back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 19

Chúa Giê-su Dạy Về Vấn Đề Ly Dị
(Mác 10:1-12)
1Khi Đức Giê-su dạy xong những điều ấy, Ngài rời xứ Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2Nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài; ở đó Ngài chữa bệnh cho họ.
3Những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, một người được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?”
4Ngài đáp: “Các ông chưa đọc Kinh Thánh rằng: ‘Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’ ” 5Ngài tiếp, “Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao? 6Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ.”
7Những người Pha-ri-si lại hỏi: “Thế tại sao Môi-se đã truyền: ‘Hãy trao cho vợ một tờ giấy ly dị rồi để nàng đi!’ ”
8Ngài phán: “Vì lòng dạ các ông chai đá, nên Môi-se đã cho phép ly dị vợ, chớ từ ban đầu không có như thế. 9Ta nói cho các ông rõ: Trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác, người ấy phạm tội ngoại tình.”
10Các môn đệ thưa: “Nếu chỉ có lý do đó để chồng bỏ vợ, thì thà đừng cưới vợ còn hơn.”
11Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng nhận được điều này nhưng chỉ những người được Đức Chúa Trời ban ơn. 12Có những người hoạn từ khi lọt lòng mẹ, có người hoạn bởi người ta và cũng có người tự hoạn lấy vì Nước Thiên Đàng. Ai có thể nhận được gì, thì hãy nhận.”
Chúa Giê-su Ban Phước Cho Trẻ Con
(Mác 10:13-16; Lu 18:15-17)
13Lúc đó, người ta đem trẻ con đến để Chúa đặt tay cầu nguyện, nhưng các môn đệ quở trách họ.
14Đức Giê-su phán: “Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ.” 15Ngài đặt tay trên các em và rời khỏi nơi đó.
Người Giàu Có
(Mác 10:17-31; Lu 18:18-30)
16Có một người đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa thầy tôi phải làm điều thiện nào để được sự sống vĩnh phúc?”
17Ngài đáp: “Tại sao anh hỏi Ta về việc thiện? Chỉ có một Đấng Toàn Thiện mà thôi. Nếu muốn được sự sống ấy hãy giữ các điều răn.”
18Người đó lại hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, và đừng làm chứng dối. 19Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình.”
20Chàng thanh niên ấy thưa: “Tôi đã giữ tất cả những điều răn này, còn thiếu điều nào nữa?”
21Đức Giê-su bảo: “Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, và hãy đến theo Ta.”
22Nghe nói thế, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có rất nhiều tài sản.
23Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: “Thật, Ta bảo các con, người giàu khó vào Nước Thiên Đàng. 24Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
25Các môn đệ nghe thế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu rỗi?”
26Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.”
27Bấy giờ Phê-rơ lên tiếng thưa rằng: “Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì?”
28Đức Giê-su phán cùng họ: “Thật, Ta bảo các con, trong thời đại mới, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 29Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. 30Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu.”

They still desperately needed a replacement for Lamar Miller, who left for the Houston Texans. After quite a bit of luck, the draft’s Cheap Jerseys best runner, Ezekiel Elliott falls perfectly into their laps here. So Barbara and I are just in shock and incredibly saddened. Our hearts, thoughts, prayers and sympathies go out to Kit, his kids, grand kids, great grandchildren, and his entire loving family.. Jameis Winston went through similar Cheap Oakleys growing pains last year, so don’t get too worried if Wentz starts throwing it to the other team, Eagles fans. I know how you like to worry.Wentz has never seen a scheme as complex as the one Vic Fangio will run on Monday night. It must aim to accelerate. Speed training plans must aim to speed up and it should always aim on increasing the speed of the activity. A graduate of Brown University with a degree in economics and urban studies, he won praise for a pair of boutique hotels he developed in New Orleans, International House and Loft 523. “Fourteen of the real estate Fake ray bans development projects I’ve done have been adaptive reuses of historic buildings,” says Cummings. And players are organized cheap nfl jerseys it’s so different from Grambling State, though, because these are players at the big money Fake Oakleys schools, who see millions of dollars flowing into their program. They see their coaches making millions of dollars.. His average increased every year through 2013 when he threw an average of 27.4 completions per game. In 2014, his completions per game went down to an average of 25.9 per game. Thus, comprehensive deletion mapping studies on TCC suggest that chromosome 8p harbors at least two tumor suppressor genes, one at 8p22 and another at 8p23.3.Most deletion mapping and CGH studies suggested a correlation between chromosome 8p alterations and the stage of bladder cancer. Knowles et al (1993) found LOH Baratas Ray Ban at chromosome 8p in 12% of superficial (pTa) and in 32% of invasive (pT1 tumors. He went 10 4 in the playoffs and was an offensive specialist. His whole life was spent with The 49ers. Palmer spun out of a sack and hit a wide open Larry Fitzgerald, who sprinted 75 yards hurling and shaking defenders down to the 5 yard line. Fitzgerald got rewarded by catching a 5 yd shuttle pass from Palmer to win the game. It’s far more likely that these exploits will be used to simply steal the cars. Experts are predicting that the future of car theft is a split venture, with hackers selling their services to car thieves by providing them with the GPS location of the vehicle, then unlocking the wholesale jerseys door and starting the engine remotely so the thieves can drive off with it.

back Back to NVB Online