back Back to NVB Online

Mác 9

Vinh Quang Của Đức Giê-su Thể Hiện
(Mat 17:1-13; Lu 9:28-36)
1Rồi Ngài bảo họ: “Ta quả quyết với các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời thể hiện trong quyền năng.”
2Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi cao, rồi Ngài hóa hình trước mặt họ. 3Y phục Ngài trở nên sáng chói và trắng tinh, không một ai trên đời có thể làm trắng như vậy. 4Ê-li và Môi-se hiện ra cùng họ và hầu chuyện với Đức Giê-su.
5Phê-rơ thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây thật tốt. Chúng con xin dựng ba trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” 6Phê-rơ không biết mình nói gì, vì họ đều kinh hoàng.
7Rồi một đám mây kéo đến che phủ họ và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời người.”
8Họ chợt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Giê-su.
9Khi xuống núi, Ngài cấm họ không được nói với ai điều mình vừa thấy, cho đến ngày Con Người từ cõi chết sống lại. 10Họ vâng giữ lời ấy, nhưng tự hỏi: “Sống lại từ cõi chết” có nghĩa gì?
11Sau đó các môn đệ hỏi Ngài: “Sao các chuyên gia kinh luật bảo Ê-li phải đến trước?”
12Ngài đáp: “Thật thế, Ê-li đã đến trước để phục hồi mọi việc. Vậy, sao cũng có chép về Con Người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bạc đãi? 13Ta cho các con biết: Ê-li đã đến rồi và họ đối xử với người theo ý họ, như Kinh Thánh đã ghi chép về người.”
Đứa Trẻ Bị Quỷ Ám
(Mat 17:14-21; Lu 9:37-43)
14Khi xuống đến chỗ các môn đệ khác, Đức Giê-su và ba môn đệ thấy đoàn dân đông vây quanh, cũng có các chuyên gia kinh luật đang tranh luận với các môn đệ ấy. 15Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên chạy đến đón.
16Ngài hỏi các môn đệ: “Các con đang tranh luận với họ việc gì thế?”
17Một người trong đám đông lên tiếng: “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám. 18Bất cứ ở đâu quỷ nhập vào là vật nó ngã xuống, làm nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi.”
19Ngài đáp: “Thế hệ này sao vô tín quá! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến cho Ta.”
20Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội; nó ngã xuống đất lăn lộn, sùi bọt mép.
21Ngài hỏi cha nó: “Nó bị bệnh thế nầy đã bao lâu rồi?” Người cha thưa: “Từ lúc cháu còn bé, 22đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi.”
23Đức Giê-su bảo: “Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả.”
24Cha đứa bé liền kêu lớn: “Tôi tin, xin Thầy giúp tôi có lòng tin.”
25Thấy đoàn dân đông chạy đến, Đức Giê-su quở tà linh: “Quỷ câm và điếc kia, Ta truyền cho mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập lại nữa.”
26Quỷ câm rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết nên nhiều người nói: “Nó chết rồi!” 27Nhưng Đức Giê-su cầm tay nó, đỡ dậy nên nó đứng lên.
28Khi Ngài vào nhà, các môn đồ hỏi riêng Ngài: “Tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy?”
29Ngài bảo họ: “Loại quỷ nầy phải cầu nguyện mới đuổi được.”
Đức Giê-su Lại Báo Trước Về Sự Thương Khó Của Ngài
(Mat 17:22-23; Lu 9:43-45)
30Từ nơi đó, Đức Giê-su và các môn đệ băng ngang qua xứ Ga-li-lê, Ngài không muốn cho ai biết. 31Ngài đã dạy các môn đệ rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người ta, sẽ bị giết và sau khi chết ba ngày, Người sẽ sống lại.” 32Nhưng các môn đệ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.
Ai Cao Trọng Hơn Trong Nước Đức Chúa Trời
(Mat 18:1-5; Lu 9:46-48)
33Họ đến thành Ca-pha-na-um, vào nhà rồi, Ngài hỏi họ: “Trên đường, các con tranh luận gì với nhau?” 34Nhưng họ đều im lặng vì khi đi đường đã tranh luận với nhau ai là người lớn hơn hết.
35Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại và bảo: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục dịch mọi người.”
36Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đệ, rồi ôm nó vào lòng bảo: 37“Nếu ai vì danh Ta tiếp nhận một đứa trẻ như đứa nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta nhưng cũng tiếp Đấng đã sai Ta.”
Không Thù Là Bạn
(Lu 9:49-50)
38Giăng thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy đuổi quỷ, chúng con đã tìm cách ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”
39Nhưng Đức Giê-su đáp: “Đừng ngăn cản vì chẳng có ai nhân danh Ta làm phép lạ lại nói xấu Ta được. 40Ai không nghịch với chúng ta là thuận với chúng ta. 41Ai nhân danh Ta cho các con uống một chén nước vì các con thuộc về Chúa Cứu Thế, Ta quả quyết cùng các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”
Cám Dỗ
(Mat 18:6-9; Lu 17:1-2)
42“Còn ai gây cớ phạm tội cho một trong những đứa trẻ nầy vốn đã tin Ta, tốt hơn hãy buộc cối đá vào cổ người ấy mà quăng xuống biển. 43Còn nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà được sự sống còn hơn là đủ cả hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 44(Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt.) 45Còn nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một chân mà được sự sống còn hơn là đủ hai chân mà bị quăng vào hỏa ngục. 46(Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt.) 47Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc đi; thà bị chột mắt mà vào Nước Đức Chúa Trời còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng xuống hỏa ngục, 48là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt. 49Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.
50Muối vốn tốt lành, nhưng nếu mất chất mặn đi, các con lấy gì làm cho mặn lại? Hãy có muối trong mình và sống hòa bình với nhau.”

After oakley coupons examining the tureen and the plates, and stirring up the nike outlet store portland oregon wood ashes on the fire, and making no sort of discovery, girls ray ban sunglasses fake oakleys Monsieur Thierry turned to Marie, and asked if she could oakley nanowire account for what had happened. She simply replied that she nike air jordan xxi knew nothing at all about it; and thereupon her mistress cheap ray bans clubmaster and the rest of the persons present all overwhelmed her ray ban wayfarer white together with a perfect torrent of questions. Houston fumbled a kickoff return and had it returned for a touchdown. Yates had an interception returned 98 yards for a touchdown. His great moves and running has continued to earn him accolades from fans and players alike and it has also helped him improve the game at Seattle in a unique way. Clearly this guy is outstanding and if you are looking for a player to identify with, then Marshawn Lynch Jersey is the way to go.. West Virginia safety Dillon has the versatile skill set to fit at either free safety or strong safety. Zierlein notes that Dillon has the ball skills for man coverage and the awareness to play deep safety. wholesale jerseys There is also the fact that Brady acted like a guilty man. Why else would he destroy his cell phone right before he Wholesale NFL Jerseys was set to meet with Ted Wells, who was conducting the initial investigation for the NFL? He did it because there were texts on that phone between Brady and the guy who deflated the footballs, Jim McNally. Now you’re as pretty as Rita Hayworth. Well, not yet, you still need some.. It appears that you can’t install Girlfriend 2.0 on top of Girlfriend 1.0 without uninstalling Girlfriend 1.0 first. More experienced users suggest this is a long standing bug, which I should have known about. Hold for 10 seconds and repeat. Another method is to keep one leg straight. And unlike a traditional TV/DVR setup, you can’t use Sling TV to cheap football jerseys record specific programs. Some networks have on demand programming and allow for “look back,” where you can watch programs that have Wholesale China Jerseys already run. Mark Richt, like many of us, came to Christ a bit later in cheap mlb jerseys life. While many get saved younger in life; in sunday school, or perhaps vacation bible school, the truth is, many oakley outlet of us find Christ only after living life on our own terms for a while, convinced we are our own person, and we are at the top of the mountain. You have heard remarks like boys and their toys and the facts are that this is completely true. Would I like a mini remote controlled helicopter for my birthday or a bottle of expensive aftershave? Every single time I will choose the aftershave. The very basic functioning of the protocol requires that the connecting devices are all DLNA compliant and a workable network connection needs to be established between them. In the case of non mobile devices a wired connection will do and is usually the most reliable option.

back Back to NVB Online