or nothing will open. The PredictionThis game is going to be decided in the trenches. If the Eagles can’t stop the Cowboys running game, Fake Oakleys it is going to be a blowout. Moving over to CBS, the network made an impressive late run to challenge NBC for the title, but looks to fall just 0.1 behind. Yet in terms of viewers, it was far and away the winner. That is just the pressure built up in the hose. Then you just take your valve cap, stick it back on the valve, and you are done. It also is available at computer equipment retailers. It also is available at computer equipment retailers.. But while those two anonymous passengers were terrifying enough to ban from flying over America, they weren’t enough of a threat to be worth arresting. There’s a reason security expert Bruce Schneier described the No Fly list as “a list of people so dangerous they cannot be allowed to fly under any circumstance, yet so innocent we can’t arrest them even under the cheap football jerseys Patriot Act.”. [The training was led by] a guy wholesale jerseys who was underqualified to speak about the subject he was speaking about, and a handful of guys, frankly all the guys on the team, sitting in their chairs, on their phone, joking around. I don’t think a single thing touched any man in that room, except for me, because I was listening the entire time for this book.

back Back to NVB Online