back Back to NVB Online

Phi-líp 3

Sự Công Chính Thật
1Sau hết, thưa anh chị em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa. Nhắc lại cho anh chị em những điều này không có gì phiền cho tôi nhưng bảo đảm cho anh chị em.
2Hãy coi chừng bọn chó, hãy coi chừng đám công nhân gian ác, hãy coi chừng những kẻ cắt da thịt. 3Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà thờ phượng, hãnh diện trong Chúa Cứu Thế Giê-su chứ không nhờ cậy vào thân xác phàm tục. 4Mặc dầu chính tôi cũng có lý do để kiêu hãnh về thân xác phàm tục. Nếu ai khác tưởng họ có lý do để kiêu hãnh về thân xác phàm tục, tôi đây có nhiều hơn.
5Tôi chịu phép cắt bì khi sinh được tám ngày, thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, chi tộc Bên-gia-min, là người Do Thái, con của người Do Thái, theo Kinh Luật là một người Pha-ri-si, 6về lòng nhiệt thành là kẻ bắt bớ Hội Thánh, về đời sống công chính theo Kinh Luật là người không thể trách được.
7Nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì Chúa Cứu Thế tôi coi là lỗ. 8Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa tôi, là điều tối trọng đại. Vì Ngài, tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa Cứu Thế 9và được ở trong Ngài. Được như thế không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên Kinh Luật, nhưng bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế, là sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ đức tin 10và để biết Ngài, biết quyền năng phục sinh của Ngài, chia sẻ sự thương khó của Ngài, biết thông công với Ngài trong sự chết của Ngài; 11với niềm mong ước thể nào tôi cũng được sống lại từ cõi chết.
Hướng Về Mục Đích
12Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-su chiếm đoạt. 13Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi. Nhưng chỉ chú tâm vào một điều: Quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, 14nhắm mục đích đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 15Vậy tất cả chúng ta là những người trưởng thành hãy có thái độ này, và nếu có điều gì anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời sẽ khải thị điều này cho anh chị em.
16Tuy nhiên, đã đạt đến đâu, chúng ta hãy cứ giữ hướng ấy mà đi.
17Thưa anh chị em, hãy cùng nhau noi gương tôi và nhìn xem những người sống theo gương mà chúng tôi để lại cho anh chị em. 18Vì tôi đã nói với anh chị em nhiều lần, nay tôi phải nói lại trong nước mắt: Có nhiều người sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. 19Kết cuộc của họ là sự hư vong, họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình và vinh quang trong cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục. 20Trái lại chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến, là Chúa Cứu Thế Giê-su. 21Ngài, bởi quyền năng đã bắt muôn loài quy phục mình, sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang Ngài.

1986 marked Taylor’s best year as a New York Giant and was one of the best for a defensive player in NFL history. He became only the second of two NFL players at the time (Alan Page was the first) to Cheap Ray Ban Sunglasses win the highly coveted and exclusive title of NFL MVP as a defensive player iin which he won by unanimous decision, also a first. If you don’t live here, it is impossible to grasp the scale of US college sport and the passion it generates. College football is at least as popular as the National Football League, whose season runs concurrently through the autumn, with the college games taking place on Saturdays and the NFL ones on a Sunday.. There are several such inherited traits. In nfl jerseys china fact, we rarely ever stop to think about these genetic traits in humans because they have been ‘wired’ into us (for the lack of a better word). After all, young folks have yet to develop their own identities, so they seize fashion cues (and miscues) from famous individuals who inspire them. However as I travel the country, and reside in America’s most populated and sports crazed metropolis New York City I have duly noted that the majority of sports hero worshiping haberdashers are. And if you’re into barbecues, then is the place to be. Each year, holds the very famous Barbecue Festival that attracts hundreds of enthusiasts from across the country. There are two OG’s present for every play, and their positions are on either side of the center. They are the other members of the offensive line. With his goals, he helped Barcelona to four consecutive titles in 1991, cheap football jerseys 1992, 1993 and 1994, and one European Cup in 1992. He Fake Ray Bans was so loved by the fans and people of Barcelona, he even received an International appearance for Catalonia, the local region in which Barcelona is situated, although not a recognized nation, their people strive for national independence, and their ‘national’ team is a source of great pride, superstars such as Andrs Iniesta and Xavi Hernndez have worn the famous Serenya type colours.. The amino acid L arginine, found naturally in meats, nuts and some dairy products, is regarded as a semi essential amino acid. According to the National Institutes of Health, the body generally produces sufficient levels of this fake oakleys compound, but supplementation may be necessary for people with certain medical conditions. Challenge Coins Gold In A Collector’s HandsAs one can only receive a challenge coin through membership in a certain organization, it stands that they all have a limited run to them, which makes them an obvious collectible. Add to that the metallurgical value of many of these coins and you’ll understand why collectors are willing to shill out many dollars to own these coins..

back Back to NVB Online