back Back to NVB Online

Na-hum 1

Lời Tựa
1Sách ghi lại lời Đức Chúa Trời báo trước về thành Ni-ni-ve cho Na-hum, người làng Ên-cốt, qua khải tượng.
Ca Ngợi CHÚA
2 CHÚA là Đức Chúa Trời sốt sắng hoàn thành ý định Ngài.
Ngài trừng phạt kẻ nào phá hoại mục tiêu của Ngài.
CHÚA sẵn sàng trừng phạt,
Ngài làm chủ cơn phẫn nộ,
CHÚA trừng phạt những kẻ chống nghịch Ngài,
Và nuôi cơn giận đối với những kẻ thù ghét Ngài.
3 CHÚA chậm nóng giận và quyền năng vĩ đại,
CHÚA không hề để kẻ phạm tội thoát khỏi hình phạt.
Cuồng phong bão táp nổi dậy nơi nào Ngài bước đến,
Mây là bụi do chân Ngài hất lên.
4Ngài quở biển, khiến nó khô cạn,
Ngài làm cho mọi sông ngòi cạn tắt.
Đồng cỏ Ba-san và vườn cây trái trên sườn núi Cạt-mên khô héo,
Rừng hoa trên dãy núi Li-ban úa tàn.
5Ngài xuất hiện các núi rúng động,
Các đồi tan chảy;
Trước mặt Ngài, đất rung chuyển
Toàn cầu chấn động, mọi người đều run sợ.
6Trước cơn phẫn nộ Ngài, ai đứng vững nổi?
Ai chịu nổi sức nóng của cơn giận Ngài?
Cơn thịnh nộ Ngài trút xuống như lửa,
Đá tảng cũng phải vỡ tan trước mặt Ngài.
7 CHÚA nhân từ,
Ngài là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn,
Ngài chăm sóc những ai nương náu trong Ngài.
8Ngài dùng nước lũ dâng tràn diệt sạch những kẻ chống đối Ngài
Những kẻ thù ghét Ngài,
Ngài xua đuổi vào cõi chết âm u.
9Các ngươi mưu đồ gì chống lại CHÚA?
Ngài sẽ diệt sạch các ngươi!
Hoạn nạn áp bức không thể nổi dậy lần thứ hai!
10Dù chúng có chằng chịt như bụi gai,
Hoặc vênh váo như kẻ say.
Chúng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô.
11Từ nơi ngươi sẽ xuất hiện
Kẻ mưu toan điều ác chống lại CHÚA,
Kẻ bày mưu lập kế gian manh.
Lời Báo Trước Thứ Nhất
12 CHÚA phán như vầy:
Dù chúng có mạnh mẽ và đông đảo,
Chúng sẽ bị hủy diệt và tiêu tan.
Ta đã để cho các con bị khổ nhục,
Các con sẽ không còn khổ nhục nữa.
13Giờ đây, Ta sẽ bẻ gãy ách của chúng đang đè trên các con,
Và bứt đứt dây trói buộc các con.
14 CHÚA truyền lệnh này về quân A-si-ri:
Các ngươi sẽ không có con cháu nối dõi tông đường,
Ta sẽ dẹp bỏ tượng tạc, tượng đúc
Khỏi miếu thần các ngươi,
Ta sẽ đặt phần mộ cho các ngươi,
Vì các ngươi hèn mạt.
15Kìa, bàn chân của sứ giả báo tin mừng
Vượt qua các núi đồi,
Loan báo “Bình an!”
Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ,
Hãy hoàn thành lời con hứa nguyện,
Vì kẻ gian manh sẽ không còn xâm chiếm con nữa,
Nó sẽ bị tận diệt.

katy perry shows us how to rock a super bowl halfTeach them to throw and to catch, and how to tuck the ball when running. Of course, they need a basic understanding of the game, like scoring and hockey jerseys on defending their goal. One of the major differences in the offerings by DirecTV and U verse is the DVR. Both DirecTV and cheap China Jerseys U verse offer DVR as part of their packages but DirecTV charges an additional fee for DVR services for all of their packages. Adjusted EBITDA grew 13% to $468 million. As of the 22nd of July, our ownership stake stood at about 64.8%. Have some fun when naming your pub quiz team, wholesale football jerseys and be sure that the name has overtones of excessive beer consumption. Some suggestions: Answers on Tap, The cheap china jerseys Quiz Keggers, Six Pact, Mug ‘O’ Brains, Drinkin’ and Thinkin’, Using Our Heads, The Brewmeisters and The Triviata League. I mean 24/7, 365. The coach will sell his soul to the devil for time. Seattle has long been a target market for Hudson. The region’s underlying economic fundamentals are among the best in the nation, rivaling those of our 2 other core markets, San Francisco and West Los Angeles. At the time fans were furious and the schism led to the formation of the non League cheap jerseys club FC United of Manchester. A Manchester United Supporters Trust spokesman said at the time: “The amount of money needed to be repaid overall is huge. But the league said, you’re more than cheap authentic jerseys welcome to come. So not only was there an enforcer in the NHL All Star game. NFL Jerseys Cheap Former England international Danny Mills:”Against Scotland on Tuesday, I would play an experimental team. It is a friendly. When your in the red zone guarantee yourself a field goal at minimum. A touch down is great but points will help. 6. Pittsburgh Pirates (15 10) If you take away his three homer, five RBI game in Coors Field, perennial MVP Andrew McCutchen has had a terrible start to the year. Thanks, Chuck. I’d like to start by saying that I’m pleased we closed out our first year as a combined company with solid financial results. But like anything that’s “the best,” the best health care in the world isn’t for everybody. The costs are prohibitively high, the access is prohibitively exclusive, and the resources are prohibitively scarce.. Our restaurant teams managed their hourly labor well in a challenging sales environment. In the first quarter, restaurant operating expenses as a percentage of restaurant sales were 14.4%, an increase of 30 basis points resulting from deleverage on the same store sales decline.

back Back to NVB Online