back Back to NVB Online

Mi-ca 1

Lời Giới Thiệu
1 CHÚA bày tỏ sứ điệp này về thành Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem cho Mi-ca, người thành Mô-rê-sết, vào triều các vua Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia xứ Giu-đa.
Đức Chúa Trời Trừng Phạt Sa-ma-ri
2Hỡi tất cả các dân, hãy lắng nghe,
Hỡi đất và muôn loài trên đất, hãy chú ý,
Để CHÚA làm chứng nghịch lại các ngươi,
Chúa tể vũ trụ ngự nơi cung điện thánh của Ngài!
3Kìa, CHÚA đang ra khỏi nơi thánh Ngài,
Ngài sẽ ngự xuống, bước đi trên các đỉnh cao của đất.
4Các núi sẽ tan chảy dưới chân Ngài,
Các thung lũng sẽ nứt vỡ ra,
Như sắt gặp lửa,
Như thác nước đổ xuống dốc núi.
5Mọi điều này xảy ra vì Gia-cốp đã vi phạm,
Vì con cháu Y-sơ-ra-ên đã phạm tội.
Ai gây cho Gia-cốp vi phạm?
Có phải Sa-ma-ri không?
Ai gây cho Giu-đa thờ thần tượng?
Có phải Giê-ru-sa-lem không?
6Vì thế Ta sẽ khiến Sa-ma-ri trở thành đống đổ nát nơi bình địa,
Nên cánh đồng trồng vườn nho.
Ta sẽ đổ đá vụn nó xuống trũng,
Phơi trần các nền nó.
7Hết thảy các tượng chạm nó sẽ bị đập nát,
Hết thảy những lễ phẩm từ đền miếu sẽ bị lửa thiêu hủy,
Hết thảy những hình tượng nó sẽ hoang tàn,
Vì chúng được gom góp do thu hoạch của gái mãi dâm,
Nên chúng cũng sẽ trở thành tặng vật cho gái mãi dâm.
Đức Chúa Trời Trừng Phạt Giu-đa
8Vì cớ mọi sự này, tôi sẽ khóc lóc kêu than,
Tôi sẽ đi chân không, mình trần,
Tôi sẽ khóc rống lên như chó rừng,
Gào rít lên như chim cú trong sa mạc.
9Vì vết thương không thể chữa lành,
Lại lan tràn sang Giu-đa,
Đến tận cổng thành dân tôi,
Đến tận Giê-ru-sa-lem.
10Đừng loan tin này trong thành Gát!
Chớ lộ một tiếng khóc!
Dân trong thành Bết-lê-áp-ra,
Hãy lăn lộn dưới bụi đất!
11Hỡi dân thành Sa-phia,
Hãy đi ngang qua, trần truồng, xấu hổ!
Dân thành Xa-a-nan
Không dám tiến ra,
Dân thành Bết-ha-ê-xen than khóc,
Các ngươi đã mất điểm tựa rồi.
12Dân thành Ma-rốt nóng lòng
Trông đợi ơn lành,
Nhưng CHÚA lại giáng tai họa
Xuống cổng thành Giê-ru-sa-lem.
13Hỡi dân thành La-ki,
Hãy thắng ngựa chiến vào xe!
Ngươi đã gây cho cô gái Si-ôn phạm tội,
Vì nơi ngươi có tìm thấy vi phạm của Y-sơ-ra-ên.
14Vì thế, hỡi cô gái Si-ôn,
Hãy trao của hồi môn
Cho Mô-rê-sết-Gát!
Các nhà trong thành Ạc-xíp sẽ lừa gạt
Các vua Y-sơ-ra-ên,
15Còn các ngươi, hỡi dân thành Ma-rê-sa,
Ta sẽ sai người đến xâm chiếm thành các ngươi!
Vinh quang của Y-sơ-ra-ên sẽ ẩn núp
Trong động A-đu-lam.
16Hỡi cô gái Si-ôn, hãy cạo tóc cho sói đầu
Vì những đứa con ngươi yêu quý,
Hãy làm cho đầu ngươi trọc như chim kên kên,
Vì chúng nó bị lưu đầy xa khỏi ngươi!

director of basketball operations job descriptionPlayers on teams with Wild Card round byes (Denver Broncos, Green Bay Fake ray bans Packers, New England Patriots and Seattle wholesale china jerseys Seahawks) are essentially working for free for the week since they will not receive payment. The additional rest and home field advantage in the Divisional playoff wholesale jerseys round are supposed to make fake oakleys up for the lack of money.. The lines dividing up the field into little slices are yard lines, and there is one of them every five yards (they are only labeled every ten yards). This lets you know how far the players are from scoring.. Club Box Seating A. Includes section 3 36 B. With me on the call today are Andrew Wilson, our CEO; and Blake Jorgensen, our CFO. Frank Gibeau, our EVP of mobile; Peter Moore, our COO; and Patrick Soderlund, our EVP of EA Studios, will be joining us for the Q portion of the call. Gio Bernard? He’s definitely out with a torn ACL. Cheap Football Jerseys What more can go Cheap NFL Jerseys wrong for the Bengals? Seriously. “I was just mad at myself for putting our defense in that situation and putting our team in that situation,” Palmer said. “I can’t do that. Baylor, the largest Baptist university in the country, faces a federal lawsuit and questions over whether it failed to act effectively against football players accused of sexual assault. A former student accused the university of cheap jerseys deliberate indifference in its handling of her complaints about one player, Tevin Elliott, who was eventually charged and convicted in 2014 of two counts of sexual assault. It looks like Jonah Falcon is an even bigger outlier than we realized. Gordon Muir, a urological surgeon at King’s College Hospital NHS Foundation Trust in London, told The Huffington Post in an email. Bruce Arians went from winning the 2012 AP Coach of the Year award while serving as interim HC in Indianapolis to transforming the 5 11 doormat Cardinals into a 10 6 contender last season. That’s quite an impressive two year stretch for the former Pittsburgh offensive coordinator. People overthink this waaaaayyy too much. Respect people, period. First, the process is flexible. The parties may choose (subject to certain limitations) the rules which will be used and the degree of formality employed. However, the pictures have now become so small that it is easy to miss that one great background and it is hard to distinguish them from each other at times. Nevertheless, the app is visually appealing and does everything most other Android wallpaper apps do as well and does it all for free!Not very surprisingly, the essence of is all in the title.

back Back to NVB Online