back Back to NVB Online

Mác 2

Chúa Chữa Lành Người Bại
(Mat 9:1-8; Lu 5:17-26)
1Mấy ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-pha-na-um. Nghe tin Ngài ở nhà, 2dân chúng kéo về đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ và Ngài dạy đạo cho họ. 3Có bốn người khiêng một người bại liệt đến cho Ngài. 4Vì quá đông họ không thể đến gần, nên dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài, và khi đã dỡ được một lỗ trống họ dòng cái chõng đưa người bại liệt xuống. 5Thấy đức tin của họ, Đức Giê-su bảo người bại: “Này con, tội lỗi con đã được tha.”
6Mấy chuyên gia kinh luật ngồi đó lý luận trong lòng: 7“Tại sao ông này nói vậy? Phạm thượng quá! Ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội!”
8Trong lòng Đức Giê-su nhận biết ngay họ đang lý luận thầm như vậy nên phán: “Tại sao các ông lý luận trong lòng như thế? 9Bảo rằng: ‘Tội con đã được tha,’ hay là: ‘Hãy đứng dậy mang chõng con về đi,’ điều nào dễ hơn? 10Nhưng để các ông biết trên đời này Con Người có quyền tha tội, Ngài bảo kẻ bại liệt: 11‘Nầy con, hãy đứng dậy mang chõng con về nhà.’ ” 12Người bại liệt liền đứng dậy mang chõng đi ra trước mắt mọi người đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời: “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế này.”
Chúa Gọi Lê-vi
(Mat 9:9-13; Lu 5:27-32)
13Đức Giê-su lại đi ra dọc bờ biển, cả đám đông kéo đến với Ngài và Ngài dạy bảo họ. 14Thế rồi, đang khi đi, Ngài thấy Lê-vi con An-phê ngồi tại trạm thu thuế, thì bảo: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy theo Ngài.
15Sau đó Đức Giê-su ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và những kẻ bị coi là tội nhân cùng ngồi ăn với Ngài và môn đệ, vì nhiều người đã theo Ngài. 16Các chuyên gia kinh luật thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi nên nói với các môn đệ Ngài: “Tại sao ông ấy ăn uống chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”
17Khi nghe điều đó, Đức Giê-su đáp: “Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người đau ốm; Ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng gọi kẻ tội lỗi.”
Vấn Đề Lệ Kiêng Ăn
(Mat 9:14-17; Lu 5:33-39)
18Đang khi các môn đệ của Giăng và những người Pha-ri-si vẫn giữ lệ kiêng ăn, có người đến hỏi Ngài: “Tại sao môn đệ của Giăng và môn đệ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đệ của Thầy lại không?”
19Đức Giê-su đáp: “Có thể nào các chàng phụ rể kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, bấy lâu họ khỏi phải kiêng ăn. 20Đến khi chàng rể đi rồi, lúc ấy họ mới kiêng.
21Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vải mới sẽ chằng rách áo cũ, và chỗ rách sẽ càng tệ hơn. 22Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu sẽ làm nứt bầu, rượu chảy hết mà bầu cũng hỏng. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới.”
Chúa Của Ngày Sa-bát
(Mat 12:1-8; Lu 6:1-5)
23Một ngày Sa-bát kia Đức Giê-su đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Trong khi vạch lối đi các môn đệ bứt vài bông lúa. 24Mấy người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa! Sao họ dám phạm luật trong ngày Sa-bát?”
25Ngài đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc đến chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua và đoàn tùy tùng lâm cảnh túng đói sao? 26Thể nào, vào thời thầy thượng tế A-bi-tha, vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh trưng bày trên bàn thờ, là bánh không ai được phép ăn ngoài các thầy tế lễ, và lại còn phân phát cho những người theo mình nữa.”
27Rồi Ngài bảo họ: “Ngày Sa-bát được thiết lập cho nhân loại chứ không phải nhân loại cho ngày Sa-bát. 28Thế thì Con Người chính là Chúa của ngày Sa-bát.”

The FIBA Under 18 Oceania Championships 2016 begin today, a pinnacle event for the Junior Tall Ferns and Junior Tall Blacks. The winners of this event will automatically qualify for the FIBA Under 19 World Cup in Cairo next year.The tournament opens at 12:50pm with tournament favourites Australia men taking on Tahiti. The truth, however, is that both of those things were complete fabrications. Nash stopped taking any medication in 1970, and his continued instability probably in large part due to that refusal to take medication led to his not being allowed to make an acceptance speech for fear that he might whip out his dick and start screaming racial slurs at Cheap NFL Jerseys imaginary Jews.. ISPs, Web Search Portals, and Data Processing ServicesRetail Health and Personal Care ProductsIn Manatee County, additional fast growing jobs includeJohn Ringling Mansion and Art MuseumThe John and Mable Ringling Museum of Art is a tribute to a legendary circus magnate and his wife. Ringling Brothers Circus was a mainstay of entertainment in the first half of the 20th century, joining with Barnum and Bailey Circus thereafter to continue the circus tradition. CORNISH: OK. Let’s move on from Dempsey to his old league. I was waiting and waiting. It’s kind of cheap jerseys tough cheap jerseys . Legendary NFL Defenders1. Ray Lewis: Mr. Brissett scampered 27 yards for his first professional touchdown in the first quarter to make it a 10 0 game. It was the longest scoring run for a Patriots quarterback since Steve Grogan ran one in from 41 yards against the New York Jetsin 1976.. In the recent first quarter, Coca Cola HBC saw continued share gains, although revenue and volume declined. Juice, Cheap NFL Jerseys water, and cheap nfl jerseys energy drinks were among the bright spots for the company. The game comes just a week after the NFL agreed to spend about a billion dollars to settle brain injury claims with thousands of former players. Hi, Stefan.. The NFC West goes through Arizona after the Cardinals shoved aside the Seattle Seahawks. Carson Palmer threw for 363 yards and three touchdowns, Andre Ellington had a 48 yard touchdown run with 1:58 remaining and the Cardinals moved three games ahead in the NFC West with a wild 39 32 victory over.”We watch alone,” he said. Out in the real world, IED is cheap fake oakleys an impulse control disorder that can make a person act like their entire family has been murdered just because Burger King forgot to put their fries in the bag. They’re prone to fits of uncontrollable rage in situations that don’t call for it.And while it only affects around six percent of people in real life, on the Internet you run into one Cheap nfl jerseys of these in almost every comment section.

back Back to NVB Online