back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 2

Các Nhà Thông Thái Phương Đông
1Khi Đức Giê-su giáng sinh tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê vào thời Vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi thăm: 2“Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài.”
3Nghe vậy, Vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4Vua triệu tập tất cả thượng tế và chuyên gia kinh luật trong dân chúng, và hỏi xem Chúa Cứu Thế giáng sinh ở đâu. 5Họ tâu: “Tại Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri chép:
6‘Còn ngươi, Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê,
Ngươi đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa,
Vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi,
Ngài sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ ”
7Thế rồi, Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến gạn hỏi về thời gian ngôi sao xuất hiện. 8Vua sai họ đi đến Bết-lê-hem và dặn: “Hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ. Khi tìm được rồi, hãy trình cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.”
9Nghe vua phán xong họ lên đường. Kìa, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ cho đến khi dừng lại ngay trên chỗ con trẻ ở. 10Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng. 11Bước vào nhà, thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, họ quỳ xuống thờ lạy Ngài, và mở hộp châu báu dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, trầm hương và một dược. 12Được báo mộng không nên trở lại với Vua Hê-rốt, các nhà thông thái đi đường khác trở về quê hương mình.
Trốn Qua Ai Cập
13Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép trong giấc mộng và bảo: “Hãy thức dậy, đem con trẻ cùng mẹ Ngài lánh qua Ai Cập và ở đó cho đến khi có lệnh ta, vì Vua Hê-rốt sắp tìm giết Ngài.”
14Đang đêm, Giô-sép thức dậy đem con trẻ cùng mẹ Ngài lánh qua Ai Cập 15và ở đó cho đến khi Vua Hê-rốt băng hà, để được ứng nghiệm lời Chúa phán qua một nhà tiên tri rằng: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.”
Tàn Sát Trẻ Em
16Bấy giờ, Vua Hê-rốt thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, nên tức giận vô cùng, liền hạ lệnh tàn sát tất cả trẻ em từ hai tuổi trở xuống, tại Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, theo như thời gian các nhà thông thái cho biết. 17Như thế, để ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi loan báo:
18“Người ta nghe tiếng ai oán tại Ra-ma,
Là tiếng khóc thương, than vãn thảm thiết;
Ra-chên than khóc con cái nàng
Và không chịu ai an ủi,
Vì chúng nó không còn nữa.”
Từ Ai Cập Trở Về
19Sau khi Hê-rốt băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép trong giấc mộng tại Ai Cập và bảo: 20“Hãy dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Do Thái vì những người tìm giết con trẻ đã chết.”
21Ông thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Do Thái. 22Khi nghe tin A-khê-lau nối ngôi Hê-rốt làm vua tại Giu-đê, ông sợ không dám về đó, và được báo mộng, ông đi qua xứ Ga-li-lê. 23Giô-sép về trú ngụ tại thành Na-xa-rét. Như thế để được ứng nghiệm lời tiên tri rằng:
“Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”

WASHINGTON (Aug. 1, 2013) Wagner Araujo of Belo Horizonte, Brazil, has been selected as the grand prize winner of National Geographic’s 2013 Traveler Photo Contest, now in its 25th year. Continuing deterioration in the eurozone. The debt crisis will be the Replica Oakleys major driver in the market over the coming cheap nfl jerseys months. But Miller is uniquely positioned to garner significant attention. He’s the reigning Super Bowl MVP and leads the league with five sacks, usually of the game changing variety. He scored 130 touchdowns, 1,101 receptions and had 13,899 receiving yards during his stellar career. He went to the Pro Bowl eight times and he along side Randy Moss with the Minnesota Vikings. Of these players, 60% play in pay leagues, spending over $465 per year on league fees, pools, and fantasy sports materials such as draft boards and insider guides. Most important for Yahoo, roughly $257 out of the $465 spent by the average player is on daily games, which is the specialty of Draft Kings and Fan Duel. My three children and I had gone to the grandparent’s house for lunch and we were on our return trip home. We were again in Jemison, traveling down a well used two lane highway lined with houses. It’s going to make you such a better person. You might not understand it at that point when you’re doing these things and you really question yourself, ?What am I doing for not much money?” Hang in there, its well worth it, have a vision, see the light at the end of the tunnel, stay with it.. We guide you through the maze of supplements.Vitamin CWhat it does: Contrary to popular belief, Vitamin C doesn’t prevent colds and flu, but it can reduce the length and severity cheap ray bans of symptoms. Vitamin C acts as an antioxidant. It is the largest city in that area, which keeps growing each year. Census Bureau, was around 83,393. Michael Vick is threatening the very foundation of the NFL by being allowed to play once again in the league. This changes everything as far as the character limitations of the players allowed to participate. All Pro tight end Tony Gonzalez advises that you “always, always, always catch the ball with your hands.” That helps you hang onto the ball while taking a hit. “Guys who don’t really trust their hands, they’re the guys who catch it with their chest,” he says. Facing extinction, the survivors sought out a man known only as the Last Engineer. Not because he was the most brilliant scientist or because he had a way to fix the planet. Edgar El Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de M haber una causa por la que hicieron cheap nfl jerseys lo que hicieron, ser cosa de que la Procuradur General de la Rep y la Procuradur del Estado de M averig cu fue el motivo y el m y qui son los responsables, pero les vuelvo a repetir esto no es para cheap oakleys entrar en angustia de wholesale jerseys que toda la judicatura est amenazada, no lo est los organismos internacionales no es un tema nuevo. La presidenta Cheap NFL Jerseys de la Uni Internacional de Magistrados, afirm que jueces mexicanos y latinoamericanos se han acercado para buscar garant en materia de seguridad..

back Back to NVB Online