back Back to NVB Online

Mác 10

Vấn Đề Ly Dị
(Mat 19:1-12; Lu 16:18)
1Từ nơi đó, Đức Giê-su đi vào vùng đất Giu-đê phía bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại họp nhau đến với Ngài, và như thường lệ Ngài dạy dỗ họ.
2Các người Pha-ri-si đến hỏi như vầy để gài bẫy Ngài: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?”
3Ngài đáp: “Môi-se truyền dạy các ông điều gì?”
4Họ thưa: “Môi-se cho phép viết giấy ly dị để bỏ vợ.”
5Đức Giê-su bảo họ: “Chính vì lòng các ông chai lì nên người đã viết cho các ông điều luật đó. 6Nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam và một nữ. 7Vì thế người nam phải lìa cha mẹ mình để kết hợp với vợ, 8và cả hai sẽ trở nên một thân. Như vậy họ không còn là hai nữa mà là một thân. 9Thế thì, khi Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người đừng phân rẽ.”
10Khi vào nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài về việc ấy. 11Ngài trả lời: “Người nào bỏ vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ. 12Còn nếu đàn bà bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.”
Đức Giê-su Ban Phước Cho Con Trẻ
(Mat 19:13-15; Lu 18:15-17)
13Người ta đem trẻ con đến cùng Đức Giê-su để Ngài đặt tay trên chúng nhưng các môn đệ khiển trách họ. 14Thấy vậy, Đức Giê-su bất bình nên bảo: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ đó. 15Ta nói thật cùng các con, ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một trẻ thơ thì chẳng được vào đó.” 16Rồi Ngài ôm các con trẻ vào lòng, đặt tay ban phước cho chúng.
Người Giàu
(Mat 19:16-30; Lu 18:18-30)
17Khi Ngài vừa lên đường có một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?”
18Ngài bảo người: “Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời. 19Anh đã biết các điều răn: ‘Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng ăn cắp, đừng làm chứng dối, đừng lường gạt, phải hiếu kính cha mẹ.’ ”
20Người ấy đáp: “Thưa Thầy, tôi đã giữ những luật nầy từ khi còn nhỏ.”
21Đức Giê-su nhìn anh, thấy thương và bảo: “Anh còn thiếu một điều, hãy đi bán hết những gì anh có đem cho kẻ nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta.”
22Khi nghe như vậy, mặt mày người ủ rũ, buồn rầu bỏ đi vì người có nhiều tài sản lắm.
23Đức Giê-su nhìn quanh và bảo các môn đệ: “Người giàu rất khó vào Nước Đức Chúa Trời!”
24Các môn đệ ngạc nhiên khi nghe những lời ấy nên Ngài nhắc lại: “Hỡi các con, vào Nước Đức Chúa Trời thật là khó! 25Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
26Các môn đệ quá ngạc nhiên, thưa cùng Ngài: “Như thế thì ai có thể được cứu?”
27Đức Giê-su nhìn họ bảo: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”
28Phê-rơ phân trần: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy.”
29Đức Giê-su đáp: “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, 30mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống vĩnh phúc. 31Nhưng nhiều người ở hàng đầu sẽ xuống cuối và người cuối sẽ lên đầu.”
Đức Giê-su Báo Trước Về Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Ngài Lần Thứ Ba
(Mat 20:17-19; Lu 18:31-34)
32Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi trước dẫn đầu họ. Các môn đệ ngạc nhiên, và những kẻ tháp tùng thì sợ hãi. Ngài đem mười hai sứ đồ riêng ra mà nói cho họ những việc sẽ xảy đến cho mình. 33Ngài bảo: “Nầy, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và các chuyên gia kinh luật, họ sẽ lên án xử tử Người và nộp cho dân ngoại quốc. 34Họ sẽ chế nhạo, nhổ trên Người, đánh đập và giết Người đi. Ba ngày sau Người sẽ sống lại.”
Lời Thỉnh Cầu Của Gia-cơ Và Giăng
(Mat 20:20-28)
35Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê, đến cùng Đức Giê-su mà thỉnh cầu: “Thưa Thầy, chúng con mong ước Thầy ban cho những điều chúng con cầu xin.”
36Ngài hỏi: “Các con muốn Ta làm điều gì cho các con?”
37Họ thưa: “Khi Thầy được hiển vinh xin cho chúng con một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy.”
38Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén Ta phải uống và chịu được báp-tem mà Ta phải chịu không?”
39Họ trả lời: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo họ: “Chén Ta uống các con sẽ uống, báp-tem Ta chịu các con sẽ chịu; 40nhưng ngồi bên phải hay bên trái của Ta thì không tự Ta cho được. Địa vị đó đã dành cho người được chuẩn bị trước.”
41Mười môn đệ kia nghe được điều đó thì giận Gia-cơ và Giăng. 42Đức Giê-su gọi họ đến mà bảo: “Các con biết những kẻ được coi là người cai trị của dân ngoại thì thống trị dân, còn các quan lớn thì dùng quyền thế để cai trị. 43Nhưng giữa vòng các con thì không phải vậy, vì ai muốn làm lớn phải làm tôi tớ các con. 44Còn ai muốn làm đầu trong các con, thì phải làm nô lệ cho mọi người. 45Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
Người Mù Ở Giê-ri-cô
(Mat 20:29-34; Lu 18:35-43)
46Họ đến Giê-ri-cô. Khi Đức Giê-su và môn đệ cùng đoàn dân rời Giê-ri-cô, một người mù tên Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê đang ngồi ăn xin bên đường. 47Nghe nói đó là Giê-su người Na-xa-rét thì anh ấy kêu lên: “Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”
48Nhiều kẻ quở mắng anh ấy, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn nữa: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”
49Đức Giê-su dừng lại, bảo: “Gọi người ấy đến đây.” Họ kêu người mù và bảo: “Hãy yên tâm, đứng dậy, Thầy gọi anh đó.” 50Anh bật dậy, vứt áo và đến cùng Đức Giê-su.
51Ngài hỏi: “Anh muốn Ta giúp điều gì?” Người mù thưa: “Thưa Thầy, con muốn sáng mắt trở lại!”
52Ngài bảo: “Hãy đi đi, đức tin của anh đã chữa lành anh.” Lập tức anh ấy thấy được và đi theo Ngài.

bing desktop brings bing search and images to your desktopBut otherwise, yes, some “littles” do like to play with the submissive aspects of being a baby. To Cerulean, if he does have sex during little time, it’s because he’s turned on by the shift in power dynamic. Any physical activity that burns calories helps with weight loss. What makes walking valuable is its ease and accessibility. This week it will all be about Thurston’s dreams. Busted groin and all. : Initially they are fussy eaters, but with time they get accustomed to the food provided to them. Unlike other chihuahua mixes, they can get enough exercise indoors. In the NFL draft the same year, Carroll and Schneider drafted Russell Wilson to be a second or third string back up. A bit about Wilson: replica oakleys He graduated from North Carolina State in three years with honors. Don’t look for anything to change in ’09 as the Ravens have virtually the same receiving corps in tact despite flirting with the Cardinals Anquan Boldin during the off season. That being said Mason still represents at very best a number 4 option for fantasy owners this year. New York cornerback Janoris Jenkins blanketed star receiver Dez Bryant for the second straight game, limiting him to one catch late and forcing a fumble on the same play. Bryant had two catches in two games Cheap NFL Jerseys against the Giants this season as the Cowboys scored a total of 26 points. With our comparable store sales gain, hockey jerseys our primary wholesale jerseys driver was walk in sales, which grew an impressive 12.1% and points to our core oakley outlet demographic appeal, while our special events business increased a modest 2.2%. In terms of marketing, we once again featured our popular Summer of Games promotion with an all new line up of 10 exciting games. When the helmet fits snugly, ask the wearer if it is causing him any pain. If the answer is no, then you have a good fit. The former nanny has been at the hotel for several cheap oakleys days and an eyewitness told People that Ouzounian is having a grand ‘ole time despite denials from Affleck’s rep that there was an affair. “She acts like she is on vacation. They were deeply, unshakably religious. They were socially conservative. SIMON: (Laughter) Oh, here, yeah, take it. Take it. We executed well in Q1 with revenues of $245 million, non GAAP gross margins of 50%, and non GAAP earnings of $0.19 per diluted share. We continue cheap jerseys to outgrow our market while generating industry leading margins. There was no difference in reduction of AHI 1 expression in AHI sh4 1 cells in the present or absent of TNF (data not shown). These results were reproduced when the same experiments were conducted using other AHI sh4 transduced cells, including AHI sh4 bulk and AHI sh4 3 (data not shown).

back Back to NVB Online