back Back to NVB Online

Mác 13

Đức Giê-su Nói Về Đền Thờ Bị Phá Hủy
(Mat 24:1-2; Lu 21:5-6)
1Khi Đức Giê-su rời đền thờ, một môn đệ thưa với Ngài: “Thưa Thầy, xem kìa, các khối đá khổng lồ và những công trình kiến trúc vĩ đại quá!”
2Đức Giê-su bảo: “Con có thấy những công trình kiến trúc to lớn đó không? Rồi sẽ không còn một khối đá nào chồng trên khối đá nào mà không bị đổ xuống.”
Hoạn Nạn Và Bắt Bớ
(Mat 24:3-14; Lu 21:7-19)
3Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu đối diện với đền thờ thì Phê-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê đến hỏi riêng Ngài: 4“Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những việc đó sẽ xảy đến và có dấu hiệu gì cho biết khi nào mọi việc đó hoàn tất.”
5Đức Giê-su bắt đầu bảo họ: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các con. 6Có nhiều người sẽ mạo danh Ta đến nói rằng: ‘Chính Ta là Đấng đó’ và họ sẽ lừa gạt nhiều người. 7Khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng hoảng hốt, điều nầy phải xảy đến nhưng chưa phải là tận thế. 8Dân nầy sẽ nổi lên chống dân khác, nước nọ sẽ chống nước kia, nhiều nơi sẽ có động đất, sẽ có đói kém, đó chỉ là khởi đầu của cơn đau chuyển bụng.
9Chính các con phải coi chừng. Các con sẽ bị nộp cho các hội đồng, bị đánh đập trong các hội đường và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước các thống đốc và vua để làm chứng. 10Nhưng trước đó Phúc Âm phải được truyền giảng cho muôn dân. 11Khi họ dẫn các con đi nộp, đừng lo trước những điều mình sẽ nói, nhưng hãy nói những gì các con được ban cho trong giờ đó, vì những điều các con nói không phải do các con nhưng bởi Đức Thánh Linh.
12Anh sẽ nộp em để bị giết, cha nộp con và con cái nổi lên chống cha mẹ làm cho cha mẹ bị giết. 13Vì danh Ta, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu.
Tai Họa Khủng Khiếp
(Mat 24:15-28; Lu 21:20-24)
14Nhưng khi các con thấy sự tàn phá ghê tởm xảy ra nơi không nên xảy ra (ai đọc phải hiểu), thì ai ở trong miền Giu-đê phải trốn lên núi, 15ai ở trên mái nhà đừng xuống, cũng đừng vào nhà để lấy vật gì; 16ai ở ngoài đồng cũng đừng quay lại lấy áo. 17Khốn khổ cho những người đang mang thai và những ai có con thơ còn bú trong những ngày ấy. 18Hãy cầu xin cho việc nầy đừng xảy ra vào mùa đông. 19Vào những ngày đó sẽ có hoạn nạn mà từ thuở ban đầu, tức từ lúc Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. 20Nếu Chúa không giảm bớt các ngày ấy, không còn một ai sống sót. Nhưng vì cớ những người được chọn, là những người Ngài đã chọn, Ngài đã giảm các ngày ấy. 21Lúc bấy giờ, nếu có ai bảo các con: ‘Chúa Cứu Thế đây nầy!’ hay ‘Kìa Ngài ở đó!’ thì đừng tin. 22Vì sẽ có những Chúa Cứu Thế giả và tiên tri giả nổi lên, làm dấu lạ phép mầu để lừa dối, nếu có thể được, ngay cả những người được chọn. 23Hãy coi chừng vì Ta đã báo trước mọi điều đó cho các con.
Con Người Xuất Hiện
(Mat 24:29-31; Lu 21:25-28)
24Trong những ngày ấy, sau cơn hoạn nạn,
Mặt trời sẽ tối,
Mặt trăng sẽ hết sáng,
25Các ngôi sao từ trời sẽ rơi xuống
Và những quyền năng trên không trung bị rúng động.
26Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến giữa các đám mây với vinh quang và quyền năng vĩ đại, 27rồi Ngài sẽ sai thiên sứ đi tập họp những người được chọn lựa khắp bốn phương, từ chân trời đến góc biển.
Bài Học Về Cây Vả
(Mat 24:32-35; Lu 21:29-33)
28Hãy học bài học nơi cây vả: khi cây đâm chồi nẩy lộc, thì các con biết gần đến mùa hè. 29Cũng vậy, khi các con thấy những điềm nầy xảy ra thì biết rằng Ngài đã đến gần nơi ngưỡng cửa. 30Ta nói thật cùng các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi những việc đó xảy đến. 31Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán sẽ không bao giờ qua đâu.”
Ngày Và Giờ
(Mat 24:36-44)
32Về ngày hay giờ ấy không ai biết được, ngay cả thiên sứ trên trời lẫn Con cũng vậy, ngoại trừ Cha. 33Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức vì các con không biết khi nào giờ đó sẽ đến. 34Cũng như một người kia lên đường đi xa, khi rời nhà, người giao quyền cho các đầy tớ cai quản công việc nhà, chia cho mỗi người một việc và dặn người gác cửa canh chừng.
35Vậy hãy thức canh, vì các con không biết khi nào chủ nhà đến, hoặc chiều tối, lúc nửa đêm, khi gà gáy hay ban mai, 36kẻo khi chủ về bất ngờ, bắt gặp các con đang ngủ. 37Những gì Ta bảo các con, Ta cũng bảo cho mọi người: “Hãy tỉnh thức!”

adidas hit nike where it hurtsBRYANT: Well, I think what happened you know, Oregon they’re just a fantastic football team. They run the ball, they throw it, they do everything. Super bowl winner Will Smith is Thanks. I’ve got more to say. Kam Chancellor is set to come back, but the miscommunication in their defense will allow Tom Brady to have success throwing out of favorable formations. The ‘Hawks also aren’t dangerous enough in their offense yet with Russell Wilson.”. Manziel has to watch fellow rookies Blake Bortles (Jacksonville) and Derek Carr (Oakland) get to start every cheap jerseys week. However, the former fake oakleys Heisman Trophy winner believes that his role as a backup will be advantageous in the long term. The Steelers are among the best teams in the AFC when fully stocked, though New England answered theirchallenge with two big plays from Rob Gronkowski and Cheap NFL Authentic Jerseys touchdowns on each of its next two possessions, ultimately leading to a 27 16 triumph. Here are five takeaways from a big win that could prove to grow even bigger as it comes time to seed the AFC playoffs:. Lastly, raised testosterone levels will increase your rate of urination in a fashion comparable to a diuretic. Heightened urination helps your body achieve replica oakleys a lean and solid muscular appearance.. And are linked to the former in other ways. And a cheap jerseys once great game moves from heartfelt public ownership to a pocket driven private one; from a national passion to a hyper commercial nightmare.. Thank you, operator. Before reviewing our results, I cheap jerseys would like to direct you to the Safe Harbor statement on page one of today’s presentation. But skateboarding manufacturers have decided to adopt ABEC. The ABEC rating really doesn’t affect the speed you’re bearing, unless you’re skating about 330 miles per hour. The Steelers’ center Maurkice Pouncey had suffered a complete tear almost of a ligament in his ankle. Today he was ruled out of the game. 15 to No. 1 to select Goff.. Below are the tips which are dedicated to fantasy MLB noobs and it can also be a reminder for owners who have played before but has eventually forgotten the key elements to playing the game. You have to do it yourself. Shelby Lane the medical version of Incorrect also won an award for creative excellence in the 2001 US International Film and Video Festival. She also won the 4th Annual National Association of Television Program Executives (NATPE) Me and the Microsoft Me for her show, Opinion with cheap nhl jerseys Dr. And it gets even worse: Gov. Pete Ricketts, who talks endlessly about freedom, jumped right into the controversy on a Monday night radio show. This is the moment where heroes are made. It’s the last play of the big game, with little time left and 20 or so yards to go.

back Back to NVB Online