back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 9

Chữa Lành Người Bệnh Bại Liệt
(Mác 2:1-12; Lu 5:17-26)
1Đức Giê-su xuống thuyền trở về bờ bên kia, về thành phố của Ngài. 2Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Thấy đức tin những người ấy, Đức Giê-su bảo người bệnh: “Con ơi, hãy yên tâm, tội lỗi con đã được tha.”
3Mấy chuyên gia kinh luật nói với nhau: “Người này phạm thượng!”
4Đức Giê-su biết ý tưởng họ, Ngài phán: “Tại sao các ông có ác ý trong lòng như thế? 5Bảo: ‘Tội lỗi con đã được tha,’ hay bảo: ‘Đứng dậy bước đi,’ điều nào dễ hơn? 6Để các ông biết rằng Con Người khi ở trần thế vẫn có quyền tha tội.” Ngài phán bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.” 7Người ấy đứng dậy đi về nhà. 8Dân chúng chứng kiến việc này đều kính sợ và tôn vinh Đức Chúa Trời, vì đã ban cho loài người quyền uy như thế.
Chúa Gọi Ma-thi-ơ
(Mác 2:13-17; Lu 5:27-32)
9Ra khỏi đó Đức Giê-su thấy một người tên Ma-thi-ơ đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài bảo: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy đi theo Ngài.
10Sau đó, khi Đức Giê-su đang ăn tại nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi đến cùng ăn với Ngài và các môn đệ. 11Thấy thế, những người Pha-ri-si nói với môn đệ Ngài: “Tại sao Thầy các anh ăn uống chung với phường thu thuế và đám người tội lỗi?”
12Nghe thế, Ngài đáp: “Người lành mạnh không cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần. 13Hãy đi và học cho biết ý nghĩa câu này: ‘Ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễ!’ Vì Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi người tội lỗi.”
Hỏi Về Việc Kiêng Ăn
(Mác 2:18-22; Lu 5:33-39)
14Lúc ấy, các môn đệ của Giăng đến hỏi Ngài: “Tại sao chúng tôi và người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đệ của Thầy không kiêng ăn?”
15Đức Giê-su đáp: “Các chàng phụ rể không thể buồn rầu đang khi chàng rể còn ở với mình. Khi chàng rể bị đem đi khỏi, lúc bấy giờ họ mới kiêng ăn.
16Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại làm rách áo và chỗ rách sẽ tệ hơn. 17Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm như thế, bầu da sẽ nứt, rượu chảy hết mà bầu cũng hư; nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, thế là giữ được cả hai.”
Con Gái Người Quản Lý Hội Đường Và Người Đàn Bà Sờ Gấu Áo
(Mác 5:21-43; Lu 8:40-56)
18Đức Giê-su còn đang nói, một viên quản lý hội đường đến quỳ gối thưa: “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Thầy đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống.” 19Ngài đứng dậy đi với ông ta, các môn đệ cùng theo.
20Bấy giờ, có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm, đến phía sau sờ gấu áo Ngài, 21vì tự nghĩ rằng: “Nếu ta chỉ sờ gấu áo Ngài, thì sẽ được lành bệnh.”
22Đức Giê-su quay lại, thấy người đàn bà, và bảo: “Con ơi, hãy vững tâm, đức tin con đã chữa lành cho con.” Ngay lúc ấy, người đàn bà hết bệnh.
23Đức Giê-su vào nhà người quản lý; Ngài thấy mấy người thổi sáo nhà đám và đám đông đang xôn xao. 24Ngài bảo: “Ra ngoài đi! Đứa bé này không chết đâu, nhưng nó đang ngủ.” Họ chế nhạo Ngài. 25Khi đám đông bị đuổi ra ngoài, Ngài đến cầm tay em bé, thì nó ngồi dậy. 26Tin này đồn ra khắp vùng đó.
Chữa Lành Hai Người Mù
27Khi Đức Giê-su rời khỏi chỗ đó, có hai người mù theo sau kêu lớn: “Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”
28Khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Ngài hỏi: “Các con có tin rằng Ta làm được việc này không?” Họ trả lời: “Thưa Chúa, chúng con tin.”
29Ngài sờ mắt họ và phán: “Hãy sáng mắt như các con đã tin.” 30Mắt họ được sáng. Đức Giê-su nghiêm nghị dặn: “Nầy, đừng cho ai biết việc nầy.” 31Nhưng họ đi ra và đồn về Ngài khắp vùng đó.
Chữa Lành Người Câm
32Khi họ vừa đi khỏi, người ta đem cho Ngài một người câm bị quỷ ám. 33Khi quỷ bị đuổi ra, người câm nói được. Dân chúng ngạc nhiên kêu lên: “Chưa bao giờ có việc như thế này xảy ra trong Y-sơ-ra-ên.”
34Nhưng người Pha-ri-si lại bảo: “Ông ta nhờ chúa quỷ để trừ quỷ.”
35Đức Giê-su đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, truyền bá Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu. 36Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ bị hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn. 37Ngài bảo các môn đệ: “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. 38Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm thợ gặt vào đồng lúa của Ngài.”

nate robinson’s transition to the nfl ‘all but impossible’With Ben Roethlisberger throwing three TD passes to Antonio Brown, and the Pittsburgh defense making two key fourth down stops, the Steelers cruised to a 28 7 Thanksgiving night win at Indianapolis. Roethlisberger completed 14 of 20 passes for 221 yards and a 146.0 rating, including the touchdowns of 25, 33 and 22 yards to Brown. And because no one cheap nfl jerseys recovered the ball in the field of play, Baltimore got possession back on its own 20 yard line. Trevathan first brush with NFL glory instead turned into his Leon Lett moment.. My mom worked as a nurse before my dad cheap oakleys sunglasses retired her to start having kids on a semi professional basis, but she kept her nursing certification active through the years. That was an anomaly. “You need to have that infrastructure solidly in place to do all these things. With our robust Wi Fi network, we are confident that we can launch our new Game Day app and know that we will not disappoint the 68,000 people at Gillette Stadium,” says Kirsch. Riddles are nothing but brain teasers that stimulate a person’s mind. A riddle can also be termed as a puzzle, and it is often worded in such a way that it makes a person ponder over its wholesale nfl jerseys solution. Entering Friday’s Cheap Football Jerseys slate of games, Pastrnak sits tied with Sidney Crosby for the league lead in goals with 18. It’s also astonishing just replica oakleys how quickly the co leaders have gotten to their goal total as Pastrnak and Crosby accomplished their goal feats in 23 and 21 games played, respectively. While the Yankees were able to get to him with hits, he didn’t walk anyone, and over his last three starts, he has struck out 24 batters against zero walks in 21 innings pitched. That’s cheap nfl jerseys pretty tasty.. NBC had won oakley sunglasses outlet the bidding war, the No. 1 network in prime time would have locked up another night of dominance at a crucial time for the network. Lower the resolution. This setting determines how much detail you can see while playing, but a higher resolution requires more system resources and can make PCSX2 much slower. 10. The pass rush is getting better the apparently reinvigorated Jabaal Sheard seemed to put in more than a cameo in the Denver backfield Sunday but if there is a defining characteristic of this defense right now, it’s a fundamental but important one: Their defensive backs, to a man, are terrific tacklers, especially after a completion. Okay, that’s as opposed to starting like this. Begin with your shoulder blades gently pulled together, down towards your butt. USC has long been known for its lenient admission policy at football practice, which during Carroll’s tenure was open to almost anybody who wanted to watch. No longer: The NCAA also prohibited all nonuniversity personnel, except media and a few others, from attending practices and camps, or even standing on the sidelines during games..

back Back to NVB Online