back Back to NVB Online

Nhã Ca 4

Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Người Yêu Nhau
Người nam
1Em yêu dấu, ôi, em xinh đẹp quá,
Em xinh đẹp vô cùng!
Đôi mắt bồ câu của em lóng lánh bên trong mạng che mặt.
Tóc em khác nào đàn dê
Chạy cuồn cuộn xuống triền núi Ga-la-át.
2Răng em khác nào đàn cừu sắp hớt lông,
Vừa tắm rửa xong đi lên,
Cả thảy đi đều từng cặp,
Không thiếu một con nào.
3Môi em như sợi chỉ điều,
Miệng em duyên dáng làm sao.
Má em như quả lựu xẻ đôi
Bên trong khăn mạng che.
4Cổ em như tháp Đa-vít
Xây có tầng có lớp.
Hàng ngàn khiên thuẫn treo nơi đó,
Toàn là mộc che thân của bậc dũng sĩ.
5Ngực em như cặp nai tơ,
Con sinh đôi của linh dương,
Thỏa vui ăn giữa khóm hoa sen.
6Khi gió chiều hiu hiu thổi,
Và bóng chiều trải dài trốn chạy,
Anh sẽ đi lên núi một dược,
Đến đồi nhũ hương.
7Em yêu dấu, toàn thân em xinh đẹp,
Không gợn chút tì vết.
8Hỡi cô dâu, hãy đến với anh từ rặng núi Li-ban,
Từ núi Li-ban hãy đến với anh!
Hãy xuống từ đỉnh núi A-ma-na,
Từ đỉnh Sa-nia và Hẹt-môn!
Hãy rời khỏi những hang sư tử,
Những núi đầy beo.
9Ôi em của anh, cô dâu, em đã cướp mất lòng anh,
Em đã cướp mất lòng anh
Với một cái liếc mắt,
Với một hạt châu nơi xâu chuỗi của em.
10Ôi em của anh, cô dâu, tình em đẹp làm sao!
Tình em thật ngọt hơn rượu!
Dầu của em tỏa hương thơm hơn tất cả mọi loài cây thơm.
11Ôi cô dâu, môi em ứa giọt mật!
Mật ong và sữa đọng dưới lưỡi em.
Quần áo em tỏa hương thơm khác nào hương thơm của rừng núi Li-ban.
12Em của anh, cô dâu, là vườn đóng kín,
Là vườn khóa chặt, là suối niêm phong.
13Các chồi của em là vườn thạch lựu,
Với các loại trái cây ngon nhất,
Hoa phụng tiên và cây cam tùng,
14Cam tùng và nghệ,
Xương bồ và quế,
Cùng mọi loại cây nhũ hương,
Một dược và lô hội,
Cùng mọi loài cây thơm nhất.
15Em là suối nước trong vườn,
Là giếng nước tươi mát,
Tuôn tràn từ dẫy núi Li-ban.
16Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy!
Hỡi gió nam, hãy thổi đến!
Hãy thổi vào vườn của ta,
Cho hương thơm bay tỏa ra!
Người nữ
Ước gì người yêu tôi vào trong vườn chàng,
Và ăn các loại trái cây ngon nhất!

how to start an introduction for a debateMCMANUS: Well, I think from fans, from what I’ve seen and the feedback that I’ve gotten and I’ve written about this issue and I’ve been critical of the NFL’s initial suspension of Rice, so I might be hearing from people from a certain set of people. But I’ve heard a lot of positive response that the NFL admitted a mistake and is taking this seriously going forward. We began wholesale jerseys by talking about the day he went out and bought that particular lottery ticket. Brad Duke is our Sunday Conversation.. Considerations for having a genetic NFL Jerseys Cheap predisposition will continue to influence potential risks. While these guidelines do not supplant the need to maintain a healthy lifestyle inclusive of exercise and appropriate eating patterns, the emphasis in monitoring dangers has been altered.. It shouldn be a surprise with this Michigan fact, but Michigan is ranked number one in boat registration. Cheap NFL Jerseys Since there are lakes nearly surrounding Michigan and it if it wasn for Ohio, it basically be an island, it makes sense that there would be a lot of boats here and a lot of boat registrations in Michigan. So a minus three bat would a thirty two twenty nine, or a thirty three thirty, because it’s three ounces lighter than the length. When choosing a bat, there’s two things that you can do to help to make sure that you’re choosing the right bat. This next shot is pretty impressive but it’s also pretty easy. Now, I’ve marked we where we Wholesale NFL Jerseys have to aim. A leg press machine has two platforms, one is for the user to rest the back and one to prop the legs to push the weight. The machine works in a sled like motion and has a bar attached to the top where you can put weight plates. Living up to Charlie Sheen’s “winning” mantra, he would capture another gold at the 2005 World Championships and Olympic bronze later at the 2012 London Games. This kind of impressive work landed him a plush contract at Golden Boy Promotions to turn professional. On this clip, we’re going to talk about Replica ray bans fishing equipment when you got a boat. Real important on the boat, nice, sharp knife, okay? We need this for cutting fish, cutting bait, cutting lines. Now there is no need to search through the myriads of football betting guide to arrive at the conclusion that you think is going to be the most beneficial for you. All that you are required to do is visit the site of the professional sports betting picks and cheap football jerseys select Cheap Jerseys the team as well as the player whom they have calculated to be the most probable to win.

back Back to NVB Online