back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 6

Việc Thiện
1“Các con hãy thận trọng về việc công đức của mình, đừng phô trương cho người ta thấy, nếu không, các con sẽ không được Cha các con ở trên trời ban thưởng.
2Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 3Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín; 4và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.”
Sự Cầu Nguyện
(Lu 11:2-4)
5“Khi các con cầu nguyện, đừng như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong hội đường hay nơi quảng trường cho người ta thấy. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đầy đủ phần thưởng của mình rồi. 6Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con. 7Khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng cầu nhiều lời sẽ được nhậm. 8Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin.
9Các con hãy cầu nguyện như thế này:
‘Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Danh Cha được tôn thánh,
10Nước Cha được đến,
Ý Cha được nên,
Ở đất như ở trời.
11Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.
12Xin tha tội cho chúng con,
Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.
13Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ
Nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’
14Nếu các con tha tội cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha cho các con. 15Nếu các con không tha tội cho người ta, Cha các con cũng sẽ không tha tội các con.”
Vấn Đề Kiêng Ăn
16“Khi các con kiêng ăn, đừng để mặt mày bơ phờ như phường đạo đức giả, vì họ làm mặt buồn để người ta thấy họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 17Nhưng khi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, rửa mặt, để không ai biết con đang kiêng ăn 18chỉ riêng Cha con, là Đấng không ai thấõy được, sẽ thấõy và thưởng cho con.”
Kho Báu Trên Trời
(Lu 12:33-34)
19“Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và gỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. 21Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.”
Ánh Sáng Của Thân Thể
(Lu 11:34-36)
22“Mắt là đèn của thân thể. Vì thế, nếu mắt con tốt, thì cả thân thể sẽ sáng láng. 23Nếu mắt con xấu, cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng ở trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm ấy còn lớn là dường nào!”
Chúa Và Tiền Tài
(Lu 16:13)
24“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”
Vấn Đề Lo Lắng
(Lu 12:22-31)
25“Vì thế Ta bảo các con: Đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao? 26Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao? 27Có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không?
28Còn việc ăn mặc, sao các con lo lắng mà làm chi? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không phải làm việc khổ nhọc, cũng chẳng kéo chỉ, 29nhưng Ta phán bảo các con, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không thể mặc đẹp bằng một trong các hoa huệ kia. 30Một loài hoa dại ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao, hỡi những kẻ ít đức tin? 31Vậy, đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì? 32Vì tất cả những điều này, người ngoại vẫn tìm kiếm và Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. 33Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. 34Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!”

how to make pillow coversToday’s discussion contains forward looking statements about future growth and financial outcomes. Actual results may differ significantly from those projected in today’s forward looking statements, and due to various risks cheap oakleys sunglasses and uncertainties. He was part of the 2006 team that put together an impressive winning season and helped lift the stricken city’s spirits during a difficult recovery from Hurricane Katrina. He led the Saints with a career high 13 sacks in the 2009 season, capped by victory in the club’s only Super Bowl appearance. He was taken out of civilian custody (where he had been given a lawyer) and transferred to the brig. His case is cheap football jerseys a few procedural steps Cheap Jerseys behind the Hamdi case, mostly because Hamdi was captured half a year or so before Padilla was. Detroit Is Better Than SeattleIn Seattle, a hot dog comes with onions and cream cheese because apparently they think a bun is a bagel and a hot dog is lox. In Detroit, they recognize a hot dog as a hot dog and they turn cheap jerseys it into a Coney dog by adding chili, mustard, and chopped onions. I can’t remember when a team has pulled it off multiple times in a season. It wasn’t enough to save a season that started with so much promise. In the conclusion, first repeat the points again and then end by “coming full circle,” which means referring Cheap ray bans to the introduction. If the attention getter in the introduction was a statistic, maybe end with “Follow these steps and maybe you can avoid becoming another statistic. Something bad happens, the clich is, God it didn happen on my watch, Wahlberg said. Did happen on their watch. I know Chris well and he tells me a cheap oakleys sunglasses lot about what goes on behind Mira’s back. He has cheated on Mira twice. Le’Veon Bell rushed for 120 yards for the winners, scoring the game’s first points on a five yard TD run to cap Pittsburgh’s opening drive. The Colts had two drives stopped on Scott Tolzien incomplete passes on fourth and goal from the Pittsburgh one yard line; the Steelers recorded three sacks and two interceptions of Tolzien, who started in place of the nfl jerseys cheap injured Andrew Luck.. At one time, a Black NFL quarterback was as unthinkable as a Black American President. But, what was once a rarity is now becoming the norm.. Trump scoffed at complaints from residents and the government, publicly disparaging occupants of the apartments as pampered millionaires a claim he made with no information to back it up. Instead, the court proceedings showed that many of the residents were elderly or middle class.

back Back to NVB Online