back Back to NVB Online

Mi-ca 3

Lãnh Đạo Tham Nhũng
1Tôi nói:
“Hãy nghe đây, hỡi các nhà lãnh đạo Gia-cốp,
Hỡi những người cai trị dân Y-sơ-ra-ên!
Lẽ nào các ông không biết phán xét công bình?
2Thế mà các ông ghét điều thiện, chuộng điều ác,
Các ông lột da dân tôi,
Các ông bóc thịt ra khỏi xương,
3Các ông lột da dân tôi,
Các ông lột da,
Bẽ xương,
Chặt ra từng miếng như thịt nạc cho vào nồi,
Như thịt cho vào vạc.
4Bây giờ các ông sẽ kêu cứu với CHÚA,
Nhưng Ngài sẽ không đáp lại.
Lúc ấy Ngài sẽ ẩn mặt đi,
Vì các ông làm điều ác.
Tiên Tri Tham Của Hối Lộ
5 CHÚA phán với các tiên tri đó như sau:
Các tiên tri dẫn tôi đi lạc,
Họ tuyên bố ‘Bình an!’ khi hàm họ nhai,
Nhưng rao báo chiến tranh
Cho người nào không quà cáp theo ý họ.”
6“Vì thế, các ngươi sẽ thấy đêm tối thay vì khải tượng,
Các ngươi sẽ lặn ngụp trong tối tăm thay vì bói toán.”
Đối với các tiên tri đó, mặt trời sẽ lặn,
Và ban ngày trở nên đêm tối.
7Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ,
Các thầy bói toán sẽ nhục nhã,
Hết thảy đều che miệng lại
Vì Đức Chúa Trời không đáp lời họ.
Tiên Tri Thật
8Nhưng về phần tôi, tôi đầy dẫy quyền năng
Bởi thần CHÚA,
Đầy dẫy trí phán xét công bình và lòng dũng cảm,
Để công bố cho Gia-cốp biết sự phản nghịch của nó,
Và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi nó.
Thành Giê-ru-sa-lem Sẽ Đổ Nát
9Hãy nghe lời này, hỡi các nhà lãnh đạo của Gia-cốp,
Hỡi những người cai trị dân Y-sơ-ra-ên,
Các ông gớm ghiếc sự phán xét công bình,
Các ông bẻ cong lẽ ngay thẳng,
10Các ông gây đổ máu khi xây thành Si-ôn,
Các ông tạo bất công khi xây thành Giê-ru-sa-lem.
11Các nhà lãnh đạo trong thành xét xử để ăn hối lộ,
Các thầy tế lễ dạy dỗ để lãnh thù lao,
Các nhà tiên tri bói toán vì tiền bạc,
Thế mà họ vẫn tựa vào CHÚA và nói:
“CHÚA không có ở giữa chúng ta sao?
Chúng ta sẽ không gặp tai họa nào.”
12Cho nên, vì các ông,
Si-ôn sẽ bị cày như đồng ruộng,
Giê-ru-sa-lem sẽ thành những đống đổ nát,
Và hòn núi nơi xây đền thờ chỉ là một đỉnh cao giữa rừng.

For example, various species cheap nfl jerseys interpret an upward thrust of the beak as expressing the intention to fly, and the lowering of the breast as a warning of danger. Also, several species perceive raising the tail feathers as a threat, or displaying bright colors atop of the head as a declaration of the intent to attack. The sports media experts tended to agree that Rick Pitino’s club was likeliest to cut down the nets in Atlanta. 1 in the preseason. Legendary Running Backs1. Jim Brown: Brown has won a Championship and Cheap mlb Jerseys three MVP awards. The answer to that question is neither. That’s like saying are automobiles good or bad. People seem to forget what a bad human being Cam Newton really is. Nobody talks about his college experience anymore. He uses that quickness and elusiveness to keep plays alive on passing downs and is excellent at finding an open receiver and throwing with accuracy on the run. cheap nhl jerseys When Manziel is able to stay in the pocket, he has an excellent feel for pass rushers and does a very good job stepping up before his throws. Ferguson was convicted by a jury of nine out of 11 counts he faced during trial. He will be sentenced Friday.. However, paddle hockey jerseys upstream against a very slow current, and you’ll leave most of the motorboats and cottages behind. Depending on water level, 1.5 to 2 miles upstream the waterway will become too rocky and shallow even for a canoe or kayak. 1 overall pick. He hasn done enough to build around Luck on either side of the ball. Yesterday, the Denver Broncos signed the celebrated veteran and pushed aside the wildly popular and unconventional Tim Tebow, who led the team to the playoffs last season. Will faster, more athletic, more powerful players Wholesale Jerseys like Tim Tebow come to push aside the pocket passers of old? 800 Baratas Ray Ban 989 8255. Add the remaining rice mix over the trout.10. Finish with the remaining cheese on top.11. I believe nature gets our attention sometimes by making lots of noise, and I believe nature is trying to give us a message that we need to hear. How often do we separate ourselves from our families, friends, our communities or perhaps even our colleagues as we are trying to reach goals or just even survive in a world that houses thousands and thousands of people, and wholesale jerseys yet can feel so lonely isolated.. For your more relaxed days, we’ve also thrown in a few of the best sports games you can play on your iPhone, finishing off by looking at those iPhone accessories that can make life so much easier when playing sports. Did you know you can even get a waterproof case to take your iPhone swimming with you?.

back Back to NVB Online